» Falende overheid

Wist u ...

 - dat de overheid iedere Nederlander met een staatsschuld heeft opgezadeld van € 16.000
 - dat de overheid jaarlijks gemiddeld aan iedere Nederlander verdient ca. €   9.500
 - dat voor 2005 Het Koninklijk Huis de belastingbetaler kost, €   95.000.000
   waarvan 6,2 miljoen euro aan salarissen van de leden van de familie
 - dat de overheid in 2003 totaal aan belastingen etc. heeft ontvangen ca. € 151.000.000.000

In ruil hiervoor wordt de burger dagelijks met flutboetes getreiterd, met wielklemmen gepest en met onzinnige
verordeningen lastig gevallen. Vele ambtenaren bij justitie en de politie,  notabene betaalt van gemeenschaps
gelden en dan ook een dienende taak hebben,  zijn er blijkbaar alleen maar op uit om het leven van de burger
in plaats van te veraangenamen, zoveel mogelijk te verzieken. De slogan op auto's "TO PROTECT AND SERVE"
zou een goed begin kunnen zijn voor meer respect, zeker als de slogan nog eens wordt waar gemaakt.Index

KM HEFFING is een schijnoplossing.
Karla Peijs nog maar 5 maanden minister is nu al besmet met het Netelenbos virus en dreigen automobilisten belast te worden, naast exorbitante KM heffingen, voor (gps) investeringen van
1.900.000.000
 

+
Tineke Netelenbos tolpoorten debacle kostte €  118.000.000
totale schade voor de belastingbetalers / gemeenschap in haar 4 jarig "beleid" €  1.000.000.000
Flitsboetes een goudmijn voor het CJIB/overheid. €  350.000.000
Dubbelrol voorzitter CJIB mr. Dato Willem Steenhuis €  10.000.000
Prestatie contracten €  180.000.000
Automobilisten betalen jaarlijks aan benzineaccijns (67%), wegenbelasting, BPM etc een €  15.000.000.000
maar zien slechts 1/3 hiervan terug. Automobilisten hebben voor RECHT op een goed wegennet    
Wegblokkerende truckers incasseerden lachend... €  136.000.000
Aan "kwartje Kok" betaalden de automobilisten inmiddels €  7.100.000.000
3VO een gesubsidieerde overheidsorganisatie €  1.500.000
KLPD alias sectie STIEKEM krijgt rode kaart van rekenkamer €  100.000.000
Justitie minister Benk Korthals is altijd te laat geinformeerd ... €  20.000.000  +
Parkeerterreur, zakkenvullende ambtenaren hebben jaarlijkse een "neveninkomsten" van €  75.000.000
Over de balk" gegooide gemeenschapsgelden TV programma van Kas van Iersel €  3.500.000.000
- May Weggen bezorgde de gemeenschap ook bij financiering van de Velsertunnel een schade van €  955.000.000
- Cvdk Leemhuis plaatste ongezien handtekeningen, Ceteco debacle kostte ... €  22.000.000
- Falende ambtenaren /burgemeesters kosten de gemeenschap €  500.000.000
- Grote kloof tussen regenten en burgers bij referundum GrondwetNEE    
- Defensie blundert voor miljoenen bij ICT project €  7.700.000
- JSF (Join Strike Fighter) aanbetalingen, maar nog steeds geen tegenorders ... €  900.000.000
- Naast Schipholfraude, ook bouwfraude en verliesgevende Betuwelijn - HSL lijn €  2.000.000
- Normen en waarden €  200.000.000
Onbetrouwbare overheid   100.000.000
- 2e SLAAPkamer €   
- Kok na 8 jaar paars €  200.000.000
- Melkert met vriend “rekenmeester” Henk Koning snappen niets van de verdwenen ESF gelden €  200.000.000
- Minister Zalm, kwartje Kok teruggeven heeft weinig zin ha ha ... €  100.000.000
- Ambtenaren Enschede en Volendam gaan vrijuit €  700.000.000
- Privatisering van KPN frequenties (4,5) NS(..) TPG post(41) Schiphol (1,2) NOB (0,188) KLM (0,114)   Pinkroccode (0,135) etc leveren de overheid kapitalen op €  4.500.000.000
- Liberalisering van nutsbedrijven.Prijzen gaan niet omlaag, Nuon -Essent maken enorme winsten. €  180.000.000
- Terrorismebestrijding een "speeltje" van terreurduo Donner / Remkes €  190.000.000  +
- MKZ rekenfoutje van RIVM. Minister Laurens Jan Brinkhorst heeft lak aan populisme €  1.200.000.000
- F. Vogelpest, de illegale onderneming van de belastingdienst €  750.000.000
- Milieu / Ecotax / Kyoto een miljarden business €  5.000.000.000  +
- Integratie al 25 jaar mislukt, kosten voor de belastingbetaler €  ~1.000.000.000
- Asielbeleid door de overheid kost de belastingbetaler €  ~1.000.000.000
- EU gependel Brussel-Straatsburg-Luxemburg kosten de belastingbetalers €  450.000
- ~1c €  100.000.000


Tweede en Eerste (slaap)Kamer

Aan flauwekul boetes erger ik mij kapot, maar erger nog is het kankergezwel dat de overheid bij mij kweekt tegen alles wat met ambtenarij en politiek te maken heeft. De ontsporing zit hem met name hierin, dat men denkt ongelimiteerd en ongepast in mijn zakken te kunnen gaan graaien en een diarree van regels en regeltjes op te kunnen leggen, die, nog afgezien van de kosten, te belachelijk zijn voor woorden. Sanktie op sanktie. Kenmerkend voor den “Ollanders” is dat ze dat soort nieuwe dweil instrukties uit Den Haag klakkeloos volgen, zonder daarvoor al te veel heibel te maken. Als ze morgen verordenen, dat we allemaal in een minirok naar het werk moeten op straffe van een boete, dan zul je zien dat den “Ollanders” zelfs in hun onderbroek komen ! Wat een bedorven politiek in de Tweede en Eerste (SLAAP)Kamer, die klakkeloos alles maar slaafs jaknikkend accepteren. Hoogste tijd voor een nieuwe politieke wind om al deze geldgraaiende bureaucratische uitvinders, die ieder voor zich op eigen eilandjes allerlei verlammende bedenksels uitbroeden, meteen te verplichten om in therapie elke ochtend hardop voor te lezen uit het handboek "Normen en Waarden" speciaal het hoofdstuk " Klantvriendelijk omgaan met de burger". Voor meer advies kan je altijd terecht bij Bert. UIT FRUSTRATIE RUBRIEK. 26 July, 2003 om 14:42:32*9 (PDT) Naam: Bert. Email : b.de.jong@ping.be
[meer…]

COMMENTAAR VAN FLITSBOETES. Hallo Bert, voor het geval je niet helemaal bekend bent met onze politiek, den "Ollanders" hebben geen democratie maar een schijndemocratie. Eens in de vier jaar mag er gestemd worden. Door politici worden dan de vreemdste capriolen uitgehaald om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Zo verkleedde onze miljarden schatkistbewaarder VVD minister Gerrit Zalm zich als eenvoudig keukehulpje om te gaan koken bij de minima. Eenmaal dan in bezit gekomen van de volmachten doen de H.H.regenten hun smink af om vervolgens miljarden plunderaars van belasting/gemeenschapsgelden te worden. Uitvoering wordt gegeven aan totaal andere wensen dan waar de kiezers hun volmachten voor hebben afgegeven. In achterkamertjes worden stiekem obscure (flits)wetjes bedacht om nog meer geld van de kiezer te plukken. Sprekend voorbeeld was in 2001 de invoering van tolpoortjes en KM heffing door V$W minister Tineke Netelenbos. Bijna alle automobilisten (dus ook bijna heel Nederland) wilden dit niet. De 2e SLAAPkamer, die de kiezers VERTEGENWOORDIGEN, hadden hier lak aan. Dwars tegen de wil van de kiezers in werd goedkeuring gegeven aan de tolpoortjes en de KM heffing. In van Dale's woordenboek staat dit vermeld als kiezersbedrog en VOLKSVERLAKKERIJ. Euphorisch stelde Netelenbos vast, die inmiddels de bijnaam gekregen had van TT
(Tineke Tolpoort), dat er sprake was van een kamermeerderheid en derhalve uitvoering gegeven diende te worden aan de genomen beslissing. Nuchtere truckers hadden echter lak aan deze VOLKSVERLAKKERIJ en wisten het doordrammen van de HH regenten te blokkeren. Het tolpoorten project, wat het ook zeker bij een (correctief)referendum(*) niet gehaald zou hebben, ging de prullenbak in. Verbazingwekkend nu dat 3 jaar later de nieuwe V$W minister Karla Peijs eigenwijs toch weer bezig is om de KM heffing in te voeren, dit slinks onder de naam van "beprijzing". Dit belooft weer oorlog op de weg Bert. Wij houden je op de hoogte KLIK hier
(*) Het (correctief) referendum, een van de speerpunten in het partijprogramma van D66, is bedoeld om bij belangrijke (EU) (grond) wetten de burger mee te laten beslissen. In 1999 werd dit met één tegenstem van ex-VVD'er HANS WIEGEL getorpedeerd. Een korte kabinetscrisis had dit tot gevolg. Wiegel werd toen gezien als de grootste VOLKSVERRADER uit de geschiedenis.

De arrogantie van de macht de parlementariërs zitten ‘als fossielen opgesloten in het gesteente van hun vooroordelen’. . Ondanks de 300.000 betogers / protesten van de FNV, CNV leden etc op het Museumplein trekt het kabinet er zich (nog) geen bal van aan. Democratie geldt slechts eens in de vier jaar bij het stemmen. Met een armzalig opkomst van de kiezers, die al totaal geen vertrouwen hebben in politici, wordt na veelal slepende informaties, een meerderheidje gevormd. Met de eenmaal in bezit gekomen volmachten beslissen dan de HH poltici, veelal in strijd met de gedane beloftes in achterkamertjes wat goed is voor de burger. De veel gebezigde kreet “WIJ VERTEGENWOORDIGEN DE KIEZERS EN LUISTEREN NAAR DE KIEZER” zijn de HH politici allang vergeten. Op misdadige wijze wordt misbruik gemaakt van de afgegeven volmachten. Volkskrant, 5 okt. 2004~Grote kloof tussen regenten en burgers.

Parlementariërs zitten als 'fossielen opgesloten in het gesteente van hun vooroordelen’ citaat, oud minister DRIES VAN AGT.

Na veel Kamer strubbelingen werd uiteindelijk besloten dat de burger zich op 1 juni 2005 in een raadgevend referendum mocht gaan uitspreken over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Een boekwerkje van een 500 pagina’s wat de ene keer een grondwet werd genoemd en de andere keer een verdrag. Niemand die er maar ook iets van begreep. Hoogleraar economie Flip van de
Kam stelde al in het TV programma Buitenhof van 29 mei 2005 dat je met deze grondwet alle kanten op kon en verschilde totaal van mening met de minister president Jan Pieter Balkenende over de toepassing al van artikel III-210.

Om toch de grondwet (verdrag) door de strot van de burger te duwen werd door de HH regenten een reclamebudget van € 2.000.000 uit de gemeenschapspot geplukt. De helft hievan ging meteen ging naar de HH regenten om vervolgens daarna snel nog eens € 3.500.000 uit de gemeenschapspot te graaien toen zich na 1 maand al een grote meerderheid van NEEstemmers aftekende. De politieke partijen moesten zich samen met diverse grondwetNEE actiecomités behelpen met slechts € 1.500.000 ( ¼ van het budget van de HH regenten).
NASCHRIFT : De SP, die een succesvol offensief tegen de Grondwet voerde, wil zo snel mogelijk opheldering over de 3,5 miljoen euro, die het kabinet had gespendeerd voor ‘massamediale inzet’ (tv-spotjes, folders en dergelijke). Betaald zou zijn uit een fonds voor vredesoperaties en contributies aan de VN, de zogeheten Homogene Groep voor Internationale Samenwerking (HGIS). Eerder was hieruit al een 2,3 miljoen gehaald voor het publiceren van passages uit de Grondwet. Het SP-Tweede-Kamerlid Van Bommel sprak toen al over ‘misbruik’ van belastinggelden en fulmineerde tegen de ‘oorlogskas’, die het kabinet aansprak om een dreigende nederlaag af te wenden. Volkskrant 7 nov.2005, Theo Koelé.

Populistisch werd door de regeringswoordvoerders en onder leiding van EU staatssecretaris mr. drs Astzo Nicolaï in het voorbewerkte RTL programma dd 27 mei 2005 ”Wat stemt u “ en waarvoor producent Eyeworks € 1.000.000 toucheerde, zodanig suggestieve vragen aan BNers gesteld, dat zelfs advocaat Hiddema opmerkte dat bij NEE antwoorden eenieder een aso of crimineel zou zijn. Nog onthutsender bleek de stemmen telling. DJ radiopresentator Sjaak Bral had als tegenstander van de grondwet bewust zijn stemkastje niet gebruikt maar werd tot zijn verbazing geconfronteerd met een 50 keer JA stem en een 50 keer NEE stem. Hoe belazer je de kluit!

Ondanks nog dreigementen van de HH regenten dat bij NEE stemmen “wij gekke Henkie van Europa zouden worden” en wij verpesten onze status (premier Balkenende), de EU heffingen zullen weer stijgen (Zalm), het licht gaat uit” (Brinkhorst) tot zelfs demagogisch redevoeringen van justitie/terreur minister Donner dat de oorlog weer uit zou uitbreken met onheilspellende verwijzingen naar concentratiekampen etc, werd nochtans door de Nederlanders massaal met een 62 procent NEE gestemd en werd de EU grondwet(verdrag) afgewezen. Een zeer groot contrast met de 85 procent VOORstemmen van regenten, kamerleden en hun elite aanhang.

DE KLOOF TUSSEN BINNENHOF EN BURGER kon niet duidelijker worden aangetoond en weet blijkbaar 85% van het kabinet niet wat 65% van de bevolking wil!

Een niet mis te verstaan signaal aan de politiek, waren dan ook de eerste woorden van premier Balkenende. Ook de HH regenten waren er als de kippen bij om te verklaren dat het feest was voor de democratie en de democratie had gezegenvierd. De politici, die de Europese Grondwet een dag eerder nog hartstochtelijk hadden verdedigd, vroegen nu aan de premier of hij kon verzekeren dat het document echt in de prullenbak lag en daar niet meer uit zou komen!. Uitgebreid werd gediscussieerd om uit te vinden wat de burger precies wil, een ‘burgerraad’ , een parlementaire enquête, ‘een moderne interactieve manier om te communiceren etcetera ’.Deze amateuristische en bij vlagen arrogante houding van sommige hoofdrolspelers zullen nog lang nadreunen.

Om toch het eigen debacle wat te camoufleren werd als reden voor het NEE stemmen door HH regenten de Nederlandse hoge EU bijdrage van 3,5 miljard euro per jaar bedacht. Dit zou nu met minstens 1 miljard euro moeten kunnen verminderen. Bijzonder naief te stellen dat met dit omkoopbedrag de EU grondwet (verdrag) een JA stem zou worden. Opvallend was dat schatkistbewaarder Zalm, die zuinig erkende dat er toch wel sprake was een grote en diepe kloof tussen het Binnenhof en burgers, zijn dreigement al was vergeten, dat bij NEE stemmen de EU heffingen drastische zouden stijgen.

~Na de NEE stem bleek Den Haag als rubber. Opmerkingen als wij zijn te ambitieus geweest, wij hebben de burger te veel door de strot proberen te duwen, voerden de boventoon. PVDA politica Dikkertje Dap, Sharon Dijkstra, knikte vol overtuiging in de Tweede (SLAAP)kamer naar baas Bos, dat er veel meer naar de kiezer geluisterd moest worden, daarbij zelf vergetend dat door haar tegen de zin in van alle Nederlandse automobilisten het rekeningrijden geforceerd wordt doorgedramd en met Marleen de Pater, zonder hiervoor een volmacht te hebben van de kiezers, eerder al de wet had doorgedrukt om brommers/ scooters bij een te hoge snelheid op de rollenbank meteen te verschroten. Als hier nog een referendum over gehouden zou worden of over rekeningrijden, om maar niet te spreken over de flitswet / nonsens boetes, dan zal het helemaal een 100% NEE score worden en het einde betekenen van Dikkertje Dap en consorten in dit kabinet.

De uitslag van het referendum was overduidelijk. Desondanks begon ‘Il capo’ (de commandant) VVD haantjesvoorzitter Jozias van Aartsen na een dag al arrogant te ontkennen dat er een kloof was tussen het Binnenhof en de burger. Ondubbelzinnig wees hij zijn collega’s erop dat het juist het eigen werk van de Tweede Kamer is om het volk te vertegenwoordigen, hiermee te kennen gevend op dezelfde oude arrogante regenten manier, zonder inspraak van burgers, verder te willen regeren. Volkskrant 3 juni 2005

Ook de Eerste-Kamervoorzitter CDAer Timmerman-Buck heeft lak aan de kiezers. CITAAT ‘Het moet niet zover gaan –ik chargeer– dat volksvertegenwoordigers de kiezer nu met enige regelmaat achterna gaan hollen met informatie om, vervolgens advies te vragen teneinde dit ten slotte over te nemen”. Volkskrant 7 juni 2005
Bert, zo werkt dus de poltiek. Eenmaal gekozen en in bezit van de volmachten hebben de burgers voor 4 jaar niets meer te vertellen. Jozias van Aartsen, Timmerman-Buck met velen in de 2e SLAAPkamer noemen zich volksvertegenwoordigers maar zijn na eenmaal op het Haagse pluche neergestreken "wolven in schaapskleren”.LINK) In achterkamertjes worden dan tegen de wensen van burgers in stiekem allerlei obscure (flits)wetjes uitgedacht om zoveel mogelijk geld te kunnen roven bij o.a. automobilisten. Sprake is van een schijndemocratie en lappen de H.H. regenten de "volksvertegenwoordiging" aan hun/haar laarzen. In een psychiatrische inrichting word je minder voor de gek gehouden ...

Het EU debat waar de 2e kamer zo op aangedrongen hadden is van de baan. Niemand hoor je er nog over. Het licht is niet uitgegaan (Brinkhorst), de oorlog is niet uitgebroken (justitie/terror minister Donner) en dat Nederland “gekke Henkie van Europa" is (Zalm) blijkt na het Franse 'NON-EU grondwet' ook al niet het geval te zijn. Zelfs EU voorzitter Barosso blijft nadat alle kruit dampen zijn opgetrokken oorverdovend stil. De HH regenten en 2e SLAAPkamer, die op kosten van de belastingbetaler in paginagrootte advertenties burgers demagogisch in een hetze over trachten te halen om maar vooral vóór de EU grondwet te stemmen, proberen hun nederlaag nu goed te praten met kul verhalen als "een te korte voorbereidingstijd" en "ze" hebben ons niet goed begrepen. Het blijft een raar volkje daar in Den Haag . . .


"Over de balk"...

€ 3.50.000.000 "Over de balk" gegooide gemeenschapsgelden door missers van ambtenaren bij aanleg van oa te lage tunnels, doodlopende verkeerswegen en geldverslindende projecten, die nadien met nog meer geld dan waarvoor ze waren uitgevoerd verwijderd moesten worden. Toppunt van over de balk gegooide gemeenschapsgelden was de steeds maar lekkende Haagse tramtunnel. Extra kosten voor de belastingbetaler € 66.000.000. Den Haag kreeg hiervoor "OVER DE BALK AWARD 2001"
[meer…] en [nog meer ...} .
.
Den Haag claimt 22 miljoen euro schade bij de verzekering, die de aanleg van een tramtunnel in het stadscentrum heeft verzekerd. Door tal van lekkages is de bouw zeer vertraagd.Teletekst 28 nov.03.
Na 5 jaar (water) ellende is de eerste testrit door de tramtunnel geslaagd. Dit heeft de burger bijna 100 miljoen euro belasting /gemeenschapsgelden cq extra flitsboetes gekost! Teletekst 21 juli 2004
Op 18 oktober 2004 is de Haagse tramtunnel, inmiddels bekend als "zwemtunnel" en "tramtanic" in gebruik genomen. Deze 1250 meter tramlijn heeft dan gekost €240.000.000, terwijl er €130.000.000 begroot was. Ruim € 100.000.000 PLUS wat door Haagse ´deskundige´ ambtenaren over de balk is gegooid !  Automobilisten mogen dit met oa extra flutboetes weer ophoesten. Bij de gemeente blijkt niemand voor het smijten van gemeenschapsgelden verantwoordelijk te zijn en kan er schijnbaar in Den Haag straffeloos raak geblunderd /geplunderd worden !13.300.000.000      betalen jaarlijks de automobilisten aan belastingen en heffingen en gaat van de prijs van elke nieuwe auto ca. 40% naar de schatkist.
3.200.000.000 BPM (Belasting Personen Auto's) bedacht door onze overheid en alleen in Nederland van toepassing. Zelfs in 2002 wordt BPM verplicht gesteld op trekhaken en carkits en vindt geldgraaien door de overheid merkwaardig ook op veiligheid (carkits) plaats!
1.800.000.000 BTW (Belasting Toegevoegde Waarde hoog tarief 19%)
400.000.000 LEGESKOSTEN EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE
2.300.000.000 WEGENBELASTING
136.000.000 EUROVIGNET
5.900.000.000 BRANDSTOFACCIJNS (van elke liter van €.1.25 is €.0.77 accijns (60%!)

Extra's

59.000.000 PARKEERGELDEN/ABONNEMENTEN (Gemeente Amsterdam)
350.000.000 FLITSBOETES
MILJARDEN KM HEFFING /TOLPOORTEN (zal naar schatting een 15 % hoger uitkomen dan huidige belastingen)

Aantal auto verkopen in 2002 (topjaar) 591.906 (1978 was dit 591.450 stuks). Dit stijgt jaarlijks met een 300.000 stuks.

In Nederland rijden er een 8 miljoen auto's, waarvan 6,4 miljoen personenauto's (1 op 2,6 inwoners)

Jaarlijks wordt in Nederland 147 miljard KM afgelegd over een wegennet van 2200 KM(=33 KM2 bij een wegbreedte van 15meter)
Dit is 0,008 % van oppvl.Nederland (41.526 km2). Bij 2 x wegverbreding zou dit 0,016 % worden. Demagogische geklets dus dat Nederland, zeker nog eens vanuit een vliegtuig bekeken, een "asfalt jungle" zou zijn.
NB de ca 85.000 nieuwbouw woningen vergen elk jaar plm 15 Km2 grond en beslaan totaal 6 à 7% van de Nederland versus de landbouw 70% !

Van de jaarlijkse wegenbelasting, BPM, (benzine)accijnzen etc etc ad € 15.000.000.000 wordt aan wegen slechts € 5.000.000.000 besteed (1/3 deel ! ). In welke zakken verdwijnen de resterende € 10.000.000.000, minister Zalm!

Uitgaande van het overheidscredo de vervuiler betaalt en kosten neutraal gebudgetteerd dient te worden, zou het reëler zijn om de gelden als doelbelasting in een apart wegenfonds te stoppen. Voor het jaarlijks opgebrachte bedrag van € 15.000.000.000 hebben de automobilisten RECHT op een goed wegennet en niet om anno 2002 nog eens dagelijks urenlang in files, met alle kosten vandien, te moeten staan. NB als automobilisten en bloc zouden stoppen met autorijden is Nederland faillliet !


Benzineprijzen

€. 600.000.000 was de meer opbrengst voor de overheid van de accijns op de benzine toen de literprijs van €.1.10 naar €.1.25 ging. Dit komt door de kartelafspraken van de grote oliemaatschappijen brieste minister Annemarie Jorritsma van Economische Zaken nog !. Een onderzoek over deze stilzwijgende afspraken was door ECD en NMa en OM reeds opgestart om de maatschappijen ook snel (strafrechterlijk) aan te pakken. Vooralsnog was het raadzaam niets bekend te maken, zei Annemarie ! Shell daarentegen vond deze geheimzinnigheid helemaal niet nodig en liet opvallend in dagbladen met grafieken zien dat er slechts een € 0,015 winst per liter gemaakt werd (is discutabel). Niet discutabel was de overheids accijns van € 0.77 (ca 60% van de literprijs van € 1.25). Helder werd aangetoont, dat de overheid, gezien haar 60% accijns alle baat heeft om de benzineprijs zo hoog mogelijk op te voeren. De (domme) burger hoeft dit niet allemaal zo te weten en worden deze taxen, net als allerlei toeslagen bij de energieprijzen, door de overheid verborgen gehouden. Van de 60% torenhoge accijns met specificaties en uitsplitsingen is niets te zien op de benzinebon. Evenmin dat de literprijs nog steeds het (tijdelijke) kwartje KOK uit 1990 bevat. Zou dit rechtgetrokken worden, dan zou de benzineprijs ongeveer uitkomen op de prijzen aIs in Duitsland Luxemburg en Spanje.
[meer...]$ 21.200.000.000 was weer de winst voor Shell in 2005, bijna 50 procent weer hoger dan in 2004. Royal Dutch Shell haalde daarmee de hoogste jaarwinst in de historie van het Nederlandse bedrijfsleven. De literprijzen stegen onder het mom van demagogische klaagzangen als tekorten op de energiemarkt, de energie raakt over 10 jaar op en Rusland levert geen olie aan ..etcetera tot astronomische hoogte en konden automobilisten zich blauw betalen aan de pomp. Het geldgraaien bij burgers door de Haagse regenten blijkt ondanks de belasting, aardgas en olie meevallers in 2005 van in totaal 4,5 miljard euro niet te stoppen. Van enige tegemoet koming in de portemonnee van de minmima, die nauwelijks nog kunnen stoken en koken kon geen sprake zijn, wist onze schatkistbewaarder Zalm olijk te vertellen "want wij weten niet of er volgende jaar nog meevallers zijn HAHA" Zoals te verwachten ging bijna de gehele 2e SLAAPkamer hiermee knikkenbollend accoord.

Commentaren uit WUZ Telegraaf

De overheid maakt ons jarenlang wijs, dat benzineprijzen gekoppeld zijn aan de dollar. De laatste 3 maanden zakte de dollar, maar de prijscorrectie aan de pomp blijft uit. Een ½ jaar eerder steeg de dollar en gingen dezelfde dag nog de benzineprijzen omhoog. Den Haag blijft ons bedonderen. luutse@wanadoo.nl tg 79 juli 2002.

De regering wil de pakjes sigaretten duurder maken omdat deze in Belgie ook duurder zijn dan in Nederland. Echter geen woord hoor je over de benzine, die daar veel goedkoper is. Raar volkje in Den Haag. Bergen op Zoom 21 feb. 2001, P.C. de Bont .
.
Sinds de olie per vat nu gehalveerd is in prijs zou het in de lijn der verwachting liggen, dat ook de energieprijs zou dalen, zoals zij ook (snel) stijgt bij olieprijs verhogingen. Niets blijkt minder waar te zijn en heerst er een oorverdovende stilte over de door de overheid destijds zo uitgeroepen koppeling. Tilburg 10 jan 2001, P.W. Bolsius.

Files oplossen! Vergeet het maar. Dit is het slachten van de kip met gouden eieren. Per dag rijden er 6 miljoen auto's op de weg, waarvan 1 miljoen in de file. Extra brandstof gebruik per auto ca 1 liter x € 0.77 accijns is per jaar een €.1.4 miljard kassa voor de overheid. Nuenen 25 mei 2000 H. Colen

Het regenachtige weer heeft vanochtend tot lange files geleid.Rond 08.45 uur stonden er 70 files met een totale lengte van 457 kilometer. Daarmee komt deze ochtendspits terecht op de 4e plaats van de drukste spitsen. Het record dateert van 8 februari 1999.Toen leidden sneeuw en gladheid tot 975 kilometer file.Op 3 januari van dit jaar stond er 510 kilometer. Teletekst 24 nov.2003

Door de NS vertragingen heb ik voor de verandering de auto maar weer eens genomen. In de 5 dagen tijd 7,5 uur file ellende. Wie compenseert mijn schade? Wordt mijn wegenbelasting terugbetaald of volgt creditering straks via het rekening rijden. Moet ik een proefproces beginnen tegen de veroorzaker(s) van de file. Het management bij de NS is verre van capabel, maar dat van de overheid nog veel meer. Loon op zand 22 jan.2000 Drs.J.P.Verkuijl.

In Nederland betalen wij zo ongeveer de hoogste accijns en de meeste wegenbelasting en mogen in ruil hiervoor nog eens betaald in de file staan. Volendam 25 mei '00, J. Tol

Terugkomend van een weekje Tenerife moest ik tanken en betaalde ik 2x zoveel als op dit eilandje midden in de Atlantische Ocean. Alles moet ingevoerd worden maar de benzineprijs is slechts €.0.50 /liter. De automobilisten laten zich door Den Haag nog steeds naaien. 20 dec.01rick.vw@worldonline.nl

Minister Jorritsma moet de grote oliemaatschappijen niet tegen elkaar opstoken maar de hand in eigen boezem steken.De kostprijs van benzine in Europa verschillen onderling weinig. De grote verschillen zitten in de accijnsheffingen (in Nederland bijna 70 % !! ). In Spanje betaal ik voor een liter €.0,74 versus Nederland €.1.05. Ook de auto's zijn ivm. geen BPM een 25% voordeliger en de wegenbelasting 300% minder. Moraira (S) 27 dec.01 , J.van Meurs.

Tineke Netelenbos moest zich schamen met het verkeersbeleid. Ik woon in Luxemburg , waar ik voor mijn nieuwe auto 30% minder betaal (de BPM is er onbekend ), de BTW 5% lager is, de brandstof 20% goedkoper en de wegenbelasting €.78 per jaar voor diesel bedraagt. In de file hoef ik niet in te staan. Een enkele keer kom ik nog in Nederland en sta prompt met mede automobilisten, die hier veelvouden aan (wegen)belasting betalen, urenlang in files.Luxemburg 27 juli 01, N. van Egmond

Getergd was minister Netelenbos door de vragen van de Bovag over verlaging van de brandstofprijzen. Shell bepaalt de prijs en die is dus verantwoordelijk. Blijkbaar weet deze minister nog steeds niet dat op de benzine ruim 60 % accijns zit en bij elke verhoging de overheid via de btw ook dubbel profiteert. Het zeuren over het “kwartje Kok “ vond Tineke helemaal flauw. Hier worden nuttige dingen mee gedaan als wachtlijsten wegwerken,onderwijs verbeteren en het bevorderen van de veiligheid.De automobilisten staan, ondanks hun jaarlijkse miljarden betalingen, nog steeds in files. Deze minister blijkt inderdaad van een andere planeet te komen.

De Nederlandse automobilisten moeten meer naar de Franse (boeren) kijken. Als die het zat zijn gaat alles plat en na 14 dagen is er een akkoord met de regering. Een harde actie zal zeker accijns verlaging opleveren met teruggave van kwartje Kok.
Almere 7 sept.02, A. Schoenmaker.

Totaal mis had de overheid het weer, dat bij benzineprijs verhogingen er minder autoverkeer zou zijn, minder files, minder verkeersslachtoffers, minder milieu vervuiling en NO2 uitstoot. Zelfs het CPB, als betaalde spreekbuis van de overheid, sprak over een 38% minder autogebruik. Dit bleek gelogen en hadden de HH regenten resp. ministers Jorritsma en opvolger Netelenbos de automobilisten weer een rad voor ogen gedraaid, of was toch het zakken vullen primair de bedoeling ! Ede 11 oktober 2000, N.Berg
NB. Ook in Londen is gebleken dat zelfs bij absurd verhoogde benzine /parkeerkosten (500%) het verkeer in de City niet afneemt. Na een maandje gewenning was het er weer even druk als voorheen. TV programma Canvas 14 okt' 2004.

De overheid is een bende ordinaire zakkenvullers gebleken, die voordurende gelegaliseerde diefstallen pleegt met benzineprijzen, tolpoortheffingen, parkeergelden en flitsapparatuur. Wie gelooft nog dat de overheid zich echt bekommert om het welzijn van de burger als het geldgraaien voor opstaat. Amsterdam 25 mei 00, L. Rota

€ 600.000.000 was het bedrag dat de overheid aan extra accijns binnenhaalde bij de exorbitante benzine prijsstijgingen in 2000. De protesterende "wegblokkerende" truckers, ontvingen toen als “schadeloosstelling” een €136.000.000. Een fooi tov de ontvangen € 600.000.000. De overheid kon dit lachend van de extra ontvangen accijns betalen.11 okt.00 velthuis@catel.nl
[meer...]€ 1.900.000.000 en meer zijn de te verwachte (gps) investeringen voor KM heffing. Eenmaal ingevoerd zal de KM beprijzing snel naar ongekende hoogte stijgen (€ 10 en meer !). Ondanks dat VVD-CDA-D66 coalitie al hadden afgesproken de KM heffing niet door te laten gaan en de Tweede Kamer met de wegblokkerende automobilisten dit ook hadden afgeblazen, wil eigenwijze Peijs de KM heffing toch invoeren. Het lijkt wel of het spook van Tineke tolpoort op V$W nog steeds rondwaart en nooit is weggeweest. Met lokkertjes, als afschaffing van de BPM en bij een jaarlijkse gebruik van 18.000 km zal de automobilist er financieel niet op achteruit gaan (voor hoelang ?), wordt demagogisch getracht de KM heffing door te drukken. Het grote geldgraaien door de overheid bij de automobilisten kan dan echt beginnen. Gelden, die dan nog eens grotendeels zullen verdwijnen in de pot Algemene Middelen of gebruikt gaan worden voor gouden handdrukken van falende ambtenaren en kamerleden. Zo is de afschaffing van de BPM al een sigaar uit eigen doos. Deze belasting, wat nergens elders in Europa voorkomt, maar exclusief voor Nederland door H.H.regenten is bedacht om net als het latere “kwartje KOK” zoveel mogelijk geld van de automobilist te plukken, zal met de Europese éénwording al sowieso moeten verdwijnen.Slinks tracht Peijs de KM heffing, die automobilisten nu al ruimschoots bij tanken (benzineaccijns 67%) aan de pomp betalen, onder het mom van de BPM afschaffing voor de 2e keer te slijten. Automobilisten blijken door Peijs al binnen 5 maanden na haar start als minister van V$W in de maling te worden genomen. Geen goed begin en dreigt er met de wegblokkerende truckers weer oorlog op de weg . . .

De KM heffing is dan ook een schijnoplossing. Het file probleem wordt hiermee niet opgelost. De wegen zijn gewoon vol en vol is vol. Een direct uitvoerbare oplossing zijn gespreide werktijden en ambtenaren wat later naar hun werk laten gaan (allen zijn dan ook goed wakker) en later ook met werk te laten stoppen.Zeer klantvriendelijk voor de burger, die dan nog eens ’s-avonds in het stadhuis terecht kan. Een tweede maar wat langere termijn oplossing, maar onontkoombaar, zijn 10 baans brede (snel)wegen aanleggen. De dagelijkse kermis van botsautootjes op de te smalle weg met jaarlijkse economische miljarden schaden, zullen dan snel tot het verleden behoren. Een derde (gruwel) scenario is dat minister Peijs cq opvolger lak heeft aan de automobilisten en de KM heffing toch doordramt. Als de beprijzing extreem omhoog geschroefd wordt, zullen er inderdaad geen auto’s meer op de weg zijn. Mogelijk kan de Registratiekamer (en de Raad van State), die al eerder waarschuwde dat de KM heffing op gespannen voet leeft met de privacy wetgeving (BIG BROTHER IS WATCHING YOU) de KM heffing op deze gronden blokkeren.

Minister mevrouw Peijs heeft weer een nachtmerrie gehad. Bromfietsers van 16 jaar zijn plotseling een gevaar op de weg geworden. De leeftijd moet verhoogd worden naar 17 jaar (*). Dan zijn er minder ongevallen, meent dit oracle van V$W. (*). Welke wetenschap hieraan ten grondslag ligt blijft onbekend. Frappant is wel dat 16 jarige al een vliegtuig mogen besturen. Overigens blijkt volgens de nieuwe 3VO woordvoerdster TRIJNTJE RIJNKELS, met net als haar voorganger
SNELLE BERT WOUDENBERG de (roomse) blik op oneindig en verstand op nul, dat er van de 112 dodelijk bromfietsongevallen er jaarlijks een 70 door eigen schuld komen. Blijft over 42 door derden veroorzaakte dodelijk ongevallen. Dit is op de ca 60.000 bromfietsgebruikers nog geen 0,07% per jaar. Onder welke omstandigheden deze bromfietsongevallen overigens gebeuren hoe, waar en wanneer deze plaats vinden blijft (staats)geheim. Voor minister Peijs en het 3VO, die ook nog eens miljoenen gesubsieerde overheidsinstelling blijkt te zijn en sowieso al geen onpartijdige spreekbuis is, genoeg redenen blijkbaar om meteen maar alle bromfietsers aan te pakken. Als dit niet snel gestopt wordt, dan kan binnenkort de hele Nederlandse bevolking ook achter slot en grendel gezet worden. Het diefstalprobleem van een kleine groep criminelen die dan ook gelijk achter de tralies zitten is dan meteen voor eens en voor altijd opgelost!

Onzin ook verkondigt minister Peijs ook over milieuvervuiling van auto’s, die 120 km /uur en meer rijden. Juist bij lagere snelheden en in files met alsmaar een stationair draaiende cq afremmende/optrekkende motor zijn auto's veel langer op de weg en produceren hierdoor veel meer CO2 uitstoot. Bewoners oa langs de A13 bij Overschie zitten dan ook uren langer in de benzinewalm en het verkeerslawaai. Metingen zouden dit direct aantonen. Verbazingwekkend echter slikken de 1e en 2e SLAAPKamer met draaikont Hofstra allemaal klakkeloos het vooropgezet buurtonderzoekje van 3VO (overbekend van snelheidsmaniak
Bert Woudenberg). Justitie en het CJIB kunnen in ieder geval tevreden zijn. Het nog meer geld plukken bij automobilisten, die (bij Overschie) iets te hard hebben gereden, kan in rap tempo doorgaan. Onder het mom van veiligheid en milieu zijn de boete opbrengsten het laatste half jaar bij Overschie met 300 % toegenomen.

