Col 1 --> Col 2 --> Row 2 --> Row 3 --> Col 1 -->
  Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->

Logo Flitsboetes

  Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->

Wekelijks nieuws over de de flitsgekte en de nonsens verkeersboetes van Spee

Uitschrijven

 

 
BETREFT
: overheid en witte-boordencriminaliteit

        Geachte weggebruikers,

Onze vorige nieuwsbrief over rechtsmisbruik was nog niet droog of justitie/terorristen minister Jan Piet Hein Donner kwam direct al met maatregelen om het wettelijk recht van bezwaar maken te frustereren. De grens waarbinnen beroep aangetekend kan worden komt bij de WAHV (bestuursrecht) te liggen op € 100 en bij strafrecht op € 500. Simpel gezegd houdt dit in dat de door het CJIB en flitspalendiender mr. Jacobus Koos Spee al willekeurig opgelegde flutboetes in 2005 meteen KASSA zijn voor de overheid. Protesteren is er niet meer bij en van hoor en wederhoor is geen sprake meer. Een crimineel zou deze manier van geld “inzamelen” niet hebben kunnen verbeteren. KLIK hier

 
  111     Teletekst vr 29 okt 2004          
 ***************************************
   Donner legt hoger beroep aan banden
 ***************************************
DEN HAAG Minister Donner van Justitie 
 beperkt het hoger beroep in strafzaken
 die met een geldboete tot 500 euro zijn
bestraft.Hij wil "nodeloos procederen"
 ontmoedigen en de rechtbank ontlasten.
                                        
 Wie in hoger beroep gaat,moet voortaan
 schriftelijk opgeven waarom,waarna het
 gerechtshof beslist of het hoger beroep
doorgaat.De minister trekt ook de grens
op waarbij geen beroep mogelijk is:van
 50 euro boete naar 100 euro.          
                                        
 Volgens Justitie gebruiken mensen hoger
beroep vaak om uitstel van de straf te
 krijgen.Het aantal beroepen voor lichte
zaken maakt een "substantieel" deel van
het totaal uit,meldt een woordvoerder.
 ***************************************

Op gebied van geldplukken blijkt de overheid met zeer aparte regeltjes een bijzondere reputatie te hebben opgebouwd. Als moderne roofridders vindt het stelen met de nodige wettelijke trucs ongeneerd plaats. De 67 % accijns op benzine en toeslag van het “kwartje KOK” wordt nimmer vermeld op de bon. Het zou anders allemaal te veel opvallen hoeveel geplukt wordt bij de automobilisten en zou de vaak (onderling) afgesproken prijsverhogingen van de benzinemaatschappijen wel eens minder makkelijk zijn “door te drukken ”. Investeringen worden zo onduidelijk mogelijk gehouden (Betuwelijn, HSLlijn, C 2000 project). Jaarstukken van gemeenten zijn nauwelijks te ontcijferen en worden de (stille) reserves in vele duistere posten weggecamoufleerd. Bij herhaling blijkt dat miljarden euros zonder dat burgers hier weet van hebben over de balk te worden gegooid. Als de HH regenten niet snel (financieel) hun zin krijgen wordt met verwijzing naar het buitenland, gedreigd dat het veel duurder kan. Tegenstrijdig hoor je echter niet dat de benzine in Saoedie etc voor burgers bijna gratis is maar de in Nederland de gevonden aardgas voor de minima nauwelijks  is te betalen

FLITSWET (WAHV, wetje mulder)
Nederland kwam  in Europa als eerste (21 febr.1989)  met de flitswet  WAHV (Wet Administratiefrechterlijke Handhaving Verkeersvoorschriften) ook wel genoemd Wetje Mulder, dit naar de "uitvinder" professor J. Mulder. In opdracht van justitie werden de verkeersovertredingen uit het strafrecht gehaald en overgeheveld naar het bestuursrecht. Kamerlid Hein J.Roethof trachtte de WAHV op het punt van kentekenaansprakelijk nog aan te passen en diende hiervoor een amendement in (nr.20329/13). De  2e SLAAPkamer liet hem in de de kou staan en werd de WAHV klakkeloos aangenomen. Bij Koninklijk Besluit van 17 aug.1992 (Stb.432) trad de wet op 1 september 1992 in werking.

Gevolg was dat justitie niet meer hoefde aan te tonen dat de overtreder schuldig was maar moest de overtreder nu aantonen onschuldig te zijn (omkering van bewijslast)  Om het strafrecht karakter wat te camoufleren werden slinks door justitie nog wat namen veranderd. Zo heet boete dan sanctie, overtreding=gedraging en verdachte=betrokkene. In de kern blijft de WAHV het strafrechtelijke karakter te hebben behouden en wordt de beschikking/transactie door een Officier van Justitie (OvJ) afgehandeld.

