Row 1 --> Col 1 --> Col 2 --> Row 2 --> Col 1 --> Col 2 --> Row 3 --> Col 1 -->
  Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->
Logo Flitsboetes
  Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->
Wekelijks nieuws over de de flitsgekte en nonsens verkeersboetesUitschrijven
 
 
  BETREFT :  CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) een geldgraaiende boetemachine

        Geachte weggebruikers,   

Op onze vorige nieuwsbrief over “rollenbanktesten” ontvingen wij enthousiaste en zeer positieve reacties, speciaal van de club scooter-freaks.nl. Veel juridische vragen werden gesteld over de rollenbankcontroles. Allen hebben inmiddels bericht gekregen. In een aparte nieuwsbrief zal dit nog eens uitgebreid worden verwerkt. De bijna 300 nieuwe scooterfreaks donateurs heten wij hartelijk welkom. De overige 14.700 van de 15.000 bezoekers, die dagelijks de website scooter-freaks.nl bezoeken nodigen wij idem van harte uit zich hierbij aan te sluiten. Als belangengroep is het mogelijk om een vuist (moker) te maken om de absurde rollenbanktesten en de doorgeschoten WAHV (Wet Administratiefrechterlijke Handhaving Verkeersvoor- schriften ook wel genoemd Wetje Mulder naar de "uitvinder" professor J. Mulder) voor een paar km te hard rijden aan te pakken. Flitsboetes wil zich hiervoor sterk maken. Als weggebruikers massaal donateur worden (slechts € 5,-) moet dit eind 2004 lukken.

 

De flitsgekte en heksenjacht van flitspalendiender mr. Jacobus (Koos) Spee op automobilisten, die een paar km boven de maximum snelheid hebben gereden, begint een astronomische omvang aan te nemen. In plaats van boeven te vangen zijn er dagelijks hele pelotons (KLPD) flitsers in gecamoufleerde videowagens op pad om geld af te persen van weggebruikers. De boetemachine van het CJIB (Centraal Justitieel Incasso bureau in Leeuwarden) draait ivm de prestatiecontracten overuren. Dagelijks wordt door het CJIB een 30.000 standaard computer "schikkingen" naar de criminele automobilist verzonden. Opvallend hierbij is dat deze standaard schikkingen wel geoorloofd zijn maar justitie daarentegen bezwaar maakt tegen  standaard internet beroepschriften. Op grond van het oppertuniteitsbeginsel (gelijkheidsprincipe in de rechtspraak zou een ONPARTIJDIGE rechter hiermee rekening dienen te houden, hetgeen in de praktijk ook veelal het geval is. Flitsboetes heeft o.a.het oppertuniteitsbeginsel als één van de argumenten in haar beroepschriften vermeld staan. Raadzaam blijft echter om geneuzel bij de kantonrechter te voorkomen de tekst wat in eigen (Friese / Limburgse etc.) dialect /stijl aan te passen.

 

De opbrengst van de "schikkingen" bedragen per dag circa € 1.300.000 ( € 540.000 per uur !). Voor 2004 worden de totale boete opbrengsten begroot (exclusief de recente graai van € 80.000.000 van EZ minister Zalm) op € 510.000.000. De automobilisten zien dit echter niet terug in mobiliteitsverbeteringen maar verdwijnt het bedrag net als de wegenbelasting van 15 miljard euro per jaar voor 70% in de algemene middelen.Goudgerande wachtgeldregelingen van ..tig duizenden falende ambtenaren en 2e SLAAPKAMERleden worden hiervan inmiddels betaald. Dbeschikking wordt als geen bezwaar wordt gemaakt verhoogd bij de 2e en een 3e aanmaning met resp. 25% en 50% boete. Een woekerpercentage, dat als bedrijven ondanks contractuele afspraken hierover in een eventuele rechtsprocedure dit zouden willen invorderen, de rechter hier korte metten meemaaktDe overheid kan blijkbaar straffeloos woekerpercentage in rekening brengen! 

