AAN / AFmelden van flitsers Bel 0909-9596 (55cpm)

Navigatie

Hoofdmenu

Juridisch

Snelheidscontroles

Diversen

Shop

FlITSRAP CD

een muziekale must voor iedere automobilist, die bij een heterdaadje de flitsdiender(s) speels op zijn onrechtmatig handelen van repliek kan dienen.

BESTEL HIER

Links

Auto's

Financieringen

Verzekeringen

Sponsors

Juridisch platform

Liever geen bekeuring

Amsterdam, 06-10-2019

Stop de flitsgekte!!!


Wordt DONATEUR met nu GRATIS de "FLITSRAP–CD"

Staat der Nederlanden is aansprakelijk voor de dodelijke verkeersongevallen


Geachte weggebruikers,

In het afgelopen jaar heeft Onzinboetes uitgebreid gecorrespondeerd met het CJIB /KLPD /BVOM en de voor miljoenen gesubsidieerde overheidsroeptoeter het 3VO. Op al onze vragen over de jaarlijkse 1000 dodelijke ongevallen in het verkeer bleef het oorverdovend stil.De telling van 1000 dodelijke slachtoffers blijkt natte vinger werk tezijn met kennelijke doel om de boetes(lees geldgraaien) door de overheid/CJIB bij automobilisten te rechtvaardigen.Betreffende corespondentie zal binnenkort door onzinboetes.nl door de pers /radio /tv worden gepubliceerd.

Om toch deze gegevens boven tafel te krijgen is onzinboetes.nl gestart met de rubriek “botsingen” en “dodelijke ongevallen”. Eenieder kan hier botsingen en/of dodelijke ongevallen opgeven. Hoewel de overheid en ambtenaren zich  nog steeds trachtte te verschuilen achter het tendentieuze "Pikmeerarrest"  zijn er als belangengroep wel reële mogelijkheden om de Staat der Nederlanden met hoofd Bureau Verkeershandhaving alias flitsneuroot mr. Jacobus Spee voor het in de maling nemen van automobilisten aansprakelijk te stellen  klik hier  

Dinsdag 7 feb.2006       Botsingen 8    Dodelijke ongevallen  0    details

 

ONZE DOELSTELLING

Afschaffing van het levensgevaarlijke geflits waardoor automobilisten weer aandacht krijgen voor het verkeer.

Afschaffing van de prestatiecontracten zodat het schaamteloos geldgraaien bij automobilisten snel verleden tijd is.

Transparantie van belasting /gemeenschapsgelden te beginnen al met vermelding van (brandstof)accijns op de kassabon.

Boetes en wegenbelastinggelden worden net als de AOW doelbelastingen. De jaarlijkse € 15.000.000.000 opbrengsten, die automobilisten betalen dienen ipv 30% nu volledig voor de 100% besteed te worden aan mobiliteit

en natuurlijk het “KWARTJE VAN KOK ” wat met rente aan automobilisten dient te worden uitbetaald.

KLIK hier,  als u het ook met ons en de ruim 100.000 -sympathisanten al voor u,  eens bent. Donateurs ontvangen nu GRATIS de FLITSRAP-CD.

Autorijden kan dan weer leuk worden in Nederland.

Bidprent van flitsneuroot mr Jacobus Spee (Bureau Handhaving Openbaar Ministerie)

AANSPRAKELIJKHEID

Onzinboetes.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor reacties op door haar gepubliceerde artikelen, maar behoudt zich het recht voor om reacties te weigeren of in te korten.  Niet relevante reacties of reacties waarbij fatsoensnormen en/of regels van onzinboetes.nl worden over schreden worden niet geaccepteerd.  IP-nummers worden gepubliceerd.

Hotmail. gmail etc adressen zijn geblokkeerd.

Verkeersactie 'I love' flopt

HILVERSUM - De 'I love'-verkeerscampagne van minister Peijs heeft tot nu toe weinig effect op het rijgedrag van de Nederlandse automobilist. Slechts een kleine 7 %  zegt zijn rijgedrag te hebben aangepast.

Dat blijkt uit het Nationale Automobilisten Onderzoek van Your Personal Call Assistant (YPCA) en De Vos & Jansen Marktonderzoek. Bijna 85 procent van de 1145 ondervraagden geeft aan dat de campagne hen helemaal niets doet. Hun rijgedrag is niet veranderd door de veelbesproken campagne.

