Successen »Ludieke FLITSMAILING »Huizen PVDA


                                                                     Flitsboetes

MIEKE BOS / HUIZEN PVDA 
11 november 2002 
Ja, ik ben weer eens bekeurd omdat ik een paar km te hard reed. Eigen schuld. Moet ik me maar aan de snelheid houden. Wat wekt mijn verbazing: krijg ik een mailtje van flitsboetes.nl dat ik electronisch bezwaar kan maken. Hoe komen die jongens aan mijn email en hoe weten zij dat ik geflitst ben?
 
Oke, iedereen baalt wel eens dat hij of zij een bekeuring heeft gekregen, omdat ie een paar km te hard heeft gereden. Lullig om een bekeuring te krijgen als je 54 km hebt gereden waar je 50 mag. Maar ik ben streng voor mezelf. Dan moet ik me maar beter aan de snelheid houden.

Op de site flitsboetes.nl (waar ik het mailtje van ontving) wordt er behoorlijk afgegeven op de prioriteit van de politie. Waarom vangen ze geen boeven i.p.v. snelheidsbekeuringen uit te schrijven. Ze kloppen zich op de borst dat het gerechtshof, door hun succes, het erg druk heeft gekregen. (zie artikel Telegraaf). Ze ondermijnen daarmee hun eigen doelstelling, dat het gerechtshof criminelen moet beoordelen. Daar worden ze door deze actie van flitsboetes.nl in tegengewerkt omdat ze nu opeens een lading bezwaren moeten afwerken. Boetes die, wat mij betreft, gewoon terecht zijn.

Waar ik veel verontwaardigder over ben is het feit dat iemand deze gegevens doorgeeft aan een organisatie als flitsboetes.nl. Hoe staat het met mijn recht op privacy? Ik heb contact opgenomen met het Ministerie van Justitie, die mij weer doorstuurden naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Ik ben benieuwd wat er uit gaat komen. Het kan toch niet waar zijn dan iemand zomaar met persoonlijke gegevens 'de boer' op kan. Wordt vervolgt...
Mieke Bos, Belle van Zuylenhof 15, 1277 CT Huizen 