Minister Karla Peijs van V&W heeft weer een bevlieging gehad en gaat het aantal 80-km-zones in de Randstad uitbreiden. Dat moet leiden tot minder luchtvervuiling en geluidsoverlast is weer het bekende kul verhaal. Stichting Natuur en Milieu heeft voor deze minister een "Panelwizard enquette gehouden onder 500 internetters". Niet werd er echter bij verteld dat Stichting Natuur en Milieu, net als het 3VO en het SWOV etc, spreekbuizen van de overheid zijn en jaarlijks enorme subsidies /gemeenschapsgelden ontvangen. SMN alleen al € 5.500.000 per jaar ! Derhalve is sprake van een niet onpartijdige stichting en is het onderzoek, zo er al een "onderzoek" is geweest 0,0 waard.

VVD en LPF morren over het snelheidsbeleid en willen garanties van Karla Peijs,dat op enkele stukken snelweg de snelheid zal worden verhoogd tot 120 kilometer per uur. Ze zien daarin een compensatie voor de verlaging van de snelheid op vier plaatsen in de Randstad. Teletekst 04 nov.2004.
Een Kamermeerderheid lijkt om geluidsoverlast en luchtvervuiling tegen te gaan het voorstel voor 80-km-zones te steunen.Volgens een peiling van Stichting Natuur en Milieu is 80% van de bevolking voor !

Wat onzinboetes.nl al 3 jaar geleden stelde over de files bij de A13 Schiedam en toen ook al was te lezen in de Telegraaf, blijkt nu idem door de Verkeersinformatiedienst(VID) te zijn geconstateerd. De files in het 1e kwartaal van dit jaar bleken met ca 20% te zijn toegenomen, terwijl de files in de eind vorig jaar ingesteld 80-kilometer-zones 30 % langer waren en langduriger. Van terugdringen van de geluidsoverlast en verbetering van de luchtkwaliteit, wat de gesubsidieerde roeptoeter 3VO altijd luidkeels had beweerd en hiervoor zelfs de TNO voor haar karretje wist te spannen, bleek evenmin sprake te zijn. De 2e SLAAPkamer schrok hiervan wakker en wil dat de 80-kilometer-zones weer worden afgeschaft. Draaikont VVDer Pieter Hofstra, die de zaak weer "hoog" opneemt, gaat vragen stellen aan V$W minister Karla Peijs. Bron: Teletekst ma 03 apr 2006
PS, het geld plukken bij automobilisten door flitsneuroot Spee en zijn dienders is duidelijk en zal deze goudmijn, alleen al vanwege de prestatiecontracten,niet snel worden teruggedraaid


En passant wordt ook nog Overschie als voorbeeld genoemd. De luchtvervuiling zou minder zijn ! en.de doorstroming van het verkeer verbeterd ! Hoewel onderzoeken, niet zijnde de partijdige buurtonderzoekjes van de overheid / 3VO het tegendeel al aantoonde, worden automobilisten door deze “minister” met Stichting Natuur en Milieu opnieuw belazerd. In de achter 2e SLAAPkamertjes werden de zes 80-km-zones "geregeld". Eigenwijze Peijs moet geestelijk toch wel flink in de war zijn om te denken dat uitlaatgassen, voor zover overigens schadelijk, niet verwaaien maar boven de trajectcontrole zones zouden blijven hangen. Het milieu argument slaat nergens op (zie hierboven). Deze “minister”, die helemaal niet luistert wat onder de burgers leeft maar per vergissing voor 4 jaar op V$W beland is, kan met haar heksenjacht op automobilisten, zich in 2006 beter niet meer bij de stembus vertonen.TT 4 nov.2004 Het meest opvallende is nog dat de 80-km-zones op kaarsrechte wegen liggen, waardoor makkelijk een paar km te snel gereden wordt. Net als in Overschie, waar de trajectcontrole inmiddels een 400 % meer geld oplevert voor schatkistbewaarder Zalm, is ook hier sprake van ordinair geld plukken bij automobilisten. Misbruik wordt gemaakt van de wet.

Beter kan deze minister een gedegen onderzoek instellen waaraan de CJIB boetes van € 445.000.000 per jaar en de parkeergelden besteed worden. In ieder geval niet aan mobiliteit. De zo benodigde? 800 miljoen euro voor de (ontsierende) geluidswallen zouden zeker uit de boetes betaald kunnen worden. Nog beter zou het zijn om deze 800 miljoen euro te besteden aan subsidiëring van schone en de minder vervuilende LPG brandstof ipv stelselmatig vanwege zogenaamde veiligheidseisen LPG tankstations te sluiten. Het CO2 (milieu) probleem, voorzover dit door auto’s wordt veroorzaakt, zou dan al voor een ¾ opgelost zijn. Met het doorbreken van de vicieuze cirkel van dure benzine/brandstof(accijns) >vervuiling > milieu(taxen) valt bovendien een miljarden besparing te realiseren. Als dan ook nog eens de € 15.000.000.000, die automobilisten jaarlijks betalen aan (benzine) accijnzen, BPM en wegenbelasting etcetera als doelbelasting in apart wegenfonds worden gestort en dit GEHEEL ten goede komt aan het wegennet, dan hoeven de automobilisten niet meer dagelijks urenlang met alle kosten vandien in files te staan. De economische motor zou hierdoor een miljarden impuls krijgen.

Door de verkeersdrukte kunnen vrijwilligers, die worden opgeroepen, hun brandweerkazerne in Lelystad niet goed bereiken en komen hierdoor negen van de tien keer te laat bij de brand. Ook de ambulances kunnen veelal niet binnen de voorgeschreven tijd van 8 minuten op de plaats van het ongeval zijn. Op jaarbasis zou dit 1000 tot 2000 doden schelen,schrijft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in haar advies aan de regering.Teletekst 18 dec.2003
Flitsboetes waarschuwt al jaren hiervoor. Door de wegenbelasting, de brandstof accijns (67%) en BPM niet te gebruiken waarvoor zij bestemd zijn, is de overheid voor het abominabele wegennet, wat meer weg heeft op een kermis vol botsautootjes, direct verantwoordelijk. Met flitspalendiender Jacobus Spee, overbekend van zijn slogan "ELKE DODE IS ER EEN TEVEEL" zijn beiden voor de ongevallen en voor de geleden schade aansprakelijk.

Door het jarenlange wanbeleid van de overheid om slechts 1/3 van de jaarlijkse € 15.000.000.000 aan mobiliteit te besteden, lijken de wegen meer op een kermis met botsautootjes. De vele (dodelijke) ongevallen/botsingen per dag zijn hier het gevolg van. Het 3VO en CJIB met flitspalendiender Spee zijn hier oorverdovend stil over. Allen hebben het te druk met organiseren van flitsapparatuur achter struiken, kliko vuilcontainers, gecamoufleerde videowagens en laserguns. Dagelijks zijn pelotons agenten voor kun prestratiecontracten hier fulltime mee bezig. Geen tijd blijft er meer over om boeven te vangen. Veel makkelijker is het ook om automobilisten, die een paar km ’s-nachts te snel hebben gereden vanuit een verwarmde auto/schuilplaats te flitsen. Dit is meteen kassa en directe invulling van “prestatiebeloningen”


Tineke Netelenbos /tolpoort

Ex-minister van Verkeer en Waterstaat.
Persoonlijk: Tineke Netelenbos.geboren op 15 februari 1944 te Wormerveer.
Opleiding: Netelenbos behaalt in 1966 het diploma aan de HBO-lerarenopleiding N XX, K & O te Amsterdam.

Commissaris: In 2002 stelt zij zich kandidaat voor de functie van commissaris van de koningin in Noord-Holland. Ze denkt een goede kans te maken, maar trekt zich zwaar teleurgesteld terug uit de procedure als de Provinciale Staten hun voorkeur uitspreken voor GroenLinkser Borghouts. ]
]
Europa: In augustus 2003 stelt Tineke Netelenbos zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de PvdA voor de Europese verkiezingen van 2004. Zij neemt het op tegen Max van den Berg, de huidige delegatieleider in het Europees parlement voor de de PvdA, en Maartje van Putten, werkzaam bij de Wereldbank en oud-Europarlementariër.

Kwesties:
- Tolpoortjes: Haar plannen om via tolpoortjes op de snelwegen het rekeningrijden te introduceren, roepen veel politiek rumoer en felle oppositie op;-

Bouwfraude: Onder de verantwoordelijkheid van Netelenbos worden grote infrastructurele werken uitgevoerd. Haar wordt tijdens de bouwfraude-enquête verweten dat zij daarop te weinig controle heeft gehouden;

- Betuwelijn: Samen met anderen zet Netelenbos de Betuwelijn door ondanks tal van protesten en neemt zij als minister van Verkeer en Waterstaat grote financiële overschrijdingen voor haar rekening

- NS: het slecht presteren van de geprivatiseerde Spoorwegen en de publieke verontwaardiging daarover komt op haar bordje als minister van Verkeer en Waterstaat;

Onderwijs: Als staatssecretaris van Onderwijs loodst zij een onderwijsvernieuwing - de Tweede Fase in het Voortgezet Onderwijs - door de Tweede Kamer. Later moet die vernieuwing worden afgezwakt en aangepast omdat leerlingen noch leraren ermee uit de voeten zeggen te kunnen.

BRON: TV programma NOVA 15/09/04)

€ 118.000.000 over de balk gegooide gemeenschapsgelden voor het tolpoortenproject. Minister Netelenbos erkende tegenover de 2e (SLAAP)kamer lakoniek deze verspilling maar gaf de schuld hiervan weer aan de belastingdienst, die, toen al bekend was dat rekeningrijden definitief onhaalbaar werd, toch doorging wekelijks nog eens €. 454.000 uit te geven aan software voor ontwikkeling van kentekencontroles en automatische incasso’s systemen.
[meer...]

Uiteindelijk gaf Tineke, na jarenlang gedram over invoering van haar geesteskind verbazingwekkend toe, dat "REKENINGRIJDEN TOCH MAAR NIKS WAS" en door massaal verzet er bij iedere tolpoort wel een GEWAPENDE agent neergezet moest worden.
Dit kan ik weten, want ik leef in een grote mensenwereld en de agressie tegen de tolpoorten wordt van hieruit georganiseerd en georkestreerd, aldus deze ex-schooljuf naïef met een Suske en Wiske boek in de hand tijdens het kamerdebat met Groenlinks. De tegenstrijdigheid bij deze minister is opvallend. Geestelijk moet je wel erg flink in de war zijn om te verkondigen dat er geen files meer zouden zijn, als automobilisten zich allemaal hielden aan de snelheidslimieten. Amsterdam 13 juni 2001, J.Hendriks.

€ 175.000.000 aan contracten (uitgezonderd Utrecht, die zich niet liet omkopen) had Tineke tolpoort intussen afgesloten in Hotel des Indes met de 3 grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, die dan zouden meedoen met haar geesteskind het tolpoortenprojekt. Door massaal verzet van verstandige burgers kon Tineke deze plannen niet uitvoeren met gevolg dat de steden alsnog de toegezegde miljoenen opeisten. Tineke had hier begrip voor en beloofde bij minister Zalm van financiën hiervoor een oplossing te zoeken, hetgeen zoveel betekent, dat de aasgieren op het Binnenhof weer op de portemonnee van de burger loeren om deze over de balk gesmeten miljoenen met extra belastingheffingen weer weg te poetsen. Brede. 23 juni 2001, Wermenhof

250.000.000 zal de meeropbrengst uiteindelijk worden voor de overheid bij KM heffing. Onder allerlei smoezen wordt de automobilist wijs gemaakt, dat bij KM heffing de burger in autokosten er jaarlijks tot 18000 KM niet op achter uit zal gaan. Dit is ook een eerlijk systeem, aldus Tineke, die nog wel even voorrekende, dat de automobilisten voor de invoering hiervan op een 1.9 miljard euro moesten rekenen. Echter veel voordeliger dan asfalt aanleggen. Hiermee was wel 19 miljard gemoeid, aldus Tineke's commerciële rekenkunst. Dat jaarlijks al een 15 miljard euro's opggehoest wordt aan wegenbelasting, brandstof accijnzen (68 %), pbm etc en voor deze premie automobilisten recht hebben op een goed wegennet schijnt bij Tineke niet door te dringen. Inmiddels is ook de KM heffing van tafel verdwenen, evenals de verbazingwekkende doelstelling van het Nationaal Verkeers en Vervoersplan (NVVP), dat de automobilist overal in Nederland minstens 60 km per uur moet kunnen rijden! Of de NVVP snapt niets van mobiliteit of leeft in een heel andere wereld waar automobilisten niet urenlang dagelijks in ellenlange files moeten stilstaan.

Zie je wel jubelde Tineke, dat bij een snelheden van 70 km /uur files geen probleem zijn. Als iedereen zich hieraan houdt zijn er geen files meer. Dit moet overal ingevoerd worden. Tineke vergat wel in haar euforie, dat bij de wegwerkzaamheden aan de randweg alle op- en afritten waren afgesloten en de A10 voor duizenden auto’s onbereikbaar was. Het verkeer nam logisch inderdaad met 50% af en iedere lagere school leerling kan dan vertellen, dat bij minder auto’s op de weg er voor andere auto's voldoende ruimte is om door te rijden. Bij veel auto's op de weg dienen om geen files te krijgen simpel de wegen breder gemaakt worden (of de auto's 50% en meer kleiner gefabriceerd te worden). Bij deze ex-schooljuf schijnt deze logica in haar bovenkamer niet door te dringen

Onjuist had minister Tineke de Kamer ook geïnformeerd over de aanleg van dubbeldekswegen, waarop de kosten door haar “expert judgement” geschat werd op € 300 miljoen per km. Inzage in het “expert judgement” dossier bleek niet mogelijk. Dit bleek plotseling te zijn "verdwenen" Ulvenhout 28 dec.02. Tjerk Westerterp (oud-minister van V$W)

€ 200.0000 stelde Tineke nog snel even beschikbaar voor de uitvinder, die na het debacle van haar tolpoorten een slim kastje kon bouwen voor de KM heffing registratie. V$W hadden er zelf nog geen idee van wat, waar en hoe het aantal gereden KM van de automobilist, zonder schending van privacy, dagelijks vastgelegd moesten worden. Ondanks, dat al de drie partijen, die straks de Nederlandse regering zouden vormen al hadden afgesproken de KM heffing niet door te laten gaan en dat de kastjes bij voorbaat in de prullenbak terecht zouden komen, liet Tineke, die nog in functie was, de prijsvraag met de beloning doorgaan. Bergen, 12 juni 02, Rob Hoogland

€ 100.000.000 en meer gingen de afgelopen 30 jaar verloren bij de integratie van allochtonen. Onder leiding ook van Tineke werden taal- en inburgercursussen gegeven, fietsprogramma's georganiseerd etc maar het bleek achteraf weinig tot geen resultaat te hebben opgeleverd

€ 65.000.000 bedroeg de Schipholbouwfraude, die terugbetaald diende te worden aan V$W. Minister Tineke wist hiervan, maar "dacht" dat justitie minister Benk Korthals, gezien de omvang van de fraude al met de strafrechtelijke vervolging bezig was en deed (zoals gewoonlijk) niets, terwijl Benk weer dacht dat Tineke de volledige terugbetaling van € 65.000.000 aan het regelen was. Eenieder zou normaal de telefoon gepakt hebben en geinformeerd hebben over hoe en wat. Noch Benk noch Tineke hadden zoals goede ambtenaren betaamt hier niet aan "gedacht". Inmiddels bleek de fraude van 65 miljoenen één dag voor verhoor van Benk bij de enquette Commissie Vos door "vriendelijke" justitie ambtenaren met een schikking van € 1.000.000 en terugbetaling van 20 miljoen euro aan V$W "geregeld" te zijn. Strafrechterlijk vervolging was derhalve niet meer mogelijk en zou ook nog eens minder opgeleverd hebben, aldus Benk ! De gemeenschap bleef weer met een kostenpost van € 44.000.000 zitten. Inderdaad kun je beter 65 miljoen frauderen dan als automobilist een paar KM te hard rijden ! Hiervoor wordt je genadeloos vervolgd.

€ 4.000.000 was de flop ook van Tineke bij de invoering van de antidiefstal chip voor fietsen. Met dure detectiepoortjes en speciale scanners zouden gestolen fietsen snel opgespoord kunnen worden. Naast dat al in de praktijk gebleken was dat de chips eenvoudig waren te verwijderen en (electrisch) zo onklaar waren te maken, was over het hoofd gezien, dat politiecomputers, ondanks 20 jaarlang investeringen van € 700 miljoen euro (zie ook "Over de balk...") nog steeds niet op elkaar waren afgestemd, waardoor het ene politiedistrict niet weet welke fiets in het andere district gestolen is. Vlijmen 17 feb.02, J.Oosterwaal [meer...]

25 % meer zijn taxiritten gaan kosten na in werking treden van de nieuwe taxiwet in 2000. De liberalisering onder leiding van overbekende V$W minister Tineke Netelenbos is ook hier weer op een fiasco uitgelopen. Eenieder die een stuur kon vasthouden begon een taxibedrijf. Ondanks de toename van taxi’s bleven de verwachte prijsdalingen uit. Taxitarieven blijken veelal met grote “omleidingen” naar willekeur aan klanten te worden berekend. Den Haag 6 sep.2003, Consumentenbond

2 x werden de treinkaartjes in een 1/2 jaar tijd onder leiding van minister Tineke Netelenbos in prijs verhoogd. Tegen alle gemaakte afspraken in gaf Tineke hiervoor al toestemming en mocht opvolger LPF minister Roelf de Boer dit "cadeautje" vervolgens aan de treinreiziger uitleggen. Met deze financiering kon, na de privatisering (teloorgang) van de Spoorwegen, waaraan de overheid al miljarden had verdiend, het al jarenlange achterstallige onderhoud van het spoor en de in belabberde staat verkerende treinen enigszins rijdend gemaakt worden. Dat de treinreiziger schade ondervindt, doordat treinen nauwelijks op tijd rijden en 80% onvoldoende op elkaar zijn aangesloten, wordt gemakshalve maar even vergeten. Door vakbondsconflicten en stakende conducteurs over het "Rondje om de Kerk" werd de chaos nog groter en werd de Raad van Commissarissen en passant voor een 1/2 jaar onder curatele gesteld. Door interim manager Karel Noordzij werd de NS weer enigzins "in de rails" gezet. Rijswijk 28 dec.02 N.G.Hulsing

De naam Netelenbos werkt bij mij al als een rode lap op een stier. Als belastingbetaler heeft Tineke mij al een bom duiten gekost met 0,0 resultaat. Iedere dag sta ik nog langer in de files. Deze schooljuf had beter voor de klas kunnen blijven staan. Alkmaar, 28 feb.02 Th. Hoogland

Bij 1e en 2e kabinet Balk hoefde deze ex-schooljuf ook niet meer terug te komen, waarop Tineke het maar als Commissaris van de Koningin in Noord Holland ging proberen. De actiegroep Boze Burgers Noord-Holland, die Netelenbos al het Haagse afdankertje noemde vanwege de overbekende debacles rond tolpoorten, Km heffing en flitspalen, verspreide daarop snel posters met tekst “Opzoute ! en snel ! “ Dit was voldoende om deze ook weer in de PVDA achterkamertje politiek geregelde benoeming te doen mislukken. Haarlem 2 april 02 Boze Burgers / Heerhugowaard 26 april 2002.

Onbegrijpelijk dat de PVDA het lef heeft Netelenbos als Commissaris van de Koningin in Noord holland voor te dragen. Het is een schande dat deze ex- minister niet wordt afgerekend op haar falen, waarvoor in het bedrijfsleven eenieder allang kon vertrekken. Ik moet er niet aan denken, dat deze ex handwerkjuf , die een spoor van vernielingen en ellende met haar "mobiliteitsplannen" heeft achtergelaten, nog gaat “regeren” over Noord Holland. Wie kan ons van dit misselijkmakende wezen, dat de gemeenschap al miljarden gekost heeft, verlossen ? Haarlem, 29 maart 02 J.Gosselaar.

Inmiddels is het Tineke helemaal in de bol geslagen en tracht ze via de EU verkiezingen in 2004 haar onzalige ideeën om nog meer gemeenschapsgelden over de balk te gooien door te drijven. Welke groep staat nu op om dit te beletten .
.
Tineke heeft zich uiteindelijk maar teruggetrokken toen bleek dat er voor haar te weinig steun was vanuit haar eigen PVDA. Teletekst 14 okt.2003.

We hebben een groot probleem en dat is minister Netelenbos.Zij luistert helemaal nooit en is moeilijk om mee te discussieren, aldus D66 kamerleden Jan van Walsum en Sam Pormes van Groenlinks tijdens de discussieavond over de nieuwe Luchtvaartwet voor Schiphol. Wij hebben geen vertrouwen meer in Tineke

Netelenbos is mislukt was ook de spijkerharde kritiek van D66 leider Thom de Graaf , die deze minister hekelde over haar aanpak rondom het rekeningrijden. Iedere gemeente werd afgekocht, terwijl al onderkend was dat de tolpoorten al niet verwezenlijkt zouden worden. Almere, 28 feb.02 Thom de Graaf.

Onder leiding van Tineke Netelenbos zijn door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat ..tig miljoenen euro’s over de balk gegooid, aldus ook de SP fractie.

Schoorvoetend erkende minister Netelenbos enkele van haar mislukkingen, maar schoof dit meteen door naar de oppositie VVD'er Hofstra en helemaal nijdig naar CDA'er Blauw, die verkondigd had, dat Tineke prostitutie bedreef met overheidsgelden ! Ook haar topambtenaren, die de deal met de NS en de grootschalige Schiphol bouwfraude bekokstoofd zouden hebben, moesten het nu ontgelden. De ins en outs worden mij nooit precies verkondigde Tineke klaaglijk en betwistte expliciet de 13 november brief met de NS, die door haar wel was ondertekend, maar zei inhoudelijk de vermelde "package deal" van een 50 miljoen terugbetaling door de frauderende bedrijven met voorwaarde dat zij niet op de zwarte lijst zouden worden gezet, niet te kennen ! Begrijpelijk ook dat er van alles misgaat als(beleids)brieven over de NS privatisering, HSL project (met nu al boetes van miljoenen euro's voor te late oplevering), Betuwespoorlijn (overschrijding € 2.500.000.000 !) en last not least Schiphol met zijn geluidshinder en miljarden budget overschrijdingen, allemaal zo klakkeloos getekend worden. Den Haag 13 sept.2002, A.v.d.Bos

Ambtenaren Rijkswaterstaat voor de rechter Tenminste vijf ambtenaren van Rijkswaterstaat moeten voor de rechter verschijnen op verdenking van corruptie. In ruil voor geld, buitenlandse reizen, cadeau's en bordeelbezoek kregen bouwbedrijven de opdrachten.

€ 500.000.000 plus waren de kostenoverschrijdingen op het isolatieproject Schiphol. Tijdens de periode van V$W ministers Tineke Netelenbos en Annemarie Jorritsma was uitgegaan van 235 miljoen euro maar zijn inmiddels een 800 miljoen euro geworden. In een nog geheim rapport van de Algemene Rekenkamer werd dit verweten aan de slechte begeleiding van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De KLM en Schiphol zijn woedend en willen niet voor de kostenoverschrijdingen van € 500.000.000 plus opdraaien. De huidige direct verantwoordelijke, staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen, werd door SP kamerlid mevrouw Femke Halsema van reces teruggeroepen om hierover tekst en uitleg te komen geven. Inderdaad absurd dit smijten van gemeenschapsgelden /belastinggelden. Schultz dient zelf maar op de blaren te gaan zitten en voor haar wanpresteren meteen ook maar privé haar portemonnee open te trekken met bij niet betalen net als bij automobilisten genadeloos door het CJIB te worden vervolgd.

Opdracht gaf Tineke ook aan professor Cees Berkhout van TU Delft om een wetenschappelijk rapport op te stellen om aan te tonen dat het vliegtuiglawaai voor de omwonenden van Schiphol wel degelijk binnen de wettelijke normen viel. Dit bleek tegen te vallen en de geluidsnormen werden zodanig ver overschreden dat prof Berkhout het toch te bizar vond hieraan zijn medewerking te verlenen. Onder dreiging dat vervolgopdrachten (en meer geld) zouden uitblijven trachtte Tineke alsnog het rapport binnen te halen. Professor Berkhout boog niet voor deze (overheids)chantage en gaf de opdracht terug aan de inmiddels aangetreden opvolger van Netelenbos V$W staatssecretaris mevrouw Melanie
Schultz van Haegen. Op deze omkooppraktijken reageerde (zoals gewoonlijk) de Tweede (SLAAP)Kamer geheel niet en kan de overheid ongestraft verder gaan met het manipuleren van rapporten, desnoods via haar eigen SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Diensten Centrum van Justitie), WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). Allen in dienst van en betaald door de overheid ergo gelden gebruiken/misbruiken van de burger.Tijd dat omwonenden van Schiphol zelf maar eens de geluidsmeters gaan plaatsen.De jarenlange leugens /wetsovertredingen van Netelenbos en opvolger van Schultz van Haegen kunnen direct klip en klaar aangetoond worden en alle schaden bij de Staat der Nederlanden worden geclaimd.

Den Haag. Een verdere groei van Schiphol is van essentieel belang voor de economie en moet de milieu normen voor Schiphol worden "opgerekt" adviseert de Raad van Verkeer en Waterstaat haar opdrachtgever/eigen baas staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Melanie Schultz van Haegen. Sprake is van een niet bepaald onpartijdig en merkwaardig rapport van haar eigen ambtenaren met de veelzeggende titel "Vluchten kan niet meer..." Delen van het rapport zijn letterlijk terug te vinden in het advies van Schiphol, zelfs aan het ministerie dat volgend jaar de huidige luchtvaartwet moet evalueren. Teletekst 30 juni 2005.

~Een ongelooflijk staaltje handjeklap, zeker als je ziet wie in de commissie zaten, liet Jan Griese namens dertig omringende gemeenten weten. De dertien koppen tellende raad kent bijvoorbeeld een lid als Rene Kottman, bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Ballast Nedam, dat de afgelopen jaren vele miljoenen verdiende met de uitbreiding van Schiphol. Maar ook Karel Noordzij is van de partij, baas van beleggingsreus PGGM en als commissaris betrokken bij de vastgoedontwikkeling en horeca-exploitatie rond Schiphol. En wat te denken van Friso de Zeeuw, directeur van vastgoedontwikkelaar Bouwfonds, een volle dochter van ABN Amro dat Schiphol naar de beurs hoopt te brengen. Van de zes experts die nauw betrokken waren bij de samenstelling van het rapport werken er vier voor Schiphol en daaraan gelieerde instellingen. Volkskrant 4 juli 2005.

~Dat Schiphol al niet meer op slot zit, is vooral te danken aan de gulheid van staatssecretaris Schultz. Geluidsnormen worden al jaren op verzoek van haar vriendje Schipholdirecteur Gerlach Fontaine “aanpast” en blijkt Schultz telkens lak te hebben aan de omwonenden en de (milieu)wet aan haar laars te lappen ! Omwonenden hebben dan ook hun laatste restje vertrouwen in de luchtvaartsector verloren.

Ook graaien is Schiphol niet vreemd. Miljoenen euros landbouwsubsidie wist Schiphol te incasseren omdat landbouwgrond onttrokken werd voor de aanleg van de Bulderbaan. Minister Cees Veerman van Landbouw sprak van "merkwaardige" uitwassen in de algemene regels. Naast Schiphol wisten ook multinationals als Philips Morris, Campina melkunie, Heineken, Bavaria, DSM Shell jarenlang van subsidies te profiteren. Dat blijkt uit een lijst, die na een WOB procedure het Ministerie van Lanbouw moest vrijgeven. RTV-NH 15 nov.2005.


"Kwartje" kok

€ 7.100.000.000 en meer heeft het 'kwartje Kok' al sinds 1990 opgeleverd. Een "tijdelijk" maatregel, alleen maar om de financiele misère te overbruggen, beloofde Wim destijds nog. Ondanks de jaarlijkse ..tig miljarden Zalm meevallers blijkt deze geldgraaierij niet meer te stoppen!
[meer...]

De onbetrouwbaarheid van deze regering is wel wat mij het meest irriteert. Het tijdelijk “kwartje Kok” zou terugbetaald worden als het overheidstekort was weggewerkt. Ondanks de hoogconjunctuur en terugbetaling makkelijk kan, komt deze regering weer zijn verplichting niet na. Ook de “controlerende” 2e (SLAAP)Kamer doet geen enkele poging om de regering aan de gemaakte afspraak verplichting te houden en dus kunnen ook deze “volksvertegenwoordigers ” als een onbetrouwbaar volkje aangesproken worden. Blijkbaar kunnen deze alleen maar eens in de 4 jaar slijmen voor de gunst van de kiezer. Purmerend 31 mei 2001, J.C. Fischer


Teletekst ma 1 dec. 2003 - Geld voor ontbrekend gedeelte A4.
DEN HAAG Minister Peijs (Verkeer) trekt 210 miljoen euro uit voor de aanleg van de ontbrekende 7 kilometer van de A4, tussen Delft-Zuid en Schiedam. Rond 2010 zou de 'weg door Midden-Delfland' klaar kunnen zijn. Peijs haalt het geld voor de aanleg uit de opbrengst van het zogeheten 'kwartje van Kok',jaarlijks een bedrag van 530 miljoen euro. De rest van het geld (320 mln euro) gaat naar de N18, A50 en A4.


DIT "KWARTJE" MOEST TOCH TERUGGEGEVEN WORDEN AAN DE AUTOMOBILISTEN !
Het dubbel op stelen bij de automobilisten door deze regering is weer overduidelijk en de 2e (SLAAP) Kamer ssszzz maar door.

Kabinet is onbetrouwbaar, stelt de FNVbond, die zich bedrogen voelt, doordat tegen de afspraken in over loonmatigngen, prepensioenen, WAO, WW en VUT regelingen werden beknot dan wel niet uitgevoerd. De tijd van praten is echt nu voorbij. Harde acties voor deze onbetrouwbare regering gaan nu volgen. Teletekst za 03 apr 2004

Ook onze paljas minister Gerrit Zalm piekert er niet over het rechtmatige kwartje terug te geven of de hoge benzineprijzen te verlagen naar het Duitse niveau (€.0.14 minder!!).Als wij dit gaan doen,dan moeten andere belastingen omhoog, zegt deze wijsneus, want het geld kan maar een keer uitgegeven worden, HAHA. Deze bewindsman, betaald door de gemeenschap, blijkt zoals vele landsbestuurders" na eenmaal op het Haagse pluche te zijn neergestreken, lak te hebben aan de wensen van de burger. Zelfs lak te hebben aan Tweede Kamer moties, door bij voorbaat al te stellen "wij voeren de WET niet uit, HAHA". De 2e (SLAAP)kamer droop weer af ! !. De HH regenten blijken "democratisch" al te bevelen, waar de burger zijn/haar geld aan dient uit te geven.
r.d jonge@12move .nl /IJmuiden, 17 mei 2001, D. Hagedoorn, rru@chello.nl
[meer..]

€ 35.000 haalde onze olijke minister Zalm (Financiën) met minister president Wim Kok zonder overleg nog even uit de staatskas voor zijn collega president Pieter Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) om een Boogie Woogie schilderij van Mondriaan cadeau te doen aan het Haags Museum. De automobilist zou voor dit geldgraaien van gemeenschapsgelden genadeloos door justitie, belastingdienst etc zijn achtervolgd. Bij de " H.H.regenten" kan het blijkbaar allemaal ongestraft. [meer...]

Naast diefstal van het "kwartje Kok" is liegen en bedriegen van het kabinet blijkbaar de gewoonste zaak. Dit bleek recent ook in de TV uitzending, waarin minister president Wim Kok over de noeming van Lubbers bij het UNHCR zich tegenover minister van Aartsen wel als een zeer glasharde leugenaar in de Tweede Kamer profileerde, maar de volgende dag publiekelijk verklaarde (armen om elkaars schouders ! ) dat eea toch "verkeerd" begrepen was. Een (internationaal) beschamende vertoning. Kamerdebat 1 nov.2000

Idem in de kwestie Rob van Gijzel, verklaarde Kok alle begrip te hebben voor zijn opstappen uit de 2e kamer, toen deze aan achterkamertjespolitiek niet mee wilde doen en geen marionet van de regering wilde zijn. Van zijn baas Melkert (bekende van de miljoenen ESF fraude ! ) moest van Gijzel verder zijn mond houden over de dubieuze rol van justitie in de Schipholbouwfraude zaak van € 41 miljoen. Tegenstrijdig sprak Kok hier later keihard over, dat niemand van Gijzel gedwongen had om op te stappen maar de schuld bij hemzelf lag. Duidelijk bleek dat de coalitie voor Kok en Melkert belangrijker was dan een rechtgeaarde kritische volksvertegenwoordiger, die gewoon zijn werk wil doen. Amstelveen 12 dec.'01, K. Terleth [meer..]


CJIB en flitsneuroot mr.Jacobus (Koos) Spee

Totale kortsluiting tussen de oren zit er bij mr. Jacobus Koos Spee. Als flitsneuroot Spee geen verkeersslachtoffers wil, dan moet hij direct op de barricade gaan staan en ALLE 6.000.000 AUTO’S OP DE WEG METEEN GAAN VERBIEDEN, inclusief het gebruik van zijn eigen auto. Geen slachtoffers zullen er dan meer vallen. Huichelachtig echter wordt door Spee en zijn dienders het autorijden “een beetje” toegestaan om vooral maar niet de half miljard euro's jaarlijks te moeten missen van automobilisten, die per ongeluk een paar km te 's nachts te snel hebben gereden. Voor (veel) geld is blijkbaar ook mr Jacobus Koos Spee te koop en maakt een verkeersslachtoffer meer of minder dan niets meer uit. Heemstede 4 aug.2001, P. v.d. Werf

“Elke dode is er één teveel” met demagogisch altijd door mr. Jacobus Spee onheilspellend aan toevoegend "het zal je kind maar wezen". Als Spee staat voor zijn slogan "elke dode is er één teveel", dan is het ziekenhuis zijn ideale werkterrein en moet hij hier direct gaan solliciteren. Jaarlijks worden in ziekenhuizen meer dan 90.000 mensen opgenomen ten gevolge van ongewenste effecten van geneesmiddelen (BRON :Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg 22 juni 2004) en lopen ca 40.000 mensen onnodig, soms zelfs zeer ernstig letsel op. Een 4000 mensen overlijden door medische fouten en zijn er jaarlijks 6000 doden te betreuren, waar geen haan naar kraait. Aan griep overlijden per jaar een 2000 personen, zonder dat hierover enige ophef van gemaakt wordt. Voor de jaarlijkse 1000 dodelijke verkeersslachtoffers, waarvan 75% eigen schuld, worden alle automobilisten rücksichtsloss door Spee voor € 477.000.000 (jaar 2002) genadeloos vervolgd. Den Helder 25 aug'00, H.Slieke

Het aantal medische fouten in Nederlandse ziekenhuizen kan fors omlaag. Ziekenhuis directies moeten vaker risico-analyses maken,die de overheid moet controleren.Binnen 15 jaar zijn dan driekwart van de jaarlijks 1500 tot 6000 mensen, die als gevolg van fouten overlijden, te voorkomen, concludeert president-directeur Willems van Shell Nederland na onderzoek in opdracht van minister Hoogervorst van Volksgezondheid. TT 10 nov.2004

In Indonesië rookt 60% van de mannen en 4% van de vrouwen met gevolg dat er jaarlijks een 57.000 mensen vroegtijdig komen te overlijden. Ten opzichte van de 1000 verkeersdoden in Nederland zou dit voor Spee de ideale werkplek moeten zijn om zijn demagogische slogan “ELKE DODE IS ER EEN TEVEEL"luidkeels te prediken. Velen zullen Spee graag een enkele reis Indonesië cadeau geven. Teletekst 05 jan.04

De Nederlandse industrie (en vliegtuigen) blijken met de autofiles de grootste milieu vervuilers te zijn, aldus het RIVM. Jaarlijks zouden hierdoor wel 5000 mensen door concentratie van ongezonde roetdeeltjes, fijn stof en stikstofdioxide komen te overlijden. Al eerder kwam dit “onpartijdige” regeringsdepartement met minister L.J. Brinkhorst demagogische in het nieuws voor het ook naar achteraf bleek onnodig vermoorden van duizenden koeien
(MKZ) en kippen (Vogelpest). Ook deze 5000 milieu slachtoffers zouden voor flitspalendiender mr. Jacobus (Koos) Spee als hij geen interesse heeft in de gratis aangeboden enkele reis Indonesie maar in Nederland wil blijven het summum moeten zijn om de prioriteiten van de flutboetes te verschuiven naar milieu. Door bredere wegen aan te leggen, zouden de files met de “walmende uitlaatgassen” niet alleen sneller opgelost zijn, maar vele duizenden milieu slachtoffers minder tot gevolg hebben. Spee kan dan helemaal zijn slogan “ ELKE DODE IS ER EEN TEVEEL” waar maken met een heel wat beter resultaat dan het moeizaam terugbrengen van naar verhouding lage jaarlijkse aantal 1000 Nederlandse verkeers slachtoffers. Hoe de (dodelijke) ongevallen gebeuren en of dit het gevolg is van ('s-nachts) een paar KM te hard rijden wordt niet bekend gemaakt. Evenmin worden statistieken getoond onder welke omstandigheden de ongevallen plaats vinden, bij welke snelheden, binnen- of buiten de bebouwde kom en/of flitspalen hierop van invloeden waren

~36% ? schonere lucht bij minder auto’s op de weg “meet” Milieudefensie ...
Deze wijsheid kan zelfs iedere lagere school leerling zonder meting bedenken. Met veel (gesubsidieerde) bombarie wist Milieudefensie bij monde van Joris Wijnhoven vast te stellen dat op de autovrije (zon)dag van 18 sept 2005 de concentraties stikstofdioxide en fijnstof minder was dan op de drukke zaterdag ervoor. Onvermeld bleef hierbij of deze 36% ? vervuiling vastgesteld werd door gekwalificeerde deskundige(n)?, met geijkte meetapparatuur, op dezelfde meetplaats, identieke windrichting en of er in of achter de uitlaat is gemeten, aangezien je bij deze zwaar gesubsidieerde milieufreaks alles kan verwachten !!! Onbeantwoord bleef ook of de No2 / Co2 meting binnen de 50 mg / m3 norm was en dus soweiso onschadelijk was voor mens en milieu.
~Wel helder was de demagogische hetze en net als bij het terreurduo Donner/Remkes angst zaaien dat “luchtvervuiling” wel jaarlijks 18.000 mensen een paar maanden eerder zouden komen te overlijden. Als Mileudefensie dit baseert op overheidsonderzoeken zoals bij Overschie Rotterdam dan worden automobilisten weer een rad voor ogen gedraaid. Niet geheel onpartijdige wordt nagelaten te vermelden dat er jaarlijks 40.000 dodelijk slachtoffers vallen door roken, of veel erger de ziekenhuiswachtlijsten, waar 1500 zieken per jaar lijdzaam zonder geholpen te worden, hun dood zitten af te wachten.
~Verbazingwekkend mag heten dat milieudefensie ook geen schone LPG of alternatieve goedkope biobrandstof, zoals vele landen al doen, promoot. Het aantal auto’s (de economische motor van Nederland ) zouden zonder milieu vervuiling kunnen blijven rijden met daarbij nog eens een miljarden besparing opleveren in de vicieuze cirkel van geld rondpompen > dure benzine/brandstof(accijns) > vervuiling > milieu(taxen). Het geldraaien bij automobilisten waarvan Milieudefensie middels subsidie ...tig miljoenen ontvangt (het totaal is nauwelijks te achterhalen) zou dan eindelijk gestopt kunnen worden. KLIK hier
Teletekst zondag 18 sept.2005.