Ouderen zijn in vergelijking met jongeren toch iets vatbaarder voor de opvoedkundige boodschap van de televisiespotjes, stickers en billboards: bijna elf procent van de 60-plussers zegt 'aardiger' te zijn gaan rijden. Maar meer dan de helft van de automobilisten is het erover eens dat de campagne geen effectief middel is om agressie in het verkeer aan te pakken. B
ron: Autotelegraaf

Duidelijk blijkt dat Karla Peijs ook hier weinig VERSTAND van heeft en is weer een
 ... tig miljoen gemeenschaps / belastinggelden over de balk gegooid. Voor dit wanpresteren is de automobilist de dupe. Hij/zij zal middels (flut)boetes dit fiasco financieel wel weer moeten betalen en kan spoedig weer een horde staats-incasseerders tegemoet gezien worden om automobilisten, die een paar km te snel hebben gereden genadeloos tot het bot te vervolgen

KLIK hier,  als u het ook met ons en de ruim 100.000 -sympathisanten al voor u,  eens bent. Donateurs ontvangen nu GRATIS de FLITSRAP-CD.

€ 16.380.000 opbrengst voor niet-handsfree bellen.

HILVERSUM In 2005 is een recordaantal bekeuringen voor niet-handsfree bellen gegeven. Daarvoor werden bijna 117.000 boetes uitgedeeld, een stijging van ruim 15 % ten opzichte van 2004. Het OM heeft geen verklaring voor de toename.

Onzinboetes snapt het wel. De KLPD staatsincasseerder worden vanwege hun prestatiecontracten verplicht door hun baas justitie minister Piet Hein Donner. die zijn voornamen ook alle eer aandoet, dagelijkse hun quota te halen. Met verstand op nul en blik op oneindig wordt met een"Befehl ist Befehl" mentaliteit geniepig vanuit bosjes, kliko vuilcontainers en gecamoufleerde VROS auto's genadeloos jacht gemaakt op de automobilist, die aan het telefoneren is of een paar km ('s nachts ) te snel heeft gereden. Of dit een gevaar is voor de verkeersveiligheid is statistische nimmer aangetoond. Het geldgraaien bij de automobilist staat voorop 117.000 boetes à € 140  =  €16.380.000  KASSA !

KLIK hier, als u het ook met ons en de ruim 100.000 -sympathisanten eens bent.  Donateurs ontvangen gratis de FLITSRAP-CD

 

Aantal verkeersboetes gestegen

DEN HAAG - Het aantal boetes voor verkeersovertredingen is vorig jaar net als de jaren daarvoor wederom met 6 procent gestegen. De extra inzet van traject controles is de belangrijkste oorzaak, meldde het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. Bron: Nu.nl

Het jaar 2006 zal opnieuw een record opleveren. Door de prestatiecontracten zal nog meer gegraaid worden bij de automobilisten.Als belangengroep kunnen wij er toch iets aan doen. KLIK hier

Trajectcontrole blijkt een succes (zie bidprent Spee van onze striptekenaar Elke)

RIJSWIJK De trajectcontrole rond de vier grote steden heeft ervoor gezorgd dat veel minder mensen te hard rijden. Volgens het  Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie  (BVOM) houdt nu 85 tot 99 % zich aan de snelheidslimiet. Tot voor kort reed rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht ongeveer 20 procent van de weggebruikers te hard. Van de voertuigen wordt over een aantal kilometers de snelheid. die momenteel 80 km/uur bedraagt, gemeten. De trajectcontrole gebeurt in beide richtingen op de snelwegen. BRON : Teletekst

Onzinboetes is echter meer benieuwd naar de veiligheid. Zijn er nu minder (dodelijke) ongevallen ?  minder boetes ? of of is toch sprake van een ordinaire snelheidsbelasting (prof Rottengather). Flitsneuroot Spee blijft hier oorverdovend stil over en krijgt onzinboetes.nl geen inzage in de bij herhaling gevraagde statistieken (oa A16 bij Schiedam). Betreffende correspondentie zal binnenkort uitgebreid door de pers /radio /tv in de publiciteit worden gebracht en het eens duidelijk gaat worden hoe automobilisten onder het mom van veiligheid(en milieu) in de maling worden genomen.

 
 Wordt  DONATEUR  om gezamenlijk het
 onzinnige geflits en de vele nonsens verkeerslichten te doven.

Agenten draaien door vanwege hun prestatiecontracten ...

