[if !mso]> [if gte mso 9]> [if gte mso 9]> Clean DocumentEmail [if gte mso 10]>

 

Col 1 --> Col 2 --> Row 2 --> Row 3 --> Col 1 -->

 

Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->

Logo Flitsboetes

 

Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->

Wekelijks nieuws over de de flitsgekte en de nonsens verkeersboetes van flitspalendiender Spee

Uitschrijven

 

 

   BETREFT :  prestatiecontracten, gelegaliseerde diefstal van de overheid bij automobilisten

        Geachte weggebruikers,

Over het onderwerp veiligheid (en terrorisme) in onze nieuwsbrief nr. 26-04 ontvingen wij weer stapels boze e-mails en kregen de kul argumenten, van zero-tolerance hoofd Bureau Verkeershandhaving alias flitspalen diender mr. Jacobus (Koos) Spee, weinig waardering. Bewijzen van Spee dat flitspalen op kaarsrechte (snel)wegen de veiligheid zouden bevorderen zijn nog nooit aangetoond. Zo is ook de bewering van 3VO dat bij vlot rijdend verkeer er meer milieuvervuiling (CO2 uitlaatgassen) zou zijn dan bij langzaam rijdend verkeer nimmer (wetenschappelijk) bewezen. Wel is aangetoond het dagelijks met laserguns geld afpersen door de overheid. Bijna iedere automobilist heeft dit al aan den lijve ondervonden heeft. KLIK hier

 

Onhandig en dom werd ook het excuus van BZK minister Johannes Wijnandus (Johan) Remkes bevonden om (bewust) 2 terroristenbrieven door elkaar te halen. Onnodige paniek (met bij menig Nederlander nog eens hartklachten veroorzakend ) had deze wildwest actie tot gevolg. Ook de recente aanhouding van ”Spaanse” terroristen in Roosendaal bleek weer een “vergissing” te zijn. Met groot machtsvertoon en grof geweld verschafte de ME zich toegang. De bewoners bleken niets met terrorisme te maken te hebben, maar werden omdat toevallig nog wat wietplantjes aangetroffen werd naar het politiebureau afgevoerd. De justitiële blunder moest tenslotte enigszins verantwoord worden. Met de “terroristen hype” dreigt, net als bij de WAHV (Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften), die al door hele pelotons flitspalendienders wordt uitgevoerd en automobilisten dagelijks “flitsend” in de gaten worden gehouden, nu de gehele bevolking door BIG BROTHER IS WATCHING YOU te worden bespied. Een totaal doorgeschoten wetgeving maar waar de 2e SLAAPkamer oorverdovend stil over blijft. (wordt vervolgd)

 

 

 

  103   Teletekst wo 04 aug 2004           
 ***************************************
    Remkes wil derde geheime dienst     
 ***************************************
 DEN HAAG Minister Remkes wil de dienst 
 in de MIVD die het berichtenverkeer van
 communicatiesatellieten onderschept,  
 verzelfstandigen,meldt NRC Handelsblad. 
                                           
De AIVD en de MIVD zouden,anders dan nu
 het geval is,inzage moeten krijgen in  
 gegevens van niet-verdachte personen.  
 Ook moeten ze rechtstreeks toegang     
 krijgen tot politiebestanden.    

 

 

Inspraak van de burger over het nu 24 uur per dag door dat BIG BROTHER IS WATCHING YOU begluren en afluisteren is er niet bij. De H.H. regenten doen maar en nemen hun kansen waar om onder het mom van terrorisme hun (politieke) macht nog meer uit te breiden en de ijzeren wurggreep op 99% op veelal brave burgers te vergroten. Schaamteloos kan er worden gegrasduind in dossiers en in de persoonlijke levenssfeer. Willekeurig kan eenieder op elk moment van de dag worden gefouilleerd, als een potentiële terrorist worden opgepakt en dagenlang preventief !!!!  in hechtenis worden genomen. Juridische grondslagen, net als bij de WAHV (flitswetje) ontbreken geheel. In strijd wordt gehandeld met de Nederlandse (privacy) wetgeving en Europese verdragen. De betreffende minister (Remkes) wordt door de 2e SLAAPkamer hierover niet op het matje geroepen! KLIK hier

