[if !mso]>[if gte mso 9]> [if gte mso 9]> Clean DocumentEmail 6 pt 2 2 MicrosoftInternetExplorer4 [if gte mso 10]>[if gte mso 9]> [if gte mso 9]> Row 1 --> Col 1 --> Col 2 --> Row 2 --> Row 3 --> Col 1 -->

 

Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->

Logo Flitsboetes

 

Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->

Wekelijks nieuws over de de flitsgekte en de nonsens verkeersboetes van Spee

Uitschrijven

 

 

 

 BETREFT :  Visioenen van V&W minister Karla M.H.Peijs en de KM heffing /beprijzing van € 10 en meer !  

 

  Geachte weggebruikers,


[if gte vml 1]> In onze FLITSINFO nieuwsbrief nr. 23-04, waarin flitsboetes oa schreef over orakel minister van V$W Karla M.H. Peijs, die visioenen had gekregen om plotseling de leeftijd van bromfietsers op minimaal 17 jaar te moeten stellen, heeft Peijs blijkbaar alle kritiek (ook van flitsboetes) ter harte genomen. De leeftijd blijft 16 jaar. In ruil hiervoor wordt en wat waarschijnlijk al de opzet was, een bromfietsrijbewijs met een punten systeem ingevoerd. Het rijbewijs dient na twee (zware?) overtredingen te worden ingeleverd. Mogelijkheden genoeg dus om voor een, inmiddels gebleken onbetrouwbare overheid te sjoemelen. Met een beetje creatief rollenbanktesten, dubieuze flitsmetingen is het aantal weggebruikers zo gehalveerd. Dit kan meteen een testcase voor automobilisten worden, liet Peijs daarbij triomfantelijk weten. Voor een echt anti-flits beleid KLIK hier


Blijkbaar toch enigzins gefrustreerd over het niet doorgaan van de brommer leeftijdgrens heeft het orakel Peijs meteen een andere (oude) methode van stal gehaald om het file probleem op te lossen. Onder het mom, dat een gestolen auto snel met GPS (Global Positioning System) opgespoord kan worden zou het hele Nederlandse wagenpark met een GPS (overheid satelliet chip) verplicht moeten worden uitgevoerd.Type auto en snelheid zijn makkelijk door "BIG BROTHER IS WATCHING YOU" uit te lezen en de gestolen auto kan weer snel in bezit gesteld worden van de rechtmatige eigenaar. Hier is niets mis mee. Peijs gaat echter nog een paar elektronische stappen verder door op afstand het gassysteem aan te sturen met desnoods dichtdraaien van de brandstofkraan. Bij overschrijding van de maximum snelheid wordt de auto automatisch afgeremd dan wel tot stoppen gedwongen. De automobilist kan alleen nog maar lijdzaam met hermetisch gesloten deuren en elektronisch vastgesnoerd in de autogordels de H.H.staats-incasseerders afwachten. De bagatel boete van € 28 of andere nog openstaande (parkeer)bonnen kunnen afgerekend worden. Direct KASSA dus voor de overheid. Bij niet betalen volgt prompt in beslagname van de auto. Een sneaky methode van Peijs om massaal alle automobilisten met het GPS systeem slinks in een elektronisch dwangbuis te stoppen ergo bijna de gehele Nederlandse bevolking onder de duim te houden. Het zal nog maar een kwestie van tijd zijn en eenieder heeft een elektronisch paspoort bij zijn geboorte in de hersenen geďmplementeerd en kan de overheid zelfs (criminele)gedachten uit gaan lezen!  Alles onder het mom van veiligheid en bestrijding van het terrorisme! (wordt vervolgd). Heeft u ook bezwaar tegen deze doorgeschoten wetgeving en schending van uw privacy KLIK hier.