Automobilisten die een draagbaar navigatiesysteem met een zuignap tegen hun voorruit hebben gemonteerd, kunnen een boete krijgen. Het zicht zou hierdoor te veel worden belemmerd. De eerste boete zou zijn uitgeschreven in Den Haag en bedroeg 95 euro. Op grond van een algemeen wetsartikel, dat dateert van ver voor er mobiele navigatiesystemen waren, verbiedt bestuurders te rijden met slecht zicht. De Haagse politie kan hier geen uitsluitsel over geven." Dit is aan de verbalisant om vast te stellen wat belemmering van het zicht is" Bron:nu.nl


PS  en wat als ik mijn “grote” zonneklep omlaag doen en de future auto’s met hun “headup display“.Overigens kan deze "cirminele" zuignap overtreder contact met onzinboetes.nl opnemen voor gratis juridische bijstand. jur@onzinboetes.nl.

H.H. regenten zijn aansprakelijk voor de file ellende

               
              Teletekst vr 30 dec 2005
        ***************************************
           Drukste spits had 510 km aan files
        ***************************************

 De drukste spits van ditjaar leidde tot files met een
 lengte van 810 kilometer.
 
 De drukste spits ontstond op vrijdag 25 november door
 plotseling winterweer in het midden en oosten. Vooral
 op de A1 en de A50 bij Apeldoorn was het raak. Deze
 spits komt in de boeken te staan als de drukste avond
 spits uit de geschiedenis.  
                         
 Op de tweede plaats in de file-top drie staat ook een
 dag in november,de 15e. De regen achtige ochtendspits
 veroorzaakte 569 km file. Op 24 januari stond in de
 ochtendspits 560 kilometer file, goed voor een derde
 plaats op de lijst. 
         ***************************************

Regeren is vooruitzien, behalve in Den Haag. Al 30 jaar zijn de jaarlijkse 15.000.000.000 wegenbelastinggelden van automobilisten grotendeels niet besteed aan het wegennet. Met gevolg nu kilometerlange files en het verkeer zich dagelijks voortbeweegt als "botsautootjes op de kermis". Hoogste tijd om de Haagse regenten voor hun wanpresteren eens aansprakelijk te gaan stellen.

KLIK hier, als u het ook met ons en de ruim 100.000 -sympathisanten eens bent. Donateurs ontvangen nu GRATIS de FLITSRAP-CD

Uur celstraf voor geen fietsverlichting ...

Onverbiddelijk was weer onze hermandad voor een fietser, die zijn dynamo
‘s avonds niet aan had gezet. Geen licht, €15 boete. Vriendelijke verzoeken van de man om tot een oplossing te komen mocht niet baten en liep de zaak uit de hand toen geen legitimatie getoond werd. Een arrestantenbusje met 4 man sterk voerde de "crimineel" af naar het bureau en werd een hulpofficier opgetrommeld voor verhoor. Na een 1 uur met schoenveters uit etc in de cel doorgebracht te hebben werd de man door zijn vrouw, waarvan de agenten het adres na fouillering in zijn portemonnee hadden gevonden, opgehaald. 

Holland op zijn smalst.Voor straatvandalen, tasjesrovers, zakkenrollers, fietsendieven en bolletjesslikkers, die zich overduidelijk strafbaar maken aan gedragingen, waarop zelfs gevangenisstraffen staan, subsidiair boetes van € 1000 en meer, heeft justitie geen tijd en kunnen deze criminelen vrijelijk rond lopen. Argeloze weggebruikers daarentegen blijken voor justitie een makkelijke prooi te zijn, zeker aan het eind van het jaar als het aantal boetes vanwege de prestatiecontracten snel nog even binnengehaald moet worden. HG 22 dec.2005.


Frappant mag heten dat 1 week na dit bericht het OM in jan. 2006 zegt alle drugssmokkelaars te gaan vervolgen. Een mooi initiatief na al jaren deze criminelen slechts met een dagvaarding naar te huis te hebben gestuurd. Nu nog de flitswet (WAHV, wet mulder) afschaffen.  
BRON : Teletekst za 31 dec 2005 .” Alle drugskoeriers weer vervolgd”

Verplichte parkeerterreur in Amsterdam

Stadstoezicht verplicht medewerkers om zoveel mogelijk parkeerbonnen uit te schrijven. Dit blijfkt uit het personeelsblad van de dienst. De medewerkers van Stadstoezicht moeten volgens de norm 10 parkeerbonnen per dag uitschrijven. Ook moeten zij per dag 8 wielklemmen plaatsen. De controleurs zijn nu bang dat ze worden afgerekend op hun resultaten. Een woordvoerder van Stadstoezicht laat weten dat niemand wordt afgererkend op de norm. “Wel vragen hoe het komt als deze niet wordt gehaald".