GRONINGEN. Een 50-jarige hartpatiënt wil via de rechter de vergoeding van een hartpomp afdwingen.Hij vreest anders vanwege de wachtlijsten dood te gaan,voor hij een transplantatie krijgt.Het ministerie van VWS weigert de hartpomp te vergoeden.Woensdag dient de zaak. TT 12 okt.2004


Steun voor verlaging van de emissie normen heeft mr. Jacobus (Koos) Spee al van milieu staatssecretaris Drs. Petrus Leonardus Bastiaan Antonius (Pieter) van Geel. Deze had om de belangrijkheid van zijn functie aan te tonen al uitgerekend, dat er voor heel Europa wel 100.000 gestikte slachtoffers jaarlijks te betreuren waren. Voor het wereldcijfer was van Geel met man en macht op zijn departement nog aan het rekenen ... Flitsboetes kan echter al melden en bij eenieder ook wel bekend is, dat malaria, ondanks beschikbare medicijnen, wereldwijd 1.000.000 dodelijke slachtoffers jaarlijks veroorzaken. Misschien toch iets voor Spee, indien de eerder genoemde 4000 ziekenhuisongevallen, de 90.000 rokers in Indonsië en 4000 Nederlandse milieu slachtoffers niet aanspreken, om dan naar de wereldbaan van malariabestrijder te solliciteren. Of zijn toch de half miljard boete opbrengsten in Nederland belangrijker en kunnen de 5000 automobilisten hier letterlijk en figuurlijk de moord stikken. Gert-Jan van Teeffelen 25 sept.2004, journalist Volkskrant.

Flitspalen staan helemaal niet op onveilige plaatsen, maar liefst zo verdekt mogelijk op kaarsrechte (snel)wegen opgesteld, zodat de sloomste sukkel in de fout gaat. Het geld plukken van de automobilisten door de overheid is primair. De verkeersveiligheid is secundair. Nunspeet 12 mei' 01, M Goossens. .
.
 Zelfs het meest serieuze 2e kamerlid Wim Camp verklaarde meerdere malen op kaarsrechte (snel)  wegen in de snelheidsvalkuil van flitspalen met zijn motor "getuimeld"te zijn.Gezien zijn (overheids) salaris had  hij weinig moeite om de boete direct in de overheidskas te storten!  Nova 8 dec.2003

's-Nachts om 1 uur ben ik geflitst, dit op een lange rechte baan, waar 50 de toegestane snelheid is en er totaal geen verkeer was. Volgens mij was dit geen onverantwoord rijgedrag, maar puur om de staatskas te vullen. joris_crombez@hotmail.com, 30 nov.03

Ambtelijk arrogantie, incompetentie en luiheid vallen verkeerslachtoffers ten deel bij terugbetaling van hun schade cq ten onrechte betaalde boetes. Een jaar wachten is normaal, terwijl voor betaling van verkeersboetes een maximale termijn van 6 weken geldt. Als intussen een nieuwe bekeuring op de deurmat valt en de vordering hiermee verrekend zou kunnen worden, zoals bij de belastingdienst al jaren een standaard procedure is, wordt dit niet toegestaan. Bij niet tijdige betaling volgen onmiddelijk absurde aanmaningskosten van 30 tot 50 %. De boete /transactievoorstel moet ook eerst voldaan zijn, voordat de rechtmatigheid ervan kan worden voorgelegd aan de "onafhankeljke" rechter. Met betaling van de zekerheidsstellingen, gelijk al aan de opgelegde boete, heeft het Openbaar Ministerie in feite de rechterlijke macht in handen. Disrespect heb ik daarom voor het CJIB / OM, die dit alles als wetgever maar gedogen. Den Haag 18 juni 2001, F.P.J.de Ruyter de Wildt.

€ 350.000.000 aan flitsboetes worden jaarlijks door het CJIB, onder mom van veiligheid en milieu geïncasseerd. Het gaat ons niet om het aantal bekeuringen, maar om het beïnvloeden van het verkeersgedrag, tracht bij herhaling flitspalendiender mr. Jacobus Koos Spee ons te doen geloven.Ongelooflijk deze naïviteit van dit "zero tolerance" hoofd Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie. Uit statistieken en gegevens van het CJIB zelf notabene blijkt, dat de bonnenregens jaarlijks alleen maar toenemen.
Voor 2001 werd dit in de staatsbegroting geprognosticeerd al op een € 350.000.0000 ! Iedere automobilist inclusief mr.Spee blijkt gemiddeld 1,3 x per jaar in deze "snelheidsvalkuil" te rijden (Tg.artikelen dd 13-04-01 en 01-08-01/T5). Klinkklare nonsens dus, dat streng bekeuren met flitsboetes helpt in gedragsverandering.

€ 34.000.000 kostte het CJIB kantooroptrekje (Marnix State) in Leeuwarden, dit als “beloning” voor het fanatisme van het personeel om automobilisten voor flutboetes genadeloos te vervolgen. Om de milieuvriendelijke bakstenen, de luxe klimaatbeheersing en de peperdure flatscreen beeldschermen te bekostigen wordt nog eens, zonder dat er een wettelijke basis voor is, extra betalingen gevraagd voor bewijsstukken en foto’s (€ 4,54 per stuk ! ). Sinds de start van 15 man in 1990 heeft het personeel zich anno 2003 kunnen vemenigvuldigen tot een 600 man /vrouw. Zij allen leven van de jaarlijkse boete opbrengsten van € 500.000.000 PLUS. In ruil hiervoor worden automobilisten met beschikkingen /transacties tot het bot getreiterd en wordt, vermeldt het jaarverslag, efficiënt nagedacht hoe de boetes van automobilisten, die 's-nachts een paar km te hard rijden hebben gereden, nog sneller uitgeschreven kunnen worden. Den Haag 3 aug''01 A..Aardewerk en TG 4 aug´01 prof. B. Dr. Smalhout (arts-anesthesist en Telegraaf colomnist van oa de flitsende jurist Spee [meer..]

Zelfs oud commandant Porsche groep Driebergen, AVD officier A.C.Vogel, heeft zo zijn bedenkingen over de huidige aanpak van landelijk verkeersofficier van justitie mr.Koos Spee. Weinig gericht wordt er gewerkt om het aantal verkeersslachtoffers te reduceren. Het lijkt meer weg te hebben van razzia's op automobilisten,teneinde zoveel mogelijk flitsboetes te incasseren.Ook het bij herhaling genoemde 3VO en SWOV ( Stichting Wetenschappelijk onderzoek Verkeersveiligheid) blijken miljoenen gesubsidieerde en derhalve niet onpartijdig overheidsoverheidsorganisaties te zijn, waar Spee ook zitting in heeft. Flitspalendiender Spee misbruikt gegevens om de burger te doen geloven, dat het aantal verkeersslachtoffers vermindert als flitscontroles verdekt worden uitgevoerd (KLIKO vuilniscontainer!). Sprake is van demagogie, wat volgens van Dale inhoudt "het in beweging brengen van de massa door valse en leugenachtig voorstellingen". Overduidelijk blijkt dat de politie ipv zich met de echte criminaliteit bezig te houden, nu dagelijks wordt ingezet als belastinggaarders. NB. Dit was reeds lang door flitsboetes opgemerkt en vindt nu zijn bevestiging door de deskundigen als oud AVD officier A.C.Vogel en prof.dr.B.Smalhout. (Telegraafartikels van 27 dec.2001). Amerongen 27 dec.2001, A.C. Vogel.

Dat het CJIB het zelf niet zo nauw neemt met de regels, blijkt uit de dubbelfunctie van haar topambtenaar procureur-generaal mr. Dato Willem Steenhuis. Deze bleek als dik betalend adviseur verbonden te zijn aan organisatie adviesbureau Bakkenist. In ruil voor zijn adviseurschap "regelde" Mr.Dato, dat de miljoenen order voor het automatiseren van de CJIB boetemachine, gegund werd aan Bakkenist. Minister Winnie Sorgdrager zei hierover later in de 2e kamer, toen zij over de dubbelrol van Dato W.Steenhuis ter verantwoording werd geroepen "mijn oren vielen van mijn hoofd", ik wist er niets van... Uiteindelijk moest minister Sorgdrager, na eerst haar super-pg mr. Arthur Docters van Leeuwen, die het collegiaal had opgenomen voor fraudeur Dato Steenhuis terecht ontslagen te hebben, zelf vertrekken. De hoofdschuldige in de ontstane gezagscrisis, pg mr. Dato Steenhuis, kwam er met een "berisping" af en mocht na intrekking van zijn adviseurschap tegen een riante salarisverhoging en benoeming tot "voorzitter van het CJIB" blijven zitten! King Arthur kreeg na een jaarlang "ziek" thuis zitten, middels het Haagse pluche. een topbaan (€ 585.808 in 2004) bij het pas opgerichte STE (Stichting Toezicht Effectenverkeer). De belastingbetaler mag deze klucht met miljoenen guldens aan gouden handdrukken aan o.a. topambtenaar Veerman en directeur Rook etc weer ophoesten, uiteraard middels flutboetes. Amsterdam, 28 jan.1998, Kees Lunshof columnist Telegraaf.
[meer..]


Lak heeft procureur generaal mr.Dato Steenhuis ook aan verkeersregels.Waar eenieder direct een boete krijgt, blijkt Dato Steenhuis (met zijn amices mr. Joost Hulsebek en baas super pg jonkheer mr. Joan de Wijkerslooth de Weerdesteijn voor het kantoor van College van Procureurs aan de Prins Clauslaan nr. 16 in Den Haag ongestraft op het trottoir te kunnen parkeren, achteruit tegen het verkeer in te kunnen rijden en urenlang te kunnen staan op invalide parkeerplaatsen ( verbodsbord E16). Bekeuringen voor deze “gezagdragers”, die toch het goede voorbeeld dienen te geven, werden de door surveillerende agenten niet uitgeschreven. Particulieren daarentegen kregen binnen 10 minuten een bon (agenten stonden om de hoek te loeren blijkt uit het
SBS6 filmverslag van Peter R.de Vries). Is Nederland nog wel een rechtsstaat of kunnen ambtenaren op grond van het Pikmeer arrest helemaal straffeloos hun gang gaan. Verbazingwekkend mag heten, dat Donner en amice de Wijkerslooth met hakenkruis en Hitlersnor al jaren op de website van SDNL.NL blijken te staan. Frank Jacobs van de TufTufclub wordt wel veroordeeld als flitspalendiender mr. Jacobus Spee een klacht indient over zijn afbeelding met Hitlersnor. Hoezo klassejustitie !


Prestatiecontracten

Prestatiecontracten zijn voor de politie een fluitje van een (euro) cent. Met wat extra flitsen en de gevraagde 180.000 verbalen liggen met een bijna 24 uur service klaar voor baas justitieminister Jan Piet Hein Donner (bekend met pg Jhr.mr.J.L.de Wijkerslooth de Weerdestein van Hitlersnor en hakenkruis
www.sdnl.nl). De veel ernstige misdrijven van oa drugssyndicaten, roversbenden en gewelddadige hooligans, etc kunnen rustig in de laden blijven liggen. Om deze heikele kwesties aan te pakken zou al te ijverig worden. Bovendien dienen verkeersboetes nog administratief verwerkt worden, zodat er van de 50.000 agenten er zeker een 30.000 (warmpjes) op het bureau moeten zitten. Geen tijd resteert er meer om nog eens boeven te gaan vangen. Daarbij is de politie een instituut met een geheel eigen, afwijkende cultuur, die door ervaring en zelfkennis heel goed prioriteiten kan stellen. Die liggen nu eenmaal bij de automobilist, als hij / zij een paar km te hard heeft gereden. Dit is meteen KASSA en geeft meer kansen ook op snelle promoties. Op deze manier blijf je belangrijk en houd je greep op die Haagse regenten, die met hun steeds maar weer nieuwe prioriteiten en regelzuchtige prestatiecontracten anders echt over je heen dreigen te lopen.


Teletekst wo 10 nov. 2004 - Alle politiekorpsen krijgen bonus
Alle politiekorpsen zijn vorig jaar de afspraken nagekomen, die ze met minister Remkes hadden gemaakt. Daarom krijgen ze een prestatiebeloning van totaal 26,3 miljoen euro. De afspraken gaan onder meer over het aantal uitgedeelde boetes!! de beschikbaarheid van de politie voor het publiek !! De doelen moeten in 2006 helemaal zijn bereikt. Vorig jaar moesten de korpsen daarvan 15% realiseren. Dat is gelukt. Zo steeg het aantal boetes met 25% en werden ruim 233 duizend verdachten overgedragen aan justitie. NB.Verbazingwekkend met bovenstaande TTbericht ! Flitsboetes wil dan ook graag deze rapporten inzien.


Teletekst di 25 nov. 2003 - Slechts 13.100 agenten op straat
Slechts 25% van alle 52.000 politiemensen (13.100) werkt ook echt op straat.De Nederlandse Politiebond (NPB) heeft dat in de tv-rubriek NOVA onthuld. Dat er te weinig 'blauw' op straat is, komt doordat steeds nieuwe prioriteiten worden gesteld, aldus de NPB. Volgens de NPB zijn er wel 10.000 agenten extra nodigPunten rijbewijs

Kamerlid PvdAer
Sharon Dijksma het Dikkertje Dap van de PVDA, denkt na 9 maanden afwezigheid het ei van Columbus te hebben uitgebroed. Het puntenrijbewijs dat al in de onderste lade was beland, kwam tijdens haar zwangerschap in visioenen boven drijven. Hiermee haal je altijd de publiciteit en kom je zeker in beeld moet Dikkertje Dap hebben bedacht. De PVDA kan dan nog eens laten zien wie er eigenlijk regeert en als minister Peijs van V$W het punten rijbewijs niet uit wil voeren, dan komt de PvdA-fractie zelf wel met een initiatief-wetsvoorstel, kwebbelt deze tante dapper verder, blijkbaar al vergetend de debacles van haar partijgenoot Tineke Netelenbos tolpoort. Dat de auto’s door de dagelijkse botsingen bijna stilstaan hoor je deze kwebbel tante niet over en naar de mening van de automobilist, die ooit eens per ongelijk op de PVDA gestemd hebben, wordt na de verkiezingsdag helemaal niet meer gevraagd. Hij mag éénmaal in de 4 jaar zijn volmacht afgeven om daarna door pseudo volksvertegenwoordigers als Dikkertje Dap monddood te worden verklaard. In achterkamertjes wordt met handjeklap een meerderheid gevonden om aan rekenmeester Gerrit Zalm voor te leggen hoeveel geld er met het het puntenrijbewijs,nonsens boetes,absurde verkeersregels en torenhoge brandstofprijzen (67% accijns ! ) en meer van dit soort kul regels voor de bodemloze schatkist bij de automobilisten wel afgeperst lan worden. Alles onder de bekende dooddoener dat er dagelijkse dan wel minder verkeersslachtoffers zullen vallen. Waarop dit gebaseerd is en welke (overheids)statistieken worden gebruikt blijft onbekend. Ook wat de kosten zijn om het puntenrijbewijs in te voeren blijft vooralsnog een verrassing. Tijd voor wat vuurwerk om Dikkertje Dap tot wat gezondere gedachte te brengen. Wegblokkerende truckers traden al eerder succesvol op tegen Tineke Netelenbos tolpoort. Die zagen wij ook nooit meer terug.


Teletekst wo 8 dec. 2004 - Hardleerse wegpiraat hard aangepakt
Wegpiraten die binnen 5 jaar na een veroordeling opnieuw een ernstige verkeersovertreding begaan, krijgen altijd een rijontzegging. Dat blijkt uit voorstellen van de ministers Donner (Justitie) en Peijs (Verkeer). Het gaat om weggebruikers, die voor de 2e keer dronken achter het stuur zitten, veel te hard rijden of schuld hebben aan een zwaar ongeval. Nu is de rechter niet verplicht om een rijontzegging op te leggen. Mensen die een jaar of langer niet mogen rijden, verliezen automatisch hun rijbewijs en moeten weer examen doen. Bromfietsers vallen ook onder de nieuwe maatregelen.
NB Het grote geldgraaien kan nu echt beginnen. Nu zijn het nog ernstige verkeersovertredigen maar binnen 2 jaar wordt elke flutboete geregistreerd. Gelogen wordt ook over de rechtspraak. Rechters kunnen wel degelijk rijontzegging opleggen en doen dit ook. Het puntenrijbewijs is derhalve geheel niet nodig.


Kamerlid PvdAer Marleen de Pater-van der Meer lijkt besmet te zijn door collega Dikkertjedap, Sharon Dijksma. Op bromfietsen en scooters, die zijn opgevoerd moet, ook al staan ze stil, wettelijke in beslag worden genomen en worden verschroot. Of dit met milieu en/of veiligheid te maken is geheel niet relevant. Regels zijn nu eenmaal regels kakelt ook dit orakel en wil blijkbaar niet onder doen voor collega Dikkertjedap. Opmerkelijk is dat auto’s/motoren ook veel harder kunnen rijden dan wettelijk is toegestaan, maar tegenstrijdig hiervoor geen verbod of inbeslag name geldt ! Op grond van het opportuniteitsbeginsel in de rechtspraak kan dit onzinnige wetsvoorstel linea recta de prullenmand in. Deze “volksvertegenwoordigers”, die geestelijk flink in de war moeten zijn en helemaal niet luisteren wat onder de burgers leeft, kunnen met hun heksenjacht op bromfietsen/scooters en auto's zich in 2006 beter niet meer bij de stembus vertonen. Radio1, 28 okt.2004


T W E E D E K A M E R ,
stemming dinsdag 2 november 2004 (4/15)
  2.Stemmingen over: VAO
      Verkeersveiligheid - 29 398:
  A motie-De Pater-van der Meer/Dijksma
      over het in beslag nemen van opgevoerde
      bromfietsen en scooters (nr.19);
A = aangenomen.


3VO

€.2.700.000 miljoen bedondert het buro voor verkeersveiligheid 3VO de burger, door zich voor te doen als een "onafhankelijke" consumentenorganisatie, maar een spreekbuis blijkt te zijn van de overheid. Bijna wekelijks sponsort het Ministerie van Verkeer & Waterstaat voor 3VO de TV-spotjes van €.45.000.- per stuk, waarin de bekende roeptoeter Bert Woudenberg (betaalt dus van onze belastinggelden) met een blik roomser nog dan de paus, de burger van alles en nog wat over verkeersveiligheid en milieu tracht wijs te maken. Ook in de Telegraaf van 9 aug.01/T3 worden allerlei beweringen gedaan, zonder dat enig wetenschappelijk bewijs en/of statistisch onderzoek wordt getoond. Slechts geld plukken van de burger voor bagatel overtredingen is tussen de regels doorlezend de opzet. Opvallend is, dat het 3VO bestuur van deze verkapte overheidsorganisatie bestaat uit een politiek vriendenclubje met voorzitter J.C.Th van der Doef (PVDA). Wie pakt deze vorm van volksverlakkerij eens aan ? Aalsmeer 9 mrt 2001, R. Kraan

DEN HAAG. Jaap van der Doef legt die functie na bijna zes jaar neer De Haagse verkeerswethouder Bruins wordt de nieuwe voorzitter van 3VO. Bruins gaat zich inspannen om het aantal verkeersdoden sterk terug te dringen,schrijft hij.TT 12 jan'06.

Moraalridder Bert Woudenberg viel onlangs in het populaire SBS6 programma Peter R.de Vries helemaal door de mand. Als een ongeleid projectiel scheurde Bert met levensgevaarlijke snelheden door de bebouwde kom en over de weg met snelheden 142 km per uur, daar waar 70 KM is toegestaan. In plaats van onmiddelijk Bert een baan te bezorgen op het circuit van Zandvoort toonde zijn baas van der Doef en justitie alle begrip, immers Bert voelde zich opgejaagd. ALLE WEGGEBRUIKERS kunnen deze smoes, wat nu bekend staat onder het "Woudenberg syndroom" gebruiken in hun CJIB bezwaarschriften. Uiteindelijk besliste het bestuur onder druk van duizenden Emails, dat snelle Bert niet meer als Mister Veilig Verkeer bij 3VO mocht optreden (BEROEP9) [meer..]


KLPD alias sectie stiekem

€ 40.000.000 bedroeg de verkwisting van gemeenschapsgelden bij het KORPS LANDELIJKE POLITIE DIENSTEN (KLPD). De dienst, die dagelijks onderleiding van J. Bennink, vanuit videowagens, KLIKO containers, stiekem achter bosjes etc, automobilisten met laserguns geld blijft afpersen, kreeg van de Rekenkamer voor haar chaotisch administratie de rode kaart. De organisatie bij het KLPD werd als een janboel betiteld. Taken en bevoegdheden van personeel ontbraken geheel of waren zoek. Minister de Vries (BiZ) kreeg opdracht snel harde maatregelen te nemen en voor een ordelijk en controleerbaar beheer zorg te dragen.Telegraaf,16 mei ''01.

De gele kaart werd door de Rekenkamer aan Justitie uitgereikt voor de rotzooi bij de directie rechtspleging. Duidelijk wordt nu wel waarom "financieringstekorten" met flitsboetes en nonsens bekeuringen, door automobilisten aangevuld moeten worden. In het bedrijfsleven worden rotte plekken uitgesneden. Bij de overheid kan blijkbaar met gemeenschapsgelden maar raak gerommeld worden. Baarn 22 mei 01, M.Verhoeven

Justitie

€.3.200.000 wilde justitie (en gemeentelijke diensten) extra in hun zakken steken door flitsboetes bij omzetting van Euro's naar boven af te ronden. De consumentenbond (aprilnr. 2001) en zelfs kamerleden vonden deze vorm van diefstal te ver gaan en verzocht justitie zich te matigen en normaal aan de hiervoor geldende regels te houden. Het zoveelste "voorbeeld" van zakkenvullerij van justitie, die overigens een deel van haar budget (10%) betaald krijgt uit de opbrengst van flitsboetes. Justitie beraadt zich nu hoe het "gat" met deze tegenvaller in de begroting gedicht moet worden. Gedacht wordt al onder het motto milieu en minder verkeersslacht offers de boetegrens van 120 KM naar 100 KM te verlagen. Duidelijk is inmiddels waarom flitsboetes een hogere prioriteit hebben dan geweldpleging, straatroof, fietsendiefstal, winkeldiefstal en autokraken. Daar valt niets aan te verdienen en is dus geen tijd voor. Oostzaan 28 feb.01, P.Prins / Consumentenbond (aprilnr.2001)


€ 12.500.000 is de strop bij justitie door de invoering van een nieuw computersysteem bij de gerechtshoven. Het systeem, dat bedoeld is ter ondersteuning van de hoger beroepszaken, werkt niet en kan niet gebruikt worden. Geen ambtenaar bij justitie wordt hierover aangesproken. De burger mag deze over de balk gegooide gemeenschapsgelden weer (met flitsboetes) ophoesten. NOS teletekst 22 nov 2001. [meer..]

€ 545.000 was de afkoopsom, die de overheid na een vermeende incestaffaire aan rechercheur Renee Lancee betaalde, toen bleek dat OvJ Daveschot en RC mevr.mr.Capello samen met rechercheurs A.Bronsvoort, Weel, Brouwer en Koster valse procesverbalen, die van leugens aan elkaar hingen, hadden opgemaakt. Ondanks gepleegde corruptie kregen Daveschot en Capello als "beloning" een hogere functie in een ander arrondissement. Lancee moest van minister Sorgdrager, die erkende dat bij de aangifte er toch “iets niet goed gegaan was”, in ruil voor volledig eerherstel en een afkoopsom met stille trom naar Spanje vertrekken.TT 10 mei''01.

Officier van Justitie mr. Cees van Spierenburg uit Breda sprak onwaarheid in de Juliet zaak, maar ontliep de gevorderde 6 maanden gevangenisstraf, die collega mevr mr. I Gonzales eiste, door "miscommunicatie" en "misverstanden". Van Spierenburg zei de deal van strafvermindering met de kroongetuige besproken te hebben en niet afgesproken te hebben! De gehele zaak liep, doordat allerlei bewijsmaterial was "besmet", volledig stuk. De Juliet bende, aangeklaagd voor XTC handel, ripdeals en gruwelijke mishandelingen, ging hierdoor praktisch vrijuit. Arnhem 11jan 2001OvJ mr.drs.I.Gonzales.

€ 15.000.000 is de claim van het effectenhuis Leemhuis & Van Loon voor blunders van Justitie. Verzuimd werd door mr. Henk
de Graaff van Justitie om de Rechter commissaris op de hoogte te stellen van een Zwitsers onderzoeksrapport dat de directeur H.Vermeulen al vrijpleitte van beursfraude en voorkennis. Definitieve niet ontvankelijkheid volgde , toen bleek dat justitie ook nog eens gesjoemeld had in de Zwitserse vertaling, waarin verwezen werd naar drugsgelden, die in de Hollandse tekst geheel niet voorkwamen. De rechter oordeelde vernietigend, sprak van vergaande slordigheid en onachtzaamheid en vond dat Officier van Justitie de Graaff er een zooitje van gemaakt had. Door onzorgvuldigheid in de persberichten waren de belangen van Leemhuis & Van Loon ernstig geschaad. OvJ de Graaff zou niet alleen vervolgd kunnen worden voor tergend en roekeloos procederen, maar zou in het bedrijfsleven allang de laan zijn uitgestuurd. Bij justitie niet, daar kan blijkbaar straffeloos in onderzoeksrapporten maar raak geknoeid worden. Amsterdam, 11 nov.2001 H.Vermeulen [meer..]

Ook in de "Limburgse IRT affaire" bleek dat valse stukken opmaken niet ongewoon was bij justitie. De Maastrichtse OvJ antidateerde om de bewijslast voor justitie wat makkelijker te maken, de datums. Toen dit uitkwam mocht hij als beloning gaan werken op het zonnige Aruba. Ook dit weer indirect betaald van verkeersboetes. Voor de gewone burger niet echt meer te volgen.


Teletekst do 22 mei 2003 - Aanpak bolletjesslikkers werkt niet

HILVERSUM De talloze maatregelen om de stroom bolletjesslikkers uit de Nederlandse Antillen te stoppen, hebben nauwelijks gewerkt. Dat blijkt uit eenvertrouwelijk politierapport dat in handen is van het tv-programma NOVA. De drugskoeriers blijven massaal naar Schiphol komen.Ze vliegen 20.000 keer per jaar en slagen erin 14.500 kilo cocaïne met een waarde van 500 miljoen euro Nederland in te smokkelen. Op de Antillen is smokkelaar een geaccepteerd bijbaantje. De pakkans nemen de koeriers voor lief. Als er nog meer koeriers worden aangehouden, slibt het Nederlandse rechtssysteem dicht.

1 miljoen van de jaarlijkse 1,3 miljoen aangiften verdwijnen in de justitiële laden en is Nederland voor criminelen met zijn "gedogen" een paradijs ! De gang van zaken bij het parket werden gekarakteriseerd als een zooitje. LPF minister Ferry Hoogendijk wist al dat Korthals, die al eerder was gewaarschuwd door zijn ambtenaren, ook van zijn VVD collega minister Zalm niet meer in de politiek hoefde terug te komen

200 criminele bendes konden door tijdgebrek van politie en justitie dagelijks hun gang gaan. De smoezen om criminelen niet meer te berechten worden steeds irritanter en is zijn excellentie Korthals net zo flexibel als een blok beton door ook al bolletjesslikkers, drugsmokkelaars, zakkenrollers, straatvandalen, tasjesrovers, fietsendieven draaideurcriminelen, etc vrij hun gang te laten gaan. De enige oplossing voor een wat veiliger samenleving is meteen oppakken en naargelang de ernst en gepleegde herhalingen van de misdaden direct plaatsen in heropvoedinghuizen, werkkampen tot een enkele reis Siberië voor de onverbeterlijke(n). Rusland zal voor wat vreemde valuta dolgraag cipier willen spelen,wat nog eens de gemeenschap nog eens miljoenenbesparingen op zal leveren.


Teletekst vr 17 okt 2003 - Cohen wil probleemjongeren heropvoeden

Burgemeester Job Cohen wil jongeren, die overlast geven het liefst laten heropvoeden in internaten als Glen Mills en Den Engh. Normale straffen werken niet, meent Cohen. Een bedreiging voor zijn plannen vormen de bezuinigingen door de overheid. Amsterdam telt 1500, merendeels Marokkaanse jongeren die stelselmatig misdrijven plegen en geweld gebruiken.


Overigens is de overheid, zeker onder het paarse kabinet Kok, door het al jarenlange slappe allochtonen beleid, zelf de directe oorzaak van deze toenemende criminaliteit. Immers nauwelijks werk is er voor kansarme groepen gecreëerd en zal het zonder inkomen voor deze kansarme groepen snel afglijden zijn naar de misdaad. Met open Europese grenzen en de grote kloof tussen het oosten en rijke westen zal de criminaliteit alleen maar toenemen.De politiek dient (financieel) hier meer tegen te doen,maar zal gezien de "werkzaamheden van de Tweede en Eerste (SLAAP) Kamer in de afgelopen jaren, wel door blijven SLAPEN. Esserveen 12 jan 02, J. Bonthuis / Schiphol 10 juli 2001, R.de Vries.


Teletekst vr 06 feb 2004 - detentie in bos en torenflat

Justitie minister Donner wil criminelen en wetsovertreders opsluiten in het bos, op afgemeerde boten
of eventueel zelfs op de bovenste verdiepingen van een flat. Donner denkt bij de alternatieve opsluiting vooral aan kortgestraften, die niet vluchtgevaarlijk zijn, zoals mensen, die boetes niet hebben betaald.
NB deze minister komt inderdaad van een andere planeet. Bolletjesslikkers, drugsmokkelaars, tasjes rovers, zakkenrollers, straatvandalen, fietsendieven draaideurcriminelen, etc kunnen vrij hun gang gaan maar de automobilist, die zijn boete van € 28 voor per ongeluk ('s-nachts) een paar KM rijden niet heeft betaald, wordt als een zware crimineel opgesloten. De waanzin van het Nederlandse rechtsysteem.

Justitie minister en ex-advocaat Benk Korthals sleept ons van incident naar incident met een lange reeks van affaires. Hij stuurde bolletjesslikkers zonder strafvervolging weg, infomeerde de kamer verkeerd over de Schiphol bouwfraude, ontkende schikkingen van € 1.000.000, wist niets van infiltranten met een crimineel verleden en wist hij niets over de beveiliging van Pim Fortuyn. Vaak was hij “te laat" geïnformeerd, wist er dan niets van of had überhaupt niets gehoord waren de bekende standaard antwoorden van Benk in de 2e SLAAPkamer. Hierdoor vonden o.a. 58 chinezen tijdens hun asielvlucht in een container de dood. Een crimineel zou het niet hebben kunnen verbeteren. A. De Langen Sappemeer 30 nov.01

Minister Benk Korthals beaamt het justitieel falen in de Dover–zaak. Het fatale transport, waarbij 58 chinezen in een container waren gestikt, had als het OM in Haarlem en in Rotterdam niet langs elkaar heen hadden gewerkt, niet hoeven te gebeuren. De hoofdverdachte O werd door Haarlem, ondanks een uitleveringsverzoek van Frankrijk, wat wel bekend was in Rotterdam, een maand voor de smokkelzaak zou plaats vinden, vrijgelaten. Korthals kwam weer met keiharde beloftes en zou er op toezien, dat zijn ambtenaren beter zouden opletten ! Den Haag,

Justitie minister Benk Korthals zei met droevige blik in de ogen bij zijn verhoor voor de enquêtecommissie Schiphol bouwfraude niets te weten van een justitiële schikking van € 1.000.000 en een terugbetaling van 20 miljoen euro door NS-rail en diverse frauderende wegenbouwbedrijven. Totaal bleek er een € 65.000.000 aan valse facturen bij V$W te zijn gedeclareerd. Minister Tineke Netelenbos
-tolpoort) wist hiervan, maar "dacht" gezien de omvang van de fraude dat justitie minister Benk Korthals al met de strafrechtelijke vervolging bezig was en deed (zoals gewoonlijk) niets, terwijl Benk weer dacht dat Tineke de volledige terugbetaling van € 65.000.000 aan het regelen was. Eenieder zou normaal de telefoon gepakt hebben en geinformeerd hebben over hoe en wat. Noch Benk noch Tineke hadden als goede ambtenaren hier aan "gedacht".

Inmiddels bleek de fraude van 65 miljoenen één dag voor verhoor van Benk bij de enquette Commissie Vos door "vriendelijke" justitie ambtenaren met een schikking van € 1.000.000 en terugbetaling van 20 miljoen euro aan V$W "geregeld" te zijn. Strafrechterlijk vervolging was derhalve niet meer mogelijk en zou ook nog eens minder opgeleverd hebben, aldus justitie (zit dus al op de stoel van de rechter !). Benk's collega de super pg mr. Jhr.mr.J.L.de Wijkerslooth de Weerdestein verklaarde onder ede dit persoonlijk nog aan Benk verteld te hebben. Toen de commissie Benk op mogelijke meineed wees en/of Benk zich echt niet "vergist" had, reageerde de ex-top-advocaat Korthals lakoniek dat dit laatste heel goed mogelijk was, maar dat hij dagelijks zoveel dingen hoorde, dat hem dit blijkbaar net even ‘ontschoten’ was !

De enquêtecommissie Schiphol bouwfraude vond dit toch wel te bizar, waarop gladjanus Benk het vernietigende oordeel over zijn (dis)functioneren wijselijk niet afwachtte en zijn "ministerschap" met achterlating van een beerput vol justitiële corruptie aan de kapstok hing. De frauderende bedrijven kwamen er er met een koopje vanaf versus de gemeenschap, die met een kostenpost van € 44.000.000 bleef zitten. Inderdaad kan je beter een 65 miljoen frauderen dan als automobilist een paar KM te hard rijden. Hiervoor wordt je genadeloos achtervolgd !


Teletekst zo 27 mei 2003 - Aangifte prinses Margarita niet klachtwaardig ! ! !

Minister van Justitie Piet Hein Donner heeft vastgesteld, dat de ministers Kok, Korthals en De Vries niet opzettelijk ! ! ! onjuiste mededelingen hebben gedaan in de aangifte zaak over beschuldigding van valsheid in geschrifte en oplichting door prinses Margarita en haar man Edwin de Roy van Zuydewijn. Het OM meent dat de klachten te vaag ! ! ! en dat de genoemde feiten niet strafwaardig zijn. Dat heeft tot gevolg dat er geen strafrechtelijk onderzoek naar ministers en genoemde ambtenaren wordt gedaan en de directeur van het kabinet van de koningin niet zal worden vervolgd ! ! !

HOEZO RECHTSTAAT NEDERLAND ! ! !
Met deze kul argumenten kan eenieder wegkomen en kunnen de rechtbanken wel gaan sluiten.


Parkeerterreur

€ 74.000.000 leverde in 2000 het betaald parkeren op in Amsterdam. Een stijging van 11 % vond Stadstoezicht echter te weinig. Medewerkers werden onder het motto productie is geen vies woord, in een intern schrijven dringend verzocht scherper te gaan controleren en meer bonnen uit te schrijven. Ook de 5 minuten speling voor de (late) automobilist mogen niet meer getolereerd worden. Amsterdam 4 juli 2002, Tjerk de Vries (journalist telegraaf).

De nieuwste "trent" van Stadstoezicht om nog meer geld te plukken bij automobilisten is meer parkeervergunningen te verkopen dan er plaatsen zijn. De automobilist kan, ondanks zijn betaling van honderden euros's, zijn auto niet kwijt en riskeert nog eens een boete als zijn/haar auto elders "fout" geparkeerd staat. Dubbelop geldgraaien. Amsterdam 29 okt 03, Marjan Berk (journalist).

Banden van foutparkeerders moeten worden lek geprikt stelde de voorzitter Slabbekoorn van de Rotterdamse politievakbond als nieuwste wapen tegen de criminele automobilist als deze niet (tijdig) betaald heeft. Verontwaardigd reageerde het publiek op het eigen rechtertje spelen van de politie met opmerkingen variërend van geüniformeerde vandalen, die beter naar de balkan gestuurd konden worden om daar hun lusten bot te vieren tot het ingooien van ruiten bij de dienders zelf, als zij ook fout waren geweest. De waandenkbeelden van voorzitter Slabbekoorn gingen snel voorbij, toen bleek dat de chipknip parkeerautomaten in Rotterdam vaak defect waren en contant betalen niet mogelijk bleek. Om dan nog banden lek te steken (van toeristen) moet je wel erg verknipt zijn. Breda 18 feb. 2002, P. van Leeuwen

€ 1.400.000 verdween in de zakken van parkeerwachters en geldgraaiende ambtenaren bij parkeerbeheer. Van enig toezicht op de eigen kas was geen sprake en interne controle was er nauwelijks. Alle tijd wordt besteed om fout parkeerders te "klemmen" en met parkeerboetes genadeloos te achtervolgen. Parkeercontroleurs hebben al weinig respect bij de bevolking, zeker als ook nog eens de ontvangen parkeergelden in eigen "knip" verdwijnen. Amsterdam 19 okt.02, H.Klumpers

Chaos aan d Amstel van schrijver Jos Verlaan behandelt de corruptie en diefstal bij de parkeerdienst (en het GVB, het grondbedrijf en de bouw- en woninginspectie). De klokkenluiders, die de corruptie aan het licht brachten zijn echter weggepest of zitten ziek thuis. De corrupte ambtenaren verblijven met behoud van salaris aan de Spaanse kust of konden middels vriendjes doorgaan in hun functie. Amsterdam 16 mei 2000, Stan Huygens

Parkeerbeheer is woedend over de fraudetips in blad InfoRegio. In een ludiek artikel werden aan ondernemers tips gegeven over alternatieve parkeermogelijkheden, zoals het kopen van (authentieke roestige) wielklemmen en hoe zelf parkeerkaartjes met een scanner, Tipp-Ex en computer gemaakt konden worden. Fraude experts van Stadstoezicht waren onder de indruk van deze vervalsingen. Behalve verscherpte controles was er vooralsnog weinig tegen deze pure uitlokking en illegale tips te doen dan de parkeertarieven, die recent al van € 8,50 naar € 11 waren gestegen, maar weer extra te gaan verhogen om de winstderving enigszins te compenseren. Wachten is weer op de volgende “hacker”, die protesteert tegen de absurde tariefstijgingen en het roofzuchtige optreden van parkeerbeheer. Amsterdam 19 april 2002, Michiel van de Maas.

