Row 1 --> Col 1 --> Col 2 --> Row 2 --> Col 1 --> Col 2 --> Row 3 --> Col 1 -->
  Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->
Logo Flitsboetes
  Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->
Wekelijks nieuws over de de flitsgekte en de nonsens verkeersboetes van SpeeUitschrijven
 
 
 

  BETREFT geldgraaiende minister Gerrit Zalm en flitspalendiender Jacobus Spee       

        Geachte weggebruikers, 

Onze hartelijk dank voor wederom de vele positieve reacties die wij op onze nieuwsbrief nr 21-04 de HORKENLIJN mochten ontvangen. Totaal konden wij de afgelopen weken opnieuw 956 donateurs verwelkomen. Bedankt voor de gulle bijdragen. Deze zullen nuttig besteed worden om flitspalendiender Spee en zijn flitspalengestapo juridische tot bij het Hof in Straatsburg genadeloos te vervolgen. 

 

Het zal velen niet onbekend zijn dat onze schatkistbewaarder minister Gerrit Zalm, ondanks de jaarlijkse belasting opbrengsten van circa € 160.000.000.000 steeds weer met zijn departement aan het “brainstormen” is hoe nog meer geld geplukt kan worden. Onthutsend ook de laatste berichtgeving. Openlijk wordt er voor uitgekomen om voor tekorten extra verkeersboetes uit te schrijven. De opbrengst werd al vastgesteld op € 80 miljoen en meteen opgenomen in de voorjaarsbegroting van 2005. Duidelijker had schatkistbewaarder Zalm het niet kunnen zeggen “flitsboetes zijn verkapte snelheidsbelastingen”  Sprake is van oneigenlijk gebruik en misbruik van de wet.

Demagogisch met verstand op nul en blik op oneindig blijft flitspalendiender Spee doorgaan het geldplukken van de overheid te legitimeren en worden weggebruikers schuldgevoelens aangepraat. Niets hebben de verkeersboetes met veiligheid en/of milieu te maken maar worden gebruikt om de bodemloze schatkist te vullen.
Ook volgens de stichting SWOV is er geen hard bewijs dat intensieve snelheidscontroles leiden tot minder slachtoffers. Letterlijk schrijft de SWOV: 'Over de relatieve effectiviteit van verschillende instrumenten voor snelheidstoezicht is op grond van de nu beschikbare gegevens geen uitspraak mogelijk.

Automobilisten worden bij het al niet om hebben van autogordels in de bebouwde kom of als er een paar km te hard is gereden bijna voor crimineel uitgemaakt. Als het nog eens aan flitspalendiender Spee zou liggen worden nog eens ALLE Nederlanders op
gesloten, waardoor het diefstalprobleem van een kleine groep criminelen meteen ook opgelost is ! Flitsboetes met partners roadcheck.info, tt-c.nl , snelheidscontroles en scooter-freaks.nl denken daar wat genuanceerder over en maken zich sterk om het schaamteloos geldgraaien door de overheid en het onzinnige geflits met de vele nonsens verkeerslichten in 2004 te doven !

 

De incassomachine draait (nog) op volle toeren Of dit vanwege een scooter is, die bij een dubieuze rollenbank test door de mand is gevallen, of een auto die’s-nachts op een verlaten weg een paar km te hard heeft geredenHet is KASSA voor de overheid.  Geschatte opbrengst 2004  plm € 510.000.000,  weer een 20 % meer dan in 2003. Flitspalen worden dan ook bij voorkeur geplaatst op kaarsrechte wegen, zodat bijna elke automobilist in deze snelheidsvalkuil tuimelt (iedergemiddeld thans 1,4 x per jaar ! ). Hoe dit te rijmen is met de beweringen van diender Spee, dat flitspalen op gevaarlijke plaatsen staan mag een raadsel heten.  Dit geldt ook voor het verbod op radardetectoren. Immers radardectoren kunnen deze"gevaarlijke" plaatsen tijdig localiseren. Weinig consequent is het dan, zelfs immoreel te noemen om radardectectoren te verbieden. Bij ongevallen op deze “gevaarlijke” plaatsen is zero-tolerance hoofd Bureau Verkeershandhaving  mr. Jacobus (Koos) Spee direct aansprakelijk te stellen. Hij is ieder geval nu gewaarschuwd. Flitsboetes heeft diender Spee bij herhaling op de Radio en TV uitgenodigd om het geldgraaien met onzinboetes van een paar km te hard rijden ( 8.000.000 stuks per jaar !) eens uit te komen leggen. Het blijft oorverdovend stil.