Het roven is weer  overduidelijk  In plaats van de gelden te besteden aan betere parkeer mogelijkheden verdwijnen de boetes in de bodemloze gemeenteput of voortijdig in de zakken van de controleurs zelf ... 

Bestel hier uw Irricard  

Justitie heeft lak aan APK keuringen

Doe es lachen...Het proces tegen de Hofstadgroep is alweer z’n vierde dag ingegaan. In geblindeerde auto’s werden de verdachten door stoere mannen met grote blaffers al vroeg op de ochtend aangevoerd vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught  Alleen blijkt zo’n beetje heel de hofstadgroep rond gereden te worden in auto’s waarvan de APK-keuring toch alweer een tijdje is verlopen. Moet je als gewone burgert eens proberen. Volvo mag dan wel bekend staan als een veilige auto, maar ook deze wagen dient gewoon gekeurd te worden. En van een foutje kan geen sprake zijn, want ook deze Volvo rijdt illegaal rond. En wat te denken van die stoere Land Cruiser, waarvan de APK ook alweer een tijdje is verlopen. Wellicht een tip voor Koos om één van zijn struikrovers de komende dagen eens te laten posten bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp. Dan weet je zeker dat je je quota haalt...

BRON :  Geenstijl.nl Fleischbaum | 08-12-05 | 16:16 | Link 

Nog snel even de "Kerstkalkoen" bij elkaar flitsen

Wat ben ik blij dat ik een site vind waar ik mijn frustratie even kan luchten! Ik word echt debiel van al die agenten die aan het einde van het jaar nog flink boetes gaan uitdelen bij algemene verkeerscontroles, zodat ze hun budgetten rondkrijgen voor volgend jaar. Te triest voor woorden! Het is een cliche, maar die gasten zouden toch betere dingen kunnen doen dan mij een vette bon geven voor 1 niet volledig werkende koplamp. Nota bene is die lamp vandaag naar de kloten gegaan en moet ik zo'n noodgedwongen bij de garage laten vervangen. Overmacht zou je redelijkerwijs zeggen, maar dat maakt hen allemaal niet uit. De prestatiecontracten zijn belangrijker dan worden ze bevorderd en kunnen met de Kerst kalkoenen vreten van onze centen. Van: Wijb (wijb@xs4all.nl)

PS, inderdaad het geldgraaien staat voorop en hebben boetes, alleen vanwege de prestatiecontracten, nauwelijks iets te maken met verkeersveiligheid.


Agent in de sloot bij flitscontrole

STOMPETOREN - Twee tot nog toe onbekende mannen hebben zondagavond in Stompetoren (Noord-Holland) een agent, die hier een snelheidscontrole hield, gestompt en geslagen. Hij werd uit zijn auto gesleurd en vervolgens in de sloot gegooid. De mannen gingen er daarna vandoor met de camera en het filmrolletje. Restanten van de camera werden maandagmorgen teruggevonden in Wijdenes. Het filmrolletje zat hier niet bij.

In totaal waren er zondagavond een stuk of drie, vier voertuigen geflitst, zegt een woordvoerder. "De agent stond er nog niet zo lang." De politieman raakte bij het voorval gewond aan zijn gezicht.

Onzinboetes.nl wil geweld beslist niet goed praten maar het is wel logisch als automobilisten stelselmatig met flutboetes worden getreitert en gniepig met laserguns voor een paar km te snel rijden geld wordt afgeperst. Wanneer wordt de 2e SLAAPkamer ook eens wakker om het onwettige geflits te verbieden. Agenten krijgen dan weer tijd en wat ook hun taak is om achter (draaideur)criminelen, zakkenrollers, straatvandalen, fietsendieven en bolletjesslikkers aan te gaan ipv automobilisten voor bagatel boetes genadeloos te vervolgen.

Chauffeur OM beboet voor wangedrag

... niet te geloven dat mevrouw Steenhuis (en familie) in een dienstauto op kosten van de de gemeenschap mag worden vervoerd. Getwijfeld kan ook worden aan het waarheidsgehalte van het bericht en CJIB baas Dato Steenhuis niet zelf stiekum achter de geblindeerde raampjes zat. Als hoogste baas bij het CJIB met voorbeeldfunctie zou dit voor vele automobilisten zeer goede redenen zijn om de flutboetes voor 's-nachts een paar km te snel rijden linea recta in de prullenmand te deponeren.

Opmerkelijk in het bericht is dat alleen de chauffeur beboet wordt. Mevrouw Steenhuis, die toch DIVERSE MALEN BEVEL HEEFT GEGEVEN om met hoge snelheden over vluchtstroken te scheuren had minstens mee veroordeeld dienen te worden. Hoezo klassejustitie ? Onzinboetes.nl nodigt de chauffeur uit het echte verhaal op de website te komen vertellen.