LET OP dat bij bezwaar maken de uiterste termijn 6 weken bedraagt.Justitie dient ook tijdig en binnen een redelijke termijn op de beroepschriften te antwoorden. Bij gebreke een ONPARTIJDIGE rechter de beschikking niet ontvankelijk zal verklaren (zie flitsboetes arrest 1116). 

 

Indien betaling na de 3e aanmaning is uitgebleven kan oa notering in het OPSporings register plaatsvinden.Bij paspoortcontrole (op Schiphol) volgt dan aanhouding met bij niet betaling directe celstraf. Ook thuisbezoek van de HH staats-incasseerders (soms vergezeld van de ME) kan verwacht wordendit bij voorkeur met Kerst etc als dit in gezinsverband  wordt gevierd. In Rotterdam was in mei weer devakantiegeldcampagne“ en in juni het "EK voetbal"  Veel mensen zitten dan thuis televsie te kijken. Als niet rap werd opengedaan kan de criminele automobilist zelfs rekenen op intrappen van de voordeur. Gekozen kan dan worden tussen gijzeling of betaling van de gagatel boete (€ 30 ! ). Dat de schade aan de voordeur veelvouden bedroegen is dan jammer. Totaal een € 50.000 werd opgehaald en moesten 35 mensen straffen gaan uitzitten. (BRON, teletekst 1 juli 2004). Bijzonder mag heten dat bij WAHV boetes, ondanks de uitgezeten celstraf, de geldvordering blijft staan. Een crimineel zou de handelswijze en geld afpersing door justitie  /CJIB niet hebben kunnen verbeteren.  

 

Verbazingwekkend is daarom dat justitieminister mr. Jan Piet Donner bolletjesslikkers, tasjesrovers, zakkenrollers draaideurcriminelen, straatvandalen etc., die zich overduidelijk strafbaar maken aan gedragingen, waarop zelfs gevangenisstraffen staan subsidiair boetes van € 1000 en meer, vrijuit laat gaan maar automobilisten genadeloos vervolgt als een bagatel overtreding van een € 30 niet tijdig is voldaan. Zelfs de 100 miljoenen euro's (schiphol)bouwfraudes worden met bemiddelling van ex-justitieminister Benk Korthals voor een schijntje afgekocht. Deze niet bepaalde logica tracht justitie en rechters te "rechtvaardigen" als het "bijzondere karakter" van de WAHV. Behalve dat er al sprake is van een gelegenheidswetgeving, blijkt de uitvoering van de wet bijzonder elastisch te zijn, dit nog eens in het voordeel van justitie!  

 

TIP: Heeft u gelden te verhalen op een tegenpartij, die strafrechtelijk door de rechtbank is veroordeeld, dan is het mogelijk om voor de incasso hiervan kosteloos het CJIB in te schakelen (Wet Terwee). Wel rekening dient gehouden te worden, dat in tegenstelling met boetes, die veelal binnen 2 maanden geďncasseerd zijn, de invordering wel een jaar en langer kan duren. De belangen van het slachtoffer schijnt de overheid nog steeds geen zier te interesseren!

 

Van de verkeersovertredingen (verkapte snelheidsbelastingen) leeft in Leeuwarden inmiddels een heel leger CJIB ambtenaren. Sinds de start in 1990 heeft dit 15 man tellende apparaat zich kunnen vermenigvuldigen tot een 600 a 700 man anno 2004. Als “beloning” om automobilisten met absurde bagatel overtredingen genadeloos tot het bot te vervolgen werd voor deze “helden”, een super de luxe huisvesting in Leeuwarden neergezet, Marnixstate. Kosten een € 35.000.000 en geheel betaald met de verkeersboetes van automobilisten. Om het milieu niet te vergeten (milieu is een veel gebruikt toverwoorden om onzinboetes te legaliseren) werd het gebouw o.a.uitgevoerd met klimaat beheersystemen en milieuvriendelijke bakstenen. Dat voor de fabricage van deze stenen wel 10 x meer (milieu vervuilende ) energie nodig was en het netto rendement uiteindelijk 0,0 was, werd door de directie even over het hoofd gezien!