Reacties
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klacht ingediend bij flitsboetes       Geplaatst door: Mieke Bos 22-11-2002
Op aanraden van het College Bescherming Persoonsgegevens het ik een officiele klacht ingediend bij Flitsboetes. Deze luidt als volgt: LS, Ik ben bekeurd voor een snelheidsovertreding en kreeg enkele dagen na deze overtreding een mail van u. U had van ene 'daniel' vernomen dat ik een bekeuring had gekregen en maakte mij attent op de mogelijkheid om via uw site een electronisch bezwaar in te dienen. Mijn vraag aan u is: hoe komt u aan de wetenschap dat ik een bekeuring heb gekregen? Wie is die Daniel? Hoe komt u aan mijn email-adres. Ik maak u attent op het onderstaande, verkregen van het College Bescherming Persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens mogen gebruikt worden als dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een ander bedrijf of organisatie aan wie de gegevens worden verstrekt: "Een gerechtvaardigd belang is in de regel aanwezig bij handelingen die plaatsvinden in het kader van de normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van de organisatie van de verantwoordelijke. Adressenhandel zal in de regel vallen onder de normale bedrijfsvoering. Het bedrijf of de organisatie moet dan wel een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat uw belang en uw rechten dienen te worden afgewogen tegen het belang van de verantwoordelijke bij de verwerking van de gegevens. Een belangrijk element hierbij vormt het criterium op grond waarvan adressen worden geselecteerd. Deze belangenafweging moet het bedrijf of de organisatie inzichtelijk kunnen maken voor u, zonodig voor het College bescherming persoonsgegevens (CBP) of de rechter." Graag verneem ik van u binnen 7 dagen, waar u het recht vandaan haalt mijn emailadres gebruiken en aan te geven hoe u aan de wetenschap bent gekomen dat ik een bekeuring heb ontvangen. Mocht ik geen (bevredigend) antwoord van u ontvangen binnen de gestelde periode, dan zal ik deze klacht doorsturen naar het CBP en hun verzoeken deze klacht in behandeling te nemen. In afwachting van uw berichten. Mieke (nog ff doorbijten) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flitsboetes                                   Geplaatst door: Mieke Bos 21-11-2002
OK, ik heb contact gehad met het CJIB. Die hebben naar aanleiding van meer van deze meldingen een onderzoek gedaan of er een lek is bij het CJIB zelf. Dat wordt ontkend. Het CJIB stelt dat zij geen gegevens doorgeven. De vraag blijft dan of er tussen het moment van bekeuren en het moment van de electronische versturing van het TOBIAS-systeem van de politie naar het CJIB een mogelijkheid bestaat dat deze gegevens ook op een oneigenlijke plaats terecht komen. Het CJIB verwijst mij naar de OPTA. De OPTA verwijst mij weer naar het College Bescherming Persoonsgegevens. Dan is het kringetje dus weer rond, want die heb ik al eens aan de telefoon gehad. Maar ik ga ze nu toch maar weer eens bellen. Het blijft uiteraard nog altijd mogelijk, dat Flitsboetes.nl random emailadressen aanschrijft. Wel toevallig, maar ik sluit het niet uit. Ik blijf het nog even uitzoeken... Mieke (nog ff doorbijten) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niks random                                Geplaatst door: Frans Kolk 14-11-2002
Helemaal geen random systeem maar zeer gericht. Zowel Olga als ik hadden op dezelfde dag een bekeuring, de bekend 4 km te hard. Gewoon betaald, maar wel een mail van Flistboetes. naar beide mailadressen. Ik kreeg de derde zelfs op het gemeentehuis. Ergo niets random, maar gericht op recente post.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flitsboetes                                          Geplaatst door: Mieke 14-11-2002
Ik ben gebeld door het College voor bescherming van persoongsgegevens. Zij hadden zelf ook een email gekregen, terwijl zij geen dienstauto hebben rijden. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Flitsboetes.nl er een standaard mailtje naar toegestuurd. Gewoon toeval dat ik juist een bekeuring had gekregen, is hun conclusie. Maar ze gaan het nog wel verder uitzoeken. Ik ben hier ook nog niet klaar mee .... Mieke (nog ff doorbijten) 

 

     
                                                               Onderzoek naar 'Flitsmails'

DAGBLAD DE LIMBURGER 
07/12/2002 
SITTARD - Het Bureau Verkeershandhaving van het openbaar ministerie onderzoekt of informatie over snelheidsovertreders naar derden lekt en wordt misbruikt. Daar is toe besloten nadat tientallen geflitste automobilisten op dezelfde dag dat ze een acceptgiro van 'Leeuwarden' kregen, een e-mail van 'Team flitsboetes.nl.' hadden ontvangen. In die mail wordt een standaard bezwaarschrift tegen snelheidsbekeuringen op 'onze' website aangeboden.

De landelijke verkeersofficier K. Spee wil uitzoeken of informatie doelbewust naar derden wordt gelekt of dat derden op de een of andere manier die gegevens kunnen achterhalen. Spee vindt het "een beetje erg toevallig' dat automobilisten dezelfde dag dat de girokaart van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden in de bus valt, 's avonds ook een 'flitsmail' krijgen. "Het zou best kunnen dat de verzender een bepaald bestand van automobilisten opbouwt en willekeurig mailt, maar ik wil zekerheid. Het kan en mag niet zo zijn dat er ergens een lek zit.' Als dat wel zo is, volgt een strafrechtelijk onderzoek, zegt Spee. Hij laat bij het justitieel incassobureau en via de verkeersprojectleiders van de regiopolitie uitzoeken of informatie over bekeuringen voor te hard rijden uitlekt. Een woordvoerster van het incassobureau laat weten dat dat op eigen initiatief al een paar weken geleden intern is onderzocht. "Er is hier niets aan de hand.' Inzage in het onderzoek geeft ze niet.
Aanleiding voor dát onderzoek waren meer dan tien telefoontjes van automobilisten die een mailtje hadden gekregen met de standaardtekst 'Flitsboetes.nl vernam dat u recent geflitst was voor een paar km te hard rijden. Maak gebruik van ons GRATIS bezwaarschrift'. Op één na waren ze ook allemaal geflitst, meldden de bellers die zich afvroegen hoe de afzender dat kon weten en aan hun adres kwam.