In Friesland ‘te weinig’ inbrekers

Leeuwarden - Friesland telt zo weinig criminelen en snelheidsovertreders dat de politie grote moeite heeft alle gestelde doelen te halen.

,,De criminaliteit dondert naar beneden, in heel Nederland. Er gebeurt in Friesland zo weinig dat wij de streefcijfers niet halen’’, aldus korpschef Foeke Wagenaar van de politie. Daarmee bestaat het risico dat het korps minder geld krijgt van het rijk. Dit jaar kreeg de politie €1,5 miljoen, gekoppeld aan het zogeheten prestatiecontract.

Op basis van het oplossingspercentage van 16,4 procent - het hoogste van heel Nederland – moet de Friese politie dit jaar 1970 aangiften van inbraken opnemen en 150 inbrekers doorsturen naar justitie. Op 1 september stond de teller pas op 96 verdachten en op 1120 inbraken.

Ik geloof niet dat ik dit nog van enig commentaar hoef te voorzien. Dit zegt voldoende: "Er gebeurt in Friesland zo weinig. Daarmee bestaat het risico dat het korps minder geld krijgt van het rijk. Dit gekoppeld aan het zogeheten prestatiecontract."

De "schone lucht" van Milieudefensie

36% ? schonere lucht bij minder auto’s op de weg “meet” Milieudefensie ...

Deze wijsheid kan zelfs iedere lagere school leerling zonder meting bedenken. Met veel (gesubsidieerde) bombarie wist Milieudefensie vast te stellen dat op de autovrije (zon)dag van 18 sept 2005 de concentraties stikstofdioxide en fijnstof minder was dan op de drukke zaterdag ervoor. Onvermeld bleef hierbij hoe deze 36% ? vervuiling vastgesteld werd, gekwalificeerde deskundige(n)?, geijkt meetapparatuur, dezelfde meetplaats, identieke windrichting en aangezien je bij Milieudefensie alles kan verwachten in of achter de uitlaat !!! Onbeantwoord bleef ook of de No2 / Co2 meting binnen de 50 mg / m3 norm was en dus soweiso onschadelijk was voor mens en milieu.

Wel helder is de demagogische hetze en net als bij het terreurduo Donner / Remkes angst zaaien dat door “luchtvervuiling” jaarlijks 18.000 mensen een paar maanden eerder zouden komen te overlijden. Als Mileudefensie dit baseert op overheidsonderzoeken zoals gedaan is bij Rotterdam Overschie dan worden automobilisten ook hier weer een rad voor ogen gedraaid. Niet geheel onpartijdige wordt nagelaten te vermelden dat er jaarlijks 40.000 dodelijk slachtoffers vallen door roken , of veel erger de ziekenhuiswachtlijsten, waar 1500 zieken per jaar lijdzaam zonder geholpen te worden, hun dood zitten af te wachten.

Verbazingwekkend mag heten dat milieudefensie ook geen schone LPG of alternatieve goedkope biobrandstof, zoals vele landen al doen, promoot. Het aantal auto’s (de economische motor van Nederland ) zouden zonder milieu vervuiling kunnen blijven rijden met daarbij nog eens een miljarden besparing opleveren in de vicieuze cirkel van dure benzine/brandstof(accijns) >vervuiling > milieu(taxen). Het geldraaien bij automobilisten, waarvan Milieudefensie middels subsidie ...tig miljoenen ontvangt (het totaal is nauwelijks te achterhalen) zou dan eindelijk eens gestopt kunnen worden.

Hoofd CJIB p.g Dato Steenhuis blijkt ook wegpiraat te zijn

De donkerblauwe, geblindeerde Mercedes die in  juni op de snelweg A28 tussen Zwolle en Assen andere automobilisten dwong vaart te minderen door pal voor hen te gaan rijden en af te remmen, blijkt zoals onzinboetes al eerder suggereerde als passagier te hebben procureur-generaal Dato Steenhuis himself, de big boss van flitsneuroot Spee Samen zijn zij met harde aanpak verantwoordelijk voor het innen van de flutboetes.

Grote onrust veroorzaakte de chauffeur van het Openbaar Ministerie (OM) onder de weggebruikers door zich schuldig te maken aan bumperkleven, bruusk remmen, levensgevaarlijk van de weg afdrukken van medeweggebruikers en rijden met hoge snelheid en blauw zwaailicht over de vluchtstrook. De Drentse officier van justitie, amice mr. van den Broek wilde in deze bijna weer justitiële "doofpot" donderdag geen commentaar geven, waarom het rijbewijs van deze snelheidsduivels niet al was ingetrokken, wat zeker bij andere automobilisten al het geval zou zijn geweest ...