Waar blijft de poen, die ik jaarlijks aan parkeren betaal en waar gaat het geld allemaal naartoe? Ruim € 80miljoen is de opbrengst jaarlijks van de parkeermeters in Amsterdam. Minder moeite zou ik hebben, als dit geld ook GEHEEL ten goede komt aan de PARKEER VERBETERINGEN in de stad. Sinds de 10 jaar geleden invoering van parkeermeters is echter totaal niets opgelost en is de parkeerellende alleen maar groter geworden. In sommige stadsdelen kan ik mijn auto al helemaal niet meer kwijt en is er sprake van wanbeleid door de Parkeerdienst. Amsterdam 30 mrt 02, Frans Peeters.

Parkeercontroleurs worden dagelijks gemolesteerd en geconfrontreerd met verbaal en fysiek geweld. Boze burgers blijken het niet langer meer te pikken als auto’s onder hun ogen weggesleept worden of wielklemmen uren later worden verwijderd. Allang moeten speciale trainingen gegeven worden hoe met agressieve klanten omgegaan moet worden en geweld te voorkomen is. Ook de Amsterdamse politie trok al aan de bel van politiek Den Haag vanwege steeds meer (dodelijke) dreigementen tegen agenten. Het verband met het constant geld plunderen en het veelal "onbeschoft" optreden van deze "gezagdragers", die toch een dienende taak hebben valt niet meer te ontkennen. Amsterdam 25 juli 2001, Gijsbert Termaat (journalist telegraaf)
.
ALMERE Een foutparkeerder (59) is in Almere aangehouden wegens poging tot doodslag, nadat hij op een agent was ingereden. De agent sprong net op tijd weg. De man sloeg ook een agente. Ook in Amsterdam steeg het aantal geweldplegingen tegen politieagenten in2003 met 29% ten opzichte van 2002. Vorig jaar kregen 175 dienders met geweld te maken, variërend van slaan en schoppen tot het inrijden op agenten. Teletekst 13 / 20 jan.2004

HILVERSUM Bij het politiebureau in het Nrd-Hollandse Nederhorst den Berg zijn drie politiewagens uitgebrand. Het zou de 2e keer in een week en de 3e keer in een maand zijn dat surveillance auto's van de politie Gooi en Vechtstreek het doelwit zijn van brandstichting. Vorige week gingen idem bij de politie in Muiden twee politiewagens in vlammen op. Volgens de politie is er sprake van opzet. Teletekst zat 03 juli 2004.

Nadat over de rug van de automobilist een scala aan milieuheffingen en zelfs belastingen over belastingen wordt geïncasseerd zijn ook de gemeenten begonnen om de burger bij de geringste overtreding fors te laten betalen.Parkeerwachters en snelheidcontroleurs struinen 7 dagen per week het land af op zoek naar financiën. De misdaad is daarentegen niet in toom te houden. Wie roept deze waanzin een halt toe. Slagharen 25 juni 2002, D.C.J.J. Stolwijk


"Over de balk"...

€ 3.500.000.000 "Over de balk" gegooide gemeenschapsgelden door missers van ambtenaren bij aanleg van oa te lage tunnels, doodlopende verkeerswegen en geldverslindende projecten, die nadien met nog meer geld dan waarvoor ze waren uitgevoerd verwijderd moesten worden. Toppunt van over de balk gegooide gemeenschapsgelden was de steeds maar lekkende Haagse tram
tunnel. Extra kosten voor de belastingbetaler € 66.000.000. Den Haag kreeg hiervoor de "OVER DE BALK AWARD 2001"
[meer…]


€ 220.000.000 wordt extra door de publieke omroepen, naast hun al jaarlijkse overheidsubsidie van 700 miljoen euro!, met TV reclame slinks bijgeschnabbeld. Gelden in wezen voor de commerciële omroep, die 0,0 subsidie ontvangen. Het van twee walletjes eten door de publieke omroepen ontgaat blijkbaar de HH politici al jaren. Nauwelijks wordt gecontroleerd wat er met de € 700 miljoen ontvangen gemeenschapsgelden gedaan worden. Efficiency verbetering, loon naar prestatie en eerlijke concurrentie zijn woorden, die bij het publieke omroepbestel niet in het woordenboek voorkomen.Hoorn 4 dec.2001, M. Bruijn.

€ 20.000.000 (4% van het ) incasseerden in 2002 de publieke omroepen van sponsers, dit naast al de honderden miljoenen uit de staatsruif. Wat voorbehouden is aan de commerciële omroepen, die geen cent subsidie van de overheid ontvangen, wordt door de Commissariaat van de Media oogluikend nu toegestaan dat de publieken omroepen “tot bepaalde hoogte” wettelijk mee kunnen graaien uit de reclamepot. HH regenten hier vallen miljoenen te bezuinigen ipv de minima uit te kleden door te korten op hun AOW'tje etc. Amsterdam, 28 sept.2004, Jean-Pierre Geelen (columnist Volkskrant).

Zolang de politiek de publieke omroepen gebruikt /misbruikt om haar (linkse) ideeën uit te dragen door al jaren de voorzitters te leveren als Harry van Doorn, Eric Jurgens Andre van der Louw, Gerrit-Jan Wolffensperger (eigende zich een jaarinkomen toe van € 800.000 ) en zij het motto "Wiens brood ik eet, diens woord ik spreek" hanteren, kan de enorme verspilling van gemeenschapsgelden in omroepland ongebreideld doorgaan. Bergen 6 febr.20'02, Rob Hoogland (columnist Telegraaf).

€ 750.000 wachtgeld voor vertrekkende omroepvoorzitter Gerrit Jan Wolffensperger: Na felle kritiek en een vernietigende evaluatie rapport.over zijn slecht functioneren kon de voormalige D66- fractievoorzitter, die in 1998 nog benoemd was door zijn toenmalig vriendje staatssecretaris Nuis, na zijn periode van 5 jaar in 2003 opstappen. De belachelijk hoge gouden handdruk, betaald weer uit gemeenschapsgelden, wekte woedende reacties op bij de LPF en CDA, die nadat bestuursvoorzitter Peter Dirks, ook al een bedrag van circa € 900.000 had ontvangen, af wilde van geldsmijtende goudgerande regelingen.in omroepland. Wilma de Rek, Volkskrant 25 sept.2004

€ 500.000 is de schade, die de NOS moet betalen aan Charles Groenhuijsen als vergoeding voor zijn ontslag als nieuwslezer. Door onenigheid over het bijklussen van Groenhuijsen met zijn NOS baas, superschnabbelaar Hans Laroes, ontstond een onwerkbare situatie wat resulteerde in het gedwongen vertrek van Groenhuijsen. De belastingbetaler mag weer deze absurde" vergoeding" middels de ..tig honderden miljoenen omroepsubsidie gaan betalen, dit naast al eerder een € 28 miljoen op kosten van de gemeenschap slinks betaalde voetbal licentie door de NOS omroep.Teletekst 17 feb. 2006


Teletekst do 16 dec. 2004 - TROS blijft in publiek bestel
HILVERSUM. De TROS begint voorlopig geen commercieel avontuur omdat haar vrijheid in het publieke bestel teveel beperkt wordt. Duidelijk werd ook dat commerciële samenwerking veel banen zou kosten. NB, het op kosten van de gemeenschap weer in stand houden van"baantjes" is overduidelijk. Welke politieke partij durft opte treden of zijn het allemaal 'meelopers' in de 2e SLAAPkamer


€ 955.000.000 bedroeg het "foutje" van ex-minister May Weggen (bekend ook de € 27.500.000 kostende wisselstrook bij Muiden) door voor de 2e Wijkertunnel een 30 jarige financiering bij Banken af te sluiten. Deze bedongen voor elke auto, die van de tunnel gebruik maakte € 0.70, hetgeen anno 2001 in een opbrengst resulteerde van € 320.000.000 versus een bank investering van € 230.000.000. Een niet onaardige rendement van 14%. Een staatslening zou voordeliger geweest zijn. Nu mag de belastingbetaler 30 jaar lang, tenzij banken akkoord gaan met een DURE afkoopregeling, voor dit "deskundige overheidsbeleid" totaal een € 955.000.000 ophoesten. AT5 nieuws, 8 juli 2001.

€ 22.000.000 bedroeg de schade, die de Commissaris van de Koningin in Zuid Holland mevr. J.Leemhuis-Stout veroorzaakte door jarenlang blindelings leningen te verstrekken aan het al bijna failliete handelshuis Ceteco. Brieven en leningsovereenkomsten werden zonder ze in te zien door Leemhuis ondertekend. Controle en verantwoording van deze gemeenschapsgelden was er niet, waardoor de leningen tot een €.1.044.000.000 konden oplopen. Terugbetaling (gedeeltelijke) door CvdK Leemhuis zat er ook niet in, aangezien ambtenaren onderling hun aansprakelijkheid al zodanig geregeld hebben, dat ze voor gemaakte fouten, blunders en (wan)daden gevrijwaard zijn (Pikmeer arrest). CvdK Leemhuis met diverse nevenfuncties bij oa ANWB, TNO, diverse (sub) BV's en connecties bij de rechterlijke macht nam ontslag om vervolgens van partijgenote minister Jorritsma als "beloning" voor haar werkzaamheden een topbaan bij de Energieraad te krijgen. Rob Hoogland, columnist Telegraaf [meer..]

geldergate

€ 200.000 zijn op kosten van de belastingbetaler inmiddels aan ex-kamerlid mevrouw Singh Varma uitbetaald. Met tranen had zij in een rolstoel afscheid genomen van haar partijgenoten. Haar kanker bleek echter gesimuleerd. Geen enkele politicus vocht deze onterechte uitkering aan en bleef zelfs Groenlinks fractieleider Paul Rosenmöller passief. POTDICHT bij deze socialisten bleef ook de partijkas om de gemeenschapsgelden tenminstens terug te betalen.Voor een bijstandgerechtigde en/of WAO'er, die wat bijschnabbelt liggen de normen geheel anders. Zij krijgen te maken met een lawine van kortingen, sancties, extra controles en naheffingen, die wel een tot 100% kunnen oplopen. Welke uitkeringsinstanties kan mij dit meten met 2 maten eens uitleggen? R.Nieuwenhuizen@hetnet.nl dd 25 juli 2001.

~€ 70.000 graaide voormalige leider van GroenLinks Paul Rosenmöller en oud FNV vakbondsbestuurder uit de gemeenschapspot voor 1 dag advieswerk per week bij Sociale Zaken (
commissie Pavem), dit al naast zijn wachtgeld inkomen van € 100.000 PLUS en TV schnabbels bij de IKON. De Tweede Kamer vond deze vergoeding van € 350.000 per jaar (bij volledige werkweek) ongepast, waarop Rosenmöller besloot € 25.000 terug te storten. Het werk vind ik belangrijker dan het geld en niemand heeft mij onder druk gezet, aldus de voormalige leider van GroenLinks, die na alle kritieken nog met droge ogen wist te vertellen "zijn gevoel te volgen.".Teletekst 03 jun 2005.

€ 45.000.000 was de winst door grondspeculatie van provincie, ambtenaren en commissarissen. Mede door een ratjetoe van belangenverstrengelingen, waarbij oa de ambtenaren Straathof en commissaris Toornend op de loonlijst stonden bij bouwbedrijven, kon in het villapark Brederode te Bloemendaal ten koste van de gemeenschap al een winst geboekt worden van € 45.000.000 PLUS. Amsterdam,14 dec.2001 M. Koolhoven [meer..]


Teletekst do 22 mei 2003

HILVERSUM. De bouwfraude strekt zich ook uit tot de aanleg van de Betuwelijn, zo meldt het programma Zembla.In één geval betaalde het Rijk f.4,6 miljoen voor de aanleg van wegen,terwijl de werkelijke kosten maar f.2,6 miljoen waren. Zembla vond in de schaduwboekhouding drie projecten waarbij gefraudeerd zou zijn.In alle gevallen gaat het om (spoor)wegen ten behoeve van de Betuweroute in 1997 en 1998 in het Botlekgebied. Totaal werd er onderling € 2.000.000 verdeeld.


€ 450.000.000 was de grootschalige bouwfraude door kartelafspraken van aannemers, waarbij hoge ambtenaren van Verkeer $ Waterstaat waren betrokken. Deze tipten de bouwbedrijven over de hoogte van de budgetten en ontvingen hiervoor (smeer)gelden, snoepreisjes en gratis thuisverbouwingen. De overheid cq de gemeenschap betaalde door de "opgefokte" offertes vele honderden miljoenen teveel. De 2e (SLAAP)Kamer was voor de zoveelste maal weer "onthutst" en eiste, omdat justitie het al 2 jaar niet lukte de miljoenenfraudeurs aan te pakken, een eigen parlementair onderzoek. Dat justitie de zaak niet kan oplossen is niet meer dan logisch. Immers hele bataljons agenten zijn dagelijks op pad om de criminele automobilist voor bagatel overtredingen van € 30 te vervolgen. Geen tijd is er dan meer om MEGAFRAUDES van ambtenaren te onderzoeken ! Amsterdam [meer..]


Teletekst di 16 dec. 2003 - Bouwfraude:vier bedrijven vervolgd


ROTTERDAM. Het Openbaar Ministerie gaat vier bouwbedrijven strafrechtelijk vervolgen in verband met de bouwfraude. De verdachte bedrijven zijn Heijmans, BAM, KWS en Koop. Naast deze bedrijven stelt justitie vervolging in tegen twaalf werknemers persoonlijk. De aanklachten variëren van deelname aan een criminele organisatie, omkoping van ambtenaren, overtreding van de Mededingingswet, oplichting en heling tot valsheid in geschrifte. De rechtszaken, waar 40 dagen wordt voor uitgetrokken, staan gepland voor het najaar van 2004.


Bouwsector criminele organisatie De Rotterdamse rechtbank heeft alsnog na jaren "onderzoek" vier bouwbedrijven en tien directeuren veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Die organisatie maakte tijdens verboden vooroverleg prijsafspraken en verdeelde onderling werk. Er is sprake van grote maatschappelijke schade door de vervalste concurrentie in de wegenbouw, concludeert de rechtbank in haar vonnis. Eiste het Openbaar Ministerie tegen de vier bouwbedrijven BAM, KWS, Heijmans en Koop Tjuchem twee weken geleden een boete van in totaal 7,4 miljoen euro, de rechtbank vond 235 duizend euro genoeg. Het bouwbedrijf Koop Tjuchem, waartegen het OM een geldboete van twee miljoen euro eiste, werd veroordeeld tot een boete van 100 duizend euro. De bouwbedrijven BAM, Heijmans en KWS – tegen elk was 1,8 miljoen euro geëist – kregen een geldboete van 45 duizend euro. Acht directeuren van deze drie bedrijven kregen boetes tussen de 2500 en 3500 euro.

Nederland is opnieuw gezakt op de mondiale lijst van corrupte landen. In 2002 en 2003 stond Nederland nog op een zevende plaats, vorig jaar op tien nu op elf. Volgens professor H. de Doelder van de Erasmus Universiteit Rotterdam, contactpersoon van Transparency International in Nederland is de daling van Nederland te wijten aan de bouwfraude, die de afgelopen jaren breed uitgemeten in de media kwam. NRC, 18 oktober 2005.

GroenLinks-Kamerlid Marijke Vos, oud-voorzitter van de bouwfraude-enquête, toonde zich teleurgesteld over de lage straffen.."De straffen geven niet het signaal dat de sector zich moet zuiveren," terwijl er toch voor bijna 500 miljoen euro aan gemeenschaps / belastinggeld is gefraudeerd. Ook de klokkenluider van de bouwfraude, Ad Bos, vindt de uitspraak van de rechtbank schokkend. Duidelijk is sprake van klassejustitie en kan je inderdaad beter een criminele organisatie leidde dan een paar KM 's nachts te hard rijden. Hiervoor wordt je tot het bot vervolgd en bij niet tijdige betaling gegijzeld dan wel geconfronteerd met deur intrappen door 3 man sterke ME'ers (overkwam bijna TV presentator Sylvana Simons, AT5 programma, Awick 7 juni 2005). Ook voor in de bijstand wat bijschnabbelen wordt je genadeloos vervolgd. Uitkeringsgerechtigde(n) krijgen dan te maken met een lawine van strafkortingen, sancties, extra controles tot volledige terugbetaling van de schnabbel en naheffingen, die wel tot een 100% kunnen oplopen. Wie kan mij dit meten met 2 maten van het OM en rechters uitleggen, vroeg AD Bos, die zelf nu van een minimum loon moest rond komen en gedwongen was zijn eigen huis "op te eten", zich verbijsterend af. Volkskrant 10 juni 2005

€ 13.000.000 was de winst maar ook het bedrag, wat de belastingbetaler weer op moest hoesten in de Schipholbouwfraude. Met de NS als opdrachtgever sjoemelden HBG en Strukton voor 36 miljoen euro aan valse facturen. Met een interne schikking werd de zaak door Min.V$W zonder strafvervolging voor een € 23 miljoen "geregeld", zodat maar slechts € 13.000.000 voor rekening kwam van de belastingbetaler, aldus minister Netelenbos (bekend al van het tolpoorten-debacle! ) een jaar later in de 2e (SLAAP)Kamer.

Volksvertegenwoordiger Rob van Gijzel stelde dat deze verduistering van gemeenschapsgelden zonder strafvervolging tegenover de belastingbetaler niet kon en eiste van justitie, dat alsnog tot strafvervolging over gegaan zou worden. Justitie minister Benk Korthals stelde laconiek, dat net 1 dag voor het openbare kamer debat de zaak al "geregeld" was en de "prima deal" niet meer teruggedraaid kon worden. Dat de belastingbetaler er Euro 13 miljoen bij inschoot was even onbelangrijk. Van Gijzel moest van zijn baas PVDAer Melkert (ook bekende in de ESF fraude zaak) echter zijn mond houden, waarop van Gijzel als rechtgeaarde volksvertegenwoordiger maar opstapte. Justitie minister en ex advocaat Benk Korthals (overbekend van nooit iets te horen, nooit iets te weten dan wel weer te laat geinformeerd was) kon voor deze zwendel op het Haagse pluche blijven zitten [meer..]


Teletekst vri 17 dec. 2004 - "Ambtenaren wantrouwen elkaar"

DEN HAAG. Vier op de tien ambtenaren twijfelen aan de integriteit van hun collega's. Twintig procent denkt ook dat leidinggevenden niet eerlijk zijn. Dat blijkt uit de enquête van het blad Binnenlands Bestuur gehouden onder 1600 lezers. Het onafhankelijk tijdschrift voor overheid concludeert dat eenderde van de ambtenaren kennis over gerommel met uren,declaraties en geschenken niet meldt. Dat ambtenaren sjoemelen, staat volgens de meeste ondervraagden vast. De overheidsmedewerkers geloven niet dat gedragscodes, die elke gemeente volgend jaar moeten hebben, de integriteit zal bevorderen.


€ 4.000.000.000, acht keer zoveel ! waren de kosten als was begroot in het Structuurschema Verkeer en Vervoer 1990 voor de aanleg van de Betuwelijn. Uitgegaan werd van 1,1 miljard euro, waarvan 50% door private financiers zouden worden gedragen. "Geen schop de grond in zonder privaatgeld" was het motto toen van V$W minister
May Weggen (bekend ook van de wisselstrook debacle bij Muiden en de rampfinanciering van de 2e Wijkertunnel). Hoewel de Rekenkamer de private financiering in november 2001 al een 'dood spoor' noemde werd jaren daarna de schijn nog steeds opgehouden. Nimmer stelde de 2e SLAAPkamer vragen hoe het mogelijk was dat zonder privaatgeld de schop toch de grond inging, waardoor kosten volledig uit de hand konden lopen.

Commisie-Duyvestein, die na de dramatische bouwfraude de enorme kostenoverschrijdingen van de Betuwelijn en HSL-Zuid moest onderzoeken oordeelde hier hard over en sprak van ernstig tekort schieten van de 2e SLAAPKamer in haar controlerende taak. Snel werd duidelijk dat er geen alternatieve bouwoffertes waren aangevraagd maar meteen verboden prijsafspraken werden gemaakt. Geen greep bleek er te zijn op de uitgaven en een goede kosten-batenanalyse.ontbrak geheel. Nagenoeg alle informatie werd door de H.H. regenten angstvallig geheim gehouden, waardoor ontwikkelingen achter de feiten aanliepen. Onvoldoende deskundigheid bleek aanwezig te zijn om megaprojecten te controleren. Arrogant, incompentent en leugenachtig waren in het rapport de kwalificatie over V$W en oud minister Tineke Netelenbos-tolpoort. In het TV programma Barend & van Dorp oordeelde 94% van de luisteraars, dat deze oud-minister alsnog voor het over de balk gooien van miljarden gemeenschaspgelden strafrechtelijk vervolgd diende te worden.

Volkskrant 28 sept. 2005 - Overheid gaat toch het exploitatieverlies van de Betuwelijn betalen..


Een meerderheid in de 2e SLAAPkamer was na eerdere expliciete weigering om kostenoverschrijdingen van de Betuwelijn voor rekening van de overheid te laten komen, toch weer bereid de exploitatieverliezen van 35 miljoen euro te gaan betalen. Het plan van de Kamer voor een openbare aanbesteding, waaraan een consortium van havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, ProRail en Towrail meededen en aan wie de exploitatie onderhands al gegund was, bleek de belastingbetaler 63 mln over vijf jaar te gaan kosten. Hoe dit enorme verschil van bijna 50 % werd veroorzaakt kon Peijs niet vertellen. VVDkamerlid Hofstra vond de berekening van de 35 miljoen weinig doorzichtig en wilde voor zijn fiat er aan te geven het totale kostenplaatje zien met garanties dat er geen overschrijdingen meer zouden plaatsvinden.
Wel erg naief van Hofstra. De ambtelijke rekenkunsten zijn al jaren onbetrouwbaar en zullen tekorten over een aantal jaren wel weer boven water komen. De belastingbetaler /gemeenschap kan dan na alle financiële drama's met de Betuwelijn weer zijn portemonnee opentrekken om de tekorten aan te vullen.


De totale investering van 4,8 miljard was eigenlijk al niet meer terug te verdienen. De kosten waren zodanig opgelopen dat de exploitatie zeker tien jaar verliesgevend zou zijn, voorzover er volgens critici überhaúpt nog nog sprake zou zijn dat de Betuwelijn in gebruik wordt genomen. Onderzoek wees ook uit dat de Betuwelijn nimmer het vervoer over de Rijn, die nauwelijks een infrastructuur nodig had, kon evenaren. Een containerschip stond al gelijk aan 10 rijdende goederenwagons. De vrachtkosten waren significant lager dan bij railvervoer met bovendien dat vervoer over water veel milieuvriendelijker was. Hoewel het eind van de kosten nog niet in zicht waren deed opvolgster V$W minister Karla Peijs de zaak met de bekende dooddoener lakoniek af ''HIER VALT LERING UIT TE TREKKEN en uiteraard "BELOOFDE BETERSCHAP..." De belastingbetaler (en automobilist middels boetes) bleef met een kater van 4,8 miljard euro zitten.


Teletekst za 05 dec. 2004 - CPB:aanleg Betuwelijn onnodig


De aanleg van de Betuwelijn was niet nodig geweest. Volgens het CPB had vervoer van goederen van Rotterdam naar Duitsland ook over bestaand spoor en/of of via de Rijn kunnen plaatsvinden. De aanleg kosten van de Betuwelijn zullen niet worden terugverdiend. Hooguit nog de exploitatiekosten en bleek personenvervoer geheel niet rendabel, aldus V$W minister Peijs. Het CPB deed onderzoek op verzoek van de commissie-Duivesteijn.


~€ 4.50.000.000 bleek ook de overschrijding te zijn van de hogesnelheidslijn Amsterdam-Parijs (HSL-zuid lijn). Met de Belgische collega Durant en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Stevaert werd door Tineke Netelenbos-TOLPOORT in 2000 het eerste beton gestort voor de superverbinding Parijs-Brussel-Amsterdam, wat onderdeel was van het Trans-Europees Netwerk. Een historisch moment (ook financieel bleek later). Het project was aangenomen voor 4,15 miljard. Dit was iets boven de raming, maar bleef nog binnen de marge van 10 procent overschrijding wist Netelenbos euforisch te vertellen. Verbijsterend stelde de commissie-Duivesteijn 4 jaar later vast dat dit het bedrag was verdubbeld en de kosten waren opgelopen tot 8,7 miljard. De zaken bleken door Netelenbos veel mooier te zijn voorgesteld en deugden er weinig van. Ook de objectiviteit van het ministerie bij het "prestigeproject" HSL werd sterk in twijfel getrokken. In kleine lettertjes werd bijna 1 miljard als 'risicoreservering' geboekt door de opvolger van Netelenbos, LPF-minister De Boer. Ook kwam aan het licht, dat zowel bij de Betuwelijn als de HSL lijn vijf Nederlandse bouwbedrijven verboden prijsafspraken hadden gemaakt. De controle stelde dan ook niets voor. Alle geruchten over kostenoverschrijdingen werden bij de 2 grootste infrastructurele projecten van de laatste decennia door de 2e SLAAPkamer weggewuifd. De aanleg van de HSL heeft nu bijna 8,7 miljard euro gekost, de Betuwelijn circa 5 miljard euro. De totale kosten zijn nog niet bekend ...

Teletekst za wo 15 dec. 2004 - De Zuiderzeelijn (ZZL) ook een onbeheersbaar project.


De Zuiderzeelijn lijkt het eerste slachtoffer te worden van de commissie-Duivesteijn. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het eens met de commissie om nog geen besluit te nemen over de aanleg van de spoorlijn. Uit analyses blijkt dat er nog veel grote financiële risico's zijn, betoogde CDAer Van Hijum


€ 7.700.000 aan gemeenschapsgelden werd door defensie bij aankoop van beveiligingsapparatuur over de balk gegooid. De coderings insteekkaarten deden de computers steeds crashen en op het pas bestelde netwerk bleken deze kaarten idem niet te passen. Verhaal op fabrikant Philips Crypto was niet mogelijk, daar ambtenaren nagelaten hadden harde afspraken hierover te maken. Den Haag 18 okt.01 Staatssecretaris Van Hoof [meer..]

~€ 500.000.000 gaf de overheid weer eens weg bij de verkoop van acht moderne Orion-patrouillevliegtuigen. Duitsland betaalde hiervoor 295 miljoen euro, terwijl de VS recent nog acht veel oudere Orions aan Pakistan wisten te verkopen voor 762 miljoen euro ! Commandeur b.d. Leebeek, tot 2000 baas van de Marine Luchtvaartdienst (MLD) noemt de Duitse deal 'idioot' en een belachelijk “weggeefprijs” Zelfs Kamerleden vonden de verkoop omstreden maar sliepen zoals gewoonlijk weer rustig verder ...zzt.
NB : het geldsmijten door de HH regenten is weer overduidelijk en niet meer uit te leggen aan de burgers. Dagelijks worden zij geconfronteerd met belastingverhogingen/ absurde flitsboetes etc, etc, om de tekorten weer aan te vullen. Geert doe er eens wat aan.

€ 900.000.000 was de aanbetaling bij Lockheed Martin om mee te mogen doen aan de bouw van het vliegtuig van de toekomst, de JSF(Joint Strike Fighter). In ruil zouden minstens dezelfde tegenorders bij Nederlandse bedrijven geplaatst worden. Dit blijft nog steeds uit en dus dient de volgende parlementaire enquette zich al aan, waarom minister Annemarie Jorritsma, die al voor dit debacle gewaarschuwd was, toch wel erg naief €. 900.000.000 uit de schatkist / gemeenschapsgelden heeft (weg)gegeven.
NOTE Beter alternatief zou de Russische SUKHOI-37 "STEALTH" geweest zijn. De helft goedkoper met nog eens een betere performance /vliegprestaties. Naast deze (financiële) voordelen zou het poltitiek ook nog eens geen verkeerde keuze zijn. Dialogen over "Oost -West" en "Koude oorlogen" zijn dan echt van de baan H.H. Defensie en 2e (SLAAP)Kamer !

JSF valt 38 miljard duurder uit. De ontwikkeling en productie van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter (JSF) valt 22% duurder uit meldt The New York Times. Vertraging en hogere arbeidskosten bij de ontwikkeling doen de kosten met 38 miljard stijgen. Ondanks alle waarschuwingen besloot EZ minister Annemarie Jorritsma een twee jaar geleden in haar “wijsheid” tot aanschaf van dit "papieren" vliegtuig. Het Nederlandse bedrijfsleven zouden minstens dezelfde compensatie orders krijgen was het argument. De bekende dooddoener, waarin de Haagse herhaaldelijk de 2e (SLAAP)Kamer ook slapend houdt. Ondanks het vele lobbyen werd een schamele € 80 miljoen vergeven en dreigt dit project net als de Betuwelijn, HSL project, Amsterdam Noord-Zuid lijn, NS privatisering, Nuts lliberalisering etc weer een bodemloze put te worden voor de belastingbetaler. PvdAer Frans Timmermans wil echter snel van de ramp order af nu de verliezen nog te overzien zijn. Eindelijk een volksvertegenwoordiger, die wakker is en wel kan rekenen.Teletekst wo 07 apr 2004.
BRONNEN :
Hans Dibbetz ( voorzitter NIID consortium / NIFARP website)
http://cgi.ncrv.nl/cgi/ncrv/stand/viewforum.php?f=395
http://www.groene.nl/2002/0212/jb_jsf-lang.html
http://www.contrast.org/onkruit/dossiers/jsf.html

~Een strop van tientallen miljoenen euro's vreest Minister Zalm van Financiën bij het Amerikaanse JSF gevechtsvliegtuig project. Nederlandse bedrijven weigeren de eerdere afspraken met de overheid te bevestigen doordat EZ minister
Annemarie Jorritsma destijd in gebreke is gebleven juridisch sluitende afspraken te maken. Mijn vermoedens worden nu al bewaarheid, stelt PvdA-Kamerlid Timmermans vast en en verwacht dat het JSFproject een nog groter schandaal wordt dan de Betuwelijn en de HSL samen',. Volkskrant 15 dec.2004

~€ 4.2 miljard pompten overheids beleidsmedewerkers 50 jaarlang "in overleg" met de "Alpha en Omega directeur" en TU-Delft professor Maas in vliegtuigfabriek Fokker. Het doel om Fokker in de lucht te houden eindigde, mede toen de laatste directeur Frans Swarttouw nog eens 2 vliegtuigen de F50 en F100 op hetzelfde tijdstip ging ontwikkelen, in 1996 in een faillisement. 5700 werknemers kregen hun ontslag. Het zoveelste overheid's debacle waar miljarden gemeenschapsgelden over de balk werden gegooid. Prof. Theo van Holten TU-Delft /journalist M Dierikx in boek "Uit de lucht gegrepen" 17 mei 2004.

€ 2.300.000 boete werd de KLM opgelegd door verkeersminister Tineke Netelenbos wegens overschrijding van de landingsquota. Hoewel de wet (meerdere male) was overtreden vond Netelenbos dit toch wel erg sneu voor haar KLM ,waarvan zij verwachtte ooit eens commissaris te worden. In "overleg" besloten (met wie?) dat deze boete als goed doel aan het Luchtvaartmuseum Aviodome geschonken zou worden. Kamerlid Bommel vond deze geste wel erg bizar om het geld met een omweg weer terug naar de luchtvaart te sluizen. Het goede doel ging echter voor en de staatskas /gemeenschap werd weer een €.2.300.000 lichter. Den Haag 21 feb.2001, H.van Bommel [meer..]
NOTE : HH.automobilisten hiermee staat de weg open om de flitsboetes ook maar aan een goed doel te schenken.

€ 500.000.000 zijn inmiddels de meerkosten van het nieuwe communicatie systeem C2000 voor politie, brandweer en ambulance. Vertragingen werden niet doorgegeven en de uitvoering is inmiddels uitgelopen op een chaos. Het systeem bleek onbetrouwbaar, niet veilig en was het voor criminelen vrij eenvoudig om met een simpele scanner , verkrijgbaar op het internet, te achterhalen of politieagenten zich in hun omgeving bevonden. Tijdens het proefproject in Limburg kwam aan het licht dat door gemis van locatie antennes in tunnels en gebouwen de ontvangst matig werkte, soms helemaal weg viel. De kritieken van oa ook politiecommissaris G. van der Kamp waren vernietigend. Financieel bleek er geen controle te zijn op de budgetten en werden de opleveringstermijnen niet nageleefd. De kosten waren al in 2004 opgelopen tot € 800.000.000, bijna een veelvoud van de oorspronkelijke raming van de € 450.000.000 in 1996, met verwachting een 1,2 miljard euro bij de eindoplevering in 2006. Niet meegerekend hierbij waren nog de kosten voor locatie antennes voor betere signaal ontvangst, aldus ambtenaren H. Schaaf, W. van Haaren en E.Cassée. Exacte cijfers zijn echter niet meer te achterhalen, daar er continue extra geld wordt gevraagd. Wakker kamerlid Arie Slob diende terecht een "motie van treurnis" in, waarop BKZ minister Joan W. Remkes voor de zoveelste maal plechtig beloofde dat het wel goed zou komen. Met deze "heilig" verklaring dutte de 2e SLAAPkamer weer verder. Duidelijk werd intussen dat bij oplevering de tijd het systeem zou hebben ingehaald. Veel goedkopere alternatieven zouden dan voorhanden zijn was al de mening van hoogleraar J. Smits(TU-Delft). Dit dient dan zeker de voorkeur te hebben en mogen gemaakte fouten in het verleden nooit redenen zijn om (gemeenschaps)gelden te blijven gooien in een bodemloze put, aldus (LPF)staatssecretaris en ex-politie commissaris R.Hessing. Den Haag nov.2002 en Zembla TV programma 8 jul.2004 /Volkskrant 2 sept.2004 NOTE : ook hier mag dus de automobilist weer met betalingen van absurde flitsboetes voor opdraaien.
KLIK hier

De invoering van C2000, het nieuwe communicatiesysteem van politie en hulpverleningsdiensten, valt weer miljoenen euro's duurder uit.Eind 2004 moeten alle gebruikers via C2000 zonder de tussenkomst van meldkamers met elkaar kunnen communiceren.De invoering was gepland voor 2000, maar werd na meldingen over gezondheidsrisico's en technische manco's uitgesteld. Op Prinsjesdag komt G.de Jong van de Rekenkamer met een rapport over de exacte kosten van het C2000 communicatie systeem. In 1996 werden de kosten nog geraamd op 457 miljoen maar staat het nu al voor ruim 700 miljoen euro in de boeken met naar verwachting één miljard euro bij mogelijke oplevering in 2006.Teletekst 16 jun 2003
Remkes bouwt extra C2000 masten. In Nederland staan nu zo'n 400 masten,maar dit blijkt niet genoeg te zijn om de dekkingsgraad van 95 procent te halen. Onderzoek moet duidelijk maken of er nog meer maatregelen nodig zijn. Aan het miljoenenproject wordt al 12 jaar gewerkt. Teletekst 03 jun 2005

€ 1.900.000 betaalde de Nederlandse politie voor 6000 parka's, die na aanschaf brandgevaarlijk bleken te zijn en dan ook niet bruikbaar waren. Domeinen verkocht de parka's voor €.300.000 aan opkopers, die deze met 100% winst succesvol doorverkochten aan oa Oost-Europeanen. Schade voor de belastingbetaler € 1.600.000. Amsterdam 22 nov.01, E.Nordholt [meer..]

€ 480.000 was de vertrekpremie toen het vertrouwen in burgemeester van Vaals mevrouw Quint (PvdA) door de raad werd opgezegd. Mevrouw Quint was te afstandelijk en te weinig communicatief. Ook zou ze tekortschieten op managementgebied. Kosten weer voor de belastingbetaler € 680.000. NOS teletekst 1 dec.2001.

€ 550.000 kostte het ontslag van burgemeester van Middelburg mr. L.H.B.Spahr van de Hoek, die na royale uitgave van gemeenschapsgelden en ..tig conflicten met gemeentebestuur over zijn schofferend en tactloos gedrag al op wachtgeld gezet was. Spahr, die al ijdel in zijn naam de letter 'h' liet toevoegen, noemde zijn salaris van € 6400 ook "een armzalig traktement". Minstens het dubbele diende dit te zijn. Spahr werd eervol, na een jaar gesteggel over de wachtregeling van 1,5 miljoen euro, ontslagen. Later werd dit "teruggedraaid" tot het wettelijk minimum van € 725.000 en kwam de belastingbetaler er “redelijk” vanaf. Prompt werd door Spahr (54 jaar), die voor dit bedrag ook tot zijn 65e jaar ook geen sollicitatieplicht heeft, beroep aangetekend. Amsterdam, 11 mei 2001.H.Boogert.