In strijd wordt gehandeld met de hogere Europese wetgeving (EVRM verdrag artikel 6.2 praesumptio innocentiae, zie ook nieuwsbrief nr 26-04 prof.mr.P. van Dijk).Verbazingwekkend mag heten dat Nederland als enige land ter wereld in de grondwet heeft staan om zich te verplichten zich in te zetten voor het INTERNATIONALE RECHT. Rechters blijken hier lak aan te hebben. (TV programma Buitenhof 7 nov.2004, ex-minister president Dries van Agt)

 (* )Als een referendum gehouden zou worden dan zou de WHAV door de burgers zeker weggestemd zijn. De beslissing in de 2e SLAAPkamer is dan ook ON-democratisch genomen en is misbruik gemaakt van de eens in de 4 jaar “afgegeven” volmacht

OPPORTUNITEITSBEGINSEL
Jaarlijks worden 1.300.000 aangiften er gedaan, waarvan er dan een 300.000 in behandeling worden genomen. De overige 1.000.000 stuks verdwijnen in de laden. Justitie bepaalt zelf, zonder aan iemand enige verantwoording verschuldigd te zijn, wie en wat vervolgd wordt. Beroep kan nog gedaan worden op art. 12 Sv. wat een zoethoudertje blijkt te zijn voor klager. Slechts bij 2% van de art.12 Sv procedures wordt tot vervolging overgegaan. Gesproken kan worden van KLASSEJUSTITIE.  Duidelijk voorbeeld was de afkoopregeling door ex-minster Benk Korthals  bij de Schipholbouwfraude. Fraudeurs, die voor € 65.000.000 aan facturen hadden opgemaakt (lees oplichting van gemeensschapsgelden) kwamen er met een boete van € 1.000.000 van af.  De rest was winst !  Procedures kunnen onwettig (bijna crimineel) door de rechtbank worden gerekt. De zaak Solleveld, waarin rechters bewijzen lieten verdwijnen, meerdere RC's meineed pleegden en advocaten failisementsgelden verduisterden, loopt al 28 jaar en is nog steeds niet geëindigd. In strijd wordt gehandeld met het EVRM verdrag. maar Nederlandse rechters hebben hier lak aan

BIJBANENREGISTER.
Rechters kunnen allerlei bijbanen hebben, zelfs advocaat zijn. Door deze belangenverstrengeling kan het gebeuren dat er op de ene dag cliënt door de advocaat voor de balie verdedigd wordt maar de volgende dag achter de balie door dezelfde advocaat maar nu als rechter wordt veroordeeld ! Reden dat bij rechters in Nederland in tegenstelling tot Amerika geen naam bordjes tijdens de zitting te zien zijn. Verdachte moet maar moet gissen met wie hij te maken heeft en of er wel/geen sprake is van belangenverstrengeling. Een verbazingwekkende Nederlandse 2 petten constructie, die alleen in Nederland voorkomt. Sprake is van een dubieuze en niet onpartijdige rechtspraak. KLIK hier

BPM (opbrengst 3.800.000.000 miljard per jaar)
Een bijzondere belasting op nieuwe auto’s. Nergens ter wereld komt deze graaibelasting voor en heeft nog geen enkel land het aangedurfd deze Nederlandse “vinding” toe te passen. Als deze belasting afschaft wordt zouden de prijzen van auto’s overeenkomen met de in ons omringende landen

HORKENLIJN (nieuwsbrief 21-04)
Een typische Nederlandse gniepige vinding van justitie/ flitspalendiender Jacobus Spee. Agenten in burger hoeven alleen maar te denken dat er sprake is van een (snelheids) overtreding en kunnen zonder dat bestuurder aangehouden wordt, stiekem proces verbaal opmaken. Achter de rug van overtreder om wordt de zaak door de rechtbank (veelal bij verstek) afgehandeld. Zonder hoor en wederhoor valt de ..tig euro’s boete in de brievenbus.

KLIKLIJN 0800-7000
Achterbaks overheids telefoonnummer, waar eenieder die boos is op een buurman/buurvrouw etc telefonisch melding kan maken van niet gepleegde misdaden. Bekend voorbeeld waar politie/justitie ook enorm geblunderd heeft, is in de moord zaak van Nienke K. waar verdachte Koos B 4 jaar onschuldig in de gevangenis heeft gezeten. Excuses voor de justitiële blunders waren er niet bij.