 

Onder de bezielende leiding van procureur-generaal (pg) mr. Dato Willem Steenhuis (bekend al uit het recente SBS6 filmverslag van Peter R. de Vries voor het urenlang fout parkeren bij zijn baas super pg jhr.mr.J.L..Wijkerslooth de Weerdestein) werd de CJIB boetemachine met geavanceerde supersnelle computers en miljoenen kostende software programma’s geďnstalleerd.Peperdure plasma beeldschermen werden al in 1992 voor de gebruikers aangeschaft. Een groot deel van de organisatie klus werd in handen gegeven van management & adviesbureau Bakkenist. Snel werd echter bekend dat mr. Dato Willem Steenhuis nog eens een dik betalende adviseur was bij Bakkenist en een ordinaire geldgraaiende ambtenaar bleek te zijn met 2 petten op. Minister Winnie Sorgdrager zei hierover later in de 2e SLAAPkamer, die door de dagbladen plots wakker geschrokken was, toen zij voor de dubbelrol van Dato W. Steenhuis ter verantwoording werd geroepen "mijn oren vielen van mijn hoofd ik wist niet wat ik hoorde en hier wist ik hier niets van". Uiteindelijk moest minister Sorgdrager, na eerst haar super-pg mr. Arthur Docters van Leeuwen, die het collegiaal had opgenomen voor fraudeur Steenhuis, terecht ontslagen te hebbendoor de ontstane gezagscrisis zelf vertrekken. Als minister is het blijkbaar al verboden om frauderende ambtenaren te ontslaanDe hoofdschuldige, pg mr.Dato Willem Steenhuis, kwam er dan ook met een berisping vanaf en mocht na intrekking van zijn adviseurschap tegen een riante salarisverhoging met benoeming tot "voorzitter van het CJIB" blijven zitten! King Arthur kreeg na een jaarlang "ziek" thuis zitten middels het Haagse pluche een topbaan bij het STE (Stichting Toezicht Effectenverkeer). De belastingbetaler mag deze klucht met miljoenen euro's aan gouden handdrukken voor o.a. topambtenaar Veerman en directeur Rook etc weer ophoesten, uiteraard middels flitsboetes. Bron Kees Lunshof columnist Telegraaf, Amsterdam, 28 jan.1998.

 

Voor meer machtsrnisbruik en corruptie bij justitie zie onze website rubriek falende ambtenaren en www.sdnl.nl

 

Krijgt u er ook genoeg van om door de overheid in de maling te worden genomen en dat agenten als staats-incasseerders worden ingezet om nog meer geld af te persen, steun dan de campagne STOP DE FLITSGEKTE om gezamenlijk sterk te staan tegen het tegen sneaky geldgraaien van de overheid bij automobilisten. 

 

 Volgende nieuwsbriefnr 25-04  :  minister Karla Peijs en KM heffing (beprijzing)  

 

 Vorige nieuwsbrieven  <<  

23-04  Dubieuze rollenbanktesten   

22-04  Geldgraaien-onzinboetes  

21-04  Blauwe horkenlijn (BHL) 

20-04  Oneigenlijk gebruik / misbruik van de WAHV (wet Mulder)    

 

 

 

 
 Stop de flitsgekte!!!

Wordt voor € 5 DONATEUR 
om gezamelijk het onzinnige geflits en de vele nonsens verkeerslichten in 2004 te doven!

 

 

TEAM FLITSBOETES (Harry, Martin, Coen, Harold, Pamela, Jurjen, Rink)

 

                            

 

 

RoadCheck                            Flitspaal.nu

 

                           Snelheidscontroles.com

 

 

                 Voor banner "Stop de flitsgekte en onzinboetes", kijk op http://www.flitsboetes.nl/banner/

                  Wilt u ook uw flitsfrustratie over de flitsgekte, nonsens verkeersboetes en
                  kromme
 WAHV wetgeving in een nieuwsbrief kwijt (1/2 A4tje),
email redactie

                   Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, klik hier