NAAM :J. Van Oostveen  |  datum: Thursday, 09 Aug, 2001 om 12:24:09 *9 (PST)

VIER GEWONDEN NA REMMEN BIJ FLITSPAAL“ misschien kan verkeersofficier Spee dit berichtje uit de Telegraaf van 7 aug 2001 naast zijn “eigen onderzoek” plaatsen, waarin de automobilist wijs gemaakt wordt, dat van ongelukken bij flitspalen geen sprake is.De vele remsporen op de linkerbaan bij flitspalen tonen het tegendeel aan en maken duidelijk dat wel degelijk zwaar wordt afgeremd. Voor de hierdoor ontstane kop-staart botsingenbij flitspalen lijkt mij mr. Koos Spee persoonlijk aansprakelijk .

 

NAAM : Trudie| EMAIL: trudie@hotmail.com | datum: Wednesday, 29 January, 2003 om 20:07:20*9 (PDT)

Flitspalen worden geplaats om de verkeersveiligheid te vergroten? Ik rij op een vrij donkere weg en wordt recht in mijn gezicht geflitst. Ik was totaal verblind en schoot bijna de berm in. Ik denk dat er juist aanrijdingen ontstaan door deze manier van flitsen en lijkt mij de overheid aansprakelijk als ik in het ziekenhuis belandt ! ]

 

Automobilisten zijn de grootste netto betalers. Miljarden worden echter over de “ balk" gegooid (circa €4.500.000.000 in 2003) en/of worden uitgegeven aan falende ambtenaren, die met een riante wachtgeldregeling en zonder sollicitatieplicht in zonnige (Spaanse) oorden relaxed hun pensioen liggen af te wachten. Een politieke partij “Europa Transparant” van Paul van Buitenen wil hier iets aan doen. Hij stond al 4 jaar geleden op de barricade om het schaamteloos geldgraaien van (Europese) ambtenaren aan te pakken. Mocht u donderdag 10 juni 2004 van plan zijn te gaan stemmen, stem dan in ieder geval op Paul van Buitenen lijst 12. Gerede kans dat uw belasting /gemeenschapsgelden doelmatiger besteed gaan worden en de extra heffingen op verkeersboetes van schatkistbewaarder Zalm kunnen verdwijnen. Op de 2e SLAAPkamerleden hoef je op een enkele uitzondering na, niet te rekenen. Die hebben het allemaal te druk met onderling ruzie maken en het stelselmatig poltiek de burger in de maling nemen. 

 

Voor meer machtsrnisbruik en corruptie bij justitie zie onze website rubriek falende ambtenaren en www.sdnl.nl

 

Krijgt u er ook genoeg van om door de overheid in de maling te worden genomen en dat agenten als staats-incasseerders worden ingezet om nog meer geld af te persen, steun dan de campagne STOP DE FLITSGEKTE om gezamenlijk sterk te staan tegen het tegen sneaky geldgraaien van de overheid bij automobilisten. 

 

 Volgende nieuwsbriefnr 23-04  :  Dubieuze rollenbanktesten en confisqueren van scooters  aanmeldenafmelden  

 

 Vorige nieuwsbrief  << 

 

Stop de flitsgekte!!!

Wordt voor € 5 DONATEUR om gezamelijk het onzinnige geflits en de vele nonsens verkeerslichten in 2004 te doven!

TEAM FLITSBOETES (Harry, Martin, Coen, Harold, Pamela, Jurjen, Rink)


KLIK hier voor gratis bezwaarschrift (and TELL FRIENDS)

Flitspaal.nu

RoadCheck

Snelheidscontroles.com

Voor banner "Stop de flitsgekte en onzinboetes", kijk op http://www.flitsboetes.nl/banner/

Wilt u ook uw flitsfrustratie over de flitsgekte, nonsens verkeersboetes en kromme WAHV wetgeving in een nieuwsbrief kwijt (1/2 A4tje), email redactie

Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, klik hier