[if !mso]> [if gte mso 9]> [if gte mso 9]> Clean DocumentEmail [if gte mso 10]>

 

Row 1 -->
Col 1 --> Col 2 --> Row 2 --> Row 3 --> Col 1 -->

 

Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->

Logo Flitsboetes

 

Row 1 --> Col 1 --> Col 2 -->

Wekelijks nieuws over de de flitsgekte en de nonsens verkeersboetes van Spee

Uitschrijven

 

 

  BETREFT: Automobilisten /burgers worden over (verkeers) veiligheid en terrorisme door de overheid in de maling genomen.
 

        Geachte weggebruikers,
 

Op onze nieuwsbrief nr. 25-04 over orakel V$W minster Karla P.M. Peijs, die in 2006 opnieuw de KM heffing wil gaan invoeren, dit sneaky onder naam “beprijzing”, kregen wij een lawine van reacties. Het vooruitzicht om een € 10 en meer per kilometer tijdens de spits te moeten betalen leverde even zovele boze protesten op. Zakkenvullers, dieven en geldgraaiers waren nog de minste scheldwoorden voor het Haagse pluche. Het van minuut tot minuut begluren/bespieden van automobilisten met een overheidchip (satelliet /gps), zogenaamd onder het mom van (autodiefstal) beveiliging, was voor velen direct een reden om massaal donateur te worden. Hiervoor onze dank. KLIK hier 

 

Slinks is “BIG BROTHER IS WATCHING YOU” inmiddels op allerlei manieren bezig om een nog grotere grip op de weggebruikers te krijgen en wordt er al jaren flitspalen, laserguns en gecamoufleerde videowagens onder het mom van veiligheid ingevoerd. Jaarlijks produceert de CJIB boetemachine gemiddeld een 12.000.000 schikkingen/transacties met een dagopbrenst van € 1.300.000 (€ 54.000 per uur !). Desondanks blijkt de veiligheid niet te zijn toegenomen en waren er in 2003 meer (dodelijke) ongevallen dan in 2002. Het veiligheidsargument van flitspalendiender mr. Jacobus Koos Spee blijkt een nonsens verhaal, ergo zelfs leugenachtig te zijn en wordt de automobilist/burger door de overheid voorgelogen dan wel valselijk in de maling genomen.

 

Inmiddels worden ook overal camera’s geplaatst. Voor de H.H. agenten een leuk speeltje en een reden om weer langer op het (verwarmde) politiebureau achter de monitoren te blijven hangen om de burger te begluren. Fysiek op straat surveilleren om daders meteen in de kraag te vatten, daar is geen tijd meer voor!  Statistisch is nooit aangetoond dat met camera’s de binnensteden ook veiliger zijn geworden en criminaliteit en geweldpleging ook zijn afgenomen. Met de overdreven camera “beveiliging” is alleen de burger, die 24 uur in zijn privacy wordt aangetast de dupe. Overigens zijn camera’s voor een goed getrainde terrorist /commando een lachertje en is het voor deze specialisten een “fluitje van een cent” om zonder zijn/haar sporen achter te laten de halve Rotterdamse haven met een (chemische) bom op te blazen. Heeft u ook bezwaar tegen deze doorgeschoten wetgeving en ernstige schending van uw privacy.KLIK hier.

 

Per 1 januari 2005 zal de identificatieplicht ingevoerd worden. Wat nu alleen nog verplicht is in auto’ s, op het (bouw)werk en in het openbaar vervoer is dan voor eenieder vanaf 14 jaar overal verplicht. Voor een goed getrainde terrorist /commando, die zonder meer over 100% perfecte legitimatiebewijzen kan beschikken idem een lachertje. De boete voor de burger bij het niet in bezit hebben van een identiteitsbewijs is door de HH regenten al gesteld op het absurde bedrag van € 220. KASSA weer voor het CJIB/overheid, die hun jaarlijkse (belasting) inkomsten van een HALF MILJARD euro weer explosief zullen zien stijgen.KLIK hier

 