Dat elektronische systemen in auto’s ook het file probleem oplossen, zoals Peijs tracht te suggereren, is een hersenkronkel. Vol is nu eenmaal vol op de weg. De KM-heffing (Peijs noemt dit sneaky "beprijzing") heeft uitsluitend als doel om nog meer geld van de automobilisten te plukken. Geluiden van € 10 en meer per km zijn al te horen. De enige remedie tegen files is en wat elke lagere school leerling ook kan bedenken, de wegen te verbreden (of de auto’s de helft kleiner te maken). De H.H.regenten weten dit na 30 jaar nog niet. Gelden voor meer asfalt zijn reeds 30 jaar beschikbaar. Echter van de opgebrachte (wegen)belastingen, accijnzen etcetera van € 15.000.000.000 misbruikt de overheid al 30 jaar lang een 2/3 deel voor oa gouden handdrukken van falende ambtenaren.


Met dit wanbeleid blijft het vooralsnog een kermis vol botsautootjes op de weg. Verbazingwekkend hoor je de HH regenten hier niet over, zomede voor de ontstane (dodelijke) ongevallen. Zelfs flitspalendiender mr. Jacobus Koos Spee houdt zich op dit punt koest. Hij blijft penny wise pound foolish neuzelen over een paar KM te hard rijden. Blijkbaar heeft de staatskas toch voorrang bij Spee op de dagelijkse dodelijk verkeersslachtoffers!  In ieder geval is hij nu op de hoogte en kan met V&W minister Peijs en het H.H. regenten door automobilisten aansprakelijk gesteld worden voor de ellende op de weg en de miljarden (blik)schade, die het wegverkeer door dit wanbeleid dagelijks ondervindt. Wilt u minder verkeersellende KLIK hier

Vaak wordt erkend dat het inderdaad fout is gegaan maar blijken de H.H. politici er mee weg te kunnen komen met de bekende dooddoener “HIER KUNNEN WIJ WEER LERING UITTREKKEN” om vervolgens binnen de kortste keren op de oude (zwendel) voet verder te gaan. Zelfs VVD fractievoorzitter Maxim Verhagen erkende dd 21 juni 2004, dat het fileprobleem totaal misgelopen is, dit naast de al door hem eerder gesignaleerde overheidsmislukkingen op gebied van integratie, asiel, de MKZ en de vogelpest aanpak. Bij de vogelpest crises had de overheid geheel geen moeite om zelfs illegale arbeiders in te schakelen. De belastingdienst “regelde” hiervoor een vervalst sofi-nummer! Niemand van deze ambtenaren is hiervoor de laan uitgestuurd! 

 

Zo ook recent over de totaal uit de hand gelopen kosten van het C2000 commucicatiesysteem. C2000 had al in 2000 klaar moeten zijn, maar is nu 4 jaar later, ondanks de kostenstijgingen van een half miljard euro, nog steeds niet bruikbaar (BRON Zembla 8 juli 2004). Dit wanbeleid wordt afgewisseld met een lawine van overheids  frauderende en zelfverrijkende ambtenaren met salarissen nog hoger dan hun baas de minister president! Ook de echtgenoot van Karla Peijs, Ir. Rinus Platschorre, kwam in opspraak over bouwfraudes. Afspraken werden destijds in achterkamers gemaakt tussen aannemers over de voor inschrijvingen en hoe de “pepernoten” onderling verdeeld moesten worden. Karla Peijs raakte als EU parlementariër eerder al bekend over gesjoemel van personeelsgelden. Kortom een financieel ruim denkend duo voor de belastingbetaler waarmee  bakken gemeenschapsgelden over de balk weer werden gegooid. De automobilist mag al dit gesjoemel met extra boetes weer ophoesten. Peijs betaalde nog wel de "abusievelijk" in haar zak gestoken gelden terug en voorkwam hiermee strafvervolging.

 

 

 

   Teletekst  18 mei 2004 
***************************************
Peijs moet vergoeding verklaren  
***************************************
 DEN HAAG Het Europees Parlement wil dat minister Peijs 
   (Verkeer) uitleg geeft over een bedrag dat zij onterecht 
   heeft ontvangen toen zij Europarlementariër was. Dat heeft 
   financieel controleur Van Haeren van het EP gezegd.