'Flitsmails' zorgen voor onrust
SITTARD - Het begint, zeker de laatste maanden, vaak met een e-mailtje. Dat binnenkomt op uw persoonlijk mailadres. Of op een mailadres op uw werk. De tekst: "We vernamen dat u recent geflitst zou zijn voor een paar km te hard rijden. U kunt dan gebruik maken van ons GRATIS bezwaarschrift.' Vervolgens wordt doorverwezen naar een website op het internet. -Dat overkwam, onder andere, F. uit Grathem twee keer in korte tijd. Hij werd, op vakantie, in Zwitserland geflitst en vond na terugkeer zo'n mysterieuze e-mail in zijn 'inbox' op het werk. Een paar weken later zag hij hoe hij door een politieauto in de buurt van Roermond werd geflitst. Toen hij, nauwelijks een half uur later, op het werk arriveerde was weer een 'flitsmail' op zijn e-mailadres gearriveerd. Hoe was dat mogelijk?

Niet zozeer de kans om bezwaar aan te tekenen tegen de boetes interesseerde hem. Veel meer ging het om de vraag hoe iemand kon weten dat hij geflitst was. Zeker als die 'iemand' niet justitie was, maar - kennelijk - een particulier die zich op een website achter een berg politiek getinte informatie over een falende overheid verstopte. Honderden Nederlanders kregen de afgelopen weken en maanden dergelijke e-mails. Een aantal van hen wendde zich tot het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP, de voormalige Registratiekamer) en het Centraal Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden. Dé grote vragen zijn: wordt er persoonlijke informatie over mij gelekt? Of: is er door computerhackers ingebroken in databanken? En: hoe weten 'ze' dat mijn e-mailadres hoort bij mijn kenteken?

De zaak wordt inmiddels zeer serieus opgenomen door het openbaar ministerie dat heeft laten weten een (landelijk) onderzoek te zullen instellen. Vooralsnog is, aldus betrokken instanties, de meest aannemelijke theorie dat het gaat om een particulier (of actiegroep) die e-mailadressen verzamelt die gepubliceerd worden op websites of in drukwerk zoals folders en kranten. Deskundigen wijzen er op dat mensen over het algemeen nog steeds vrij zorgeloos omgaan met hun persoonlijke gegevens op internet. Het is daarom vaak niet eens nodig om een hacker te zijn om aan bepaalde data te komen.

Vervolgens worden, aldus de 'toevals-theorie', at random (willekeurig) standaard-e-mails naar adressen gestuurd. Daarbij is de statistische kans om iemand te vinden die 'recent' is geflitst redelijk groot. Mensen die inderdaad geflitst zijn zullen de neiging hebben om de factor toeval uit te sluiten. De mails komen, zo blijkt, echter ook aan bij mensen die niet geflitst zijn. Die categorie ontvangers heeft eerder de neiging om de post te verwijderen en er verder geen aandacht aan te schenken.
Er zijn op het internet diverse sites die bezwaarschriften aanbieden, maar vooralsnog lijkt het er op dat de e-mails vooral van één specifieke persoon (of groep) afkomstig is die zich achter de website http://www.flitsboetes.nl verstopt.

