AAN / AFmelden van flitsers Bel 0909-9596 (55cpm)

Navigatie

Hoofdmenu

Juridisch

Snelheidscontroles

Diversen

Shop

FlITSRAP CD

een muziekale must voor iedere automobilist, die bij een heterdaadje de flitsdiender(s) speels op zijn onrechtmatig handelen van repliek kan dienen.

BESTEL HIER

Links

Auto's

Financieringen

Verzekeringen

Sponsors

Juridisch platform

Snelheidscontroles »Trajectcontroles


Locatie: Maarssen richting Breukelen, tussen hectometerpaal 55.0 en 51.5
Snelheidslimiet: 120 km/uur
Wegbeheerder: Rijkswaterstaat directie Utrecht
Politiekorps: Korps Landelijke Politie Diensten
Leverancier: Peek Traffic
Locatie: Hoofddorp richting Nieuw Vennep, tussen hectometerpaal 13.1 en 16.3
Snelheidslimiet: 120 km/uur
Wegbeheerder: Rijkswaterstaat directie Noord-Holland
Politiekorps: Korps Landelijke Politie Diensten
Leverancier: Gatsometer en Vialis 
Locatie: Amsterdam West tussen knooppunt Nieuwe Meer en Coentunnel.
Beide richtingen
Locatie: De Meern richting Woerden, tussen hectometerpaal 49.3 en 46.2
Snelheidslimiet: 120 km/uur
Wegbeheerder: Rijkswaterstaat directie Utrecht
Politiekorps: Korps Landelijke Politie Diensten
Leverancier: CSC Computer Sciences
Locatie: Utrecht verkeer op de parallelbanen tussen knooppunt Oudenrijn en Lunetten.
Beide richtingen
Locatie: Den Haag verkeer tussen het Prins Clausplein en de Utrechtsebaan.
Beide richtingen
Locatie: Bij Rotterdam/Schiedam, beide richtingen, ter hoogte van Overschie
Snelheidslimiet: 80 km/uur
Wegbeheerder: Rijkswaterstaat
Politiekorps: Korps Landelijke Politie Diensten
Leverancier: Peek Traffic
Locatie: Rotterdam tussen knooppunt Kleinpolderplein en Terbregseplein.
Beide richtingen

Locatie: Zeelandbrug, beide richtingen, tussen hectometerpaal 13.4 en 22.3
Snelheidslimiet: 80 km/uur
Wegbeheerder: Provincie Zeeland
Politiekorps: Politie Zeeland
Leverancier: Siemens

De Zeelandbrug is cruciaal voor de bereikbaarheid van Walcheren en Schouwen-Duiveland, waar een eventuele afsluiting i.v.m. een zwaar verkeersongeval verstrekkende gevolgen kan hebben. Om veiligheidsredenen is het wenselijk dat alle weggebruikers (zowel vrachtverkeer als snel verkeer) zich aan de maximumsnelheid van 80 km/uur houden. Met behulp van trajectcontrole kan op ieder moment van de dag worden toegezien op de naleving van die limiet.
 

Locatie: Bij Veenhuizen, beide richtingen, tussen hectometerpaal 8.7 en 11.1
Snelheidslimiet: 80 km/uur
Wegbeheerder: Provincie Drenthe
Politiekorps: Politie Drenthe
Leverancier: ARS Traffic & Transport Technology

De N919 is een lange, rechte weg die vaak als sluiproute wordt gebruikt. Uit gegevens van de provincie Drenthe blijkt dat op deze weg meer dan de helft van de automobilisten zich niet aan de snelheidslimiet houdt, terwijl uit analyse is gebleken dat snelheid een belangrijke rol speelt bij de ongevallen op de N919. Infrastructurele maatregelen om de snelheid eruit te halen, zijn op dit traject vrijwel niet mogelijk.