€ 590.000 was de afkoop en wachtgeldregeling ( 85% van salaris ad €.95.000 tot pensioen) na een 2 ½ jaar burgemeesterschap in Leeuwarden voor mevrouw Loeki van Maaren-van Balen. Na onoverkomelijke meningsverschillen, bestuurlijke ruzies en persoonlijke irritaties moest Loeki vertrekken met een spreekverbod om over de affaire tegen een boete van €.25.000 per uitlating te praten! De Wet openbaarheid van Bestuur werd hierbij door de Gemeente Leeuwarden, die niet wilde dat bekend zou worden dat de gemeente direct zelf de veroorzaker was van alle ruzies, aan haar laars gelapt! Desondanks kwamen de geheim gehouden notities over een € 4,5 miljoen (ozb) belasting fiasco, die niet door bevoegde ambtenaren waren ondertekend, toch boven water en bleek Loeki niet de grote boosdoener te zijn zoals de gemeente had afgeschilderd.Totale schade door het wanbeleid van het stadsbestuur voor de bewoners van Leeuwarden bedroeg bij elkaar een tien miljoen euro's. Gevolg was dat ook PVDA loco-burgemeester Hermien de Haan (ook met gouden handdruk) idem kon vertrekken. De gebruikelijke regeling, die een kantonrechter oplegt, van een maand per dienstjaar blijkt voor deze disfunctionerende burgemeesters niet te gelden. Dit is van toepassing voor Jan Modaal, die blijkbaar ook nog goed genoeg is om van zijn laatste schamele belastingcenten de torenhoge afkoopsommen van falende burgemeesters te betalen ... Nos Teletekst 20 en 22 okt’01/ Bart Olmer, columnist

€ 610.000 wachtgeld voor Rotterdamse hoofdcommissaris J.W. Brinkman, die na 3 maanden (onterecht?) door burgemeester Bram Peper (had notabene Brinkman zelf binnengehaald ! ) de laan werd uitgestuurd. Brinkman kwam in 2004 weer in het nieuws als interim-manager bij het Lelystad ziekenhuis met het hoogste salaris in de zorgsector van € 540.000 per jaar. Burgemeester Peper zelf is later ook door een KPMG rapport overbekend geworden voor zijn buitensporig declaratiegedrag van .. tig duizenden guldens gemeenschapsgelden. Na jaren procederen werd Peper echter hiervan grotendeels vrijgesproken.

€ 1.300.000 wachtgeld ontving procureur generaal R.J.C. Randwijck als pleister op de wonden voor zijn ontslag na niet opvolgen van dienstbevelen met een eervolle vermelding op de 1e plaats te staan na politiecomissaris Brinkman (2e) en burgemeester Loeki van Maaren (3e) in Leeuwarden. Allemaal weer op te hoesten door met oa flitsboetes door automobilisten.

€ 410.000 betaalt gemeente Leidschedam aan haar ambtenaar Engel om het ontslag "na verschil van inzicht " met het college van B&W af te kopen. De 52 jarige ambtenaar heeft volgens de wachtgeldverplichting tot zijn 65ste, ZONDER SOLLICITATIEPLICHT, recht op volledige betaling van zijn salaris. Een lucratieve regeling van ambtenaren onderling! De WW, bijstand etc zijn voor de (domme) burgers. Deze mogen nog eens de wachtgeldenregelingen betalen van nog eens duizend van zijn ambtelijke soortgenoten, waarvan sommige van ontslagprocedures een lucratieve business gemaakt hebben. .

€ 650.000 De vier wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland zijn na harde kritiek vanuit de raad opgestapt. Archeologisch onderzoek in Zierikzee bleek niet 50.000 euro te kosten,als eerder geraamd,maar ruim 650.000 euro. Teletekst di 09 mrt 2004. .

€ 250.000 ontving de secretaris Roolvink van gemeente Denekamp voor zijn disfunctioneren met daarop zijn zelf genomen ontslag. Connexion directeuren blijken zelfs €.1 a 2 miljoen te ontvangen. Marcella van der Wiel columnist, 24 okt.2001 [meer..]

€ 45.000 waren globaal de kosten, die burgemeester Huub Zijlmans heeft besteed om ondernemer Jan Burgers gek te verklaren, dit nadat deze Afvalverwerking Rijnmond Nijmegen (ARN) beschuldigd zou hebben, het niet zo nauw te nemen met de milieuwet door aangeboden goederen via de achterdeur te hebben doorverkocht en hiervoor een eigen bankrekening in Italie te houden. Burgemeester Zijlmans, die ook commissaris bij ARN was en meerdere petten droeg, misbruikte daarop zijn burgemeesterschap om lastige Jan Burgers, na eerst al herhaaldelijk privé bedreigd en getreiterd te zijn door een ingehuurd beveiligingsbureau van de ARN, om via de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) alsnog zijn mond te laten snoeren. Het RIAGG kwam na opname echter snel tot de conclusie, dat Burgers noch gek noch krankzinnig was, waarop burgemeester Zijlmans voor zijn valse aangifte en machtsmisbruik met BETAALD verlof werd gestuurd. Uiteindelijk besliste de Officier van Justitie Stikkelmans en N. Leeman met ook connecties bij ARN, dat van strafbare feiten voor commissaris Zijlmans geen sprake was! en werd, nadat Zijlmans burgemeester en commissaris af was, ook deze deksel van de justitiële beerput (in Nederland) gesloten. Beuningen 10 jan.2001, C.Sanders. [meer..]


Teletekst zo 21 sep 2003

Een 57-jarige Nijmegenaar is aangehouden voor de moord op J.Burgers, een 54-jarige afvalhandelaar uit Weurt. Burgers werd donderdag doodgeschoten. Burgers kwam enkele jaren geleden in het nieuws toen hij de directeur van een andere afvalverwerker (ARN) bedreigde.De burgemeester van Beuningen, commissaris bij die afvalverwerker, liet Burgers toen opnemen wegens krankzinnigheid. Burgers deed later aangifte tegen de burgemeester wegens vrijheidsberoving. Die zaak ligt bij het Europese Hof.


€ 9.100.000.000 is het bedrag aan gouden/diamanten handdrukken (dienstjaren x leeftijd x salaris) voor de inmiddels 10.000 ambtenaren, wethouders, burgemeesters die de belastingbetaler als DE grote verliezer mag betalen. Radio I dd 7 juni 2000.

Ambtenaren zitten betaald thuis Dat blijkt uit een onderzoek door het blad Binnenlands Bestuur. De oorzaak van het thuiszitten is vaak onenigheid met de leiding over de invulling van het werk of over een reorganisatie. De gemeente zegt geen zogeheten spookambtenaren te kennen maar het onderzoek wijst iets anders uit. Zo blijkt Amsterdam op een bestand van 20.0000 ambtenaren opgeteld een 1000 (spook)ambtenaren te hebben. De helft van hen zegt ook wel een "collega" spookambtenaar te kennen. De gemeente (lees gemeenschap ) draait op voor deze kosten.Teletekst za 24 dec.2005

€ 3.800.000 is inmiddels ook het bedrag, wat aan een 100 ex-2e (SLAAP)Kamerleden jaarlijks wordt uitbetaald. Een goudgerande wachtgeldregeling van een 80% van het laatste verdiende jaarsalaris ad € 85.000, die de HH. politici voor zichzelf geregeld hebben na 4 jaar arbeid of soms al na 9 uur! (oa Philomena Bijlhout). Tot 100% mag nog bijverdiend worden en is er vanaf leeftijd 52 jaar tot het 65e jaar geen sollicitatieplicht.Hoe dit allemaal te rijmen valt,dat dezelfde HH politici, werkelozen en huisvrouwen (met kinderen), onder dreiging van inkorting op de soms al schamele minimum uitkeringen, laat verplichten tot hun 60e jaar te solliciteren, mag minstens verbazingwekkend heten. Inmiddels worden deze ex-kamerleden, zonder enige tegenprestatie, op kosten van de belasting betaler (en flitsboetes) riant in hun levensonderhoud voorzien. Den Haag 3 aug.2002, UWV.

Raad voor de Rechtspraak klaagde erover dat er te weinig geld verstrekt wordt voor een goede rechtspleging. Tegenstrijdig werd wel een peperduur huurcontract aangegaan van € 2.100.000 met een absurd lange looptijd van 20 jaar.Totaal te betalen € 42.00.000 Achteraf hadden de “rechtsgeleerden” hun miskoop door en werd besloten om het pand maar in eigendom te verwerven. Koopsom € 36.000.000. De Rijksgebouwendienst, die (bewust) van dit alles onkundig werd gehouden stelde vast dat het pand ( taxatiewaarde in 1995 € 3.000.000 !) nog eens voor vele miljoenen verbouwd moest worden ! Nu iedere burger drastische bezuinigingen worden opgelegd vond wakker Kamerlid mevrouw N. van Vroonhoven, dit door de overheid voor de zoveelste keer over de balk smijten van (gemeenschaps)gelden onverantwoordelijk en eiste, dat de aangestelde “onderzoekcommissie Kombrink" eens serieus zijn werk ging uitvoeren en de ambtenaren, die schuldig waren voor dit financiële debacle ook ging pakken ?


4 miljoen euro sjoemelde de directeuren Tjibbe Joustra en P.Cloo van uitkeringsinstantie UWV zonder deze hoge kosten -ondanks herhaalde verzoeken- aan hun baas Minister De Geus (Sociale Zaken) te verantwoorden. Gemeenschapsgelden werden oa besteed aan vervanging van een nieuw gelegde tapijtvloer voor marmer,vervanging van reeds aangelegde sanitair voor nog luxere goudgerande urinoirs, vervanging van nieuwe (kantoor) meubels met stoelen van € 4000 per stuk !, Als ik hiervoor ontslagen wordt dan wel met gouden handdruk, wat minimaal begroot moet worden op € 5.000.000, dreigde directeur Joustra (inkomen van €250.000 per jaar). De 2e (SLAAP)kamer, door de pers wakker geschut, eist luidkeels dat deze diefstal van gemeenschapsgelden niet meer met een “gouden handdruk” beloond mag worden. Resultaat werd uiteindelijk, dat Joustra voor zijn wandaden met behoud van salaris thuis als "adviseur externe zaken" mocht blijven zitten, waarna binnen één jaar een passende functie bij de overheid zal worden gezocht. Van terugbetaling of (salaris)korting, wat bij de minima's direct al het geval is, wordt niet gesproken. Er zal weer heel wat afgeflitst moeten worden om de verspilling van deze geldgraaiende ambtenaren, die misbruik maken van gemeenschapsgelden, terug te verdienen. Teletekst ma 16 feb 2004
NB : In het Volkskrantverslag van Gijs Herderscheê kwam aan het licht dat de kosten inmiddels zijn opgelopen tot € 7.000.000 wat grotendeels te voorkomen was geweest als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aart Jan de Geus meteen gereageerd had op de signalen over deze verkwisting van gemeenschapsgelden. Om de kosten niet nog meer uit de hand te laten lopen wordt nu geadviseerd deze (riool)deksel maar te sluiten EN LERING TE TREKKEN VAN DE GEMAAKTE FOUTEN ! (voor hoelang?)


Normen en waarden

Normen en waarden wil de overheid en premier Peter Jan Balkende oa op scholen invoeren. Een nobel streven wat menigeen (ook flitsboetes) aanspreekt. Respect voor burgers door een dienende overheid en haar ambtenaren (heten in Engeland niet voor niets CIVIL SERVANT). Meteen doen dus. Echter niet bij dit kabinet, die moest eerst nog een jaartje (intern) onderzoek doen (kosten weer een € 100.000 gemeenschapsgeld) door haar eigen Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), zijnde net als het 3VO een gesubsidieerde spreekbuis van de overheid. Zoals te verwachten was kwam voorzitter K. Schuyt met een dik lijvig abstract wetenschappelijk rapport, waar niemand iets van begreep, maar als eindconclusie had (wat ook op 1A4tje zo was op te schrijven! ) dat normen en waarden geen zaak was voor de overheid. De burger moet dit zelf maar regelen. Een apart leervak was ook niet nodig, maar zou eventueel ondergebracht kunnen worden bij maatschappijleer. Het was “deskundige ” Schuyt blijkbaar door zijn - 5 brilleglazen niet opgevallen dat de verloedering in de samenleving overal toeslaat en de burger soms zijn/haar leven op straat niet zeker is. NORMEN EN WAARDEN dienen dan ook een verplicht onderdeel te zijn op (lagere) scholen net zoals de overheid ook wel jongeren ook verplicht bij misdragingen zich op (Glenn Miller) internaten te laten "heropvoeden". Afgezien van de kosten voor de gemeenschap is het dan veelal te laat.


Teletekst do 15 jan 2004 - moord op docent Van Wieren

DEN HAAG De 17-jarige verdachte Murat D. van het Terra College beroept zich op zwijgrecht en heeft tot nu toe niets losgelaten over zijn moord op docent Hans van Wieren. Zijn voogd Resul Kaya denkt dat Murat uit woede schoot omdat sprake was dat hij wegens wangedrag geschorst zou worden. Het Terra College tast zelf nog in het duister naar het motief Omdat verdachte zich al niet veilig zou voelen zou het moordwapen eerder van "iemand" op straat gekocht zijn. Leerlingen en docenten gaan vrijdag met elkaar in gesprek over zinloos geweld. Justitie blijft hardleers en is er sinds de moord op Kloppenburg etc. bitter weinig veranderd !


In het rapport werd nog fijntjes opgemerkt, dat de overheid wel voor wetgeving kon zorgen zoals verbod om naast een zebrapad over te steken, zonder licht te fietsen, fout parkeren. Bagatel wetten, die nauwelijks schade berokkenen (behalve een lege schatkist!) en eenvoudig onder het hoofdstuk normen en waarden geplaatst zouden kunnen worden. Met dit tendentieuze pseudo wetenschappelijk rapport wordt wel duidelijk, dat normen en waarden voor de overheid onbelangrijk zijn ergo helemaal niet zit te wachten dat er normen en waarden voor gezagdragers, die dan ook nog eens het goede voorbeeld moeten geven, zouden gelden. Het risico om hierop aangesproken te worden en dat gebruik gemaakt wordt van het opportuniteitsbeginsel in de rechtsspraak, zou te groot worden. Nu kunnen ambtenaren voor missers, blunders, fouten met soms miljoenen schade voor de burgers (Enschede en Volendam) op grond van het Pikmeerarrest zonder (straf) vervolging wegkomen. De 2e (SLAAP)Kamer hield zich zoals gewoonlijk ook hier weer oorverdovend stil.Onbetrouwbare overheid en Kok na 8 jaar paars

Minister Wim Kok werd ooit gekozen als vakbondsman voor het volk, maar opereert nu als een super geldgraaier van de overheid. Tijdens zijn (PVDA) paars poldermodel regeerperiode werd de burger opscheept met zijn "tijdelijk" kwartje Kok en geconfronteerd met oa torenhoge benzine prijzen, eindeloze files, een belabberd openbaar vervoer, een rommelig omroepbestel waar jaarsalarissen van €.500.000 en meer betaald worden, een verstikkend landbouwbeleid, onbetaalbare energiestijging, hoogste inflatie, verloedering in het onderwijs, een falend asielbeleid, grote intolerantie, een doodzieke zorgsector, ellenlange wachtlijsten, de meeste wao'ers in een uitgeklede sociale wetgeving en last but not least (tezamen met justitie minister Benk Korthals) een lamlendige rechtspraak
(www.sdnl.nl), waarbij structurele verkrachting van de justitiële en bestuurlijke rechtsorde meer regel dan uitzondering waren. Hilversum 22 juni 2001, M. Verhoeven.

Ex-premier Kok, boegbeeld van acht jaar paars ... en voorman van links Nederland heeft na zijn aftreding het socialisme helemaal afgezworen en trad in dienst van het groot kapitaal als commissaris bij ING en Shell. Vroeger als door linkse actiegroepen weer eens werd opgeroepen tot een boycot van Shell, reed ik, om toch maar vooral bij Shell te kunnen tanken, rustig 10 kilometer om. Maar vanaf vandaag geen druppel Shell meer in mijn tank.Valkenburg 8 feb.2003, R.Weck.

Bij het aanzetten van de TV dacht ik eerst naar het programma "Opgelicht" te kijken, maar dit bleek de minister president Wim Kok te zijn, die behalve zijn overbekende "kwartje Kok" allerlei belastingen weer aan het invoeren was. Alleen de lucht die wij inademen was nog onbelast. Zonder blikken of blozen vertelde Wim ook, dat zijn Paarse kabinet het geweldig gedaan had en de staatsschuld weer was terugggedrongen. “Vergeten “ werd hierbij te vertellen dat Paars de economische motor enorm had mee gehad en er veel nieuwe Ondanks de record belastingopbrengsten was de bodem van de schatkist weer in zicht, zodat wat paars gepresteerd heeft een uitstekend item zou zijn voor het TVprogramma "Over de Balk". Bovenkarspel 9 mrt.03 F.Pool

Niets deed Kok met de aanklacht van prinses Margarita en haar man Edwin de Roy van Zuydewijn, nadat de AIVD onrechtmatig dossiers over beiden naar derden had gestuurd. Kok was in 2001 ook op de hoogte van de relatie van Mabel Wisse Smit met crimineel Klaas Bruinsma. Ondanks zijn ministeriële verantwoordelijkheid voor het doen en laten van de leden van het Koninklijk Huis deed Kok hier idem niets. In 2003 ontplofte deze heikele affaire en kon zijn opvolger minister-president Jan Peter Balkenende de achter gelaten puinhoop van Kok opruimen. Publiekelijk werd de toestemmingswet geweigerd en is prins Johan Friso bij het alsnog huwen met zijn Mabel van troonsopvolging uitgesloten.

Zo was Kok ook op de hoogte van de gevraagde bescherming van politicus Pim Fortuyn, maar deed ook na het taartincident en dramatisch beroep van professor Pim "U (KOK) BENT DE MINISTER PRESIDENT VAN ALLE NEDERLANDERS, DUS OOK MIJN MINISTER PRESIDENT" wederom niets. Door deze lakse houding werd na al maanden van demonisering indirect door Kok (met vriendje Ad Melkert, Benk Korthals (Justitie) en Klaas de Vries (BiZa) medewerking verleend om professor PIM uiteindelijk vlak voor de verkiezingen op 6 mei 2002 met 5 kogels te (laten) vermoorden. Een dubieuze commissie onder leiding van oud rechter mr. Van Den Haak stelde desondanks dat het trio geen blaam trof en de dader Folkert van der Graaf alleen de moord begaan had? Na de moordaanslag was het opmerkelijk, dat er plotseling voor iedere politicus meteen lijfwachten beschikbaar waren! Met de dood van Pim Fortuyn kan de gevestigde politiek echter gerust zijn en doorgaan in hun achterkamertjes met ESF fraudes, Boogie Woogie cadeaus van € 35.000.000 en over de balk gooien van miljarden gemeenschapsgelden.hwfeenstra@hotmail.com 7 mei'02.


Teletekst zo 2 nov.2003 - moord op Pim Fortuyn


HILVERSUM. Voor zijn roman De Zesde Mei ontving schrijver Tomas Ross de Gouden Strop. In zijn boek wordt een "uiterst geloofwaardig" beeld geschetst van de moord op Pim Fortuyn en ontwikkelt Ross de stelling dat de AIVD, de MID en het ministerie van Defensie Volkert van der Graaf willens en wetens zijn gang hebben laten gaan
NB. Pim Fortuyn is gekozen tot de 'Grootste Nederlander' en liet Vader Willem van Oranje en Willem Drees achter zich. De overige uitslag luidde: 4-Antoni van Leeuwenhoek, 5-Erasmus, 6-Johan Cruijff, 7-Michiel de Ruijter,8-Anne Frank,9-Rembrandt v.Rijn,10-Vincent van Gogh. De uitslag is gebaseerd op stemmen van televisiekijkers en bezoekers op een speciale internetsite. Teletekst di 16 nov 2004.


Na de vette economische jaren is de motor achteruit gaan draaien en moet de tering naar de nering gezet worden. Hier is (tijdelijk) niets mis mee. Wel mis is dat het paarse kabinet onder leiding van Wim Kok met miljarden smeet en 0,0 gereserveerd heeft. Normaal zou eenieder wat gespaard hebben. Niet bij de HH regenten, die waren het reserveren, ondanks hun veel gebruikte leus “ REGEREN IS VOORUITZIEN” even “vergeten”, met gevolg dat er anno 2004 een 1 ½ miljard bezuinigd moet worden. De burger mag zijn/haar portemonnee weer opentrekken. Sociale verworvenheden, pre-pensoenen, AOW, WWW, VUT, grijze kentekens etcetera worden gekort of verdwijnen geheel. De optie om de kosten van de overheid eens drastisch te verlagen of flink de bezem door eigen organisaties te halen komt blijkbaar bij niemand op. Het over de balk smijten van miljarden gemeenschapsgelden zoals bij de Betuwe - HSL lijnen, C2000 projekten en niet het laatst de gouden handdrukken van falende ambtenaren, die zonder sollicitatieplicht hun pensioendatum ( 60ste jaar) met behoud van riante salarissen in de (Spaanse)zon zitten af te wachten, kan blijkbaar straffeloos doorgaan. Zelfs de 2e SLAAPkamer weigerde hun jaarlijkse bijdrage van € 150.000.000 naar beneden bij te stellen. Stelen bij burgers en automobilisten is makkelijker en kan er met de flitswet onbeperkt geld geplukt worden.

Onthutsend was daarom het onderzoek, waar overigens wel 2 weken voor nodig waren, van het Financieel dagblad.Uit de rijstebrij van cijfers in de weinig doorzichtige (lees duistere) miljoenennota kwam aan het licht dat er door de HH regenten zelf helemaal niet bezuinigd was. Michel Bicker Kaarten deed op BNR radio uitgebreid verslag dat er een 1 1/2 miljard meer was uitgegeven. Precies het bedrag, waar de burgers de broekriem voor moesten aanhalen. Naast het al jarenlang bestelen (flutboetes) en roven (kwartje KOK) blijkt de burger door de HH regenten met deze extra 1 ½ miljard uitgave nog harder belazerd te worden. Het wanbeleid van de HH regenten is evident. De 2e SLAAPkamer staat erbij, kijkt er naar en dommelt verder tot zich weer een volgende enquette aandient om dan even (door de pers) wakker geschud te worden. Mijnheer Geert Wilders, Hirsi Ali doe er wat aan voor Nederland helemaal het financiële moeras in zakt.

Srebenica

Melkert en alle andere verantwoordelijke ministers hebben weinig actief toezicht gehouden op de besteding van honderden miljoenen aan werkgelegenheidssubsidies en is de administratie een puinzooi. Onvoldoende verantwoordelijkheid is genomen over het toezicht en de controle op de geldstromen en treft deze ministerzeker blaam.VVD kamerlid Kamp.Bron NRC 1998-2001, Parlementaire redactie Telegraaf 26 juli 2001 /1 nov.2001, Nos teletekst 30 juni 2001 en 27 aug.2001

Geen sprake was er van een ESF fraude, hooguit gebrek aan wat toezicht en controle! , waardoor kroonprins Melkert zich gezuiverd voelde voor zijn ESF schade van € 400.000.0000. Ondanks zijn politieke verantwoordelijkheid zag deze "minister" ook geen reden er politieke consequenties aan te verbinden. In een eventueel volgend paars 3 kabinet zal het ongecontroleerd graaien in de Haagse geldbuidel blijven doorgaan. Den Haag, A. Campbell tg 31 aug.2001

€ 275.000.000 bedraagt minimaal de schade van de vuurwerk ramp in Enschede. Door jarenlange nalatigheid en het gedoogbeleid van ambtenaren/overheid vielen hierbij 22 doden. Aanbevelingen van de eerdere vuurwerk ramp in Culemborg lapte de overheid aan haar laars en bleven veiligheidsvoorschriften onaangeroerd in de ambtelijke laden liggen.Ondanks onderzoekscommissie Oosting, die het falen van de overheid bij afgifte van vergunningen, controle en handhaving, overduidelijk aantoonde, konden de echte verantwoordelijken (burgemeester Mans, minister Pronk, minister de Vries, minister de Grave) na een mea culpa en beloofd te hebben hun leven te beteren, blijven zitten. Bij boetes gaat het er heel wel anders aan toe en krijg je voor een paar km te hard rijden celstraf. Hoogezand 27 april' 01, G.B. Maagd /H.Deman.

Voor de vuurwerkramp die aan 22 mensen het leven kostte en een schade opleverde van € 275.000.000 werd door de gemeente Enschede opgelucht gereageerd op de gerechterlijke uitspraak, dat ze niet financieel aansprakelijk was, maar ze vonden het voor de slachtoffers wel "een bittere pil" dat hun claim werd afgewezen ! De Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede had op grond van het “Pikmeer arrest” , dat de Nederlandse overheid nog nooit in een civiele procedure veroordeeld is geworden en eerder de Arnhemse rechter al uitspraak deed, dat de gemeente (en de staat) niet verantwoordelijk gesteld konden worden en dan ook niet strafrechtelijk vervolgd, deze uitspraak wel verwacht. De advocaten daarentegen willen
(op no cure no pay ?) voor 3 slachtoffers in beroep gaan, gezien het rapport van de onderzoekscommissie Oosting, waarin overduidelijk sprake was van wanbeleid en dat de gemeente en de overheid ernstig tekort waren geschoten.
AMBTENAREN EN OVERHEID BLIJKEN ONDANKS HUN VERANTWOORDELIJKHEDEN INDERDAAD EEN VRIJBRIEF TE HEBBEN -OOK VAN RECHTBANKEN- OM MAAR RAAK TE ROTZOOIEN. IS NEDERLAND NOG WEL EEN RECHTSTAAT ?

€ 15.000.000 werd er aan 308 slachtoffers, waaronder 14 doden uitbetaald na de cafebrand op Nieuwjaarsnacht 2001 in 't Hemeltje te Volendam. Jarenlang bleken er geen controles op de brandveiligheid gevoerd te zijn vanwege vriendjespolitiek van ambtenaren met Volendamse zakenlieden. Na een vernietigend onderzoeksrapport van commissie Alders, verslag van Versteden/Polak en deelrapport Ringeling over deze ambtelijke belangenverstrengeling met formele en informele relaties, waardoor belangrijke reorganisaties en modernisering van gemeentelijke bestuurstaken achterbleven, moesten B & W uiteindelijk aftreden. Op grond van het Pikmeerarrest, waarin ambtenaren zelf onderling al geregeld hadden nergens voor fouten, wanpresteren etc aansprakelijk gesteld te kunnen worden, kan de gemeenschap weer voor deze schade opdraaien.

Het Rijk heeft tot dusver ruim 15 miljoen euro uitgekeerd aan 308 slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand op 1 jan 2001 in Volendam. De uitkeringen van het Rijk staan los van procedures tegen cafe eigenaar. Tot 1 jan 2004 kunnen schadens nog gemeld worden Dan loopt de regeling af. Teletekst 06 nov 2003.

€ 200.000.000 en mogelijk meer was het geldgraaien van onze eigen overheid (oa gemeente Goes) vanaf 1994 tot 1999 met ESF subsidiegelden (Europees Sociaal Fonds). Een Nederlandse megafraude, die aldus de EC met kop en schouders boven de fraudes van andere lidstaten uitstak. Veel gemeentes fraudeerden creatief met scholingsprojecten waarop dubbel gedeclareerd werd. Pikant detail de megafraude vond plaats met medeweten van huidige PVDA kroonprins minister Melkert en collega minister Klaas de Vries. Een "geleerde" commissie onder leiding van oud minister en president van de Algemene Rekenkamer Henk Koning, die notabene op verzoek van dezelfde ministers Melkert en de Vries, de miljarden teruggave van het Europees Parlement moest onderzoeken, kon ondanks aantoonbaar gepleegde valsheid in geschriften na 5 jaar onderzoek niets boven water halen. De gemeentelijke megafraudeurs gaan nog steeds vrij uit en kreeg ESF sjoemelaar Melkert als "beloning" voor zijn geldgraaien van de H.H. regenten een topbaan bij de wereldbank. De criminele automobilist, die een paar km te snel gereden heeft en niet direct zijn € 28 flutboete betaald wordt gegijzeld en kan de cel in. Hoezo rechtstaat Nederland? Bron Telegraaf en Radio 1 op 3 febr. 2000.

De 2e (SLAAP) Kamer vindt het, na 5 jaar aan het lijntje gehouden te zijn over het gerotzooi met subsidies, welletjes en pleit CDA-Kamerlid Verburg, nu "rekenkamerminister" Henk Koning geen voldoende duidelijkheid kon verschaffen, voor een parlementair onderzoek. Bron: NRC 1998-2001, Parlementaire redactie Telegraaf 7 juni en 26 juli 2001 , Nos teletekst 30 juni 2001

Inmiddels dreigt Brussel, dat al geconstateerd had dat tegen de regelgeving in gelden over de periode 1994-1999 misbruikt werden, en de terugbetaling van € 200.000.000 niet snel geregeld zou worden met het artikel 24 EEG terugvorderingprocedure. De 100% toeslag, die onze overheid zelf bij de burger oplegt als van fraude sprake is, wordt maar even "vergeten". Laconiek zegde minister Zalm toe, die er ook zo’n handje van heeft om de rijksuitgavens zo ondoorzichtig mogelijk voor de burger te houden, voor deze "tegenvaller" een voorziening te zullen treffen. Met andere woorden de burger kan weer voor de miskleunen (overheidsfraude) een nieuwe belastingmaatregel/verhoging verwachten. De gemeentelijke sjoemelaars /overheidsfraudeurs gaan vooralsnog vrijuit. Een "flitsboete" van € 28 is crimineel en levert bij niet betalen celstraf op!! Hoezo rechtsstaat Nederland?
NASCHRIFT Volkskrant 2 nov.2005. In de jaren ‘90 had de ESF-regeling een slecht imago. De subsidies waren niet juist besteed en moest Nederland grote bedragen aan Brussel terugbetalen.De Europese regels zouden voor de ambtenaren te ingewikkeld zijn.
Tja, zo lusten wij er nog wel een paar. In Nederland is er voor de automobilist geen enkel pardon, hoe ingewikkeld de wet ook is.

Gerrit Zalm had als minister van Economische Zaken een rode kaart moeten hebben voor zijn totaal onverantwoordelijke manier waarop hij de geldontwaarding in Nederland heeft verwaarloosd ergo zelf heeft aangewakkerd. Apeldoorn Roberto Delfi, 15 febr.02

De EURO zou geen lastenverhogingen gaan betekenen voor de burger, zei rekenmeester Gerrit bij de invoering hierover. Prijsverhogingen zijn denkbeelden van de consument, ha, ha . Een 1/2 jaar al na invoering blijkt het tegendeel en erkent zelfs de president van de Nederlandse Bank, Nout Willink, dat soms de Euro gelijk is aan de oude gulden. Gerrit als rekenmeester heb je ons weer in de maling genomen en ben je voor mij de grootste minkukel in de Nederlandse politiek. 13aug02 p.vharen@12move.nl


Teletekst wo 28 mei 2003 - Prijzen in vijf jaar 50% gestegen
De prijzen voor de consument zijn de laatste vijf jaar gestegen met bijna 50 procent. Dit blijkt uit een onderzoek van HP /De Tijd. Het opinieblad vergeleek aan de hand van kassabonnen uit 1998, 2000 en 2003 de prijzen van honderd producten en diensten. Lichamelijke verzorging,horecabezoek en vervoer werden respectievelijk 61,42 en 36 procent duurder.In het onderzoek is ook de stijging van de nominale ziekenfondspremie meegenomen. Die steeg in de onderzochte periode met 261%.


€ 4.200.000.000 zwendelt onze overheid weer met teveel ontvangen WAO premies. Dit moet eerlijk terugbetaald worden zeggen onze landsbestuurders minister Gerrit Zalm van financiën en Willem Vermeend van Economische zaken, maar halen tegelijker tijd verraderlijk de wisseltruck uit om extra belastingen in te voeren. Kortom wat Den Haag met een hand geeft wordt vervolgens met twee handen teruggeklauwd en krijgt de burger voor zijn teveelbetaalde premies een sigaar uit eigen doos. De teruggave wordt inkomensneutraal "geregeld". Het financiële vreetgedrag van de HH landsbestuurders kent geen grenzen. Meerlo 16 aug.01, F.Koch.

€ 1.200.000.000 + overheidsgeld wordt per jaar verspild om mensen met een uitkering weer aan een baan te helpen. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) concludeert, dat na een evaluatie van de resultaten van reïntegratieprojecten over de periode 1992-2002, er nauwelijks resultaat geboekt is. Het aantal mensen dat via zo'n project weer aan het werk gaat,is volgens het SCP "zeer bescheiden" t.o.v. het geld dat erin gestoken wordt". Het aantal herintreders steeg weliswaar van 20% naar 27%, maar dit was te danken aan de hoogconjunctuur, niet aan de projecten.

Robin Hood regeling, de zoveelste geldgraaimachine van onze Haagse regenten. Door het “over de balk” geldsmijten in de dagen van de hoogconjunctuur en het boven de stand leven zonder te reserveren, moet de overheid anno 2003 drastisch bezuinigen. De minima’s, die al nauwelijks met hun € 700 per maand rond kunnen komen blijken er weer in koopkracht het meest op achteruit te gaan. Afgesproken was dat dit maximaal 1% zou bedragen. Ondanks de miljarden betaalde premies en de minima’s hiervoor recht hebben op een redelijk levenstijl tracht de overheid nu extra geld weg te halen bij de hogere inkomens door middel van een liefdadigheidsrekening met de naam Robin Hood. Net als bij automobilisten, die al miljarden betalen aan wegenbelasting, accijnzen etc en hiervoor recht hebben op een goed wegennet, worden ook deze extra geplukt met flitsboetes, kwartje Kok etc. Het dubbel op geldgraaien door de overheid is nauwelijks te stoppen.

Uiteindelijk vond minister Aart Jan de Geus, onder grote druk van de publieke opinie, het toch maar niets en zei zich misbruikt te voelen door Groenlinks, die slinks op deze manier TV aandacht wilde over de rampzalige bezuinigingen van kabinet Balkende

NOTE : mogelijk een betere oplossing zou zijn om inkomens tot een bepaald geïndexeerd bedrag te maximeren. Hierboven dienen de bedragen aan zelf opgegeven Stichtingen, zonder winstoogmerk en via de (belasting ?)diensten streng gecontroleerd, te worden afgedragen. De burger kan dan direct zelf beslissen, waaraan zijn geld aan wordt besteed en directe steun geven aan oa de minima’s, zorgsector, criminaliteitsbestrijding, omroepen, innovatie projecten, milieu, ontwikkelingsprojecten etcetera.

In ieder geval zou het over de balkgooien van gemeenshapsgelden/ belastinggelden drastisch verminderen. Zelfs de 2e (SLAAP) )Kamer zou zo goed als (met vele andere overheids instanties die zich dagelijks bezig houden met rondpompen van geldstromen) overbodig worden. Gelden die zeker goed besteed kunnen worden aan mobiliteit.

€ 5.500.000 zou het verlies van de gemeente Amsterdam zijn over het boekjaar 2001. In werkelijk was sprake van een 350 miljoen euro overschot. Onzichtbaar werd dit in allerlei gemeentelijke potjes voor de buitenwereld verstopt. Ook bij gemeenten Eindhoven, Gouda en Haarlem wordt met deze “armlastige” truc de burgers om de tuin geleid, waardoor de (O.G ) belastingen makkelijker doorgevoerd konden worden en subsidies door het Rijk niet werden geknepen. Controle op de jaarrekeningen werd gedaan door de grote accountantsbureaus, die de gedane beschuldigingen lakoniek afdeden met een “ wij houden ons aan de wet en dus voldoen de gemeentelijke jaarrekeningen aan de voorschriften “ ! Amsterdam 6 juli 2002, Leo Verhoef.

NOTE : Amsterdam hoeft 12,8 mln van een boete van e.22,8 mln voor wanorde in 2000 bij de Sociale Dienst niet te betalen. De gemeente heeft aangetoond dat de chaos kleiner was dan gedacht. Teletekst wo 08 jun 2005


Teletekst do 11 mrt 2004 - Kabinet volgt fraude-aanpak Kamer
1x Het kabinet zal een deel van de voorstellen van de Tweede Kamer om fraude te bestrijden, overnemen. Een concreet punt is het D66-voorstel om instellingen, die met publiek geld werken in het openbaar verantwoording te laten afleggen over de besteding.Hun boekhouding moet worden gepubliceerd Verder wil Balkenende in navolging van GroenLinks werknemers verplichten aan de bel te trekken, als ze van fraude weten. Ook voelt hij voor het idee van de SP om een betere gedragscode voor bestuurders en politici op te stellen. Dat heeft premier Balkenende beloofd in het debat over de publieke moraal.


De jaarrekeningen van gemeentes zijn vaak niet in orde en bevatten onrechtmatigheden.Gemeenten blijken op vrijwel alle beleidsterreinen problemen te hebben. Regels worden niet nageleefd en zijn de afspraken over publiek-private samenwerking en bedrijven, waarin gemeenten belangen hebben voor infrastructurele projecten, automatiseringsopdrachten en grote schoonmaakcontracten vaak schemerachtig. In enkele gevallen is er zelfs sprake van fraude. Handhaving en naleving van de wetten voor Europese aanbestedingen kan vaak niet worden aangetoond. Veel gemeente hebben de zaak ook te lang op hun beloop gelaten, waardoor hun jaarrekeningen niet goedgekeurd dreigen te worden, aldus van Vugt van accountantsbureau Deloitte, die met tientallen accountants 483 Nederlandse gemeentes op verzoek van minister Remkes van Binnenlandse Zaken de verplichte 'rechtmatigheidscontrole' uittvoert. Volkskrant, Merijn Rengers / TT 23 sept.2004.

