? Row 1 --> Col 1 --> Col 2 --> Row 2 --> Col 1 --> Col 2 --> Row 3 --> Col 1 -->
  Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->
Logo Flitsboetes
  Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->
Wekelijkse nieuws over de de flitsgekte en nonsens verkeersboetes Uitschrijven
 

 

BETREFT : oneigenlijk gebruik / misbruik van de WHAV (wet Mulder)  

     Geachte weggebruikers, 

Na enige tijd van afwezigheid is flitsboetes weer terug met haar FLITSINFO nieuwsbrief en zal ons nieuwe panel van rubriekschrijvers wekelijks automobilisten op de hoogte houden over de flitsgekte, de vele nonsens verkeersboetes en niet in het laatst de achterlijke WAHV wetgeving (wtje Mulder) met een steeds meer onthutsende rechtspraak hierover. 

Ongekend hoog is de score bij automobilisten (95%), die zich dagelijks ergeren over de boeteregens, die over hun/haar hoofden uitgestrooid worden. Uit de door radio, dagbladen en KLPD bekend gemaakte controles blijken hele pelotons agenten dag en nacht op pad te zijn om geniepig achter bosjes, kliko containers als moderne roofridders met laserguns geld af te persen van de argeloze automobilist, die (?s-nachts ) een paar km te hard heeft gereden. Met een  Befehl ist Befehl en Ordnung muss sein  mentaliteit kan zero-tolerance hoofd Bureau Verkeershandhaving alias flitspalendiender, mr. Jacobus Koos Spee het niet laten om met een wagenpark van gecamoufleerde videowagens, allemaal betaald van de flitsboetes,  automobilisten, motorrijders en bromfietsers zogenaamd onder het mom van veiligheid en milieu genadeloos samen met de snelweg Gestapo r?cksichtsloss te vervolgen. 

In 2003 blijken er 10.600.000 boetes te zijn uitgeschreven, dit op de 7.600.000 autos. Dit komt neer op dat gemiddeld elke automobilist jaarlijks 1,4 x in de snelheidsvalkuil tuimelt. Het is dan ook geen toevalstreffer meer om geflitst te worden. Je kan er gewoon op wachten ! Flitspalen worden ook bij voorkeur op kaarsrechte (snel) wegen geplaatst, zodat het grote geldgraaien nog lucratiever wordt. In plaats van boeven te vangen, worden agenten als staats- incasseerders ingezet om aan de jaarlijks verplichte prestatiecontracten te voldoen. Spee en consorten, allen notabene betaald van gemeenschapsgelden, en dus een dienende taak hebben, zijn er blijkbaar zoveel mogelijk op uit om automobilisten met een onzinnige WHAV wetgeving lastig te vallen 

Boetes hebben dan ook nauwelijks iets met verkeersveiligheid te maken, maar blijken ordinaire (snelheids)belasting te zijn, uitsluitend bedoeld om de steeds maar weer bodemloze schatkist te vullen. Sprake is van een gelegenheidswetgeving. De opbrengst in 2003 van ?. 445.000.000 (15 % meer dan in 2002) werd niet besteed aan verkeersverbeteringen, maar ging regelrecht naar de bodemloze schatkist om hiervan oa de gouden handdrukken te betalen van falende ambtenaren, als de burgemeester van Leeuwarden Loeki van Maaren van Balen ? 590.000, burgemeester L.H.B. Spahr van Middelburg ? 550.000 en op nummer ??n de ex-procureur generaal R.J.C. van Randwijck met ? 1.300.000. Totale schade voor de gemeenschap jaarlijks een ? 38.000.000, waarvan een groot deel uitbetaald wordt aan vele ex 2e SLAAPkamerleden, die met een riante wachtgeldregeling en zonder sollicitatieplicht in zonnige (Spaanse) oorden relaxed hun pensioen af te wachten. 

In haar staatsbegroting houdt de overheid en het CJIB (gehuisvest in een kantooroptrekje van ? 28.000.000 en betaald van de flitsboetes) met de miljoenen opbrengsten al rekening mee en weet blijkbaar de overheid al VOORAF het jaarlijkse aantal boetes !. Zelfs onze altijd olijke minister Gerrit Zalm (overbekend om het kwartje Kok niet terug te geven ? want dan moet andere belastingen toch weer omhoog HAHA  !) kwam hier recent uitgebreid mee in het nieuws.                

108  Teletekst di 27 apr.2004
*************************************
Zalm boekt meer geld voor boetes in
**************************************
DEN HAAG Minister Zalm van Financien
heeft de verwachte opbrengst van boetes
in 2004 met 80 miljoen euro verhoogd.
De minister heeft dat bedrag opgenomen
in de voorjaarsnota,die donderdag door
het kabinet wordt besproken.
Zalm verwacht dat de politie door de
uitvoering van het veiligheidsplan van
minister Donner van Justitie 50 miljoen
extra aan boetes uitschrijft.Daarnaast
levert de verhoging van de boetes bij
bekeuringen 30 miljoen euro op.
Het geld gaat niet in zijn geheel naar
de schatkist,maar wordt deels ingezet
voor de verkeersveiligheid.Vorig jaar
is het aantal verkeersdoden gestegen.
***************************************

 

Boetes, die in essentie bedoeld zijn om preventief te werken en foutief rijgedrag te corrigeren, lijken in de praktijk verkapte snelheidbelastingen te zijn. Van een cultuuromslag, wat flitspalendiender demagogisch mr. Jacobus Spee in zijn vele interviews bij herhaling tracht te doen geloven is geen sprake.   

Justitie maakt oneigenlijk gebruik /misbruik van de WHAV (wet Mulder) 

Krijgt u er ook genoeg van om onder valse voorwensels door de overheid in de maling genomen te worden en dat agenten als staats-incasseerders worden ingezet om nog meer geld af te persen, steun dan de campagne STOP DE FLITSGEKTE om gezamelijk sterk te staan tegen het tegen sneaky geldgraaien van de overheid bij automobilisten. 

 BRONNEN : 

- Prof.Dr. A.J. Rothengatter, RU Groningen.TV-programma
Flitsboetes zijn snelheidsbelastingen
- Prof. B.Smalhout en VVDer P.Hoftstra (Onzinboetes De Telegraaf 4 aug, 13 dec, 7 nov 01)
- Amsterdamse hoofdcommissaris Jelle Kuiper; Flitsboetes zijn voor agenten een onzinnige bezigheid van een chagrijnige overheid (www.telegraaf.nl datum 18 april 2001)
- Oud AVD commandant Porsche groep Driebergen, Officier A.C.Vogel Flitsboetes van  verkeersofficier mr. J.Spee hebben meer weg van razzia s (www.telegraaf.nl datum 27dec1)
-  SBS6  Spee in programma Wegmisbruikers ...120 KM is  maximaal op snelwegen, ook al is er geen kip op de weg (7 april 2004)

 Volgende nieuwsbriefnr. 21-04  blauwe horkenlijn?  aanmelden / afmelden 

 

Stop de flitsgekte!!!

Wordt voor € 5 DONATEUR om gezamelijk het onzinnige geflits en de vele nonsens verkeerslichten in 2004 te doven!

TEAM FLITSBOETES (Harry, Martin, Coen, Harold, Pamela, Jurjen, Rink)


KLIK hier voor gratis bezwaarschrift (and TELL FRIENDS)

Flitspaal.nu

RoadCheck

RoadCheck

Wilt u ook uw flitsfrustratie over de flitsgekte, nonsens verkeersboetes en kromme WAHV wetgeving in een nieuwsbrief kwijt (1/2 A4tje), email redactie

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, klik hier