Feit is dat duizenden Nederlanders in de laatste maanden gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om een standaardbezwaarschrift in te dienen. De kans op succes is gering. "Elk beroep wordt behandeld, maar als het bezwaar inhoudelijk niets voorstelt, wordt het meteen afgewezen', liet persofficier Michiel Severijn onlangs weten. De website http://www.flitsboetes.nl lijkt vooral politiek gemotiveerd te zijn. Waarbij het niet de bedoeling is mensen te helpen onder boetes uit te komen, maar het openbaar ministerie op te zadelen met een hoop administratief werk. Irritatie over het regeringsbeleid (o.a. 'hoge ambtenaren die zichzelf gouden handdrukken geven', 'schatkistvullers', 'roofzuchtig parkeerbeheer', 'schikkingen zonder strafvervolging voor mega (bouw)fraudes' blijkt een belangrijk motief. De webmaster die F. uit Grathem tot twee keer toe via vage mail-adressen mail stuurde, was gisteren niet voor commentaar bereikbaar

Bezwaarschriften via internet vormen last voor justitie
SITTARD - Ook het College Bescherming Persoonsgegevens kreeg dergelijke ongeruste telefoontjes, maar houdt het op toeval nadat het van het Centraal Incassobureau had gehoord dat daar geen informatie is gelekt, zegt een woordvoerder.

Verkeersofficier Spee dacht aanvankelijk ook aan toeval. Maar nu hij de afgelopen dagen ook van diverse mensen heeft gehoord dat zij zo'n mail kregen op dezelfde dag als de acceptgiro, heeft hij een onderzoek ingesteld.
Overigens lijkt het hem onmogelijk dat áls er informatie lekt, dat kort na het flitsen gebeurt omdat de politie nog niet digitaal werkt. De flitspalen hebben nog heel ouderwets een fotorolletje dat uit de kast moet worden gehaald, ontwikkeld en daarna uitgelezen. Pas na twee weken wordt de informatie doorgestuurd naar het incassobureau. Alleen bij het flitsen vanuit een politie-auto worden de kentekens direct gezien.

Justitie ervaart de standaard bezwaarschriften op internet als een last omdat het aantal bezwaren tegen snelheidsbekeuringen sinds het bestaan ervan flink is gestegen, zegt een woordvoerder. In 1999 waren het er nog 210.000, vorig jaar 281.000 en dit jaar naar verwachting nog meer. 
Bron: Dagblad De Limburger   

 . . . . DE OPLOSSING VAN HET OM 

Den Haag verzint een list tegen Flitsboetes.nl
12 maart 2003
Het Openbaar Ministerie (OM) biedt vanaf woensdag hardrijders een opmerkelijke service. Op de website www.verkeershandhaving.nl kunnen bestuurders die voor te snel rijden zijn bekeurd, uitvinden of het zin heeft om zich tegen de boete te verzetten.

Volgens een woordvoerster van het OM komt de test er ook aan tegemoet om ervoor te zorgen dat mensen niet nodeloos beroep gaan aantekenen. De internetpagina geeft ook aan dat mensen die alleen maar beroep instellen om zand in de machine van justitie te gooien, het risico lopen dat ze de proceskosten moeten betalen (*).

De nieuwe site heeft vooral tot doel om verkeersdeelnemers beter te informeren over de feiten en achtergronden van verkeerscontroles, stelt justitie. De site bevat onder meer informatie over veel gemaakte verkeersovertredingen en de bijbehorende boetes. Ook meldt de site nieuws over verkeershandhaving en een overzicht van alle door de politie aangekondigde controles   

(*) . . . EN COMMENTAAR VAN FLITSBOETES.NL

/juridisch/
 • onterecht worden standaard (computer) bezwaarschriften geweigerd. Het CJIB verzendt dagelijks 30.000 gecomputeriseerde beschikkingen / transacties en justitiële repliek en dupliek stukken, dit veelal niet ondertekend dan wel voorzien van vage stempels zonder naamsvermelding. Op grond van het gelijkheidsbeginsel in de rechtspraak (opportuniteitsbeginsel) heeft justitie geen poot om op te staan om bezwaarschriften (van onzinboetes) te weigeren.Klik hier.