Ongelooflijk het plukken/diefstal door de overheid. Als 71 jarige heb ik het "confisceren" in de oorlog meegemaakt, maar er blijkt bij deze overheid met een halfzachte "volksvertegenwoordiging" nog niets verbetert te zijn. Nog even en wordt ons salaris direct bij Zalm gestort, waarna wij in ..tigvoud moeten aanvragen of wij zelf nog iets voor ons levensonderhoud mogen aanschaffen. 3 aug.2001, pwtruigrok@hotmail.com

Verwonderlijk blijft dat steeds gesproken wordt van gelegaliseerde witte boorden criminaliteit en diefstal van de overheid maar er toch tegenstrijdig weer gewoon op de partijen gestemd wordt, waar al deze ellende aan te danken is. Mogelijk kan de protestpartij Leefbaar Nederland eens verandering hierin aanbrengen. 25 mei 00 r.jonkers@hccnet.nl

Vele ambtenaren, notabene betaald van gemeenschapsgelden en daardoor een dienende taak hebben, zijn er blijkbaar alleen maar op uit om het leven van de burger in plaats van te veraangenamen, zoveel mogelijk te verzieken. De gewone burger wordt met flitsboetes getreiterd, met wielklemmen gepest en met onzinnige verordeningen lastig gevallen. De crimineel daarentegen gaat door het justitieel gedoog beleid vrijuit. Het is dan ook niet meer dan logisch dat agressie tegen de politie toeneemt en de burger het vertrouwen in de overheid en ambtenaren heeft verloren. Munstergeleen 9 aug.01, mr. L.J.M. Brent./ Den Haag 12 febr.01, S.P.van der Laan


Teletekst zo 27 juli 2003

Nederlanders zijn ontevredener geworden over de overheid. In 2000 vond 65 procent dat de publieke sector goed functioneerde. Eind 2002 dacht nog maar 35 procent er zo over.Dat staat in 'De sociale staat van Nederland 2003' van het Sociaal Cultureel Planbureau. De overheid doet te weinig aan files, wachtlijsten vertraagde treinen en de criminaliteit,vinden de ondervraagden.Privatisering KPN - TPG - NOB - NS - KLM - SCHIPHOL

€ 220.000.000 wordt extra door de publieke omroepen, naast hun al jaarlijkse overheidsubsidie van 590 miljoen euro !, met TV reclame slinks bijgeschnabbelt. Gelden van de commerciële omroepen, die nul euro subsidie ontvangen. Het van twee walletjes eten door de publieke omroepen ontgaat blijkbaar de HH politici al jaren. Evenmin wordt gecontroleerd wat er met de € 590 miljoen ontvangen gemeenschapsgelden gedaan wordt. Efficiëncy verbetering, loon naar prestatie en eerlijke concurrentie zijn woorden, die bij het publieke omroepbestel nauwelijks bekend zijn. Zolang de politiek de publieke omroepen gebruiken /misbruiken om hun (linkse) ideeën uit te dragen door al jaren de voorzitters te leveren als Harry van Doorn, Eric Jurgens Andre van der Louw, Gerrit- Jan Wolffensperger en het motto "Wiens brood ik eet, diens woord ik spreek" hanteren, kunnen de enorme verspilling van gemeenschapsgelden in omroepland uitgebreideld doorgaan. Hoorn 4 dec.01, M. Bruijn. / 6 febr.02 Rob Hoogland (columnist Tg)

GELUIDSHINDER SCHIPHOL een al jaren onontwarbare knoop en bewust zo ingewikkeld gemaakt, zodat niemand er nog een touw aan vast kan knopen. Wetten worden door de overheid als het zo uitkomt nog sneller gewijzigd dan ze al werden aangenomen. Ondanks de uitspraak van het Europese Hof, dat stelselmatige lawaai nachtvluchten een overtreding zijn van artikel 8 van de Conventie van mensenrechten (ieders recht op huiselijk rust) en de Londense luchthaven Heathrow ook hiervoor veroordeeld werd, neemt de 2e (slaap) Kamer en het kabinet geen actie. Schiphol kan doorgroeien. Telefonische klachten worden, als al wordt opgenomen, met een bandje afgehandeld. Meetpunten voor geluidsregistratie worden, als ze al worden neergezet, geïnstalleerd op "stille" plaatsen. Schiphol heeft met de overheid als groot aandeelhouder, lak aan de wet en negeert stelselmatig de belangen van de burgers op het gebied van geluidsnormen, stankoverlast en veiligheid. De nieuwe Luchtvaart Wet is een gatenkaas en zo ruim opgesteld dat de economie van Schiphol altijd door kan groeien. De enige oplossing nog voor de omwonenden is, dat Schiphol de huizen zelf maar opkoopt (met een vette premie voor het jarenlang bedonderen van de omwonenden) en de huizen doorverkoopt cq verhuurd aan (hardhorende) bewoners, die geen bezwaar hebben tegen herrie. Als Schiphol dit nog eens slim aanpakt, dan zou er met de huidige stijgende huizenprijzen en middels (inter)nationale verhuring een niet onaardig bedrag aan deze geluidsellende overgehouden kunnen worden. Schiphol 10 juli 2001, R.de Vries. .
.
De commissaris van de koningin in Noord-Holland, Harry Borghouts,hekelt de onduidelijkheid rondom de geluidsnormen van Schiphol en de veiligheid van de omwonenden. De afgesproken geluidsnormen
in het verleden blijken zeer moeilijk te handhaven. Aangedrongen werd op een parlementair onderzoek. Teletekst 18 dec.2003

De veiling van de FM-radiofrequenties in 2003 heeft een averechts effect gehad voor de programmering.De commerciële zenders betaalden de overheid in totaal 340 miljoen. Om dat geld terug te verdienen probeert eenieder nu zijn marktaandeel uit te breiden. Extra geld wordt uitgegeven aan marketing en dure diskjockeys. Gevolg is dat behalve nog grotere financiële problemen bijna alle stations zich op de 20 tot 49-jarigen richten. Radiozenders /programma’s lijken hierdoor steeds meer op elkaar en horen luisteraars nog amper verschil. Van de gewenste "liberalisering" was en is geen sprake.(KPMG onderzoek 28 sep 2004). Helemaal vernietigend was het oordeel van radio coryfee Lex Harding. Hij sprak van een onbetrouwbare en valse overheid (klinkt flitsboetes zeer bekend in de oren), die samen met de gesubsidieerde publieke omroepen, nooit rekening hield met de luisteraars en wat verschraling in de programmering tot gevolg had. BNR radio 9 oktober 2004.
NB : geld plunderen door de overheid is niks nieuws. Eerst middels de veiling miljoenen binnenhalen om daarna vervolgens de commerciële zenders middels "vrije tarieven" hun gang te laten gaan. De luisteraars mogen de miljoenen veilingopbrengsten met tariefsverhogingen weer ophoesten. Liberalisering en privatisering heeft de burger nimmer wat opgeleverd. Geen enkel (nuts) tarief is gedaald. Integendeel, de commerciele bedrijven ( NUON etc) realiseren door tariefsverhogingen jaarlijks honderden miljoenen winst. Onder het mom van vrije concurrentie heeft EZ minister Annemarie Jorritsma weer heel Nederland lopen te belazeren, en kan zij de geschiedenis ingaan als dé minister van volksverlakkerij.


Liberalisering Energie

€ 130.000.000 betaalde de burgers aan energiebedrijven voor het Milieu Actie Plan (MAP). Een toeslag op tarieven van gas en stroom die besteedt zou worden aan milieu vriendelijk bestemmingen. Onvindbaar blijken deze milieugelden te zijn aldus onderzoek van accountants Ernst&Young in opdracht van bezorgde kamerleden. EZ minister Jorritsma , waarover de Rekenkamer oordeelde dat het op haar departement financieel ook nogal chaotisch aan toeging, vond deze verdwijning van 1/4 deel op het totale bedrag van € 580.000.000 niet onbevredigend ! ! ! , doch beloofde bij de energiebedrijven aan te dringen om de administratie op orde te brengen. Begrijpelijk wordt nu wel, waarom gas-electra-water tarieven, ondanks de opheffing van het Staatsmonopolie, elk jaar exorbitant stijgen. Het vertrouwen in de overheid wordt steeds verder uitgehold. De Bilt 9 mei 01, J.Hondema.

~34,22 % energiebelasting stond op de gas /elektra nota 2002. Met de 19 % btw komt dit op 40 %. Kan ik wat nu de overheid uithaalt deze 40 % prijstijging, zonder boetes van de Economische controle dienst ook in mijn bedrijf doorberekenen! Naïef wil EZ minister Annemarie Jorritsma de burger nog doen geloven, dat de liberalisering van de nutsbedrijven de gebruikers door de ontstane concurrentie minder zullen gaan betalen ! Niet dus, ergo de belangrijkte monopolist de overheid doet zelf geen stap terug en heft 40 % belasting. Het eind van het grote geldgraaien bij de consument is nog lang niet in zicht Hoofddorp 4 okt. 2002, J. Janssen.

MIJNHEER JANSSEN U HAD HET IN 2002 AL GOED GEZIEN

~De veiling van de nutsbedrijven is een miljarden business. De gebruikers, die de nutsbedrijven al jarenlang betaald hebben en in wezen dé eigenaren zijn, hebben geen cent hievan teruggezien. Integendeel de enorme investeringen en veilingkosten die de nieuwe machthebbers NUON etc betaald hebben dienen ook nog eens te worden terugbetaald.

~Geld roven is niets nieuws bij de overheid. Ook bij de recent gehouden veilingfrequenties van de radiozenders zijn er miljoenen binnengehaald. De omroepen (lees luisteraars) mogen dit weer allemaal betalen. Niets heeft de liberalisering en privatisering de burger opgeleverd en zijn net als bij de nutsbedrijven de tarieven nooit gedaald. Integendeel, NUON etc moet nu zelfs als commercieel bedrijf voor haar aandeelhouders jaarlijks maximale winsten realiseren. Hiervoor rekenen haar directeuren exorbitante jaarsalarissen / bonussen. In 2004 ontving naar het grote voorbeeld van oud premier
Wim Kok, die zich als vroegere vakbondsleider plotseling ontpopte als een miljoenen adviseur /geldwolf bij oa de ING bank, de directeur van Nuon directeur Ludo van Kalderen € 821 miljoen en Essent directeur Michiel Boersma € 815 miljoen (een 42% stijging van het jaarsalaris in 2003! ). De consument mag dit allemaal met tariefsverhogingen betalen. EZ minister Annemarie Jorritsma heeft met haar liberalisering beleid, wat de gemeenschap miljarden gekost heeft en door de nog jaarlijkse stijgende energie prijzen nog meer zal gaan kosten, heel Nederland onder het mom van vrije concurrentie belazerd en kan ook zij de geschiedenis ingaan als dé minister van volksverlakkerij.

~Na eerst gas, water en elektra voorzieningen verkwanselt te hebben aan commerciele (nuts)bedrijven wil EZ minister Brinkhorst (bekend ook van het vermoorden van miljoenen stuks vee tijdens de MKZ crises) dat het elektriciteitsnet weer in overheidshanden komt. Volledige controle op de energiebedrijven zou dan weer voor de consument mogelijk zijn, was het verhaal (lees smoes). De werkelijke reden was dat de energiebedrijven slim gebruik hadden gemaakt van de wettelijke fiscale mogelijkheden van een leaseback constructie en ten nadele van de schatkist hierdoor jaarlijks ..tig miljoenen terugverdienden op hun miljarden betalingen bij de liberalisering. De winsten van NUON en velen anderen stegen mede hierdoor jaarlijks explosief. Terecht dat de energiebedrijven zich verzette tegen het weer inpikken van het elektriciteitsnet door Brinkhorst en dreigde bij kwijtraken van hun vetpot met extra tariefsverhogingen. Zoals gewoonlijk is de consument, die elk jaar met nieuwe tariefsverhogingen wordt geconfronteerd, altijd weer het financiële slachtoffer. Van de besproken concurrentie tussen de energiebedrijven na de liberalisering van de minister van volksverlakkerij Annemarie Joritsma is nog steeds niets terechtgekomen en zal wel nooit gebeuren. Teletekst wo 08 dec 2004.


Teletekst vr 25 april 2003 - Liberalisering energie werkt niet
De liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt zal niet tot de gewenste concurrentie leiden en daardoor gaan de prijzen niet omlaag, schrijft de Energieraad in een rapport.De raad vreest dat enkele grote ondernemingen met elkaar onder een hoedje gaan spelen en dat nieuwkomers geen kans krijgen. Er dreigt een markt te ontstaan met "een betrekkelijk statisch oligopolistisch karakter". In Nederland wordt de stroommarkt niet betaalbaar, betrouwbaar, schoon maar duurder, vuiler en onbetrouwbaarder. De Raad wil dat de overheid de gebrekkige marktwerking in EU-verband bespreekt.
NB. Ook de toezichthouder energiemarkt(DTe) concludeert dat privatiseren meer nadelen dan voordelen heeft opgeleverd. Termen als ondoordacht, kortzichtig en zelfs dom werden genoemd. Met de huidige opzet kan, net als bij de NS gebleken is, nauwelijks sprake zijn van concurrentie. Om nog meer winst te maken wordt het onderhoud verwaarloosd. Dit zal de consument in de vorm van tariefverhogingen tzt ook nog eens gepresenteerd krijgen.Lachende derde metde miljarden veilingopbrengsten is de overheid De grootste verliezer blijft de consument ! Intermediair, 13 feb.2003 (Trends in Energy)


Gas en elektra behoren net als water tot de primaire levensbehoefte en zouden onder het lage btw tarief van 6% moeten vallen. Beloofd is immers een lastenverlichting en geen lastenverzwaring of blijft de overheid doorgaan haar burgers geld afpersen ? Leidschendam 7 juni 2001, B.Zwart.

110 % gasprijs verhoging per 1 jan 2001. Kostte een kubieke gas in januari 2001 gulden 0,44 een jaar later was dit euro 0,44 geworden. Alleen het symbool was veranderd. In de krant stond niets over een wereldwijde energie crisis of een buitengewone stijging van olieprijzen. Alleen dat begin dit jaar de energiebedrijven miljoenen winsten boekten. Hebben de energiebedrijven dit geldgraaien van de overheid meegeërfd of heeft de 2e Kamer weer zitten slapen, waardoor minima’s bijna niet meer kunnen koken en stoken ? Als dit onze nieuwe euro samenleving wordt moest de volksvertegenwoordiging zich voor dit wanbeleid letterlijk doodschamen. Doorn 19 juli 2002, F.den Toom

Gemeentes plunderen in navolging van de overheid hun inwoners. Onder het mom van de Euro zijn onroerende zaak belasting, parkeerkosten, reinigingsrechten, ligplaatsen, legeskosten en noem maar op wat voor rechten schaamteloos en naar willekeur tientallen procenten in prijs gestegen. De woonlasten stijgen boven de inflatie uit en betalen huisgezinnen wel honderden euro's meer per jaar. Van dienende overheid/ambtenaren (heten in Engeland CIVIL SERVANT) is allang geen sprake meer. Geldgraaien en financieel uitmelken van burgers is ook bij gemeenten een primaire taak geworden. 25 april'02, Telegraafredactie


Teletekst di 16 mrt 2004 - Lokale lasten stijgen met 7,1%
Burgers en bedrijven zijn dit jaar gemiddeld 7,1% meer kwijt aan gemeenten,provincies en waterschappen, zo blijkt uit cijfers van het CBS (jaar 2000 was dit 8%, 2001 -6,9%, 2002 -6,2%, 2003 -7,5%, 2004 -7,1%). De vakbonden en werkgeversorganisaties hebben eerder de sterke stijging van de lokale lasten gehekeld. Zij vinden dat de overheid zich aan de nullijn moet houden.De gemeentelijke lasten groeien dit jaar met 7% De provinciale heffingen zijn met 11,5% het meest gestegen. Dat komt vooral door de hogere provinciale motorrijtuigenbelasting. Burgers willen meer inzicht krijgen in de besteding van de belastinggelden.Teletekst ma 02 aug 2004 - VEH:bouwvergunning steeds duurder
In veel gemeenten zijn de kosten van bouwvergunningen explosief gestegen.Gemiddeld bedroeg de stijging in één jaar tijd 37 procent. Dit kon enorm uiteenlopen.Zo kost een vergunning voor een aanbouw in Zeeburg (Amsterdam), waar de leges in één jaar met 412 procent gestegen waren, ruim vijf keer zoveel als in Venlo Dit blijkt uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis, die verder pleitte voor duidelijker regelgeving bij het verlenen van bouwvergunningen.


~ € 84.000.000 bedroeg de winst van de Gemeente Amstelveen bij verkoop van het kabelnet aan Casema. Gelden, die toebehoorden aan de abonnees en aan hen ook uitbetaald dienden te worden. De gemeente echter "parkeerde" deze gelden in eigen KAS. Om zich toch als “nette bestuurder” voor te doen werd aan bewoners gevraagd wat dringend in hun wijk vernieuwd moest worden. Parken, plantsoenen, bruggetjes en straten werden. naast "onverwachte" weg voorzieningen, vervolgens verfraaid. Dit alles zou normaal onder de (OZB) belastingen etc vallen, maar werd nu slinks door de gemeente van de kabelgelden betaald. Met het stelen van abonneegelden van de bewoners blijkt de gemeente Amstelveen zich als een ordinaire dief te gedragen.

Kwistig was Amstelveen ook met de gemeenschapsgelden bij toekennen van het jaarsalaris van de Amsterdamse hoofdcommissaris / regio chef Drs.B.J.A.M.Welten "Geregeld" werd een salaris tot aan zijn pensioen en vrijstelling van OZB gelden. Groenlinks wilde uitleg waarom in een conjuctuur waar laagbetaalden moeten inleveren exorbitante "regelingen" betaald moeten worden. AN 12 mei 2004.

~ Ook in de grote bouwfraude enquette kwam Amstelveen als een van de gemeente boven waar een cultuur heerste van smeren en fêteren. Ambtenaren zouden in ruil voor lucratieve bouwopdrachten zijn beloond met kostbare cadeaus, dure restaurant bezoeken en dagjes zeevissen etcetera. Een onderzoek naar bouwfraudes in het Stadshart werd al op de agenda geplaatst. Mischa Lemaire SP Amstelveen, 30 juni 2004.

Essent wil beursnotering en moet daarom goede jaarcijfers laten zien. Rap wordt het vastrecht voor gas verhoogd van f.99,88 naar f.121,38 (stijging 21,5%), elektra enkeltarief van f.95,95 naar f.f.11,42 (stijging 31% ), dubbeltarief f.131,48 naar f.182,46 (stijging 38%). Wil de overheid en minister Jorritsma (overbekend van € 900.000.000 uitgave voor de JSF straaljager ), die altijd beweerde, dat liberalisering de (gas)prijzen zouden verlagen deze exorbitante prijsverhogingen nu voor hun rekening nemen (Jorritsma prive). Diepveen 10 jan. 2001, J.G. Masselink.

Regulerende Energie Heffing (REB) werd ingevoerd om de het energieverbruik bij de burgers te verminderen, maar in de praktijk weer een nieuwe melkkoe voor de overheid bleek te zijn. De mooi voorgespiegelde vrijstelling van de eerste 800 kubieke meter gas en de 800 kilowattuur verviel een jaar al en werd het al verhoogde tarief nog hoger. Het verbruik ging inderdaad omlaag maar de rekeningen gingen wel 2x omhoogt ! De overheid blijft haar burgers afstraffen voor haar zuinigheid. Zutphen 7 jun 2001 A. J. Ooms

Inflatiecorrectie wordt vaak gehanteerd in CAO onderhandelingen. Dit heeft de overheid (en in navolging de monopolistische nutsbedrijven) blijkbaar ook op het idee gebracht om dit toe te passen en door te berekenen in de door hen al zelf aangewakkerde inflatie. Bij de prijsverhogingen van brandstof en energie wordt nu automatsich een inflatiecorrectie van 4,7% opgenomen, dit nadat al de inflatie voor een groot deel is veroorzaakt door verhogingen van de btw, de brandstofacccijns en de ecotax. Volgend jaar gaan wij dus inflatiecorrectie betalen over de inflatiecorrectie van dit jaar ! Onbegrijplijk dat “rekenmeester” Gerrit aan dit “koldermodel” meewerkt. rbelfi @ ciaoweb.it 29 dec.2001

52 % OZB verhoging in 2001 ! el daarbij de verhoging van de huur, btw, ecotax, energie, openbaar vervoer , ziektekosten etc en kan ik als 62 jarige weduwenaar vaststellen, dat van alle mooie (verkiezings) beloften van Kok c.s., er alleen maar op achter uit ben gegaan. Paars I en Paars II beloven veel maar er komt bitter weinig van terecht. jharmse@hetnet.nl 19 aug. 2001


Teletekst di 02 dec 2003 - Koopkrachtverlies voor sommigen 8 %
Het kabinet had bij de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen in juni beloofd dat er niemand meer dan 1% op achteruit zou gaan.Uit een brief van minister De Geus bleek de daling voor mensen met lage inkomens echter op te kunnen lopen tot 8%.


HOEZO BETROUWBARE OVERHEID ! ! !
Het is toch bekend, dat onze Haagse "regenten" eenmaal gekozen, de kiezers weer een 4 jaar in de maling nemen !.


TERRORISME

Terrorisme een "spelletje" van minister mr. Jan Piet Hein Donner? Klaar wakker schrok Nederland op maandagochtend toen op één en dezelfde dag zowel in de Beneluxtunnel als in Coentunnel door terroristen bommen zouden zijn geplaatst. Automobilisten zaten de hele ochtend in het verkeer vast en werd de halve bevolking door de media in paniek gebracht.Ondanks urenlang onderzoek was er geen bom te vinden (zelfs geen nepbom!). Ook maanden daarna tastte de AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheid Dienst) volledig in het duister. Nooit is een spoor van een dader gevonden en kan men zich afvragen of er een serieus onderzoek is geweest of dat de dader(s) fake zijn en heeft de overheid het boek "HET BROEDERSCHAP” van John Grisham bezig is toe te passen. Hier werd de hele bevolking middels terroristische aanslagen bang gemaakt. Miljarden budgetten voor veiligheidsdiensten ( en defensie) kwamen hierdoor beschikbaar. Identiteitsbewijzen werden verplicht gesteld, willekeurige aanhouding en fouillering konden plaats vinden en werd de burger door “BIG BROTHER IS WATCHING YOU” met camera's bespied. Het zal niet voor het eerst zijn, dat de overheid in Nederland rare streken uithaalt en onder het mom van veiligheid de burger zijn vrijheidsrechten tracht te ontnemen. Nu al worden "gekleurde" verdachte(n) zonder aanklacht straffeloos opgesloten en uitgeleverd (asielzoeker Mullah Krekar met latere schadeclaim van € 250.000 vanwege juridische blunder van justitie/terroristen minister mr.Jan Piet Hein Donner !) TT sep 2001 [
meer…]


Na jaren van stilte werd plotseling op verschillende locaties in Nederland in een week tijd en ondanks verscherpt toezicht bij elkaar wel 10 (bom)pakketjes op stations, winkelcentra etc geplaatst ! Verbazingwekkend en statistisch nauwelijks mogelijk. De kans op een hoofdprijs in de lotto is vele malen groter. Niemand is net als destijds bij de Coentunnel en de Benelux tunnel in 2003 hiervoor opgepakt, zelfs geen verdachte "terroristen" heeft dit opgeleverd. Of de AIVD zit net als de 2e SLAAPkamer te pitten of de aanslagen zijn een "overheid show" om extra gelden voor veiligheid los te krijgen.


Teletekst do 16 sep.2004 -" Meer geld voor veiligheid" !!!!


 Uit de Miljoenen nota blijkt dat het kabinet 100 man extra wil voor terreurbestrijding bij politie en de AIVD.  Voor veiligheid in de grote steden komt er 120 miljoen euro extra bij. Voor extra cellen voor veelplegers is   70 miljoen euro bestemd. DUS TOCH HET TERROR BOEK "HET BROEDERSCHAP" GELEZEN !


Minister Remkes (BZK) overdrijft de onveiligheid in Nederland verklaart burgemeester mr. J.J.H. Pop van Haarlem als voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Remkes doet dit om meer MACHT te krijgen over de politiekorpsen. Daarmee kunnen de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie het politiebeleid op hoofdpunten bepalen en prestatie-eisen stellen aan de korpsen.
NB: Eindelijk eens een wakkere burgemeester, die overigens ook in eigen belang het "terrreur spelletje" van de overheid door heeft. Het gaat niet alleen om de macht maar nog meer om miljoenen budgetten van de 2e SLAAPkamer los te krijgen.


Teletekst do 2 sep.2004 - Donner leidt strijd tegen terreur


Minister J.Donner van justitie krijgt vergaande bevoegdheden in de strijd tegen terreur. Zonodig mag hij zijn collega's van BinnenlandseZaken en van andere departementen opzij schuiven om slagvaardiger te kunnen opereren. Het voorstel maakt deel uit van een pakket maatregelen om het terrorisme beter te bestrijden. Zo mogen de inlichtingendiensten binnenkort veel vaker verdachte personen afluisteren.


Journalisten hebben inmiddels aangetoond dat terroristische aanslagen voor een leek heel makkelijk zijn uit te voeren. Als pseudo veiligheidbeambte kregen zij werk op de Antwerpse luchthaven "Zaventem". Kinderlijk eenvoudig kon vervolgens 1 kg plasticine (heeft de zelfde eigenschappen als Semtex, maar dan ongevaarlijk ) door de controle gesmokkeld worden en aan boord van de meest zwaar bewaakte Amerikaanse vliegtuigen (AA airlines) worden gebracht. Op drie verschillende manieren wisten deze "veiligheidbeambten " aanslagen uit te voeren. Als de plasticine Semtex zou zijn geweest zouden vele Lockerbee rampen zijn voorgevallen (TV programma 2 VANDAAG "BOM AAN BOORD" 11 sept.2004).

Idem in London, Manchester en zelfs op de luchthaven Schiphol bleek, ondanks alle veiligheidheidmaatregelen, het vrij simpel te zijn om (nep)bommen aan boord van vliegtuigen, bij benzine opslagplaatsen, aankomst/ vertrek hallen te plaatsen. Zelfs in het Britse lagerhuis bleek dit idem kinderlijk eenvoudig. Een undercover journalist van dagblad SUN, had zich als kelner voorgedaan en wist zonder veel moeite lont, batterijen en een ontstekingsmechanisme het parlement binnen te brengen. Teletekst vr 17 sep.2004

Ook in Nederland hebben drie verslagevers aangetoond dat bommen plaatsen door eenieder simpel kan worden uitgevoerd. Verkleed als schilders waren zij met een ladder op het dak van de Tweede Kamer geklommen en liepen zij urenlang rond met blikken verf (semtex). Zonder dat de beveiliging ingreep werden met een verborgen camera opnamen van het gebouw gemaakt. De beelden werden in het RTL-programma Editie NL uitgebreid getoond. Teletekst za 18 sep.2004


Teletekst za 11 sep.2004 - EU wil meer doen tegen terrorisme


EU-voorzitter Nederland heeft op de herdenkingsdag van de aanslagen op 11 september 2001 opgeroepen tot een grotere internationale inspanning tegen het terrorisme. "Sinds die dag zag de wereld helaas een toename van gewetenloze en gruwelijke aanvallen op onschuldige burgers" staat in de verklaring, die in Brussel is uitgegeven.Als voorbeeld werden het gijzeldrama in Beslan, ontvoeringen in Irak en Afghanistan en bomaanslagen in Madrid, Istanbul en Jakarta genoemd. Teletekst zat 11 sep.2004

In navolging van Brussel neemt ook het kabinet een reeks van terreurmaatregelen.Verdachten mogen door het OM tien dagen langer worden vastgehouden en er mag eerder preventief worden gefouilleerd. Voor de politie wordt het makkelijker om telefoongesprekken af te luisteren en emailberichten te onderscheppen. Met de lagere drempels wordt voorkomen dat Justitie pas in actie komt als het kwaad al is geschied. Het kabinet maakte verder bekend dat zo'n 150 mensen in de gaten gehouden worden omdat ze mogelijk bezig zijn met het voorbereiden van terreuraanslagen. Teletekst za 11 sep 2004
Verbazingwekkend dat EU-voorzitter Nederland een zelf opgemaakte verklaring voor Brussel doet alsof het voorstel van Brussel afkomt! Ook hier is weer sprake van een valse overheid!

De bestrijding van het terrorisme is de"topprioriteit" voor de EU,"zoals de burgers dat van ons verwachten"
Dit is een  "GROVE LEUGEN" , niemand heeft de burger wat gevraagd. De terroristenwet is door de HH regenten in achterkamertjes `geregeld` uitsluitend bedoeld om de burger met camera´s te begluren, willekeurig te fouilleren en onschuldige(n) dagenlang in hechtenis te nemen.  Bij een referendum zou er heel wat anders beslist zijn.Redenen voor de HH regenten om per 1 jan. 2005 dit stukje democratische buiten werking te stellen. Nederland is ook een SCHIJNDEMOCRATIE.


Een Kamermeerderheid van CDA (WMM van Fessem) en PvdA (AG Koenders) vindt dat er in het geval van een aanslag één persoon in het kabinet de leiding moet hebben.Volgens Fessem (ex-offcier van Justitie en "amice" van justitie /terroristen minister Donner) is Nederland nu niet klaar voor een terroristische aanslag. Die conclusie staat ook in een rapport van Binnenlandse Zaken. Daaruit komt een beeld naar voren van een onsamenhangend beleid bij noodsituaties. Teletekst di 17 aug 2004
Inmiddels heeft justitieminister mr. Jan Piet Hein Donner door (OvJ) vriendje W. van Fessem zijn benoeming als superterroristen minister met volmacht om iedere burger dagenlang op te sluiten in zijn zak. Een verbazingwekkend achterkamerspelletje. Organisatorisch had BZK minister Joan W. Remkes en wat in andere landen gebruikelijk is, de functie moeten krijgen. Donner had dan als baas van het OM en wat ook de taak van het OM is, de terroristen tot op het bot strafrechtelijk dienen te vervolgen. Met benoeming van Donner (en opvolgers ??) is door belangverstrengeling geen enkele controle meer. Allen controleren zichzelf ! De Oosduitse Stasi zou jalours zijn.


DATUM 30-07-2004 www.nu.nl. De enige terrorist, die de AIVD na 5 jaar gekunstel heeft kunnen oppakken zijn een 4 tal pubers, die een paar tekenigen van Haagse straten op hun slaapkamer hadden. Al Queda zal niet meer bijkomen van het lachen over dit naief stukje "speurwerk" Hier hoef je geen Al Queda commando/terroristen training voor te volgen.Padvinders zouden beter presteren.

De inlichtingendienst AIVD wordt slecht aangestuurd.Dit concludeert de commissie-Havermans, Dijkstal en Borghouts in haar 300 bladzijde tellende rapport over " De AIVD in verandering". De kwaliteit en kwantiteit van de dienst is onvoldoende.De AIVD is een te gesloten bolwerk, werkt slecht samen met de politie en is de communicatie door haar onoverzichtelijke structuur van 3 coördinatoren en 4 verantwoordelijke ministers ronduit gebrekkig. Teletekst di 16 nov 2004.
- geen dreiging was er volgens de AIVD voor de moord op Theo van Gogh dd 4 nov.2004, terwijl de dader de geradicaliseerde moslimfanaticus Mohammed Bouyen met zijn "terroristische" Hofstadgroep al tijden werd gevolg en telefoons afgeluisterd werden.

- geen dreiging was er volgens de AIVD voor de moord op Pim Fortuyn dd 6 mei 2002, terwijl hier van diverse kanten, inclusief door Pim zelf, voor gewaarschuwd was.

- nooit is iemand gearresteerd voor de aanslag dd 12 nov.1991 op de woning van de staatssecretares van justitie Aad Kosto, terwijl de AIVD verklaarde te weten wie achter de aanslag zaten. http://www.groene.nl/1996/04/rz_rara.html

- nooit opgehelderd zijn de 36 RARA aanslagen (oa Makro en Shell) in de jaren 1991-1993, waarover de AIVD wist te vertellen dat dit het werk was van een 20 hoogopgeleiden activisten

- nooit opgehelderd is de dodenlijst van de PVDA en Groenlinks (kamer)leden, waar extreem rechts bij betrokken zou zijn.

- nooit opgehelderd is wie precies in 1977 achter de Molukse treinkaping zaten.

- verrast werd de AIVD in 1999 over de Koerdische bezetting van de Griekse ambassade in Den Haag. http://www.groene.nl/1999/9/jb_koerden.html

- verrast werd de AIVD over de Israelische wapenhandel via Schiphol, wat plotseling na de Bijlmerramp dd 4 okt.1992 aan het licht kwam

- niets zei AIVD/Remkes te weten dat bij de politie-inval in het Laakkwartier in 2004 sprake zou kunnen zijn van gebruik van handgranaten, terwijl de door de AIVD verhuurde woning in de Theunisstraat vol zat met door de AIVD zelf geplaatste spionage apparatuur en verdachten al maanden werden afgeluisterd ! Femke Halsema (GL) en burgemeester Deetman wenste voor de politie, die nog net het vege lijf wist te redden een onafhankelijk onderzoek.

Telegraaf, 11 oktober 2003 (http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20020510/teksten/bin.bvd.rond.fortuyn.zaken.html)
http://www.vrijheidsstrijder.nl/
http://www.vrijheidsstrijder.nl/modules.php?name=News&file=article&sid=55
http://wijken.tegengeweld.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=22057


PS via de "KLIKLIJN" van de overheid werd vernomen dat terroristenminister Donner nog wat (oud) vuurwerk thuis zou hebben liggen. Werk voor de ME om zonder onderscheids des persoons (de wet geldt voor eenieder ! ) met veel machtsvertoon zijn woning te bestormen en net als bij burgers deuren in te trappen en (onschuldige) bewoners te arresteren.

DATUM 15-09-2004 www.nu.nl Ook het filmen in het toeristenpark "de Efteling" blijkt al niet zonder gevaar te zijn. Donner /Remkes interpreteerde dit al als een terroristische actie ! Alles blijkt in Nederland plotseling een soft target te zijn geworden. Gelukkig was er nog een nuchtere Tilburgse burgemeester de heer Ruud Vreeman, die niet aan de terroristen hysterie mee wilde doen. Er was ook geen enkele reden voor. Eenieder werd dan ook uitgenodigd om gezellig kermis te komen vieren in Tilburg.
Als het echter aan het duo Donner /Remkes zou liggen kan eenieder beter meteen maar vanaf zijn/haar geboorte in de wieg blijven liggen. Dan loop je bijna geen risico, hooguit voor hele grote pechvogels, die nog in staat zijn geweest de fopspeen in te slikken ...

DATUM 12-09-2004 www.buitenhof tv.nl Vol bravoure wist de terroristen minister Donner in het TV programma Buitenhof te vertellen, dat er meer arrestaties gepleegd waren en het OM deze week het hoe, wie en wat bekend zou maken. De enige reactie van het OM was "Wij weten nog van niets".Blijkbaar is de terroristen hysterie bij Donner in de bol geslagen en begint hij nu echt spoken te zien !


Teletekst vr 15 ok 2004 - Geen bewijs tegen terreurverdachten


De 4 "terroristen" die eind juli werden opgepakt, maar hun arrestatie pas half september (11/9 !!! ) bekend werd gemaakt door Justitie !!! ) zijn niet langer verdacht van terreur aanslagen. Het onderzoek van de Nationale Recherche heeft onvoldoende bewijs opgeleverd voor een succesvolle vervolging.
NB. Dit is dan de .. tigste miskleun van terroristenminister P.H.Donner en zijn (ingehuurde) AIVD.


Teletekst di 28 sep.2004 - Utrechts 'terreurgezin' weer vrij


 De drie gezinsleden uit Utrecht, die zondag met groot machtsvertoon door de politie uit hun huis werden  gehaald, zijn vrijgelaten. Een arrestatieteam van 50 agenten viel zondag het huis aan de Bucheliusstraat  binnen. De inval zou verband houden met een landelijk terrorisme-onderzoek.De politie zou aanwijzingen  hebben dat er explosieven in de woning lagen.Volgens de lokale pers isde woning flink beschadigd bij de  inval. Luidsprekers zijn kapotgesneden, plinten weggehaald en kledingkasten overhoopgehaald.
 NB. Ook hier weer de zoveelste (BEWUSTE) misser van de overheid en werd, naast al een
 miljoenen claim per persoon, onnodig paniek gezaaid onder de burgers
.

~
Teletekst vr 30 sep 2005 - Schadevergoeding voor inval Utrecht
Een Marokkaanse familie uit Utrecht bij wie de M.E., politie met honden en technische hulpmiddelen een jaar geleden met groot machtsvertoon een inval deed krijgt € 5500 schadevergoeding.Bij de inval, waarover in de pers uitgebreid verslag werd gedaan, werd de inboedel voor een deel vernield.Niemand bleek iets met terrorisme te maken te hebben en moest het gezin na twee dagen worden vrijgelaten. De rechtbank achtte een vergoeding van € 500per dag ipv de gebruikelijke € 95 op zijn plaats.De familie,die door de mediagekte noodgedwongen moest verhuizen, had € 100.000 geeist. Zij gaan tegen de lage vergoeding in beroep.
NB. waarom niet de miskleunende (AIVD) ambtenaren de schade te laten betalen ? (+ ontslag ! )


Teletekst za 06 nov .2004 - Arrestant bommelding weer vrij


De politie heeft de verdachte, die vanmorgen in Hoogezand-Sappemeer is aangehouden vanwege de bom melding bij de Amerikaanse ambassade ?? in Den Haag, weer vrijgelaten. De wegen romd de ambassade zijn enkele uren gesloten geweest om het verkeer te controleren op explosieven. Geen bom werd er echter gevonden en bleek het om vals alarm te gaan.
NB. Ook hier weer de zoveelste (BEWUSTE) misser van het terroristen duo Donner/Remkes(AIVD) die hoe langer hoe meer doldriest om zich heen begint te slaan. Niets is er nog voor de ..tig miljoenen gemeenschapsgelden gepresteerd, dan onschuldige burgers begluren ( BIG BROTHER IS WATCHING YOU), fouilleren en dagenlang op te sluiten.


Teletekst di 23 nov .2004 - Terreurverdachten 4-daagse vrijuit


Justitie ziet af van vervolging van een Syriër en een Libanees die met een handgranaat een aanslag zouden hebben voorbereid op de deelnemers/Amerikaanse militairen aan de wandelvierdaagse van Nijmegen. Er is maanden onderzoek gedaan door 270 rechercheurs maar geen granaat werd gevonden. De NOVA uitzen ding van 23 nov.04, waarin de Syriër Gaffer H. uitlegde wat hem allemaal overkomen was, was onthutsend over de lichtzinnige werkwijze van de AIVD.
NB. Ook hier weer een schothagel van justitie /AIVD in hun krampachtige poging om toch maar eens te scoren. Tot op heden met uitzondering van de moslimfanaticus Mohammed B, die Theo van Gogh vermoordde maar over het hoofd werd gezien, nul resultaat.Eerdaags zal de AIVD met een ingehuurde terrorist komen om aan te tonen, hoe goed hun "werkzaamheden" toch wel zijn en de door de 2e SLAAPkamer geaccordeerde bakken gemeenschapsgelden voor terrorisme bestrijding echt verantwoord zijn. De burgers zijn de dupe, die worden onnodig begluurd.