   NRC Handelsblad meldde  vorige week dat Peijs destijds 
  een assistent deelde met CDA-collega Verburg, maar 
  daarvoor toch de volledige vergoeding declareerde. De 
   minister heeft toegezegd het bedrag van € 11.391 terug  te 
   storten.
     ************************************* 
 

 

Teletekst wo 07 april 2004
***************************************
     Man Peijs beticht van bouwfraude
***************************************
AMSTERDAM Echtgenoot Rinus Platschorre van minister 
   Peijs van Verkeer is bij verboden prijsafspraken tussen 
   de grote Europese cementbedrijven betrokken geweest, 
    zo meldt de Volkskrant.

   Platschorre nam als voorzitter van de Nederlandse 
   cementorganisatie VNC deel aan vergaderingen van het 
   cementkartel, daarvan de belangrijkste deelnemers in
   2000 door de Europese rechter een boete van 110 miljoen
   euro hebben gekregen. DeVNC ontliep overigens een  boete.
   ************************************* 
 

Opmerkelijk nog was de bekentenis van Karla Peijs in café Dudok, de parlementaire brasserie op loopafstand van het Binnenhof, dat bij haar aantreden als V$W minister een janboel te hebben aangetroffen. Haar voorgangers Tineke Nelenbos tolpoort en Annemarie Jorritsma (binnenkort ook zeer bekend voor de €  900.000.000 over de balk gegooide verliesgevend JSF (Joint Strike Fighter) project)  kregen een veeg uit de pan over het oa door beiden gevoerde (wan)beleid. Hoogste tijd om deze wanpresterende ex-ministers ook aansprakelijk te stellen. Justitie minister Jan Piet Hein Donner doe nu eens iets zinnig en treed op tegen deze ex ministers. Samen hebben zij er tien jaar lang er een zooitje van gemaakt en miljarden belasting en gemeenschapsgelden met oa tolpoorten, die nu weg liggen te roesten, over de balk gegooid. Uw voornamen Piet Hein heeft u al mee. Nu de daden nog, of blijft u liever de stiekeme (zee)rover, die nu twee eeuwen later met prestatiecontracten gelden blijft AFPERSEN bij automobilisten?


Voor meer machtsrnisbruik en corruptie bij justitie zie onze website rubriek falende ambtenaren en www.sdnl.nl

 

Krijgt u er ook genoeg van om door de overheid in de maling te worden genomen en dat agenten als staats-incasseerders worden ingezet om nog meer geld af te persen, steun dan de campagne STOP DE FLITSGEKTE om gezamenlijk sterk te staan tegen het tegen sneaky geldgraaien van de overheid bij automobilisten. 

 

Volgende nieuwsbriefnr 26-04: automobilisten worden onder mom van veiligheid voorgelogen door een onbetrouwbare overheid


 

   Vorige nieuwsbrieven 
     24-04  CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau ) een geldgraaiende boetemachine
     23-04  Dubieuze rollenbank testen en confisqueren van scooters  
     22-04  Onzinboetes /diefstal van automobilisten  
     21-04  Blauwe horkenlijn (BHL) 
     20-04  Oneigenlijk gebruik /misbruik van de WHAV (wet Mulder) 

 

    

 Stop de flitsgekte!!!

     Wordt voor € 5 DONATEUR 

     om gezamelijk het onzinnige geflits en de vele nonsens verkeerslichten in 2004 te doven!

 

 

TEAM FLITSBOETES (Harry, Tim, Harold, Pamela, Jurjen, Rink)

                            

 

 

RoadCheck                            Flitspaal.nu

 

                           Snelheidscontroles.com

 

 

                 Voor banner "Stop de flitsgekte en onzinboetes", kijk op http://www.flitsboetes.nl/banner/

                  Wilt u ook uw flitsfrustratie over de flitsgekte, nonsens verkeersboetes en
                  kromme WAHV wetgeving in een nieuwsbrief kwijt (1/2 A4tje),
email redactie

                                               Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, KLIK hier

 

                                     =================================================