Alles waar de gewone automobilist voor wordt gepakt kan het OM blijkbaar straffeloos uitvoeren. Naast deze actieve wegpiraterij was Dato Steenhuis bekend ook van het parkeren op trottoirs (film SBS 6 Peter R. de Vries ) en helemaal berucht van zijn dubbele pet functie als adviseur bij Bakkenist en “ambtenaar” bij het CJIB. Schade aan gouden handdrukken destijds voor de gemeenschap 545.000 euros. Hoe het aso gedrag van Dato Steenhuis te rijmen valt met het genadeloos vervolgen van automoblisten die argeloos voor een paar km s nachts te snel rijden op de bon wordt geslingerd, is onzinboetes.nl een raadsel.

Nu ook razzia’s op verkeersovertreders buiten diensttijd ...

DEN HAAG - Automobilisten die te hard rijden, rechts inhalen of een andere verkeersovertreding begaan, maken vanaf maandag een grotere kans om gepakt te worden. Het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) neemt een telefoonnummer in gebruik waar politiemensen buiten diensttijd het kenteken van een verkeersovertreder kunnen melden. Een boete gaat daarna richting het adres van de kentekenhouder.

Efficiënt zou zijn als dit nummer ook gebruikt kan worden voor agenten, die verkeersovertreding plegen /misdrijven begaan (zie onderstaand bericht "SPOOKAGENT" ! Onzinboetes claimt alvast het gratis nummer 0800-5573837767(KLPD terror)

"We hebben er 2600 paar ogen bij", zei KLPD-woordvoerder F. Zuiderhoek. "Op dit moment zien we te weinig en krijgen we veel klachten van andere weggebruikers over asociaal rijgedrag." Met deze 'kliklijn', of zoals de officiële naam luidt het Meldpunt Asociaal Vekeersgedrag, hoopt het KLPD "een stroom aan bonnen" te krijgen. " Zodat mensen zich thuis achter de oren krabben dat ze zonder de politie gezien te hebben, toch een boete krijgen."

Het succes van een dergelijk meldpunt bij andere politiekorpsen deed het KLPD besluiten ook over te gaan tot een eigen meldpunt. "Wij nemen ook deel aan het woon- en werkverkeer en zien zat. Nu kunnen we de gegevens doorgegeven aan dit meldpunt." Overtredingen als rechts inhalen, te hard rijden, het negeren van een inhaalverbod door vrachtwagens en het rijden op de vluchtstrook tijdens een file, kunnen worden doorgeven. " Dit zijn duidelijk te registreren overtredingen." Voor een overtreding als bumperkleven is meer geavenceerde en geijkte aparatuur nodig.

'Spookagent' werkzaam bij justitie /Openbaar Ministerie.

ASSEN - De man in de geblindeerde blauwe Mercedes die wekenlang bestuurders lastig viel op het Drentse traject van de A28, blijkt een medewerker van het Openbaar Ministerie (OM). De man is aangehouden, maakte persofficier M. van den Broek dinsdag bekend.

Al wekenlang kregen automobilisten op de snelweg te maken met de 'spookagent'. De bestuurder reed in een dienstwagen zonder politietekens maar met een zwaailicht aan over de vluchtstrook en haalde weggebruikers in, waarna hij weer zachter ging rijden.

Schering en inslag de overtredingen bij de hermandad/Openbaar Ministerie, die zoals gewoonlijk als struisvogels weer van niets weten. Snel werd echter bekend dat deze Mercedesbolide van € 55.000 met een top van 240 km/uur bleek toe te behoren aan procureur-generaal mr. Dato Willem Steenhuis, een notoire parkeerovertreder met 2 petten. Zijn dubbelrol als jurist bij het CJIB en zijn vet betalend adviseurschap bij Bakkenist leidde in 1998 tot een gezagscrisis bij justitie wat de gemeenschap aan gouden handdrukken miljoenen euro’s heeft gekost. Automobilisten mochten dit met flitsboetesverhogingen weer ophoesten. mr Dato kwam er met een berisping mee weg en werd voor zijn dubbelrol "beloond" met het voorzitterschap van het CJIB met navenante salarisverhoging. Hoezo klassejustitie! PS, niet verbazendwekkend zal zijn als deze "NN" nog eens mr. Dato Steenhuis himself is en er ongestraft mee wegkomt. In ieder geval dan voor automobilisten weer een juridisch argument in de bezwaarschriften.