Teletekst di 23 nov .2004 - Staatsterreur


Justitie
NB.


Teletekst di 07 dec. 2004 - Geen bewijs tegen medeverdachten Mohammed B


Justitie kan niet bewijzen dat de zes medeverdachten van Mohammed B. iets te maken hebben met de moord op Theo van Gogh. Vorige week werd bekend dat de zaak is overgedragen aan het landelijk parket. Dat gebeurde omdat de zes vermoedelijk behoren tot een terroristisch netwerk dat het parket al langer onderzoekt. Het OM kon niet zeggen of het gebrek aan bewijs tegen de zes voor B. nog gevolgen heeft.
NB. bla, bla bla dit is dan de 19 misser tegen 1 (Haagse) arrestatie, die wel erg knullig en amateuristisch ( 2 handgranaten ontploften) uitgevoerd werd.


Teletekst ma 20 dec .2004 - Poeder in Huizen is niet gevaarlijk


Het witte spul dat vanochtend ontdekt werd in de tuin van een woning bleek al na een kort onderzoek van het RIVM ongevaarlijk bakpoeder te zijn. De straat waar het spul was gevonden en door de politie direct was afgezet werd weer bereikbaar, alsmede de politiebureaus in Huizen en Hilversum.Omdat agenten het "bakpoeder" hadden aangeraakt waren de bureaus de hele dag gesloten.
NB. Dit is dan de 20ste pijnlijke misser en blijken agenten al panisch te worden bij het zien van bakpoeder,zoals ook destijds bij PTTpost in Alkmaar. Dit bleek acheraf bluspoeder te zijn. De angst, die het duo Donner / Remkes demagogische met hun terreur hetze heeft opgeroepen, is nu zelfs in eigen gelederen toegeslagen !


Geen enkel resultaat hebben terroristen minister J.P.H. Donner met zijn ingehuurde AIVD nog laten zien. Zelfs geen glimp van een terrorist is waargenomen. Alle "terroristische bommen" in de Beneluxtunnel, Coentunnel, (pakket)bommen op stations en winkel centra's, de softtarget op de kermis Tilburg en de Efteling, aanvallen op Schiphol, tunnels en regeringsgebouwen en het oppakken van een 18 jarige puber met als klap op de vuurpijl een totaal onschuldig Marokkaans gezin blijken allemaal hersenspinsels te zijn, dit naast al de eerdere onderzoekblunders bij LPFkamerlid Philomena Bijlhout, prinses Margarita & Edwin de Roy van Zuydewijn en prins Friso & Mabel Wisse Smit. Sprake is van grove schendingen van de privacywetgeving van een totaal doorgeslagen overheid.

Om al deze blunders te corrigeren en om nog een beetje geloofwaardig over te komen ging terroristen minister mr. Donner met zijn (ingehuurde) AIVD over tot nog dol driestere (bijna wildwest) plannen. Triomfantelijk werd een 3 dagen na de enorme misser in de Bucheliusstraat aan radio/tv medegedeeld, dat er ook nog een oom, die volgens een (acheraf opgesteld !! ) ambtsbericht wel in bezit zou zijn van springstof, was gearresteerd. Om het nog spannender te maken werd een link gelegd naar een AIVD medewerker, die gelekt zou hebben en het Marokkaanse gezin hierdoor tijdig gewaarschuwd was. Het voorarrest van de oom en AIVD medwerker is, ondanks geen enkel begin van bewijs, verlengd. Joop van den Ende entertainment zou deze soap niet hebben kunnen verbeteren. Ook dit zal wel op de nodige blunders en de zoveelste miskleun uitdraaien. In het bedrijfsleven zouden verantwoordelijk er allang uitgetrapt zijn ! Volkskrant 6 okt. 2004.


Teletekst di 05 okt 2004 - AIVD-materiaal bij terreurverdachte


De Rijksrecherche onderzoekt of er banden zijn tussen de lekkende AIVD -medewerker uit Leidschendam en de 37-jarige man die vorige week op verdenking van terreuractiviteiten in Utrecht is gearresteerd.Het OM bevestigde dat de 37-jarige man in het bezit was van informatie die vermoedelijk van de AIVD afkomstig is. Vandaag is een vierde man (28) in deze zaak opgepakt Zijn woonplaats is niet bekendgemaakt.
Hoe verzinnen ze het ... Vele soap programma's zouden het niet hebben kunnen verbeteren !
DATUM 9 nov.2004. De 37-jarige verdachte in de Utrechtse terrorismezaak is in vrijheid gesteld. Geen bewijzen waren er dat de man in bezit was van explosieven en is ook hier weer sprake van de zoveelste AIVD misser ...


Zelfs kamerlid Lousewies van der Laan vond dat het toch niet echt gekker moest worden. Met een pokerface trachtte terroristen minister Donner de ME invallen goed te praten met een ALS ER WEL SPRINGSTOF WAS GEVONDEN, DAN WAREN ER GEEN KAMERVRAGEN GEWEEST EN ZOU ONS WERK ZELFS BELOOND ZIJN GEWORDEN ... Zoals kamerleden terecht opmerken een ALS bestaat niet, is een utopie. Er worden geen hypothetische vragen beantwoord, want er was simpel geen springstof noch bij het Marokkaans gezin, noch bij de oom,noch bij de 'geheimzinnige man' waarvan niemand weet of dit weer een uit de duim gezogen verhaal is van overheid/ AIVD. Voor gemaakte blunders moeten excuses aangeboden worden met betaling ook van een miljoenen schadebedrag, dit privé uit de portemonnee van het duo Remkes/Donnner.

Overduidelijk wordt de 9/11 WTC aanval door HH regenten aangegrepen om zich wettelijk een onbeperkte macht toe te kennen. Burgers kunnen op elk moment van de dag met camera's worden begluurd(BIG BROTHER IS WATCHING YOU), willekeurig worden gefouilleerd en voor de minste verdachtmaking dagenlang worden opgesloten. Zelfs in bezit hebben van een onschuldige plattegrond of bouwtekening van een (regerings)gebouw kan al tot arrestatie leiden. Demagogisch tracht BKZ minister Joan W. Remkes met justitie / terroristen minister mr. Donner met droge ogen te beweren, dat de burger hierom vraagt en dit alles voor het landsbelang noodzakelijk is. Zelfs F16 straaljagers hebben een license to kill om (passagiers)vliegtuigen uit de lucht te schieten. Controle op het doen en laten van de overheid /terroristenminister Jan Piet Hein Donner is er niet. Hij controleert zichzelf met voor de vorm een RC (rechter commissaris, die weer een ambtenaar is van het OM ! ) en een 2e SLAAPkamer, waarvan de meeste kamerleden niet eens weten wat er zich in de samenleving afspeelt.(www.sdnl.nl). Tweevandaag, 12 okt.2004.

De terroristenwet (*) is uitsluitend bedoeld om meer nog dan bij de al onrechtmatige flitswet (WAHV, wet
Mulder greep te krijgen op het doen en laten van de burger. Sprake is van INBREUK OP DE (GROND) WETTELIJKE VRIJHEDEN EN WORDEN WETTEN GEMAAKT, DIE HIERMEE IN STRIJD ZIJN. Van alle bedreigingen, kleurencodes etcetera is er niet één juist geweest en is door het regenten duo Donner/Remkes met de (ingehuurde) AIVD de plank volledig misgeslagen. Heel Nederland wordt door het demagogisch ensceneren van z.g "terreuraanvallen", waardoor ook nog eens slinks honderden miljoenen gemeenschapsgelden geincasseerd wordt, een rad voor ogen gedraaid. Sprake is van GROVE SCHENDINGEN VAN BURGER RECHTEN. Advocate Britta Böhler is er in haar boek "Crisis in de rechtstaat" zeer helder over.

Uit bovenstaande moge blijken, zelfs door journalisten al bewezen is, dat terroristenaanslagen HELEMAAL niet zijn te voorkomen. De Staat Israel en Spanje (ETA) is er al 40 jaar mee bezig. Bescherming tegen (geloofs)fanatici, verkleed als menselijke bom en geestesgestoorde(n) etc kan met geen enkele wet worden gestopt. Laat staan dat Donner dit met een amateuristische AIVD en een terroristenwetje (*) zou kunnen oplossen. Dom is al het massale machtsvertoon van de ME. Dit trekt alleen maar aandacht en lokt juist terrorisme uit. Tracht eerder een professionele (Pan Europese} anti-terror dienst in alle stilte  hun werk te laten doen ipv zoals nu de ME als een lawaaipapegaai overal herrie te maken. Het verrrassingsweffect zal alleen maar groter zijn. Stop sowieso met de 150 Tweede (SLAAP)kamerleden de terreurwetjes om burgers met camara's te begluren, willekeurig te fouilleren en onschuldige(n) dagenlang in hechtenis te nemen. Het werkt averechts en zou het anders er wel eens op uit kunnen draaien, dat net als destijds met de raadspensionarissen Johan / Cornelis de Wit korte mette wordt gemaakt met het regenten duo Donner / Remkes ... en last but not least vergeet helemaal het boek "HET BROEDERSCHAP".

(*) Hoewel eenieder praat over de "terroristenwet" weet niemand waar deze wet te vinden is. Informatie bij Kamerleden levert niets op en het OM /AIVD doen alleen maar geheimzinnig! Schijnbaar kan terroristenminister Donner al helemaal buiten de wet opereren!


Theo van Gogh vermoord
Kamerlid Ayaan Hirsi Ali zegt in een eerste reactie op de moord op Theo van Gogh woedend te zijn omdat er geen beveiliging was, terwijl eenieder na de moord op Pim Fortuyn, die bedreigd werd ook al sloeg hij/zij dat af toch automatisch bewaking kreeg. Na de film Submission,waaraan Ayaan Hirsi Ali meewerkte, waren er aanwijzingen dat wraak genomen zou worden. Zowel Amsterdams commissaris Welten als de AIVD ondernamen (bewust) niets. De nu van moord verdachte Mohammed B. bleek een 26-jarige man te zijn met radicaal-islamistische motieven en hoewel dit eerst nog door de AIVD werd ontkend, toch daar bekend bleek te zijn !!! Om deze blunders te corrigeren heeft Welten in de kringen van B.meteen acht mannen gearresteerd, waarvan er 4 al snel onschuldig bleken te zijn (1ste misser van commissaris Welten!). Bij de overigen trof de politie in hun huizen fundamentalistische boeken en teksten aan en konden op grond van de "terrorristenwet" worden gearresteerd als verboden lidmaatschap van een criminele organisatie !!! Hirsi Ali kreeg gisteren ook een e-mail waarin stond: "Blij dat Van Gogh is opgeruimd, jij bent nu de volgende". De weer eens door de pers wakker geschrokken 2e SLAAPkamer gaat nu vragen stellen waarom Mohammed B. niet voortdurend in de gaten werd gehouden. Teletekst di 2 nov.2004

***************************************
RIJSWIJK De vermoedelijke moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B., is vorig jaar in beeld geweest bij het eerste terrorismeonderzoek naar de 18-jarige Samir A. In dat onderzoek bleek Mohammed B.een goede bekende te zijn van Samir A. De brief die de dader met een mes op het lichaam van Van Gogh gestoken had, was vijf kantjes lang lang, heeft de politie gezegd. Uit de brief zou blijken dat hij radicaal-islamitische motieven had.Teletekst do 4 nov.2004
***************************************

NB ook hier weer de zoveelste misser van "terroristenbestijders" het duo Donner / Remkes. Niets heeft dit al met een criminele organisatie en/of terreur àlà ETA te maken, wat wel naïef door het kabinet (Zalm) werd gesuggereerd. Sprake is hier van botsingen van culturen en geloof. Bij belediging van godsdiensten, eerwraak etc zijn (moord) aanslagen van fanatici te verwachten (Salmon Rushdi). Ook in de middeleeuwen wist de inquisitie raad met ketters en werden kruistochten ingesteld om "heidenen" te bekeren. Blasfemie in wat achtergebleven RK dorpkes (of wat voor godsdienst ook) kan ook anno 2004 dodelijk zijn (NoVa 3 nov.04).

De 2e SLAAPkamer wil rust... en vindt na alle heisa van justitie/terroristenminister Donner nu niet het moment om belediging van godsdienst uit de grondwet te halen. In 1937 was de wet door opa Donner ingevoerd maar op 3 keer na nooit gebruikt. Terecht vond Kamerlid Loesewies van der Laan als een wet toch niet gebruikt wordt deze ook wel geschrapt kan worden, temeer ART.147 Sv bij (godsdienst) beledigingen voldoende mogelijkheden biedt. Haar motie werd verworpen. TT 23 nov.04
NB mogelijk zou ook zijn om ART.147 Sv te schrappen en beledigen in het algemeen in de grondwet vast te leggen.Zie flitsboetes art.1 Normen en Waarden "Doe wat je wil, mits niemand last ondervindt"

Door jarenlang alles op zijn beloop te laten en geen duidelijke regels tegen imams in te stellen heeft de overheid deze problemen over zichzelf afgeroepen. Eenieder weet, althans kon weten dat de islam geen scheiding van kerk en staat duldt. Iran, Irak en Saoedië zijn sprekende voorbeelden. Nonsens dus dat eea zou zijn onderschat. Het kabinet is ook hier weer in gebreke gebleven en moet dit nu niet door Zalm afgedaan worden met de bekende dooddoener "Als we toen geweten hadden met de kennis van nu...". Donner met Remkes zijn de direct verantwoordelijken en door hun nalatigheid derhalve medeplichtig aan de moord op Theo vanGogh. Beiden dienen strafrechtelijk te worden vervolgd. Met de door hun al in 2002 zelf gestarte terreur hetze hebben zij alles uit de hand laten lopen en wordt Nederland nu opgescheept met aanslagen. Alleen de vrachtauto's dynamiet ontbreken nog!

Geblunderd is ook bij Mohammed B. Hij bleek bij de Amsterdamse radicale Hofstadgroep te behoren en zodanig bekend te zijn bij de AIVD maar werd niet, zoals de 150 anderen? waarover Donner/Remkes bij herhaling rept, in de gaten gehouden. De smoes: er is niet voldoende mankracht is een kul verhaal. Wel alle tijd is er om burgers door een hysterische terrorwet met camera's te begluren ( BIG BROTHER IS WATCHING YOU ), willekeurig te fouilleren en bij de minste verdenking op te sluiten. De prioriteiten liggen net als bij de flitswet (WAHV, wet Mulder) waar automobilisten, die een paar km te hard hebben gereden tot het bot worden vervolgd en er dan geen tijd is om boeven te vangen, totaal verkeerd

Mohammed B.kon hierdoor vrij rondlopen.Opvallend zijn overigens wel de overeenkomsten tussen de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Beide daders hebben goede scholing gehad, weten precies wat ze moeten doen en beroepen zich meteen op hun zwijgrecht. Het zou niet onmogelijk zijn, gezien de eerdere ontkenning van de AIVD dat Mohammed B. onbekend was, maar dit later na confrontatie wel erkend werd, dat er sprake is van een door de overheid georkestreerd complot.

MET DEZE MOORD ZAL HET DUO DONNER/REMKES OOK HIER WEL WEER ..TIG MILJOENEN EISEN VOOR "VEILIGHEID" EN HIERDOOR NOG MEER MACHT/MOGELIJKHEDEN KRIJGEN OM BURGERS TE BEGLUREN,WILLEKEURIG TE FOUILEREN EN DAGEN IN HECHTENIS TE NEMEN


~Dat misbruik gemaakt wordt van de (terreur)wet ondervond de Franse bagage employee Jacques op vliegveld De Gaulle. Boze kennissen hadden namaak explosieven in zijn auto gelegd en vervolgens de terreurbrigade (inlichtingendienst)m gebeld dat J. een vliegtuig wilde opblazen.Hoewel na één dag de onschuld al bleek, werd J. daarna, zonder advocaat, nog nachtenlang verhoord. Met slaan en schoppen werd letterlijk de grondwettelijke rechten met voeten getreden. Zwaar getraumatiseerd werd J. na 6 weken vrijgelaten. Een excuus en/of schadevergoeding was er niet bij. De inlichtingendienst stond boven de wet en was er geen enkele wet meer om je te beschermen. Wij kunnen doen wat wij willen en met de terreurwet kunnen wij naar willekeur iedere burger oppakken. Niemand maakt ons wat, aldus nog het commentaar van de inlichtingendienst. Nova 11 dec.2004.


Teletekst do 16 dec 2004 - Hof schrapt Britse terreurmaatregel
Het Britse hooggerechtshof heeft bepaald dat buitenlandse verdachten van terrorisme niet langdurig zonder vorm van proces mogen worden vastgezet. Het hooggerechtshof deed de uitspraak in een zaak, die door 9 moslims aanhangig was gemaakt en al drie jaar vast zaten. Het hof legt de wet uit als discriminerend voor buitenlanders. De uitspraak was een slag voor het kabinet-Blair, dat van mening was dat dergelijke maat- regelen na de 09/11 aanslag op de Twintowers in de strijd tegen het terrorisme onontbeerlijk waren.
Eindelijk rechters,die het overheidsspelletje van willekeurig gevangen nemen ook door beginnen te krijgen.


Na alle debacles van de AIVD zonder een succesje gemaakt te hebben begint de 2e SLAAPkamer onder al het persrumoer wakker te worden en eist daden. Conform het (draai)boek "HET BROEDERSCHAP" beloofde EZ schatkistbewaarder minster Zalm € 130 miljoen beschikbaar te stellen voor de AIVD (500 man uitbreiding), persoonsbeveiliging en cellen. TV Buitenhof, 12 dec.2004.
NB : Voor een goed opgeleide terrorist een lachertje. Uitsluitend de gewone man is de klos, die wordt afgeluisterd, begluurd, gefouilleerd en wekenlang opgesloten. Door in 2001 een terror hetze te starten hebben het duo Donner / Remkes krachten ontketend, die heel Nederland al heeft doen veranderen. Weldra zullen de één miljoen moslims de (gods)dienst in Nederland gaan uitmaken. Tijd om maar te emigreren.


Teletekst do 09 dec 2004 - VVD eist nú daden tegen terreur
De VVD heeft zich opnieuw zeer kritisch uitgelaten over het beleid van het kabinet inzake terreurbestrijding. Kamerlid Melanie Griffith zei in een debat met de ministers Donner en Remkes dat er veel woorden, maar geen daden van het kabinet zijn vernomen. "Er is nog niet één radicale imam het land uitgezet." Griffith wil nog deze maand horen welke maatregelen wanneer worden genomen.
NB. Dit is een utopie. De AIVD zal altijd achter de feiten aan blijven lopen (Haagse wijk) en nooit op kunnen tegen goed getrainde (fanatieke) commando's. De geschiedenis heeft bewezen en bewijst nog steeds dat een IRA, HAMAS etc al jaren succesvol (godsdienst) aanslagen kunnen plegen en niet zijn te stoppen.

Om Schiphol tot een super safety area te maken stemde de 2e SLAAPkamer in met de voorstellen van terroristenminister Jan Piet Hein Donner voor uitbreiding van toegangscontroles, hekjes, pasjes, irisscans, vingerprints alsmede ook het preventief fouilleren en willekeurig aanhouden van bezoekers/vakantiegangers etc Totale kosten voor de belastingbetaler een € 250.000.000. Trots verkondigde begin 2005 terroristenminister Jan Piet Hein Donner dan ook luidkeels dat Schiphol een van de veiligste luchthavens van Europa nu was geworden. Klets, zeggen de mensen die écht weten hoe het toegaat op de luchthaven. Alles is te koop en wie kwaad wil, kan overal komen .

Kort erop bleek inderdaad dat Schiphol na alle geldverslindende draconische maatregelen zo lek te zijn als een mandje. Kinderlijk eenvoudig konden verklede op klaarlichte dag diamanten met een waarde van € 76 miljoen buit maken. Urenlang stond hun gestolen KLM busje, die veelal op Schiphol met de sleutels erin te vinden zijn, ongemoeid geparkeerd op het meest streng bewaakte laadplatform. Niemand van de beveiliging infomeerde naar wat dit busje daar er al zo’n paar uur deed. De overval waarbij gebruikt werd gemaakt van automatisiche vuurwapens, duurde slechts enkele minuten. De buitgemaakte diamantauto reed nagestaard door verbluffende pesoneelsleden ongehinderd weg om gelijktijdig met een vrachtauto kalmpjes de slagbomen te passeren. Terroristenminister Donner trachtte met zijn ”veiligheids” retoriek blijkbaar de 2e SLAAPkamer te overtuigen dat de bestede honderden miljoenen belasting /gemeenschapsgelden goed besteed waren. Kamerlid Leatitia Griffith vond het welletjes met de steeds maar weer terugkerende smoezen en halve waarheden van terroristenminister Donner en eiste daden. Volkskrant 25 febr. 2005.
 

Teletekst za 16 okt 2004
 ***************************************
   Computer voorspelt warme toekomst
 ***************************************
AMSTERDAM Nederland krijgt tot 2080 te
 maken met een ingrijpende verandering
 van het klimaat.Een supercomputer heeft
berekend dat het broeikaseffect er toe
 zal leiden dat de Nederlandse winters
 zachter worden en de zomers warmer.
                                        
 Een computer in het rekencentrum SARA
 in Amsterdam voerde 62 simulaties uit
 van de ontwikkeling van het Nederlandse
klimaat.Volgens het KNMI is het de
 eerste keer dat klimaatveranderingen op
zo'n grote schaal zijn nagebootst.
                                        
 De zachte winters van de afgelopen 30
 jaar waren volgens de onderzoekers niet
het gevolg van het broeikaseffect,maar
 van toevallige klimaatomstandigheden.
 **************************************
 
  
109
Teletekst za 16 okt
 ***************************************
   RIVM nuanceert beelden vervuiling
 ***************************************
ZEIST De concentratie stikstofdioxide
 (NO2) boven Nederland zegt niets over
 het leefmilieu op de grond.Het RIMV,het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
 Milieu,zegt dit naar aanleiding van de
 opnames van de Europese milieusatelliet
Envisat.Het RIVM doet eigen metingen om
de vervuiling aan de grond te bepalen.
                                        
 De beelden tonen aan dat de lucht boven
de Randstad de hoogste concentratie NO2
ter wereld heeft.Het NO2-gehalte is ook
hoog boven België en het Ruhrgebied in
 Duitsland.
                                        
 Staatssecretaris Van Geel van Milieu
 vindt de situatie op basis van de
 satellietfoto's "bijzonder ernstig".
 **************************************

Idem een maand later kon een jager zijn dubbelloops geweer met bijbehorende munitie zonder problemen in zijn koffer mee naar Spanje smokkelen. Niemand van de Schiphol “beveiliging” viel bij het scannen iets verdachts op. NOVA 4 april 2005

Als klap op de vuurpijl tenslotte toonde Peter R de Vries in de SBS6 uitzending aan dat het kinderlijk eenvoudig was om met paspoorten van totaal andere personen van Schiphol te vertrekken en er weer mee binnen te komen. Geen enkele bel ging bij de marechaussee rinkelen en kon met deze onjuiste paspoorten de douane probleemloos worden gepasseerd. SBS6 7 april 2005.

Als bovenstaande personen terroristen zouden zijn geweest dan zouden de geparkeerde vliegtuigen een makkelijk doelwit hebben gevormd om maar niet te spreken van de miljoenen liters explosieve brandstof in de opslagtanks, waar het dan wel heel eenvoudig zou zijn geweest om (semtex)sprinstof te plaatsen.

Het is dan ook een illusie dat terroristische aanslagen te voorkomen zijn. Donner gebruikt/ misbruikt de terroristenwet om onschuldige burgers willekeurig te kunnen aanhouden, preventief te fouilleren en dagenlang in hechtenis te nemen als er nog een flutboete openstaat. Een echte terrorist (lees goddienst fanatici) is niet te stoppen.en kan komen waar hij/zij maar wil, is ook het oordeel.van Arjo de Jong (oud rechercheur in de zaak van de moord op Gerrit Jan Hein en later veiligheidsexpert van Freddy Heineken). De door bijna de hele wereld gezochte super terrorist Osama Bin Laden loopt na de 09/11 aanval in 2001 op de New Yorkse Twintowers al 4 jaar vrij rond en kan op elk moment waar ook ter wereld met perfecte (chemische) aanvallen weer toeslaan. Geen terroristenwet (van Donner) kan dit stoppen. Desondanks pleitte naïef weer oud rechter en CDA SLAAPkamerlid Aleid Wolfsen, die inmiddels ook het boek van ” Het broederschap” van John Grisham gelezen heeft voor nog meer gelden en (overheids)controles. Het zal weinig baten. Geen terrorist is met de geïnvesteerde € 250.000.000 opgepakt. De enige manier om aanslagen te voorkomen is dialoog met deze (godsdienst)
fanatici NOVA 6 april 2005.


Teletekst wo 28 sep. 2005 - Grenscontrole terreur onvoldoende
DEN HAAG De bewaking van de Nederlandse grens schiet tekort op het gebied van terreurbestrijding,zegt de Rekenkamer. Grote groepen reizigers komen binnen zonder controle. In antwoord erkent het kabinet dat er problemen zijn, maar zegt dat een 100% beveiligde samenleving een illusie is.
NB MAAR WEL ONSCHULDIGE BURGERS TERRORISEREN MET DE ID-PLICHT, MET CAMERA'S BESPIEDEN, WILLEKEURIG FOUILLEREN EN DAGENLANG IN HECHTENIS TE NEMEN !!!NCR 04 okt. 2005 - CDA:paspoortcontrole voor iedereen
CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma-Buma is met de VVD dolgedraaid. Schiphol moet om terroristische aanslagen te voorkomen met nog meer (gezichtsherkenning) camera’s worden uitgerust. Alle passagiers uit de Schengenlanden moeten, ondanks de Europese wettelijke afschaffing, verplicht worden paspoorten te tonen. Auto’s, die Schiphol bezoeken dienen electronisch te worden gescand, zodat verdachte wagens met het systeem van nummerbordherkenning er uit gehaald kunnen worden. Nuchter stelde daarentegen de PvdA vast dat ongewenste personen (terroristen) nog altijd gebruik kunnen maken van lucht- zeehavens of grensovergangen waar nauwelijks controle is en de extra beveiliging op Schiphol een wassen neus zou zijn en de overheid met veel camera’s zou suggereren dat de veiligheid op Schiphol voor honderd procent zou zijn te garanderen. Schoorvoetend moest Buma erkennen dat 100% zekerheid tegen terroristische aanslagen niet is te geven, maar de maatregelen ook handig zouden zijn om gestolen auto’s op te sporen en makkelijk achterstallige belastingen (flutboetes) geïnd kunnen worden.
NOTE,overduidelijk blijkt weer dat onder hetmom van terrorisme burgers valselijk een rad voor ogen worden gedraaid. Oppakken van (flutboetes)overtreders blijkt de hoofdzaak en kassa voor de prestatiecontracten !
~Teletekst di 18 okt 2005 - Balkenende zaait onrust
Door regelmatig voor terreuraanslagen te waarschuwen praat premier Balkenende burgers angst aan, zegt minister Pechtold in het SGP-jongerenblad "Ons Contact" De beeldvorming over onveiligheid in Nederland is overdreven en draagt bij tot doemdenken. Dit doorslaan naar de andere kant bemoeilijkt de integratie en leidt alleen maar tot onverdraagzaamheid. Minder moet er "gekakeld worden over terreurdreigingen" en de samenleving moet wennen aan deze nieuwe vorm van oorlogsvoering".In plaats van ons kop koel te houden wordt er overdreven gereageerd, terwijl er naderhand van terreurdreiging geen sprake is. Nog maar zes maanden minister van Bestuurlijke vernieuwing en nu al haalde Pechtold fel uit naar de zware nadruk op veiligheid in de politiek. Ruw werden de HH regenten wakker geschudt over de politieke mores in Den Haag, over doemdenken en dat veel politici "met meel in de mond praten". Woedend was het CDA en VVD over Pechtold's uitspraak dat de hypotheekrente aftrek op termijn niet is te handhaven. Duidelijk taal. De HH regenten willen er echter niets van weten en moest Pechtold dus voor de zoveelste maal weer zijn excuses maken bij baas Jan Pieter Balkenende (voor hoe lang nog ! )
Inderdaad zoals Pechtold stelde het probleem in Den Haag is Den Haag zelf. Het is een systeem dat zichzelf in stand houdt. Beslissingen worden veelal bepaald door macht, bevoegdheden en budgetten en te weinig door de vraag wat goed is voor de burger. Het is erger dan ik in mijn stoutste dromen had durven dromen. NCR / Volkskrant 19 okt. 2005..~AIVD ambstbericht voorkomt terreuraanslag ! Met het oppakken van zeven verdachte waaronder Samir A zou een acute terreurdreiging (of wordt bedoeld een aanslag?) zijn voorkomen. Zelfs premier Jan Pieter Balkenende, die sprak over ‘mensen van geweld, angst en verderf ’ was verheugd over de actie en stelde ‘we zijn niet naïef’ en leven met het feit dat van bedreigingen en zijn daarom alert. De arrestatie draagt bij aan een klimaat van rust en niet aan een klimaat van paniek.Jan Pieter moet wel erg in de war zijn en komt na in 2002 gekozen te zijn blijkbaar nog weinig onder zijn kiezers.

~Dagelijks worden 16.000.000 Nederlanders door de overheid gehersenspoeld over MOGELIJKE terreuraanslagen en leven hierdoor permanent in angst. De getrainde terrorist daarentegen loopt vrij rond. Zij werken doelgericht, komen stil en gaan stil. Dit zou een voorbeeld moeten zijn voor de AIVD, die blijkbaar alleen maar in een demagogische hetze met de nodige stampei ambstberichten kan rondstrooien met een resultaat van 0,0. Zelfs bij (onderlinge) moorden op criminelen (Bruinsma, Klepper, Mieremet etc) staat justitie volkomen verrrast met het handen het haar en is nog geen enkele moord opgelost. Laat staan dat een amateuristische AIVD een goed getrainde commando terrorist met een eenmalige opdracht om zichzelf desnoods op te blazen zou kunnen oppakken. Israel en Spanje (ETA) kunnen dit al 40 jaar niet oplossen. Dom is al het massale machtsvertoon van de ME. Dit trekt alleen maar aandacht en lokt nog meer geweld uit. De terroristenwet, die toch bedoeld is om terroristen te arresteren, blijkt alleen maar ruikbaar te zijn om onschuldige fietsers met een kapot achterlicht nog een extra boete van € 50 te geven als zij hun ID-kaart vergeten zijn mee te nemen. KASSA weer voor de overheid.

~De ID-kaart van een getrainde terrorist is perfect in orde en zal bij fouilleren niet door de mand vallen en/of door camera’s worden herkend. De wachthuisjes, die met veel vertoon bij politici / fractievoorzitters voor woningen werden geplaatst zijn een lachertje. Een terrorist, die wil sterven is niet te stoppen en en blaast zich desnoods met wachthuisje en al op. In de "bovenkamers" van het terreurduo Donner / Remkes wil dit maar niet doordringen en worden honderden miljoenen euros belasting/gemeenschapsgelden gespendeerd aan een schijnveiligheid. Onder het mom van terror leven een 16.000.000 Nederlanders, die niets met terrorisme te maken hebben, in een kooi.

~Opvallend en tegenstrijdig was dat de arrestaties gebaseerd werden op extremistische moordplannen, terwijl na in beslagname van de computers de aanklacht werd gewijzigd in lid te zijn van een terroristische organisatie. Wapens werden niet gevonden en was slechts sprake van een paar gasmaskers en carnavals(bivak)mutsen, die met veel theater als buit getoond werden. Kortom ook hier weer een amateuristische gepruts van een naïeve AIVD met een nog naïevere OM, die een paar losgeslagen moslimpubers op stations en schoolpleinen met veel machtsvertoon publiekelijk op ging pakken. Net als bij de inval in Utrechtse Bucheliusstraat, waar naderhand idem bleek dat niemand iets met terrorisme te maken had, zal ook hier weer blijken dat het bij deze zeven “terroristische" schoolgaande moslimpubers een loze actie betrof en justitie geen poot zal hebben om op te staan. Van extremistische moordplannen en/of deelnemen aan een terroristisch organisatie zal geen sprake zijn. Het terreurduo Donner/ Remkes maakt met justitie en politie misbruik van hun bevoegdheden en oneigenlijk gebruik van de wet.

~Het met machtsvertoon oppakken van de zeven verdachte lijkt dan ook meer bedoeld te zijn om de miljoenen uitgegeven belastinggelden voor terreurbestrijding te rechtvaardigen.(zie boek “het Broederschap van John Grisham). Wanneer wordt de 2e SLAAPkamer eens wakker om deze miljoenen verslindende schijnveiligheid te stoppen ipv een steeds maar een blunderende AIVD te financieren cq het Nationaal Coördinator Terrorisme bestrijding (NctB) waarvan de voorlichter is de ex-sjoemelende dubieuze UWV directeur Mr. Tjibbe H.J.Joustra (jaarsalaris 250.000 plus). Tijdens zijn UWV werk werd de gemeenschap benadeeld met miljoenen euros voor aanschaf van onnodige kantoorverbouwingen (en goudgerande urinoirs). Het OM met haar wanpresterende ambtenaren moeten zelf maar eens voor de schade, die “terroristen” na vrijspraak claimen, opdraaien en dit ook maar eens uit eigen portemonnee privégaan betalen. Volkskrant,15 oktober 2005MKZ

€ 1.200.000.000 + mag de Nederlandse belastingbetaler aan de MKZ uitbraak betalen. Een (bewust) rekenfoutje van 800 % door de overheid van nog een 10 jaar geleden. "Deskundige” ambtenaren van het RIVM hadden toen berekend dat gemiddeld 1x in de 10 jaar een MKZ epidemie zou uitbreken en de schade dan een ca € 160.000.000 zou bedragen. Een jaarlijkse MKZ vacciatie zou veel duurder uitkomen ! De praktijk is anders gebleken en stelt de veel gehoorde slogan van de HH politici “regeren is vooruitzien” weinig voor. De "HH regeerders" zullen echter wel weer wegkomen met de bekende dooddoener dat " van gemaakte fouten in het verleden weer lering getrokken worden voor in de toekomst " !


Teletekst di 22 mei 2001 - CPB schade MKZ-crisis f.3 miljard
Het Centraal Planbureau schat de economische schade als gevolg van de mond- en klauwzeeruitbraak in ons land op ongeveer f.3 miljard. Het hoofd vande sectie landbouw van het CPB zei dat vanochtend op Business Nieuws Radio. De tongblaarcrisis treft voor alles de geruimde landbouwbedrijven. De totale schade daar bedraagt f.1,2 miljard. Een miljard schade liepde verwerkende en toeleverende industrie op Ten slotte is de sector toerisme en recreatie voor ongeveer f.500 miljoen gedupeerd. De CPB-ramingen zijn lager dan die van anderen. MKB-Nederland schatte de schade op f.2,5 tot f.6 miljard.


Om de ruiming (slachting) niet al teveel uit de hand te laten lopen werden snel AID ambtenaren ingeschakeld om hulp van de Mobiele Eenheid rücksichtsloss tot slachting van 280.000 stuks vee, inclusief de zeldzame Schoonbeker schapen en Schotse hooglanders over te gaan. Brinkhorst, die van zichzelf zei bereid te zijn het “populisme” te trotseren, zag handenwrijvend toe, hoe zijn politieke probleem van de grote meststapels in een klap grotendeels werd opgelost. Gegriefd voelde Brinkhorst zich, die overigens weinig begrip toonde voor de boeren en ook geen kans voorbij liet gaan om de boeren minachtend te kleineren, te beledigen en te pesten, door de vermelding op de website van de Vereniging tot Bescherming van Dieren, dat Brinkhorst voor zijn draconische en meedogeloos optreden zelf maar "geruimd" moest worden. Collega May Weggen ( overbekend van de geldverslindende 3e wisselstrook bij Muiden en miljarden Wijkertunnel financiering), regelde vanwege haar bestuursfunctie bij de Dierenbescherming, dat de “ruiming” van collega Brinkhorst op de website uiteindelijk verwijderd werd.

Met een inentingsbeleid, wat al in veel landen gedaan werd en gewoon ook in Nederland uitgevoerd had kunnen worden, zou er nauwelijks schade geweest zijn en waren de boeren, die nu hun hele veestapel uitsluitend om economische redenen geruimd (afgeslacht) zagen worden, veel leed bespaard gebleven. De EU despoten uit Brussel hadden immers besloten, dat uitsluitende vlees zonder MKZ vaccinatie geexporteerd mocht worden. Dat Brinkhorst en elke minister, beroep kon doen op zeer bijzondere omstandigheden, het kapstok artikel ook van falende ambtenaren om gouden handdrukken in de wacht te slepen, komt blijkbaar ook in de 2e (SLAAP)kamer niet op! Evenmin werd gereageerd toen bleek, dat wel gevaccineerd vlees geimporteerd werd uit Argentinie en hormonen vlees, wat helemaal nadelig was voor de gezondheid, uit de VS !


Teletekst do 02 okt 2003 - Nederland moet mestemissie beperken

    BRUSSEL Het Europese Hof van Justitie verplicht Nederland de mestuitstoot per hectare fors te     verminderen om zo aan de EU-regels te voldoen. De uitspraak is het slotakkoord in een jarenlang     conflict tussen Den Haag en de Europese milieucommissaris Wallström. Zij daagde ons land na
    diverse waarschuwingen voor het Europese Hof.


Boeren, die bij het ruimen van hun veelal kerngezonde beesten, vanwege niet meer in te houden emoties, verzet hadden gepleegd of erger nog hiaten in de veeboekhouding vertoonden, kregen van de “minister” in de vorm van van exorbitante strafkortingen/boetes nog een (financiele) trap na voor een totaal bedrag van € 1.800.000. Alles volgens de "wet" merkte minister Brinkhorst nog 'fijntjes' op. Wetten, die mensen niet zouden uitvoeren , maar voor (waanzinnige) AID ambtenaren geen enkel probleem vormden. Op beestachtige wijze werd met het zo bekende "BEFEHL IST BEFEHL" aan de slachting gehoor gegeven! Sommige veehouders , die geen keuze konden maken tussen het ruimen van hun veestapel of bezoek aan de psychiater, hebben uiteindelijke in wanhoop door dit 'overheidsbeleid' een eind aan hun leven gemaakt.