BODEMBESLAG
Een geldgraaiende vinding van de belastingdienst (met fiat van de 2e SLAAPkamer !) om bij niet betaling van oa een dwangbevel IMMOREEL beslag te leggen op inboedels van derden in het het pand waarin belastingplichtige is gehuisvest. Het faillisement en openbare veiling in 1994 van Patty Brard, die als "stroman" door haar ex Erik Peute voor zaken werd misbruikt, is er een sprekend voorbeeld van. MORAAL : GEEF NOOIT ZOMAAR ONDERDAK AAN BEDRIJVEN

DERDEN BESLAG
Een geldgraaiende vinding om bij vordering van het CJIB (ook weer met fiat van van de 2e SLAAPkamer !) IMMOREEL beslag te leggen op de auto, niet zijnde het eigendom van bestuurder/ster, waarin op dat moment gereden wordt. Pas na betaling van de boete, veelal gedaan door de eigenaar zelf, kan weer over de auto beschikt worden. De eigenaar moet dan (via een deurwaarder) zelf maar weer van gebruiker de door hem betaalde boete terugvorderen. MORAAL : LEEN NOOIT DE AUTO UIT.

DE OVERHEID/POLITIE IS JE BESTE VRIEND moet de burger in 2004 maar snel vergeten. Het bestaat ook volgens super pg mr. Jhr.mr.J.L.de Wijkerslooth de Weerdestein allang niet meer. Met het invoeren van de prestatiecontracten zijn agenten staats-incasseerders geworden en is het stelen en roven bij automobilisten een primaire diensttaak. Misbruik wordt gemaakt van de wet. (homepage flitsboetes “ervaringen”)

TERRORISTENWET
Een wet waar eenieder over praat, maar er (nog) niet is. Wel zijn in het wetboek van Strafvordering diverse artikelen aangepast,  met gevolg dat onschuldig fotograferen van een (toeristisch) evenement al kan leiden tot arrestatie en inval gedaan kan worden in de privé woning (inbeslagname computers etc.) Deelname aan een criminele organisatie is het nieuwe kapstokartikel waarop bijna iedere Nederlander dagenlang in hechtenis genomen kan worden.

ADVOCATENWET .
Een wet waar al 52 jaar (met toestemming van de 2e SLAAPkamer !) geen uitvoering aan wordt gegeven (Art. 67 toewijzing procureur). Hierdoor kunnen rechtzoekenden in CIVIELE procedures niet zelf aktes / conclusies bij de rechtbank indienen maar zijn verplicht dit via een dure advocaat te doen (procesmonopolie). In strijd wordt gehandeld met de NMa wetgeving, die monopolies expliciet verbieden en de grondwet artikel 17 (het recht op recht en toegang tot de rechtbank). Rechters en advocaten negeren de wet. Van een rechtsstaat Nederland is dan ook geen sprake

Krijgt u er ook genoeg van om door de overheid in de maling te worden genomen en dat onder het mom van een dubieuze, niet onpartijdige rechtspraak misbruik wordt gemaakt van de wet, waardoor jaarlijks voor een € 500.000.000 van automobilisten wordt geplukt, steun dan de campagne "STOP DE FLITSGEKTE" om gezamenlijk sterk te staan tegen het sneaky geldgraaien van de overheid bij automobilisten.

Voor meer machtsmisbruik en corruptie bij overheid/justitie, zie onze website rubriek falende ambtenaren en www.sdnl.nl

Vorige nieuwsbrieven  << 

30-04  Criminele overheid, een bende stelende roofridders.
29-04  Rechtsmisbruik : rechters (advocaten en) misbruiken de wet ergo voeren de (grond) wet helemaal niet uit. 
28-04  Prestatie contracten, geldplukken bij automobilisten
27-04  Onder mom van milieu worden automobilisten voorgelogen door een onbetrouwbare overheid. 
26-04  Onder mom van veiligheid worden automobilisten voorgelogen door een onbetrouwbare overheid. 
25-04  Visioenen van V&W minister Karla M.H.Peijs en de KM heffing /beprijzing van € 10 en meer !
24-04  CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau ) een geldgraaiende boetemachine
23-04  Dubieuze rollenbank testen en onwettig confisqueren van scooters  
22-04  Onzinboetes /diefstal bij automobilisten  
21-04  Blauwe horkenlijn (BHL) 
20-04  Oneigenlijk gebruik /misbruik van de flitswet (WHAV, wetje Mulder)

   

Stop de flitsgekte!!!

Wordt voor € 5 DONATEUR  
om gezamelijk het onzinnige geflits en de vele nonsens verkeerslichten in 2004 te doven!

  TEAM FLITSBOETES (Harry, Tim, Harold, Pamela, Jurjen, Rink)
  
                     

                        Snelheidscontroles.com                       RoadCheck  

                                     

                                                                

   

                 Voor banner "Stop de flitsgekte en onzinboetes", kijk op http://www.flitsboetes.nl/banner/

               Wilt u ook uw flitsfrustratie over de flitsgekte, nonsens verkeersboetes en
                kromme WAHV wetgeving in een nieuwsbrief kwijt (1/2 A4tje),
email redactie

                                               Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, KLIK hier

                                     =================================================