 

Met de nodige stemmingmakerij verkondigde op radio1 ex-officier van Justitie en 2e Kamerlid mr. W.M.M. (Wim) van Fessem, die al vooraf duidelijk geïnstrueerd door zijn baas “veiligheid”minister Remkes, dat BIG BROTHER IS WATCHING YOU onontkoombaar was en zijn baas echt wel wist wat goed was voor de burger! ! !  Als dit terroristenbeleid zo doorgaat zal het nog een kwestie van tijd zijn of heel Nederland zit als potentiële verdachte achter tralies. Alles is dan in één klap opgelost. Zelfs flitsovertredingen, diefstalproblemen etc zullen dan niet meer voorkomen. Boeven, die dan ook automatisch in de cel zitten, zullen inderdaad geen diefstal meer kunnen plegen. De Russische KGB zou er jaloers op zijn geweest

 

Flitsboetes en vele automobilisten denken er blijkbaar toch heel wat genuanceerder over en moeten niets hebben om 24 uur per dag door “veiligheid” minister Remkes te worden begluurd. KLIK hier

 

Desondanks begint Nederland intussen al aardig op een politiestaat te lijken. Dit bleek onlangs weer met de prestatie contracten (Telegraafartikel van 30 juli 2004). Verbijsterend kwam hierin naar voren dat agenten verplicht zijn om maandelijks minimaal 50 boetes uit te schrijven. Wordt dit niet gehaald dan is de nalatige diender (in dit geval dienster) de pineut. Zijn/haar bevorderingen lopen gevaar en kan er zelfs sprake zijn van ontslag. Verkeersboetes blijken dan ook niets met veiligheid en/of milieu te maken maar zijn verkapte snelheidsbelastingen, uitsluitend bedoeld om de bodemloze schatkist te vullen. KLIK hier

 

 

NAAM : Telegraaf | datum: Vrijdag 30 Juli, 2004

 

De Nederlandse Politiebond waarschuwt haar leden voor repressailles wanneer er te weinig bekeuringen worden uitgedeeld. Dit is het gevolg van prestatiecontracten die de korpsen met minister Remkes zijn aangegaan. De hoofdcommissarissen moeten er streng op toezien dat agenten hun quotum halen. Gebeurt dit niet dan volgen er maatregelen waarbij ontslag niet is uitgesloten. De politie schrijft nu voor kleine overtredingen veel sneller een bon uit.

 

Flitsboetes maakte hier al jaren geleden melding van. Sprake was toen al van een doorgeschoten wetgeving, waarbij justitie en ambtenaren misbruik maakte van hun bevoegdheden. De betreffende "klokkenluiders" werden echter niet geloofd en een sjoemelende overheid was toen helemaal ondenkbaar. Het tegendeel is inmiddels wel gebleken en blijken agenten gedegradeerd te zijn tot ordinaire staatsincasseerders.

 

Cees Veldhuis | datum: Saterday, 19 Jan, 2002 om 13:02:06*9 (PDT)

 

Na 25 jaar uniform dienst en thuiszittend met een burnout (nu eens geen steen tegen mijn hoofd) kan ik het Telegraaf artikel van prof.B.Smalhout over de nonsens boetes voor een paar km te hard rijden volmondig beamen. “Blauw” moesten wij ons schrijven aan bekeuringen, waardoor er nauwelijks nog tijd was tasjesrovers, zakkenrollers, drugsmokkelaars, straatvandalen, draaideurcriminelen, fietsendieven op te pakken. Dit had geen prioriteit. Belangrijker waren de boetes. Werd ons maandelijkse quotum niet gehaald dan dreigde de bonussen te vervallen met gevolg geen (nieuwe) kantoormiddelen, computers etc. Zelfs je bevordering liep gevaar als je te laag scoorde! Een diender is allang geen dienaar meer, maar een vertegenwoordiger van de incasso stichting “OVERHEID”. Als er volgend jaar nog meer geld moet worden binnengehaald, dan zie ik ook het geweld tegen agenten, die tegenwoordig nauwelijks nog respect hebben, alleen maar toenemen. Zaandijk,Cees Veldhuis.(ex-politieagent)