Locaties: Dronterringweg, Marknesserweg, Spijkweg (toegangsweg Six Flags), Markerwaarddijk (dijk Enkhuizen-Lelystad)
Snelheidslimiet: Op de Markerwaarddijk geldt een maximumsnelheid van 100 km/uur; op de andere trajecten bedraagt de limiet 80 km/uur.
Wegbeheerder: Provincie Flevoland
Politiekorps: Politie Flevoland
Leverancier: Reinka Camera Systemen

De meeste trajecten zijn gekozen uit de top 25 van gevaarlijke wegvakken in Flevoland. Het zijn lange, rechte polderwegen waarop relatief veel (eenzijdige) letselongevallen gebeuren, die door te hoge snelheid vaak ernstig aflopen. De Markerwaarddijk (dijk Enkhuizen-Lelystad) is een belangrijke verkeersader, waar een eventuele afsluiting i.v.m. een zwaar verkeersongeval verstrekkende gevolgen kan hebben.

Bron: Bureau Verkeershandhaving

Trajectcontroles blijken, net als bij flitspalen, plaats te vinden op kaarsrechte (snel)wegen, waardoor de boetes (lees: verkapte snelheidsbelastingen) bijna
per seconde geïncasseerd kunnen worden en nog makkelijker aan de prestratiecontracten kan worden voldaan.

Gemeten wordt de gemiddelde snelheid over een bepaald weggedeelte (lussen in wegdek). Natuurlijk kan men zich ook afvragen waarom meting niet gedurende de HELE DAG plaatst vindt. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen past dit immers ook toe bij Schiphol. Het meer lawaai van de Polderbaan wordt gecompenseerd met het minder lawaai van de Zwanenburgbaan, zodat het totaal over de HELE DAG onder de wettelijke normen blijft!  Mutatis mutandis zou dit idem bij automobilisten van toepassing dienen te zijn. De gemiddelde snelheid, rekening houdend met files etcetera zou zeker niet meer dan een 50 km per uur bedragen. Van boetes kan totaal geen sprake zijn.

Techniek - Bij trajectcontroles hangen camera's op verschillende punten langs de weg. Opnames worden gemaakt van ieder passerend voertuig. Met deze beelden berekent een computer de gemiddelde snelheid. Ligt die hoger dan de toegestane snelheid, dan krijgt de weggebruiker een bekeuring thuis gestuurd. De pakkans is bij een ingeschakeld systeem 100%.Trajectcontrole is niet bedoeld als vervanging van de flitspalen, maar is een aanvulling op de bestaande controles van flitspalen, lasergun, mobiele radarapparatuur, videosurveillance etc.
PS. Flitspaalboetes zijn momentopname terwijl bij trajectcontrolesboetes de gemiddelde snelheid voor langere tijd gemeten wordt over een bepaald weg. Derhalve is sprake van een rechtsongelijkheid in het boetesysteem

Voorwaarden - Trajecten die in aanmerking komen voor toezicht moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet gaan om trajecten waar relatief veel snelheidsgerelateerde ongevallen gebeuren en waar de uitstoot van schadelijke stoffen door snelheidsreductie aanzienlijk kan worden verminderd. Een andere eis is dat er de komende jaren geen infrastructurele verbeteringen op stapel staan. Daarnaast moet het traject lang genoeg zijn (ca. 3 km) en liefst geen
op- en afritten hebben.
PS Een kul verhaal van Karla Peijs.Sprake is van verkapte snelheidsbelastingen.


Login

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Poll

Vraag:
Heeft u een radardetector in de auto?

Antwoorden:

Jazeker!

Niet meer sinds het verbod van kracht is

Ik heb helemaal geen detector

Fotoreportages

Nieuwsbrieven

Witteboordcriminaliteit
Rechtsmisbruik
Prestatiecontracten
Milieu en overheid
Veiligheid en overheid
Peijs en KM heffing
CJIB Boetemachine
Rollenbanktesten
Geldgraaier Spee
Blauwe Horkenlijn
Misbruik wet WHAV

Successen

Successen van onzinboetes.nl bij het hof van Leeuwarden

Rechtbank Amsterdam moet tijdig antwoorden »

Boete na 2 jaar nietig »

Anoniem vonnis nietig »

Geen inzage recht bij justitie Zwolle »

Parkeerkaartje toch geldig »