In voorbereiding is ook om alle telefoongesprekken, SMS en email berichten af te luisteren, zodat het doen en laten van de burger tot op de minuut gevolgd kan worden. Dit betreft nog een proefproject wordt er geruststellend aan toegevoegd, hetgeen betekent dat na een half jaar gewenning dan in een niet onpartijdig (overheids)rapport wordt verklaard dat de proef succesvol is verlopen en het daarom wenselijk is om dit in het gehele land in te voeren. Voor de geloofwaardigheid zullen nog een paar 65 + verkondigen, dat nu iedereen afgeluisterd wordt, zij zich weer stukken veiliger voelen!  De burger, die onder het mom van veiligheid zijn vrijheidsrechten nu nu helemaal dreigt kwijt te raken, is weer de dupe. Het zal dan ook niet voor het eerst zijn, dat de H.H.regenten rare streken uithaalt. (www.sdnl.nl)

 

Demagogisch aarzelt de overheid ook niet om middels roeptoeter BZK minister Joan W. Remkes dagelijks op radio/tv in alle kleuren van de regenboog terroristische aanvallen aan te kondigen. Om de berichten nog geloofwaardiger te maken werd zelfs de oeroude truc met niet bestaande brieven werd uit de kast gehaald.  Helaas kwam deze “valse” brief door een wakkere pers aan het licht om vervolgens met de altijd weer bekende dooddoener door Remkes te worden afgedaan,  “FOUTJE’,  WIJ ZULLEN ER LERING UIT TREKKEN EN HET ZAL NIET MEER VOORKOMEN !!!  De 2e SLAAPkamer dutte verder in werd ook niet wakker toen kort daarop in het postkantoor Alkmaar poederbrieven werden gevonden en dezelfde Remkes weer demagogische liet verklaren dat dit wel eens een ANTRAX (miltvuurbacterie) besmetting kon zijn. Achteraf bleek het om onschuldig bluspoeder te gaan. De nodige paniek was echter al veroorzaakt en werd de burger ook hier (bewust) door de overheid valselijk voorgelicht.

 

 

 

       Teletekst za 10 juli 2004 
 **************************************
 Verhoogde dreiging terreuraanslagen
 ***************************************
 DEN HAAG Op diverse plaatsen zijn sinds
 gisteren extra veiligheidsmaatregelen
 van kracht in verband met een verhoogde
 dreiging van terreuraanslagen..Hoe
 groot die dreiging is, wil de AIVD niet
 zeggen.
 
 Dergelijke maatregelen werden ook in
 september 2001 genomen.Toen werd een
 aantal tunnels hermetisch afgesloten
 
 Van de dader (s) ntbreekt elk spoor.
***************************************

 

      Teletekst ma 19 juli 2004      
 ***************************************
   Poeder in postbus uit brandblusser
***************************************
 ALKMAAR Het poeder in een brievenbus in
 Alkmaar is waarschijnlijk afkomstig van
 een brandblusser.
 
 Aanvankelijk werd gevreesd dat het ging
 om de miltvuurbacterie.Nu blijkt dat het
 gaat om brandbluspoeder.
 
 Van de dader (s) ntbreekt elk spoor.
 ***************************************
 

 

 

 

      Teletekst di 20 juli 2004          
 ***************************************
   Remkes:'spookbrief' een misverstand 
 ***************************************
 DEN HAAG Minister Remkes (Binnenlandse 
 Zaken) heeft gezegd dat de onrust over 
 een dreigbrief van al-Qaeda "wellicht" 
 berust op een misverstand.Hij heeft de 
 vermeende brief met het ultimatum van  
 Osama bin Laden aan het westen verward.
                                        
 Met de impliciete erkenning van Remkes 
 dat hij een fout heeft gemaakt,hoeft de
 Tweede Kamer niet meer terug te komen 
 van reces.
                                        
 Vorige week deed het gerucht de ronde  
 dat er bij de VN een brief was bezorgd 
 waarin werd gedreigd met aanslagen in  
 Den Haag en Brussel.Remkes bevestigde  
 toen het bestaan van die brief.        
                                        
 Ook de VVD en D66 noemden het optreden 
 van Remkes 'klungelig' en 'onhandig'.  
*************************************** 
 

 

 

 

Opmerkelijk waren in 2001 de bommeldingen bij de Coentunnel en de Benelux tunnel. Half Nederland werd toen door de overheid/justitie angst aangepraat over op handen zijnde terroristische aanslagen. Ondanks urenlang “gewichtig” onderzoek, waardoor de automobilisten de hele ochtend in het verkeer vastzaten en de bevolking door de media met zg terreuraanslagen in paniek werd gebracht, werd zelfs geen (nep)bom gevonden. Ook maanden daarna tastte de AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheid Dienst) volledig in het duister en is nooit een spoor van een dader gevonden!