 

Verbazingwekkend mag heten dat justitieminister mr. Jan Piet Donner voor de aanpak van bolletjesslikkers, tasjesrovers, zakkenrollers, draaideurcriminelen, straatvandalen etc., die zich overduidelijk strafbaar maken aan gedragingen, waarop zelfs gevangenisstraffen staan subsidiair boetes van € 1000, geen prestatiecontracten heeft ingesteld. De redenen zijn duidelijk. Boeven vangen kost verhoudingsgewijs meer tijd. "FLITSFLUTBONNEN” in politie jargon scoren nu eenmaal makkelijk en is meteen KASSA.

 

Door de verkeersboetes uit het strafrecht te halen en onder te brengen in het bestuursrecht heeft justitie het zich wel erg makkelijk gemaakt. De automobilist wordt om zijn onschuld aan te tonen hierdoor verplicht beroepschriften in te dienen. Met de beroepschriften van flitsboetes is dit vlot te doen. Maak altijd gebruik van het grondwettelijke recht om bezwaar te maken. Grote kans dat de boetemachine vastloopt en het jarenlange misbruik van de WAHV (flitswet) kan worden gestopt.

 

De Nederlandse WAHV wet blijkt in strijd te zijn met de hogere Europese EVRM wetgeving (artikel 6, praesumptie innocentiae, eenieder is onschuldig tot het tegendeel is bewezen en zijn schuld in rechte is komen vast te staan, prof. mr. P. van Dijk. Bij de WAHV is de automobilist bij voorbaat al veroordeeld. Rechters en justitie minister Jan Piet Hein Donner blijken lak te hebben aan het EVRM verdrag. Door donateur te worden kan massaal tegen deze onrechtmatige handelwijze  van justitie opgetreden worden en wetswijziging worden afgedwongen. KLIK hier

Voor meer machtsmisbruik en corruptie bij overheid/justitie, zie onze website rubriek falende ambtenaren en www.sdnl.nl

Krijgt u er ook genoeg van om door de overheid in de maling te worden genomen en dat agenten als staats-incasseerders worden ingezet om nog meer geld af te persen, steun dan de campagne STOP DE FLITSGEKTE om gezamenlijk sterk te staan tegen het tegen sneaky geldgraaien van de overheid bij automobilisten. 

Volgende nieuwsbriefnr 28-04:  milieuleugens van de overheid

 Vorige nieuwsbrieven 

26-04  Onder mom van veiligheid worden automobilisten voorgelogen door een onbetrouwbare overheid. 

25-04  Visioenen van V&W minister Karla M.H.Peijs en de KM heffing /beprijzing van € 10 en meer !

24-04  CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau ) een geldgraaiende boetemachine

23-04  Dubieuze rollenbank testen en confisqueren van scooters  

22-04  Onzinboetes /diefstal van automobilisten  

21-04  Blauwe horkenlijn (BHL) 

20-04  Oneigenlijk gebruik /misbruik van de WHAV (wet Mulder)

 

   

 Stop de flitsgekte!!!

Wordt voor € 5 DONATEUR  
om gezamelijk het onzinnige geflits en de vele nonsens verkeerslichten in 2004 te doven!

 

  TEAM FLITSBOETES (Harry, Tim, Harold, Pamela, Jurjen, Rink)
  
                     

Snelheidscontroles.com               RoadCheck   
      

   Voor banner "Stop de flitsgekte en onzinboetes", kijk op http://www.flitsboetes.nl/banner/

                                                                       
                                                                

               Wilt u ook uw flitsfrustratie over de flitsgekte, nonsens verkeersboetes en
                kromme WAHV wetgeving in een nieuwsbrief kwijt (1/2 A4tje),
email redactie

                                               Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, KLIK hier

                                     =================================================