Volgens enkele klagers zat de chauffeur in een uniform achter geblindeerd glas. Het nummerbord van de auto was inmiddels bekend, maar niemand deed aangifte. Wel kwam er een anonieme klacht binnen.

Uiteindelijk ging de politie op onderzoek uit na een verzoek van het OM, dat een brief had gekregen van een inwoner van Oude Pekela. Van den Broek wil niet zeggen wie de medewerker van het OM is. Waar en wanneer de man is aangehouden blijft ook geheim. Het OM onderzoekt op dit moment de zaak.

Nederland is een vrij land.....

Nederland is een ‘vrij' land. Ja ja, maar dan voor criminelen, tasjesrover, fietsendieven, bolletjesslikkers en tbsers. Zij kunnen met toestemming van terreurminister Jan Piet Hein Donner, die zijn voornamen Piet Hein alle eer aandoet hun gang gaan.

Wee de automobilist, die een paar km te snel heeft gereden, die wordt genadeloos vervolgd. Dagelijks worden peletons agenten onder leiding van flitsneuroot Jacobus (Koos) Spee voor hun prestatiecontracten op pad gestuurd om met camera’s, stiekum achter boompjes, kliko vuilcontainers schaamteloos geld te plukken van weggebruikers !!! Veel controles worden dan ook niet op ONVEILIGE PLAATSEN gehouden maar daar waar DE OPBRENGST HET GROOTST is!

 

Staatsterreur

Zoals de veiligheid (en het milieu) wordt misbruikt om automobilisten, die ’s nachts een paar km te snel hebben gereden, genadeloos te vervolgen wordt nu het moslim fundamentalisme/extremisme door het terreurduo Donner/Remkes als een geschenk uit de hemel aangegrepen om hun macht ongelimiteerd uit te breiden. Angst wordt geexploiteerd om miljarden euros gemeenschapsgelden uit de staatskas te roven (zie boek “ Het Broederschap” van John Grisham).

Zestien miljoen Nederlanders zijn hiervan de dupe. In een demagogisch hetze worden onschuldige burgers dagelijks met camera’s begluurd, schaamteloos gefouilleerd en bij een verdacht uiterlijk /getint huidskleur /donker haar etc.voor 267 dagen in hechtenis genomen. De professionele getrainde commando / terrorist loopt daarentegen vrij rond. Zijn/haar papieren zullen altijd perfect in orde zijn. Geen enkel (AIVD) wapen kan een zelfmoord terrorist, die wil sterven, tegenhouden. De identificatieplicht blijkt, net als bij de flitswet (WAHV), er alleen maar te zijn om geld af te persen, boetes te incasseren en achterstallige belastinggelden te innen. KASSA voor de overheid. Dat hierbij de (privacy) wetgeving wordt geschonden en oneigenlijk gebruik /misbruik gemaakt wordt van de wet,  lapt het terreurduo Donner/Remkes aan hun laars

WAT NU MR DONNER / REMKES ! TERRORISTEN BLIJKEN INDERDAAD, ZOALS AL JAREN IN ONZE RUBRIEK FALENDE OVERHEID TE LEZEN IS , ONGEHINDERD HUN GANG TE KUNNEN GAAN EN AANSLAGEN TE KUNNEN PLEGEN, DIT NOG WEL TIJDENS DE G8-TOP IN HARTJE LONDEN !

VOOR BURGERS IS HET AL DUIDELIJKE DAT GOED GETRAINDE EN FANATIEKE (MOSLIM) TERRORISTEN, DIE WILLEN STERVEN NIET ZIJN TEGEN TE HOUDEN, MAAR BLIJKBAAR NIET VOOR HET PARANOIDE TERREURDUO DONNER / REMKES. DAAR MOET SCHIJNBAAR EERST EEN (CHEMISCHE /ATOOM) BOM BOVEN NEDERLAND VALLEN OM DIT TE LATEN DOORDRINGEN EN HET 2e SLAAPKAMER "ELECTORAAT" GAAT BESEFFEN DAT DE TERRORISTENWET WORDT MISBRUIKT. NU WORDEN ONSCHULDIGE BURGERS SCHAAMTELOOS MET CAMERA’S BESPIED, WILLEKEURIG AANGEHOUDEN EN DAGE/hoofdmenu/home/NL.jpgANG (VOOR ACHTERSTALLIGE FLUTBOETES  IN HECHTENIS GENOMEN.