 

Nog verbazingwekkender was dat na een paar jaar stilte "terroristen" in 2003 plotseling massaal actief werden. Ze konden, ondanks verscherpt AIVD toezicht en “CODE ORANJE “ in een week tijd op verschillende locaties in Nederland wel 10 (bom)pakketjes op stations, winkelscentra en in treinen plaatsen!  Verdacht veel en statisch gezien bijna een onmogelijkheid. Zoals te verwachten was heeft dit weer geen verdachte opgeleverd en is niemand net als destijds bij de Coentunnel en de Benelux tunnel hiervoor opgepakt. De AIVD blijkt niet in staat te zijn om serieuze dreigingen te filteren en schijnt alleen maar spoken te zien.

 

Terecht stelde een nuchtere burgemeester Ruud Vreman tijdens zijn Tilburgse kermis, dat van een echt serieuze dreiging geen sprake was en adviseerde daarom gezellig door te feesten. Menig burger begint zich dan ook af te vragen of de overheid/AIVD het boek “Het Broederschap” van schrijver John Grisham gelezen heeft. Hierin worden (bom)aanslagen geënsceneerd en de bevolking middels terroristische aanslagen bang gemaakt. Miljarden budgetten voor veiligheidsdiensten etcetera kwamen vervolgens beschikbaar, waardoor de burger vanwege de “onveiligheid” met telefoontaps, camera’s en GPS systemen en overheid’s chips konden worden gevolgd en bespied. Identiteitsbewijzen werden verplicht en kwamen er extra gelden vrij voor geheime diensten. Eenieder kon willekeurig worden aangehouden en gefouilleerd. Met Prinsjesdag zal duidelijk worden met hoeveel miljarden euro’s de 2e SLAAPkamer de overheid / AIVD show zal belonen. Zeker is dat voor de (schijn)veiligheid de belastingen zullen worden verhoogd en mag ook de automobilist met betaling van absurde (verkeers) boetes weer diep in de buidel tasten. KLIK hier

 

Voor meer machtsrnisbruik en corruptie bij overheid /justitie zie onze website rubriek falende ambtenaren en www.sdnl.nl

 

Krijgt u er ook genoeg van om door de overheid in de maling te worden genomen en onder het mom van een (schijn) veiligheid met overheid’s chips te worden bepied, of straks met KM heffingen een € 10 per km en meer in de spits te moeten gaan betalen, steun dan de campagne "STOP DE FLITSGEKTE" om gezamenlijk sterk te staan tegen het tegen slinks geldgraaien van de overheid bij automobilisten.

 

Volgende nieuwsbriefnr 27-04 :  (auto) milieu leugens van de overheid


Vorige nieuwsbrieven  <<  

  25-04  Visioenen van V&W minister Karla M.H.Peijs en de KM heffing /beprijzing van € 10 en meer!

24-04  CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau ) een geldgraaiende boetemachine

23-04  Dubieuze rollenbank testen en confisqueren van scooters  

22-04  Onzinboetes /diefstal van automobilisten  

21-04  Blauwe horkenlijn (BHL) 

20-04  Oneigenlijk gebruik /misbruik van de WHAV (wet Mulder)

 

   

 Stop de flitsgekte!!!

Wordt voor € 5 DONATEUR  
om gezamelijk het onzinnige geflits en de vele nonsens verkeerslichten in 2004 te doven!

 

  TEAM FLITSBOETES (Harry, Tim, Harold, Pamela, Jurjen, Rink)
  
                     

 

RoadCheck                            Flitspaal.nu

 

                           Snelheidscontroles.com

                 Voor banner "Stop de flitsgekte en onzinboetes", kijk op http://www.flitsboetes.nl/banner/

                  Wilt u ook uw flitsfrustratie over de flitsgekte, nonsens verkeersboetes en
                  kromme WAHV wetgeving in een nieuwsbrief kwijt (1/2 A4tje),
email redactie

                                               Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, KLIK hier

                                     =================================================