DOSSIER MKZ van filmmaker Josephine Hamming van Wildlife Film Producties BV geeft een dodelijke kijk op de "ruiming" en de misselijk makende chaos, die zich hierbij afspeelde, waarbij half dode dieren, stuiptrekkkend in de containers afgevoerd werden. Ook Jaap de Boer hield een (oorlogs) dagboek bij hoe de overheid op niets ontziende wijze optrad, dat in totalitair geregeerde staten niet zouden hebben misstaan. Nunspeet, 19 juli 2001, J. Goes / Veenendaal, H. Kiesbrink /


Teletekst do 06 novt 2003 - Boeren niet vervolgd voor MKZ-ruzie

ARNHEM. Elf boeren, die in 2001 tijdens de mond- en klauwzeercrisis zich verzet hadden tegen het ruimen van dieren na de uitbraak van het MKZ-virus en medewerkers van Landbouw en een dierenarts zouden hebben mishandeld, worden niet vervolgd. De politie en later burgemeester Burgering hadden de boeren toegezegd dat ze niet vervolgd zouden worden.Rechtbank Arnhem verklaarde het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk, ook omdat het OM te laat tot vervolging is overgegaanF. Vogelpest

F. Vogelpest was de illegale "onderneming" van de belastingdienst, waarmee met vervalste sofinummers honderden illegale asielzoekers te werk werden gesteld. De belastingdienst erkende schuld met bekende dooddoener “niet verwijtbaar” !. Als afleiding voor het lak hebben aan de (belasting) wet werd prompt vervolging ingesteld tegen de Fa. Moonen, die de asielzoekers naar het “ruimen” gebracht had. Dat de belastingdienst zelf opdracht aan Moonen hiervoor had gegeven was men even "vergeten".
Nova 11juli 2003, Dr. A. Plaisir en journalisten Bas Haan Foeke de Poe.

Tientallen miljoenen euro’s werden door de fiscus niet geincasseerd bij o.a.bewoners van het woonwagenkamp Vinkenslag in Maastricht. De belastinginners waren bang vanwege bedreigingen, waardoor probleemgroepen ongehinderd al 21 jaarlang geen belasting hoefden te betalen. De minister /overheid wist zelf weer van niets. ! ! ! Staatssecretaris Wijn van Financiën sprak flink dat de regels aangescherpt zullen gaan worden en alsnog getracht wordt om de belastinggelden te innen ! ! ! Teletekst 11 maart 2004.
Opmerkelijk verklaarde 's-avonds in het TV programma Barend&van Dorp agressiedeskundige Aad Klaassen, dat zijn baas latere minister Ien Dales (Sociale Zaken), volledig op de hoogte was van deze vorm van fraude en 6 jaar geleden nog minister Vermeend zich met deze vorm van “belastingontduiking” bezig hield. Net als blijkbaar met de bouwfraude (Kamerlid Hofstra wist er ook al jaren van) werd het blijkbaar toch weeer "gedoogd" werd ! ! ! Hoezo Nederland geen fraudeland, minister president Balkenende ! ! !

GGD Midden-Gelderland heeft ten tijde van de vogelpest crisis begin dit jaar "onprofessioneel en chaotisch" gehandeld. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De GGD had geen zicht op het aantal mensen dat gevaar liep.Ook verliep de distributie van preventieve Tamiflu-pillen niet goed, waardoor dierenarts Bosch de dood vond. De minister weet zijn dood aan "ongelukkige omstandigheden" ? ? ? Hilversum, 02 okt.2003 GGD


Teletekst zo 27 juli 2003

De schade van de vogelpest bedraagt zeker 750 miljoen euro.Dat berekende het Landbouw Economisch Instituut (LEI). Dit bedrag zal nog verder oplopen vanwege het verlies van exportcontracten,aldus het LEI. De pluimveesector heeft 500 miljoen aan inkomsten uit de eier- en vleesverkopen verloren. Het afmaken van dertig miljoen kippen heeft 270 miljoen gekost. Daarvan betaalt de Europese Commissie de helft.
Het aantal kippen is in ons land geslonken van 90 tot 40 miljoen.Waarheidscommissie Vogelpest
Milieu / Ecotax / Kyoto

€ 1.100.000.000 PLUS bedraagt de economische schade per jaar, doordat (vracht)auto's vanwege de dagelijkse km lange files urenlang onnodig op de Nederlandse wegen moeten stilstaan. Bij welke ambtenaar gaat het "licht" eens branden, dat voor dit bedrag de wegen makkelijk uitgebreid kunnen worden, waardoor het verkeer sneller en efficiënter kan doorstromen cq de economische motor beter draait. Ook de CO2 uitstoot zal drastisch verminderen als de dagelijkse honderden km lange files,waarin auto's met stationair draaiende motor telkens moeten optrekken /afremmen, verdwenen zijn. Naast minder verkeersslachtoffers zou meteen de milieutax voor de burger LAGER bijgesteld kunnen worden. Hazerswoude 26 okt.2001, R. Heybloem


Het doemscenario dat Pronk schetst over het milieu is niet wetenschappelijk onderbouwd en evenmin geloofwaardig als zijn andere hersenschimmen. Hij veegt wat onderwerpen bij elkaar, roept dat dit wel eens verkeerd zou kunnen uitpakken en mompelt dat het wel allemaal erg kostbaar gaat worden. Kennelijk draait het weer uit op meer milieuheffingen onder het mom dat we alle problemen in de wereld kunnen oplossen door steeds meer geld aan de Nederlandse staat te geven. Wederom blijkt dat langdurig links denken de hersenen aantast. Eindhoven, 25 mei 2001 D. Smit / Heiloo, 25 mei 2001, W. van Kiel


Teletekst do 02 okt 3003 - Geluidsisolatie Schiphol duurder

De kosten voor de isolatie van woningen tegen het lawaai van Schiphol lopen steeds verder op. Het ministerie van Verkeer verwacht nu dat met de geluidsisolatie en de koop en sloop van huizen 600 miljoen euro is gemoeid. Voor de behandeling en de uitbetaling van schadeclaims zal nog ongeveer 100 miljoen euro opzij worden gelegd. De kosten van het isolatieprogramma werden aanvankelijk geraamd op 235 miljoen. In augustus liep de raming op tot 410 mln. Schiphol overweegt omliggende woningen op te kopen om ze door te verkopen aan mensen,die geen bezwaar hebben tegen de herrie


V$W Staatssecretaris mevrouw Melanie Schultz van Haegen gaat nu zelf het geluidsprobleem oplossen, dit nadat de Commissie Schiphol lawaai onder voorzitter van prof.
Cees Berkhout zich te onafhankelijk had gedragen en zijn rapport niet wilde aanpassen zoals haar voorgangster minister Tineke Netelenbos tolpoort, als opdrachtgever dit gewild had. Schultz denkt met haar altijd doordrammende vriendje, Schiphol direkteur Gerlach Cerfontaine, de burger weer een rad voor ogen te kunnen draaien met haar vinding "landen in de randen van de nacht".Vliegverkeer tussen 24.00-01.00 en 05.00-06.00 uur, waarin weinig geslapen zou worden, moest dan mogelijk zijn. Met deze vinding werd de milieuwet "bijgewerkt" wat door oud VROM minister Pieter Winsemius op BRN radio dd 16 april 2006 nog betiteld werd (zachtjes uitgedrukt) als voor de gek houden van omwonenden.

Helemaal lak aan de milieuwet bleek Schultz te hebben door publiekelijk ook te stellen dat vliegtuiglawaai onlosmakelijk verbonden is met Schiphol en omwonenden dus niet zo moeten zeuren over wat vliegtuiglawaai. Bedacht werd toen de 2e vinding "spreiding van geluid, ook bekend als salderen. Het meer lawaai van de ene baan (Zwanenburgbaan) wordt dan gecompenseerd met het mindere lawaai van de andere baan (Polderbaan), zodat het totaal toch onder de normen blijft. Met deze 2e uitvinding van Schultz kon het vliegverkeer nog meer opgeschroefd worden. Telegraaf 30 aug.03 R. de Vries.

PS als dit allemaal "wettelijk" zomaar kan, dan rijden automobilisten ook nooit meer te hard. Immers het ene moment staan auto’s urenlang stil in files om daarna om de verloren tijd wat in te halen ipv 120 km dan 130 km/uur te rijden. Gemiddeld komt de snelheid hooguit op een 50 km per uur en hoeven automobilisten mutatitis mutandis nooit meer boetes te betalen.


Teletekst wo 11 feb.2004 - Schiphol-fout zou 500 mln kosten

Het kost de luchtvaartsector 500 miljoen euro als de rekenfout in de geluidsregels voor Schiphol niet wordt hersteld. Een nog geheime studie van het Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium wijst dat uit. Staatssecretaris Schultz van Haegen wil dan ook snel de wetsregels veranderen. Het aantal vluchten op de nieuwe Polder baan wat minder. Op de Zwanenburgbaan wat meer vluchten. De totale geluidsoverlast voldoet door de her verdeling wel aan de normen. Volgens Schultz is aanpassing van de wet de enige manier om grote schade voor luchthaven (en de Staat als groot aandeelhouder ! ) te voorkomen. Een Kamermeerderheid deelt die mening en is in"achterkamertjes"al besloten dat Schiphol tot het jaar 2030 ongestoord verder kan groeien.
NB, als een discotheek maar een fractie van het vliegtuiglawaai produceert zou wettelijk de tent al binnen 5 minuten gesloten zijn! Met Schiphol heeft blijkbaar de 2e (SLAAP)Kamer lak aan de wet !


De (bewuste) rekenfout over het aantal landingen op de Zwanenburgbaan en Polderbaan is door V$W staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen wettelijk "opgerekt". Schiphol directeur vriendje Gerlach Cerfontaine is door Schultz gedekt en is de dreiging van miljoenen economische schade van de baan. De geluidskraan kan voor jaren opengedraaid worden. De omwoners hebben het nakijken en kan hun aangeschafte meetappatuur, waarmee al werd aangetoond dat Schiphol de geluidsnormen al jaren aan haar laars lapte, voorlopig weer in de kast. Den Haag, 17 aug.2004

Staatssecretaris van Verkeer Melanie Schultz-van Haegen schoffeert de Tweede Kamer door zonder overleg de luchthaven Rotterdam voor landende vliegtuigen open te houden tot 24.00 uur, met een uitlooptijd voor vertraagde vluchten tot 01.00 uur. De verruiming geldt slechts voor 'stille' vliegtuigen en hindert de verplichte zeven uur aaneengesloten sluiting van vliegvelden geheel niet, aldus Schultz. Steun hiervoor zou zijn van 79 procent van de bevolking van Rotterdam. Geen antwoord gaf Schultz op de Kamer vragen van Wijnand Duyvendak en Ineke van Gent over welke type vliegtuigen wel "stil" zouden zijn en of de 79% draagvlakanalyse niet de bekende natte vingermethode van Schultz zelf was? Volkskrant 18 aug. 2004.

Schipholdirecteur Gerlach Cerfontaine beloofde de bewoners van Spaarndam, toen bekend werd dat minister Joritsma had toegezegd dat Spaardam geen geluidshinder van de nieuwe Polderbaan zou ondervinden, maar "vergeten" was hem dit door te vertellen, zich nu ervoor in zou zetten dat het dorp minder last krijgt van vliegtuiglawaai. Samen met staatssecretaris Schultz en de luchtverkeersleiding zouden de routes van de vliegtuigen verlegd gaan worden. Het tijdstip van "zo spoedig mogelijk" kon nog niet worden aangegeven, wat weer het zoveelste zoethouthoudertje van jaren weer betekent tot zich weer een nieuwe directeur Schiphol aanmeldt en waaraan het ook weer "vergeten" was te vertellen enz, enz , enz , ..... Wel is duidelijk dat Schiphol zich nooit van omwonenden en de vele geluidsklachten heeft aangetrokken en de milieu wetgeving met behulp van de overheid altijd aan haar laars heeft weten te lappen. NOS TT 26 aug.2003
NB: In 2004 werden over Schiphol 714.009 klachten ingediend, meer dan het dubbele van 2003. NRC, 30 sept.2005.

€ 2.280.000 boete werd de KLM opgelegd door V$W minister T. Netelenbos wegens overschrijding van het landingsquotum. Hoewel wettelijke vastgelegd vond Netelenbos de boete wel sneu voor haar KLM, waarvan zij stilletjes hoopte nog eens commissaris te worden. In "overleg" werd besloten de boete maar als goed doel aan het Luchtvaartmuseum Aviodome te schenken. Kamerlid Bommel vond deze geste wel erg bizar om opgelegde boetes via een omweg weer naar de luchtvaart terug te sluizen. Wanneer kunnen de automobilisten de nonsens flitsboetes ook eens aan een goed doel schenken? Den Haag 21 feb.2001, H.van Bommel

Integratie

Integratie tien jaar verwaarloosd. De overheid heeft signalen dat de integratie van minderheden niet goed verliep, zeker tien jaar genegeerd. Vanwege de gevoeligheid van het thema durfde ook de politiek 20 jaarlang geen sancties aan allochtonen, die niet wilden inburgeren op te leggen. Honderden miljoenen euro's aan gemeenschapsgelden zijn hierdoor over de balk gegooid en was je bijna een crimineel als je erover sprak verklaarde oud-hoogleraar A.van der Zwan voor de commissie-Blok.
Zeer somber over de integratie voor de commissie was ook de Amsterdamse onderzoeker P.Scheffer. Zelfs de tweede generatie allochtonen doet het slecht, stelde hij. Ook Euro parlementarier Frits Bolkenstein zag na 13 jaar zijn gelijk toen hij 1990 het halfzachte integratie beleid van de overheid aan de kaak stelde. PvdA en D66.verweten hem toen in te spelen op onderbuikgevoelens in de samenleving. Teletekst 29 sep en 13 nov.2003.

De integratie in ons land is mislukt stelt na de VVD nu ook de CDA-fractievoorzitter Verhagen onomwonden op een partijbijeenkomst in Den Haag. Volgens hem zijn degenen, die wel vinden dat de integratie gelukt is, "naïef of onwetend". Verhagen loopt met zijn conclusie vooruit op het onderzoek van de commissie-Blok,die maandag een rapport uitbrengt over de integratie in de afgelopen decennia. Voor een goed beeld heeft Verhagen de commissie-Blok niet nodig. Er zijn voldoende voorbeelden, die aantonen dat de integratie, geregeerd door passie, geheel is mislukt. Teletekst 14 jan.2004. Verbazingwekkend stemde in het latere 15 april Kamerdebat eenieder in met vrijwel alle 27 aanbevelingen van de commissie-Blok. Uitzondering was VVD'er Ayaan Hirsi Ali.

CDA,VVD,LPF,SPen PvdA vinden de aanbevelingen van de commissie-Blok te slap. De eerste vier houden bovendien vast aan de conclusie dat de integratie totaal is mislukt. De VVD beweert zelfs dat het de commissie-Blok aan realiteitszin ontbreekt. Het rijksbeleid schoot vanaf de jaren '70 tekort en werd door ambtelijke desinteresse ook te weinig gemonitord waar de geinvesteerde €300 miljoen euro allemaal heengingen. Over allochtonen debatteren was politiek niet correct, zodat steeds weer achter de feiten aan werd gelopen. Onthutsend was het halfslachtige "beleid" van de regering. Gastarbeideres hoefden na beeindigen van hun arbeidscontracten in de jaren '70 niet terug en konden de allochtonen blijven met behoud van eigen cultuur. Desondanks noemde commissie-Blok het een prestatie van formaat, dat de integratie van "veel" allochtonen was geslaagd.

Kamerlid Stef Blok blijkt inderdaad een blok voor zijn kop te hebben. Dagelijks staan de dagbladen vol met integratie problemen. Voor het kostbare 6 maanden durende onderzoek (10 man sterk) zou het efficienter geweest zijn een reis naar Canada (en USA) te maken. In een weekje tijd was meteen duidelijk geworden hoe integratie goed kan gaan. Vooraf een goed antecedenten onderzoek en een sponsor, die de eerste 5 jaar financieel garant staat, doen al veel problemen voorkomen. Pas na aangetoond te hebben dat oa in eigen levensonderhoud kan worden voorzien, wordt het staatsburgerschap, onder intrekking van het oude, in een plechtige ceremonie met alle (grond)wettelijke rechten toegekend.


Teletekst wo 17 dec 2003 - Wallage klaagt over Hirsi Ali
Ayaan Hirsi Ali lokt volgens burgemeester Jacques Wallage vanGroningen en oud-fractieleider van de PvdA met haar "aanvallen op de islam" geweld uit. Wallage, die hiervoor briefpapier van de gemeente gebruikte, stoort zich aan de stelling van Ayaan Hirsi Ali dat islamitisch onderwijs leidt tot segregatie. Ook vindt hij, dat Hirsi Ali door tegenover moslimkinderen publiekelijk het bestaan van Allah in twijfel
te trekken, ouders intimideert en hun grondrechten aantast. Fractie voorzitter Jozias van Aartsen liet Wallage weten, dat hij het dan al 10 jaar mis had en de hele VVD volledig achter de stellingen van Hirsi Ali staat. Het gelijk van Ayaan Hirsi Ali Theo van Gogh.


HALLO, WAKKER WORDEN WALLAGE
  LEES EERST HET "FRANSE RAPPORT" ALVORENS ONZIN (OP BRIEFPAPIER VAN DE GEMEENTE ! ) TE VERKOPEN.

Het "Franse" rapport met stellingen en aanbevelingen, die Ayaan Hirsi Ali al jaren verkondigde, is nu ook door president Chirac praktisch letterlijk overgenomen en zal door de Franse overheid versneld voor het nieuwe schooljaar wettelijk worden ingevoerd. Blijkbaar is in Frankrijk ook het besef gegroeid dat sluiers, keppeltjes, kruisen etc, die net als hakenkruizen van neo nazi's, puntmutsen van de kukluxklan etcetera symbolen voorstellen, maar beter binnenshuis of in eigen kring gedragen kunnen worden. Eindelijk eens een politicus, die zich hierover niet de mond laat snoeren en de guts heeft het ook duidelijk in de 2e (SLAAP)Kamer te zeggen. Idem tegen minister van Ardenne over het smijten met ontwikkelingsgelden. Al in de tijd van minister Jan Pronk werden honderden miljoenen euro's gemeenschapsgelden jarenlang als een Sinterklaas rondgestrooid. Controle door de 2e (SLAAP)Kamer was en is er nog steeds niet. Terecht dat Hirsi Ali en als volksvertegenwoordigster zelfs de plicht heeft om te weten waar deze gemeenschapsgelden blijven, wat ermee gedaan wordt en/of de gelden terecht komen waarvoor ze bedoeld zijn. H.H.Tweede Kamerleden (Eurlings) hier kunnen jullie wat van leren.


Teletekst do 28 okt 2004
VVD-TweedeKamerlid Ayaan Hirsi Ali krijgt dit jaar de Harriët Freezerring,de emancipatieprijs van het blad Opzij. Lezeressen prijzen de politica voor haar inzet voor de emancipatie van moslimvrouwen. NB Hier heb je dan wel in dit calvinistisch landje 4 bodyguards voor nodig, mister Donner !Asiel

€ 2.500.000.000 bedragen inmiddels de kosten voor de belastingbetaler in de afgelopen 25 jaar. Soms 10 jaarlang kon door het halfzachte asielbeleid van de overheid.asielzoekers procederen voor hun toelating in Nederland en "pro deo" advocaten hun zakken konden vullen.

Illegale reisdocumenten werden door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) gebruikt bij het uitzetten van Somalische asielzoekers. Het gaat om zogeheten EU-laissez-passers. Alleen Buitenlandse Zaken mogen deze verstrekken, liet professor Boeles weten bij het IKON TVprogramma. Hij sprak van onrechtmatige praktijken. In Somalië heersen krijgsheren met hun clans en is geen centrale regering, die geldige (reis)documenten kunnen verstrekken. De IND stelt dat de rechter regelmatig uitzettingen toetst. Daarbij zijn de laissez-passer papieren nooit onrechtmatig genoemd. De PvdA en de SP gaan over de kwestie vragen stellen aan asielminister drs M.C.F (Rita) Verdonk.

~VNG-commissie stapt op vanwege tegenwerking Verdonk. De commissie, onder voorzitterschap van oud-burgemeester Schelto Patijn, wilde het gevoerde terugkeerbeleid voor asielzoekers onderzoeken.Hiervoor waren gesprekken nodig met ambtenaren. Asielminister Verdonk lag dwars en verbood dit. Ook bleek het asielmeldpunt niet objectief te handelen en was sprake van partijdigheid. Redenen voor de commissie om net als bij het milieu-onderzoek Schiphol van prof. Cees
Berkhout, waar ook van manipulatie door de overheid sprake was, haar werkzaamheden te beëindigen en de opdracht terug te geven.TT 04 oktober 2005.
NOTE Het blijkt niet op te houden bij de H.H.regenten. Manipuleren, liegen, bedriegen het kan allemaal straffeloos in Den Haag. Automobilist daarentegen, die een paar km te snel hebben gereden worden voor de geringste flutboetes als "boeven" genadeloos tot het bot vervolgd, geterroriseerd door de incasso ME met intrappen van de voordeur, en bij nog niet betalen inbeslagname van de auto dan wel dagenlang gijzeling. KLIK hier.

2Verdonk blijkt een leugenachtige minister Nederland heeft de Congolese ambassade in ruil voor laissez-passers, waarmee de Congolese asielzoekers Nederland dan uitgezet konden worden, wel degelijk uitgebreid geinformeerd. Bij terugkomst stond zoals te verwachten was de Congolese inlichtingendienst (ANR) de asielzoekers voor een (dodelijk) verhoor op te wachten ... Ontoelaatbaar, wreed en inhumaan, aldus de voormalig directeur Mulder van vertrekcentrum Ter Apel en Nazarsky van Vluchtelingenwerk Nederland. Verdonk heeft altijd bij hoog en laag ontkend dat sprake was van ontoelaatbare praktijken. Opvallend mag heten dat de VNG onderzoekscommisseie met oud-burgemeester Schelto Patijn verboden werd door Rita om met betreffende ambtenaren te praten. De VNG commisie beëindigde daarop haar werkzaamheden. Opvolger "amice" commissie Havermans, overbekend al van het het kleffe AIVD onderzoekrapport, is gevraagd een nieuw "deskundig" rapport op te maken en de beerput dan van de overheidswanpraktijken gesloten zou kunnen blijven zodat leugenachtige Rita er mee weg kan komen. Netwerk TV 18 okt.2005 / 26 juni 2005.
NOTE :als er gemonitoord zou zijn wat er met alle teruggekeerde asielzoekers gebeurde, dan zou de hele justiële top inclusief asielminister Rita Verdonk (en voorgangers), de IND en asiel ambtenaren voor moord aangeklaagd kunnen worden ergo zelfs sprake zou zijn van een criminele organisatie.

Asielzoekersinfo toch doorgespeeld. Informatie over asielzoekers uit Congo is mogelijk ook na 2002 naar de Congolese regering gegaan. Teruggestuurde vreemdelingen kunnen in de problemen komen als bekend is dat ze asiel hebben aangevraagd. Daarom is het verboden die informatie door te geven aan het land van herkomst. Tot nu toe ontkende Verdonk steeds dat gegevens in Congo terecht zijn gekomen. Teletekst vr 28 okt.2005
EN MAAR LIEGEN EN BEDRIEGEN DE HH REGENTEN IN DEN HAAG. OVERIGENS KAN AFGEVRAAGD WORDEN MET WELK WETTELIJK RECHT EN OP WELKE GRONDEN NEDERLAND (EN ANDERE LANDEN) ASIELZOEKERS, DIE ZIJN ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN IN EEN ANDER LAND WIL VERBETEREN, MOGEN WEIGEREN.


DAAROM NAUWELIJKS TE ETEN HEBBEN, ZIJN Dat blijkt uit voorlopige informatie van de IND,zo schrijft minister Verdonk aan de Kamer. Toch kreeg oud-Rekenkamerlid Havermans de opdracht de kwestie te onderzoeken. De uitkomst daarvan wordt in december bekendgemaakt.


"REGEREN IS VOORUITZIEN"
BEHALVE IN DEN HAAG WAAR BLUNDERENDE REGENTEN EN
VELE  2e  EN  1e SLAAPKAMER "VOLKSVERTEGENWOORDIGERS"
VERDWAASD DE WERELD PROBEREN TE DOORGRONDEN
Vice-president Tjeenk Willink van de Raad van State hekelt het "incidentalisme" en de willekeur van de Tweede-Kamer. Kamerleden nemen geen tijd om na te denken en hollen, naargelang de media voorschrijft, van incident naar incident. Systematische controle van het kabinetsbeleid is hierdoor onvoldoende. Ook de bureaucratie van ambtenaren, rekenmeesters en toezichthouders vormt een probleem. Dat "hechte verbond" moet doorbroken worden, stelt Willink. TT 07apr2004

FLITSWET : wahv ( wet Mulder) geeft kabinet, 2e SLAAPkamer, justitie, flitsneuroot Jacobus Spee en rechters onbeperkte mogelijkheden om in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM artikel 6) nog meer geld te stelen/roven bij weggebruikers. Nederland is geen rechtsstaat en is sprake van een schijndemocratie.

TERRORISTENWET : geeft kabinet en 2e SLAAPkamer onbeperkte mogelijkheden om met camera's burgers schaamteloos te bespieden, telefoon/sms af te luisteren, eenieder willekeurig te fouilleren en onschuldige(n) 270 dagen in hechtenis te kunnen nemen. Onbeperkte geldmiddelen (ONZE belastinggelden/gemeensschapsgelden) worden als speeltje voor de HH regenten met een naïeve AIVD beschikbaar gesteld (zie boek “Broederschap “ van John Grisham). Een terrorist is door de AIVD nog nooit gepakt. maar wordt in een demagogische hetze burgers angst aangepraat met gevolg dat een 16.000.000.burgers/gehele bevolking in zijn eigen kooi gevangen zit ... De terroristenwet zal net als vroeger de slavenwet, apartheidswet (een andere naam voor asielwet) een immorele wetgeving blijken te zijn.

ASIELWET : oor jarenlang er een puinhoop van te maken en alles in 19 jaar durende procedures op zijn beloop te laten is Nederland een welvaartsstaat geworden voor heeft asielminister Rita Verdonk anno 2005 de onmogelijk opgaaf 26000 asielzoekers terug te sturen.
MILIEUWET : vuurwerkramp Enschede en vergunningen Volendam (Pikmeer arrest)

INTEGRATIEBELEID : door het halfzachte beleid is de inburgering van allochtonen totaal mislukt, waardoor nu 20 jaar later o.a. de moord op Theo van Gogh kon plaatsvinden

GEDOOGBELEID : door automobilisten voor een paar km te snel rijden genadeloos te vervolgen is geen tijd meer om bolletjesslikkers en criminelen aan te pakken. Voor smokkel van minder dan 3 kilo, waarop een gevangenisstraf staat van .. subsidiair een boeter van €. .., gaan bolletjesslikker na opmaken van een procesverbaal vrijuit en worden op kosten van de gemeenachap teruggestuurd. Automobilisten met flutboetes van €.28 worden daarentegen gegijzeld.(zie.. )

PRIVATISERING GAS-WATER-LICHT : Na een veiling van miljoenen euros en met de onderlinge toegenomen concurrentie zouden de gas- en electra prijzen voor de consumenten gaan dalen, beloofde weer eens de HH regenten.. Niet dus. Burgers worden weer een oor aangenaaid. Sinds de privatisering in 2000 betalen consumenten alleen maar meer voor de nutsvoorzieningen. De jaarlijkse miljarden winsten van de BV NUON spreken al voor zich. Door het gas(waar ook de electriciteit mee opgewekt wordt) nog eens te koppelen aan de olieprijzen met daar bovenop nog eens variabele heffingen van (btw) accijnzen blijkt notabene dat onze eigen overheid de gasprijzen mede hoog houdt. Van concurrentie is hierdoor nauwelijks sprake en is het destijds volksverlakkerij geweest van EZ minister Annemarie Joritsma= link dat privatisering voordelig zou zijn voor de consument. vaart de schatkist er wel bij en

een utopie dat moeten de miljoenen investeringen van de NUON etc ook nog eens terugverdiend worden. doe er nu wat aan 2e kamer en belzer de boel niete worden wij weer

BLUNDERS : Betuwelijn -

BLUNDERS : HSLlijn

MILIEU :

FILE :

BLUNDERS C2000 COMMUNICATIE SYSTEEM :

EU-GRONDWET : in een referendum werd de EU grondwet door de bevolking met 2/3 weggestemd versus het kabinet en 2e SLAAPkamer er met 2/3 voor waren !!!. Bij tegenstemmen dreigde de HH regenten en 90% van de 2e SLAAPkamerleden dat de EU heffingen nog meer zouden stijgen, dat onze status verpest zou worden, Nederland "gekke Henkie" van Europa zou worden en de (wereld)oorlog zelfs weer uit zou lunnen breken. Echter niets van dat alles gebeurde. Alles ging zoals het altijd ging en legde EU voorzitter José Manuel Barosso na ook het Frans EU-NON er zich bij neer dat andere EU landen het stemmen over de EU grondwet in de ijskast hadden gezet.

Inderdaad bleek dit ook het geval toen de Amsterdamse officier van justitie (OvJ) mr. Joost Tonino zijn computer bij het grof vuil aan de weg gezet had en vertrouwelijke gegevens hierop via een taxichauffeur in handen was gekomen van de bekende SBS6 misdaad journalist Peter R.de Vries. Door de media werd de 2e SLAAPkamer prompt weer wakker geschud om direct justitie minister mr.Jan Piet Hein Donner op het matje te roepen en vragen te stellen hoe het mogelijk was dat honderden pagina's vertrouwelijke informatie, getuigenverhoren, geheime recherche onderzoeken, privé creditnummers en wachtwoorden om in te loggen in de databestanden van justitie, sexy emails aan de vriendin van Tonino waarin oa geklaagd werd dat het een zooitje is bij het Amsterdamse parket en zijn baas, hoofdofficier van justitie M.Vrakking een stiekemerd is om van eenieder alle emails te lezen, zo op straat terecht kon komen en/of er hiervoor geen regels waren? Amsterdam 7okt '04, SBS6.

Justitiebaas Jan Hein Donner deed het lakoniek af dat het handboek Beveiliging van Justitie hiervoor van toepassing is en OvJ Tonino zijn computer bij het parket had moeten inleveren voor vernietiging. Sprake was van een "ongelooflijke stommiteit" en "laakbaar incident" maar zag toch geen reden om 'amice' Tonino te ontslaan! Het OM zelf sprak van een "stomme blunder", zeer naïef en klungelig. De 2e SLAAPkamer vond "deze uitleg" voldoende en zzzt .. verder. De gewone burger zou direct door de ME bestormd zijn geworden en dagenlang als terrorist inde cel zijn opgesloten.TT 07okt'04.


EU - Brussel

€ 450.000 verspillen onze dictatorale Eurodespoten door met vrachtauto's vol "documenten" heen en weer te reizen tussen het parlement in Straatsburg, secretariaat in Luxemburg en machtscentrum in Brussel. Een gigantisch werkgelegenheidsproject voor tienduizenden politici en profiteurs. Dit kost de Europese burger handenvol belastinggeld. Nederland tov andere staten verhoudingsgewijs nog meer door het halfbakken en naieve contributiebeleid van onze overheid, waardoor Nederland de grootste nettobetaler is. De contributie bedraagt nu al een €.2 miljard en dreigt door het lakse Haagse beleid het dubbele te worden. Enig invloed op de besluitvorming krijgt de Nederlandse burger niet. HH ministers los dit Brusselse geldverslindende probleem eerst eens op ipv bagatel flitsboetes te innen. Breda 11 mei 2001, M. de Roode
[meer..]

STRAATSBURG Bij het Europese bureau voor de statistiek Eurostat heerst een groot gebrek aan controle en creëert een groot gevaar voor fraude en onrechtmatigheden.Twee topmanagers zouden voor bijna één miljoen euro hebben gefraudeerd.Ze hadden daarvoor in 1999 mogelijk valse contracten met enkele bedrijven, waar zij connecties mee hadden, hebben afgesloten.Een betere controle (de zoveelste dan) bij Eurostat werd aanbevolen. NOS Teletekst do 25 sep 2000.


Teletekst zo 21 sep 2003 - Nederland wil minder aan EU betalen
AMSTERDAM.Staatssecretaris A. Nicolaï van Europese Zaken vindt dat Nederland in vergelijking met andere lidstaten te veel betaalt aan de Europese Unie."Het moet echt minder scheef", zei de VVD'er
op Business Nieuws Radio. Nederland was met 2,2 miljard euro vorig jaar in verhouding de grootste nettobetaler aan de EU. Dat is 0,5% van het bruto binnenlands product. Nicolai wijst erop dat andere rijke lidstaten als Duitsland en Denemarken veel minder per hoofd van de bevolking bijdragen.

Minister Bot van Buitenlandse Zaken kreeg hiervoor steun tijdens zijn bezoek aan zijn ambtgenoot De Villepin, die begrip had voor de Nederlandse wens van een lagere EU bijdrage. Nu nog na 50 jaar (x 2,2 miljard euro) de daden ! Teletekst 30 jan.2004.

Drastische vermindering van de Nederlandse EU-contributie ! Sinds 1992 heeft Nederland € 27 miljard netto betaald aan Europa (€ 3,5 miljard per jaar en sprak premier dd 27 okt.2005 zelfs van € 6 miljard). Nederland blijkt hiermee ‘kampioen' nettobetaler te zijn. Als alle ontvangsten en afdrachten van elkaar worden afgetrokken bedroeg dit omgerekend per hoofd van de bevolking in 2004 bijna € 180 en betaald Nederland verhoudingsgewijs twee keer zoveel als de andere grote betalers (Zweden € 94 en Duitsland € 71). Nederland moet opnieuw gaan onderhandelen over de bijdrage en moet aan deze ‘gekke-henkie-positie’ een einde komen. Lijst Pim Fortuyn 2 juni 2005
NOTE: desondanks gaat het bedrag in 2006 naar € 250 !!! WAKKER WORDEN 2e SLAAPkamer zztt..

EU ambtenaar Paul van Buitenen schreef al een rapport over de fraudes, wantoestanden, corruptie en vriendjespolitiek bij het EU. Dit leverde hem wat vanwege zijn getekende geheimhoudingsverklaring prompt ontslag op. Na jaren procederen kreeg hij onder grote publieke druk, die het toch wel bizar vond dat (EU) werknemers wegens getekende geheimhoudingsplichtigen!!! ontslag kunnen krijgen als de werkgever fraudeert etc, uiteindelijk weer een functie bij de EU. Almere 7 aug 99, P.Bak [meer..]

Ook hoofd administratie mevrouw Andreassen wilde geen neprekeningen accorderen met gevolg idem schorsing en ontslag. Hoe lang kan deze Europese zwendel nog doorgaan HH volksvertegenwoordigers VVDer Camiel Eurlings, CDAer Sophia in "t Veld, CDAer Edith Mastenbroek, GLer Kathalijne Buitenweg en PvdAer Max van den Berg en andere 632 leden. NovaTV, 27 okt.2004

Forensisch topaccountant Juul Muis, hoofd NIVRA werd gevraagd de EU administratie te reorganseren. Ook hij legde na enkele maanden zijn werk neer. De miljoenen stroom van valse facturen naar geheime bankrekeningen was niet te stoppen. Geen extern acountantskantoor was verder bereid te verklaren dat de cijfers een getrouw beeld gaven van de EU administratie. De jaarrekeningen worden nog steeds intern "goedgekeurd", waardoor "TOP"bestuurders een vrijbrief hebben om Europa voor .. tig miljoenen financieel te plunderen. En onze 27 EU parlementariers maar verklaren dat de Nederlandse belangen in goede handen zijn. NovaTV, 27 okt.04

In het jaarverslag 2004 stelde Jan Mulder van de Europese Rekenkamer dat voor 2/3 deel van de EU uitgave niet is na te gaan of de gelden goed terecht zijn gekomen In totaal gaat het om 100 miljard euro. Teletekst di 15 nov.2005.
NOTE : En maar graaien de Europese regenten. Automobilisten kunnen dit weer met flutboetes oplossen.


Teletekst vr 11 juni 2004 - Twee zetels voor Paul van Buitenen
Europa Transparant van Paul van Buitenen komt met 2 zetels in het Europees Parlement.Van Buitenen overtreft met ruim 7,3% van de stemmen alle verwachtingen.In de aanloop naar de verkiezingen werd de partij van de oud-klokkenluider op amper 3% ingeschat. Paul gefeliciteerd. De beuk kan er nu in bij de EU geldgraaiers, die blijkbaar een patent hebben om van de € 150 miljard inkomsten constant een € 30 miljard (in hun zakken) te laten verdwijnen ...


Als een van de eerste zaken van Paul van Buitenen in zijn nieuwe functie als parlementaire WATCHDOG was de screening van de nieuwe Nederlandse Eurocommissaris concurrentiebeleid & bedrijfsfusies mevrouw Nelie Smit-Kroes. Vanwege mogelijke belangenverstrengeling met de vroegere functies van Kroes als oud minister bij Verkeer & Waterstaat, voorzitter van Universiteit Nijenrode en de tientallen commissariaten in het bedrijfsleven had Paul van Buitenen achttien "punten van zorg" overlegd, waarbij tevens verzocht werd om een AIVD veiligheidsonderzoek. Veel vragen waren er over de (onterechte) € 22 miljoen milieusubsidie aan Tanker Cleaning Rijnmond (TCR), waarvan de directeur een meer dan vriendschappelijke relatie (op de achterbank van een Mercedes) met minister Kroes zou hebben gehad. Dit werd door Kroes afgedaan als zo "onwaar" dat zij hier niet op in wilde gaan ! Verder kon het best zo zijn dat er in het verleden fouten gemaakt waren, maar daar " leer je van ". Voor de commissie blijkbaar voldoende om Kroes voor 4 jaar de zware baan van mededingings / fusie autoriteit toe te kennen! TT 28 sep.04
NOTE : MET WEER DE BEKENDE DOODDOENER "ik leer van mijn fouten" KUNNEN WIJ ALLES WEL GOED PRATEN ! Behalve dan bij automobilisten. Hier is geen sprake van een foutje maken. Voor de minste of geringste bagatel flutboetes van een paar KM (’s-nachts) te snel rijden vindt genadeloze vervolging plaats, tot zelfs celstraf /gijzeling.

            terug         omhoog