GEEN ENKELE TERRORIST IS DOOR DE AIVD I/hoofdmenu/home/NL.jpgICHTINGENDIENST EN DE NAIEVE EU-COORDINATOR VOOR TERRORISME BESTRIJDING GIJS DE VRIES MET ZIJN NEDERLANDSE AMICE TERREURBESTRIJDER (NCTb) TJIBBE TJOUSTRA, OVERBEKEND VAN DE MILJOENEN OVER DE BALK SMIJTENDE UVW GELDEN VOOR URINOIRS, OPGEPAKT. DE HOFSTAD GROEP BLIJKT MEER WEG TE HEBBEN VAN EEN STEL LOSGESLAGEN PUBERS MET EXTREMISTISCHE GODSDIENST OPVATTINGEN. MEER WERK VOOR PSYCHOLOGEN DAN VOOR EEN.HERHAALDELIJK BLUNDERENDE AIVD. ZIJ KUNNEN NOG HEEL WAT LEREN VAN HET LEIDERSCHAP VAN DE LONDENSE BURGEMEESTER KEN LIVINGSTONE OF WAT DICHTER BIJ HUIS MINISTER ALEXANDER. BEIDEN STELDEN AL VAST DAT TERRRORISME VOORTKOMT UIT ARMOE EN ER MET GEWELD WEINIG VALT OP TE LOSSEN. ISRAEL EN DE IRA KUNNEN ER OVER MEEPRATEN.

Naïef blijft het terreurduo Donner/Remkes denken dat terroristen zo zijn op te pakken. Niet dus, nul komma nul heeft de AIVD klaargespeeld. Ondanks de al een half miljard euro gemeenschapsgelden uit de schatkist blijkt de AIVD niet in staat te zijn om een 150 (moslim) extremisten met volgens kenners een organisatiegraad van 0,0  in de gaten te kunnen houden. Theo van Gogh kon daarom ook door Mohammed B, die al notabene als fundamentalist bij de AIVD bekend stond, op klaarlichte dag worden vermoord.

Bijzonder eenvoudig bleek het ook voor journalisten, die zich verkleed hadden als schilders, ongehinderd met emmers stopverf (semtex) op het dak van de tweede kamer urenlang te kunnen rondlopen. Niemand van de (AIVD) beveiliging vroeg wat. Zo ook bleek recentelijk op Schiphol onthutsend eenvoudig op het zwaar bewaakte laadplatform een diamantroof te kunnen plaatsvinden, terwijl het terreur duo Donner/Remkes nog enkele dagen daarvoor uitgebreid op de TV verkondigde dat Schiphol zonder een ID-card, vingerprints, irisscan een onneembare vesting was.Ook hier, net als bij de invoering van de EURO, leugens van de HH regenten

Onder het mom van terroristenbestrijding wil nu ook de Amsterdamse hoofd commissaris drs BJAM Welten rondom de grote steden een ”‘virtuele slotgracht” bouwen."Middeleeuws" kunnen automobilisten dan bij in- en uitgaan electronisch 24 uur lang worden gescand en geregistreerd. Dat het duidelijk niet gaat om terrorisme blijkt wel uit de opmerking van commissaris Welten dat bij de ”‘virtuele slotgracht” scanning meteen openstaande boetes en zelfs belastingschulden kunnen worden geincasseerd. BIG BROTHER IS WATCHING YOU.

Als Israël het niet kan, kan Londen het dan wel?
Minister Tony  Blair en verscheidene politici beginnen steeds meer heil te zien in samenwerking met de geestelijke en bestuurlijke leiders van moslimorganisaties. We moeten het kwaad binnen de moslimgemeenschap aanpakken en dat kan alleen in nauwe samenwerking met moslims.Volkskrant, 14 juli 2005.

Login

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Oproep

Poll

Vraag:
Heeft u een radardetector in de auto?

Antwoorden:

Jazeker!

Niet meer sinds het verbod van kracht is

Ik heb helemaal geen detector

Fotoreportages

Nieuwsbrieven

Witteboordcriminaliteit
Rechtsmisbruik
Prestatiecontracten
Milieu en overheid
Veiligheid en overheid
Peijs en KM heffing
CJIB Boetemachine
Rollenbanktesten
Geldgraaier Spee
Blauwe Horkenlijn
Misbruik wet WAHV

Successen

Successen van onzinboetes.nl bij het hof van Leeuwarden

Rechtbank Amsterdam moet tijdig antwoorden »

Boete na 2 jaar nietig »

Anoniem vonnis nietig »

Geen inzage recht bij justitie Zwolle »

Parkeerkaartje toch geldig »